Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знаньСторінка1/10
Дата конвертації04.12.2016
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІННОВАЦІЙ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації самостійної роботи студентів

з вибіркової навчальної дисципліни

циклу професійної підготовки

ФІЗІОЛОГІЯ

Донецьк, 2010
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІННОВАЦІЙ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації самостійної роботи студентів

з вибіркової навчальної дисципліни

циклу професійної підготовки
ФІЗІОЛОГІЯ

(для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0306 Менеджмент

Напрям підготовки: 5.050202 Організація виробництва – СМ)


Розглянуто

на засіданні кафедри

«Фізичного виховання і спорту»
Протокол № 7 від 14 травня 2010р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол № 4 від 07.10. 2010р.
Донецьк, 2010
УДК - 612
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 5.050202 Організація виробництва - СМ / Укл. Лілія Сергієнко, Ліана Сергієнко. Донецьк: ДоНТУ, 2010. – 63с.
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенті при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія».

Методичні рекомендації містять учбовий матеріал з тем: «Ендокринні залози» та «Система виділення» призначених для самосійного опрацювання з навчальної дисципліни «Фізіологія».


Укладач:

Лілія Сергієнко, ст. викладач,

Ліана Сергієнко магістр з фізіології, асистент кафедри фізичного виховання
Відповідальний за випуск

С.М. Швидкий


Рецензенти: Н.І. Фалькова Канд. наук по фізичному вихованню і спорту, доцент;

В.Д. Атаманов, почесний професор

кафедри фізичного виховання і спорту ДонНТУ, заслужений тренер України.

ЗМІСТ

 1. Вступ…………………………………………………………………... 3

 2. Загальні положення……………………………………………... 4

 3. Фізіологія ендокринних залоз………………………………….. 5

  1. Призначення секретів………………………………………… 5

  2. Гормони……………………………………………………….. 5

  3. Механізми дії…………………………………………………. 6

  4. Ендокринна система…………………………………............ 11

  5. Центральні органи ендокринної системи………………...... 14

  6. Периферійні органи ендокринної системи…………………. 20

  7. Органи, які виконують ендокринну і екзокринну функції.. 33

  8. Гормональні порушення…………………………………….. 41

 4. Фізіологія системи виділення…………………………………. 44

  1. Регуляція сечовиділення…………………………………….. 47

  2. Функція нирок……………………………………………….. 48

 5. Перелік питань для самоконтролю…………………………... 50

 6. Перелік питань для модульного контролю №1………………. 54

 7. Перелік питань для модульного контролю №2……………… .56

 8. Критерії оцінки знань з навчальної дисципліни……………… 59

 9. Список рекомендованої літератури…………………………. . 61

ВСТУП

Курс "Фізіологія" є одним з предметів циклу професійної підготовки, за вибором навчального закладу для студентів, що навчаються за спеціальністю "Менеджмент організацій", спеціалізації «Менеджмент в спорті».

Основними організаційними формами викладання та вивчення дисципліни «Фізіологія» є лекції та практичні заняття, самостійна робота, модульний контроль.

Самостійна робота пов'язана з вивченням рекомендованої літератури для засвоєнням тем, віднесених для самостійного опрацювання. Методичні рекомендації містять учбовий матеріал з тем: «Ендокринні залози»та «Система виділення».

Методичні рекомендації розроблені на підстави таких документів:

 • Навчальний план відповідного напрямку підготовки: 5.050202 Організація виробництва – СМ;

 • Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»;

 • Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія».


Методичні рекомендації до самостійних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія» актуальні для вивчення тем, віднесених для самостійного опрацювання. з навчальної дисципліни «Фізіологія». Актуальність полягає в тому, щоб студенти могли краще засвоїти теми самостійних занять, та підготуватись до практичних занять з «Фізіології». Отримані знання повинні служити базою при адаптації майбутніх фахівців в області спортивного менеджменту в конкретних умовах практичної діяльності. Актуальність полягає також в тому, щоб студенти мали чітке уявлення про фізіологію людини і її ролі у фізичному виховані і спорті.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка