Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання з досвіду роботи кзо «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»Сторінка1/5
Дата конвертації20.11.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5


Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра корекційної освіти

Науково-дослідницька лабораторія інклюзивної освітиУДК 376.1

ББК 74.3

С 87

Упорядник: Юхимець І.В. Структура і моделі системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному закладі. Науково-методичний посібник. – Рівне: РОІППО, 2012. – 62с.

Рецензенти: Савчук Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти; Гузь Н.Л., завідувач кабінету інтернатних установ.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою РОІППО

(протокол № 5 від 27.09.2012 р.)

Зміст посібника складають опис систем роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в базових експериментальних навчальних закладах та розроблені схеми і моделі роботи з «особливими дітьми» учасниками науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти. Також посібник містить методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання з досвіду роботи КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради.Рекомендовано для експериментальних навчальних закладів, методистів та педагогічних працівників, що цікавляться інклюзивною освітою.
Зміст
Вступ …………………………………………………………………………..4
І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії………………………………………6
ІІ. Моделі та схеми системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами базових експериментальних навчальних закладів:
1.1. Модель роботи Гощанської ПМПК щодо організації інклюзивного навчання ……………………………………………………………………………… 16
1.2. Комплексний підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами ………………………………… ……………………..………………... 21
1.3. Модель системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у Вельбівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ……………………………………………………………………….………………… 34
1.4. Модель організації інклюзивного навчання в дошкільному навчальному закладі № 5 «Усмішка» м. Здолбунів, Рівненської області …………………………………………………………………………………….……. 44
1.5. Система роботи психологічної служби Центру РПРСА «Пагінець» …………………………………………………………………………………………. 50
ІIІ. Досвід організації інклюзивного навчання в КЗО «БНРЦ Дніпропетровської обласної ради» .……………………………..……………….…………………….………….. 53


Вступ
Інклюзивна освіта пов’язана, насамперед, з тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. Окрім зростання кількості дітей з обмеженими можливостями, наголошується тенденція якісної зміни комплексного характеру порушення у кожної окремої дитини. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від використання якої виграють усі діти. Вона передбачає, що різноманітність між людьми є природнім явищем. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб іншими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-педагогічної інтеграції та інклюзії, зокрема. Освіта дітей з особливостями психофізичного  розвитку на сьогодні є однією із найважливіших завдань для країни. Тому необхідно створити дійсно інклюзивне середовище в навчальних закладах, де кожен зможе відчути важливість свого існування. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом.

Тож, зважаючи на вище сказане і виходячи з того, що освіта дитини з обмеженими можливостями має бути спрямована на облаштування її в соціокультурному просторі і повинна допо­могти дитині в самоіндефікації, самовизначенні, самореалізації з урахуванням її індивідуальності, учасниками науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти було розроблено ряд моделей інклюзивного навчання які, забезпечуючи освітню підготовку та соціальний розвиток дітей з порушеннями психофізичного розвитку, передбачають психолого-педагогічний супровід, в тому числі й систему корекційно-педагогічної допомоги.

Належне місце в посібнику займають розроблені складові професіограми педагога, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами та змодельовані структурні схеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання на різних рівнях: обласному, районному, шкільному.

Також вашій увазі пропонуються методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання з досвіду роботи КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради та характеристики учениці.
І. Структура та етапи наукового дослідження

проблеми підготовки педагогів до роботи

в умовах інклюзії.
Проблема навчання дітей з особливими потребами набуває широкої актуальності сьогодні. Освітній інклюзивний простір стає доступним для таких дітей, адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в масові навчальні заклади - це процес, який все більш розповсюджується в освіті. Такий підхід до їхнього навчання зумовлений багатьма причинами різного характеру. Однією з них є те, що надання освітніх послуг дітям з особливостями психофізичного розвитку в закладах інтернатного типу певною мірою призводить до зниження у частини з них соціальної компетенції та дезадаптації в цілому.

Відтак, можна стверджувати, що інтеграція - це закономір­ний етап розвитку системи спеціальної освіти, який пов'язаний з переосмисленням суспільством і державою ставлення до осіб з особливими потребами, з визнанням їхнього права на одержання рівних з іншими можливостей в різних галузях життя, в тому числі й освіті.

Якомога раннє залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до діяльності в колективі здорових однолітків сприяє розвитку у них самостійності, впевненості, сміливості, інших особистісних якостей. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. Водночас наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну – „освіта для всіх, школа для всіх”.

Важливість проблеми запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах області та підготовки педагогів до роботи в нових інклюзивних умовах зумовили вибір теми дослідно-експериментальної роботи: «Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання».

Метою дослідження є розробити та теоретично обґрунтувати експериментальну методику та педагогічні умови формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Об’єкт дослідження – процес формування готовності педагога до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Предмет дослідження – моделювання системи роботи педагога з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Гіпотеза дослідження процес формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами буде ефективним, якщо:

а) забезпечувати корекційну та психологічну спрямованість навчання педагогів, що базується на глибокій обізнаності з особливостями роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

б) здійснювати мотивацію педагогів до роботи з „особливими дітьми”;

в) налагодити цілісну систему роботи педколективу на шкільному, районному, обласному рівнях із використанням розроблених моделей роботи педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами.

Відповідно до предмета, мети, гіпотези дослідження визначено наступні завдання, що будуть розроблятися і впроваджуватися в умовах регіонального експерименту:

1. Науково обґрунтувати сутність поняття „готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами”.

2. Визначити критерії, показники та охарактеризувати рівні сформованості готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами в у мовах інклюзивного навчання.

3. Виявити педагогічні умови формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання за експериментальною методикою.

4. Навчити педагогів моделювати системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та створювати їх дидактичне забезпечення.

5. Розробити рекомендації щодо функціонування консультативних центрів інклюзивної освіти.

Наукова новизна дослідно-експериментальної роботи буде досягнута у результаті: • обґрунтування сутності поняття „професійна компетентність педагога з інклюзивної освіти”;

 • виділення системного підходу щодо формування професійної компетентності вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами, як основи вдосконалення його професійної майстерності;

 • підвищення рівня обізнаності з моделями інклюзивної освіти й творчих можливостей педагогічного колективу в системі післядипломної педагогічної освіти;

 • визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • розробки дидактичної моделі та структурування процесу формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами.

Розглянемо етапи дослідно-експериментальної роботи. Перший - констатувальний. На цьому етапі здійснюється психодіагностика професійної компетентності вчителів та вихователів щодо специфіки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • моніторинг організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов експерименту, діяльності експериментальних навчальних закладів, підбір діагностичного інструментарію;

 • на основі вивчення теоретичних надбань світової психології та педагогіки аналіз освітньо-виховної діяльності професорсько-викладацького складу й методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також педагогів навчальних закладів, закріплених за лабораторією, та слухачів курсів в плані обізнаності їх зі специфікою виявлення дітей з особливими освітніми потребами і створення умов для їх зростання та готовності до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Після цього проводиться комплексне дослідження готовності педагогічних кадрів до здійснення інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • науково-теоретична, методична і практична підготовка педагогів до здійснення психолого-педагогічного вивчення дітей з особливими освітніми потребами та їх діагностування;

 • оволодіння загальнопедагогічними, психологічними вміннями та педагогічною технікою;

 • виявлення рівня готовності педагогічних колективів експериментальних закладів та вчителів-слухачів курсів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • ранжування особистих якостей педагогічних кадрів відповідно до їх значущості для здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

Науково-методичне забезпечення процесу дослідження:

 • формування блоку діагностичних методик для вивчення рівня готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • моделювання системи роботи з дітьми з особливим освітніми потребами в навчальному закладі, районі, області;

 • розроблення дидактичної моделі професійної компетентності вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

 • розроблення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • моделювання організаційно-функціональної структури науково-методичної роботи з педагогічним кадрами закладу, району, області з формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та алгоритм її запровадження.

На формувальному етапі заплановано такі форми роботи:

 • розробка, апробація і експериментальне впровадження в практику моделей системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному закладі, районі, області.

 • апробація моделі професійної компетентності вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами та вироблення умов дидактичного забезпечення в системі післядипломної освіти.

 • організація і координація роботи пошуково-творчих груп учителів щодо впровадження рекомендацій у практику роботи закладів.

 • вивчення результативності впровадження організаційно-функціональної структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчального закладу, району, області.

Завершальний етап – підсумковий, на якому проводиться: 1) підсумковий аналіз і оцінка підготовленості вчителів та психологів щодо діагностування учнів, із метою виявлення дітей із особливими освітніми потребами; 2) вивчення сформованості готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання; 3) науковий звіт про наслідки дослідно-експериментальної роботи; науково-практична конференція з теми „Організаційно-педагогічні умови готовності педкадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах з інклюзивною формою навчання”; 4) виставка науково-методичних розробок та друкованої продукції лабораторії (посібники, бюлетені, методичні рекомендації, статті, моделі, матеріали з практики тощо).

Очікуваними результатами дослідження є:

1. Визначення рівня готовності педагогічних кадрів до роботи з „особливими дітьми” в умовах інклюзивного навчання та підвищення їх фахової компетентності.

2. Розробка критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та стимулювання педагогів до саморозвитку.

3. Виявлення педагогічних умов формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та покращення рівня навчально-методичної роботи закладів.

4. Створення дидактичної моделі формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на рівні закладу, району, області та підвищення ефективності науково-методичного-забезпечення інклюзивної освіти.На  впровадження концепції інклюзивної освіти, виконання нормативних освітніх документів для закладів, у яких навчаються діти з особливими потребами, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій для педпрацівників з інклюзивного навчання спрямована діяльність Науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзіпятиугольник 18

 • Розробка принципів інклюзивної освіти та забезпечення організаційно-педагогічних умов упровадження

 • Консолідація зусиль державних та громадських організацій для вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями

 • Розробка змісту і методів корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами

 • Виявлення педагогічних умов формування готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання

 • Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії

 • Моделювання системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Моніторинг готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання


шестиугольник 25ї


Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії

пятиугольник 20шестиугольник 26

 • Визначення базових експериментальних закладів

 • Адаптація закладів до задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами

 • Створення консультативних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами

 • Об’єднання зусиль державних та громадських організацій для вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями

 • Розробка моделей системи роботи з педагогами, батьками

 • Надання корекційно-реабілітаційної допомоги «особливим» дітям

 • Моніторинг стану розвитку інклюзивної освіти району


Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії

шестиугольник 24

 • Визначення умов перебування дітей з особливими освітніми потребами

 • Налагодження цілісної системи роботи педколективу

 • Створення позитивного іміджу інклюзивної освіти серед педагогів

 • Мотивація педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання

 • Розробка системи роботи з батьками

 • Забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами

 • Діагностика готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Впровадження інноваційних технологій щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Створення індивідуальної програми розвитку дитини

блок-схема: задержка 31блок-схема: задержка 33


ІІ. Моделі та схеми систем роботи з дітьми з особливими освітніми потребам базових експериментальних навчальних закладів:

1.1. Модель роботи Гощанської ПМПК щодо організації інклюзивного навчання

Довгалець Ірина Миколаївна, завідувач Гощанської ПМПК
В консультації працюють шість фахівців – завідувач, психолог з проблем поведінки, психолог з оцінки інтелектуального розвитку, логопед, лікар невролог, лікар психіатр.

Діяльність Гощанської районної ПМПК спрямована на:

- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, віком до 18 років;

- надання їм рекомендацій щодо організації навчання та виховання в спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах , лікувальних закладах відповідного типу, установах та закладах системи праці та соціального захисту населення;

- консультування батьків (осіб, які їх заміняють), педагогів, медпрацівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленням у психофізичному розвитку ;

- просвітницька діяльність серед населення.

Завідувач районної ПМПК впродовж року організовує зустрічі з головою ЛКК району з метою роз’яснення переліку захворювань згідно яких надається індивідуальне навчання, з директорами шкіл та педагогами щодо організації індивідуального навчання.

Гощанською ПМПК спільно з управлінням праці та соціального захисту населення Гощанської РДА ведеться профорієнтаційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами щодо навчання в Рівненському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

На колегії відділу освіти Гощанської РДА роглядаються питання про роботу працівників ЗНЗ району з раннього виявлення дітей з психічними розладами та вадами мовленнєвого розвитку на основі аналізу навчальної діяльності школярів, про виконання плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Відділ освіти Гощанської райдержадміністрації здійснює активну підготовку педагогічних кадрів з метою впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти району: • завідувачка районної ПМПК бере участь в регіональному експерименті науково-дослідницькій лабораторії інклюзивної освіти з теми «Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання»;

 • психологічна служба бере участь в обласних навчально-методичних семінарах з тем інклюзивної освіти;

 • районна ПМПК та практичні психологи ЗНЗ району беруть активну участь в обласних майстер-класах організованих Міністерством освіти, науки, молоді та спорту з питань психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

В ЗНЗ районною ПМПК проводяться семінари-практикуми для вчителів індивідуального навчання, здійснюються консультування батьків з питань сімейного виховання та навчання дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

Завідувачкою районної ПМПК читаються лекції для вчителів, які навчають дітей з особливими потребами.

Консультанти ПМПК проводять свою роботу за такими напрямками:

І. Діагностична робота:


 1. Виявлення учнів «групи ризику» в навчальних закладах району.

 2. Обстеження дітей на діагностичних засіданнях Районної ПМПК.ІІ. Консультативна робота:

 1. Надання консультативної допомоги батькам, під час підготовки їх дітей до обстеження на засіданні ПМПК.

 2. Проведення індивідуальних та групових консультацій для батьків та педагогічних працівників з питань організації навчання і виховання дітей з особливими потребами, корекції окремих психічних функцій, особливостей поведінки.

 3. Корекційно-розвивальні заняття з корекції агресивності, тривожності, імпульсивності, підвищення самооцінки, розвиток пізнавальних процесів (мислення, уваги, пам’яті, сприйняття) та емоційно – мотиваційних.

 4. Діагностичні заняття з мовленнєвого розвитку дітей. Заняття з корекцій вад вимови дітей, заняття з розвитку мовлення у дітей з порушеннями мовлення.

 5. Корекційні заняття з елементами казкотерапії,арттерапії,музикотерапії, піскотерапії, гудзикотерапії.

 6. Корекційні логопедичні заняття з елементами мнемотехніки.

 7. Робота з мандалами.

ІІІ. Індивідуально-корекційна робота:

 1. Виявлення та корекція окремих недоліків психічного розвитку дітей.

 2. Проведення занять спрямованих на поглиблене вивчення актуального рівня знань, умінь, навичок дитини для встановлення етапу, класу, найближчих завдань навчання (за умови навчання за індивідуальною формою при ЗНЗ району).

 3. Індивідуально – корекційні заняття з дітьми.

IV. Психолого-педагогічна і медична просвіта:

 1. Семінари для вчителів, що навчають дітей з психофізичними вадами за індивідуальною формою при ЗНЗ.

 2. Виступи на колегії відділу освіти, щодо роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району з раннього виявлення дітей з психофізичними розладами та вадами мовленнєвого розвитку на основі аналізу навчальної діяльності школярів.

 3. Логопедичний практикум для педагогів та батьків.

V. Методична робота: 1. Забезпечення вчителів, які навчають дітей за індивідуальною формою, програмами навчання.

 2. Організація методичного супроводу навчання і виховання розумово відсталих дітей.

 3. Надання методичної допомоги вчителям, що навчають дітей з ПФР.

 4. Методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів у вигляді семінару на тему «Психологічний супровід дітей з особливими потребами».

 5. Заняття для педагогів, з елементами тренінгу, які працюють з дітьми за ІФН.

VІ. Робота з батьками дітей, які мають дітей з особливими освітніми потребами.

1. Спільно з медичною та соціальною службами здійснювати виїзди до


дітей неохоплених навчанням з метою обстеження соціально-побутових
умов проживання.

2. Круглий стіл для батьків, які виховують дітей з особливими потребами.

3. Батьківські лекторії.

4. Консультування батьків щодо проблем розвитку, виховання, навчання дитини.
Структура роботи Гощанської ПМПК щодо організації інклюзивного навчання


Участь в НДЛ інклюзивної освітиУчасть в конференціях, нарадах, семінарах

Здійснення консультування батьків, соц. працівників

Проведення методичних об’єднань з вчителями

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка