Методичні рекомендації написання контрольних робітСкачати 67.38 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір67.38 Kb.
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни

“УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ”

для студентів У курсу ФЗДіПН

на 2010-2011 навч. рік
Методичні рекомендації написання контрольних робіт
Тематика контрольних робіт складена згідно навчальної програми та робочої навчальної програми з дисципліни. Студент - заочник виконує її самостійно, користуючись запропонованою літературою, матеріалами лекцій, методичними розробками кафедри та іншими джерелами, які здатні допомогти висвітленню обраної теми.

Текст контрольної роботи поділяється на логічні частини: вступ, зміст, викладений згідно плану, підсумок. Завершує контрольну роботу перелік використаної літератури, Обсяг роботи повинен складати 15-20 аркушів рукописного тексту.

Тема контрольної роботи визначається кафедрою. Подавати виконану контрольну роботу необхідно на кафедру Р та ОФК у встановлені терміни. Не дотримання термінів подання контрольної роботи призводить до не допуску до іспиту.

Виконання контрольної роботи оцінюється в балах та зараховуються до модуля за вимогами кредитно-модульної системи організації навчання.


Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ УПРАВЛІННЯ

 1. Історична довідка про виникнення та розвиток міжгалузевої науки управління.

 2. Управління сферою фізичного виховання і спорту як наука і навчальний предмет.

 3. Понятійний апарат теорії управління.

 4. Сучасні концепції теорії управління.

література:

 1. Бунчук М.Ф. Организация физической культуры. –М. ФиС, 1972.

 2. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте.-К.:Здоровье,1984.

 3. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент.Навчально-прикладний посібник.-Львів: Центр Європи,1995.

 4. Месхон М., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента. -М.: Дело, 1992.

 5. Спутник работника физической культуры и спорта / Под ред.П.Ф.Савицкого.-К.: Здоровье, 1990

 6. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


Тема 2. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ


 1. Фізична культура як соціальна підсистема суспільства. Органи публічної влади в системі управління сферою

 2. Класифікація державних органів за ознакою компетенції.

 3. Роль Рад народних депутатів у розвитку фізичної культури і спорту.

 4. Управління фізичним вихованням і спортом в системі Міністерства освіти і науки України. Структурна побудова та діяльність Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України.

 5. Структурна побудова та зміст діяльності Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту.

література:

 1. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте.-К.:Здоровье,1984.

 2. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации. –КУ.: Здоровье, 1989.

 3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, Спортивна газета, 1994, 29 січня.

 4. Положення про Міністерство України у справах сімї, молоді та спорту

 5. Положення про Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України

 6. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


Тема 3. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 1. Фізична культура як соціальна підсистема суспільства.

 2. Структурна побудова і зміст діяльності фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Колос”, “Динамо”, “Спартак”.

 3. Структурна побудова і зміст діяльності Національних федерацій з видів спорту.

 4. Структурна побудова і зміст діяльності Національного Олімпійського комітету України.

 5. Громадські фізкультурні організації в регіонах і містах проживання студента.

література:

 1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція), 2009р.

 2. Статут Національного Олімпійського комітету України.

 3. Статути фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Колос”, “Динамо”, “Спартак”.

 4. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


Тема 4. СПОРТИВНІ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

 1. Типи спортивних шкіл, особливості їх утворення та підпорядкування.

 2. Регламентування діяльності спортивних шкіл.

 3. Соціальна та юридична відповідальність спортивних шкіл перед суспільством за свою діяльність.

література:

 1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, (нова редакція), 2009р.

 2. Типове положення про ДЮСШ, СДЮШОР.

 3. Типове положення про ШВСМ.

 4. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


Тема 5. КАДРОВЕ ЗЕБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 1. Спеціальності, за якими готують фахівців ВЗО для сфери фізичного виховання і спорту.

 2. Система навчальних закладів різних рівнів акредитації.

 3. Система підготовки наукових кадрів в сфері фізичного виховання і спорту.

 4. Сучасні проблеми ефективного використання кадрових ресурсів.

література:

 1. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте.-К.:Здоровье,1984.

 2. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации.–КУ.: Здоровье, 1989.

 3. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.

 4. Месхон М., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.

 5. Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні. Матеріали І республіканської конференції.-Луцьк: Надстир`я,1994.


Тема 6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
 1. Класифікація та взаємозвязок функцій управління.

 2. Суть планування як функції управління.

 3. Етапи процесу стратегічного планування.

 4. Види документів планування діяльності організацій сфери фізичного виховання і спорту.

 5. Особливості планування діяльності організації – місця роботи студента.

література:

 1. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте.-К.:Здоровье,1984.

 2. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации. –КУ.: Здоровье, 1989.

 3. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.

 4. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. Навчально-прикладний посібник.-Львів: Центр Європи,1995.


Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ


 1. Сутність делегування повноважень та їх послідовність. Перешкоди на шляху делегування повноважень.

 2. Типова структура фізкультурної організації. Типи організаційних структур (лінійна, функціональна, комбінована, штабна).

 3. Мотивація діяльності співробітників як безперервний процес.

 4. Зміст теорій мотивації: Туган – Барановського, Маслоу, теорій очікування, теорії справедливості.

література:

 1. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации. –КУ.: Здоровье, 1989.

 2. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.

 3. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент.Навчально-прикладний посібник.-Львів: Центр Європи,1995.

 4. Месхон М., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента. -М.: Дело, 1992.


Тема 8. КОНТРОЛЬ ТА ЗВЯЗУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Контроль як базовий елемент процесу іправління. Види контролю

 2. Облік діяльності фізкультурних організацій, зв`язок обліку і контролю

 3. Комунікації в управлінській діяльності, їх види. Перешкоди на шляху комунікацій різних видів.

 4. Рішення, їх класифікація та етапи раціонального формування.

література:

 1. Дорофеев С.И Искусство решать проблемы. –К.: 1993.

 2. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент.Навчально-прикладний посібник.-Львів: Центр Європи,1995.

 3. Месхон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Дело, 1992.

 4. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации. –КУ.: Здоровье, 1989.

 1. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


Тема 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ


 1. Формальні і неформальні групи в структурі організацій сфери фізичного виховання і спорту.

 2. Влада і особистий вплив на підлеглих.

 3. Керівництво та стилі керівництва.

 4. Управління конфліктними ситуаціями.

література:

 1. Генри Мильор. Менеджмент: достижение цели. Управление на основе здравого смысла.Планирование личных действий. Пер с анг. –СПБ:Лик, 1992.-136.

 2. Омаров А.М. Управление и человек. –М.: Политиздат, 1989. –80с.

 3. Жмарев Н.В. Управленческая и организаторская деятельность тренера. 2-е изд.-к.: здоровье, 1986.-128с.

 4. Тарасевич В.М. І директор і колектив. –К.: Знання, 1991. –48 с.

 5. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


Тема 10. МІЖНАРОДНИЙ СПОРТИВНИЙ РУХ І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


 1. Виникнення міжнародного спорттивного руху та його сучасний стан.

 2. Класифікація міжнародних спортивних організацій.

 3. Організаційна побудова і зміст діяльності МОК, Міжнародних федерацій з видів спорту.

 4. Міжнародний спортивний рух “Спорт для всіх”, діяльність міжнародних організацій з розвитку фізичного виховання різних верств населення.

література:

 1. Зарубежный спорт: менеджмент и маркетинг. Тематическая подборка, випуски 3-6. –М.:ЦООНТИ – ФиС, 1992.

 2. Кутепов М.Е. Менеджмент в зарубежном спорте: Курс лекций. –М.: Школа спортивного бизнеса ГЦОЛИФК, 1992. –144с.

 3. МОК и международные спортивные объединения: Справочник. –М.:ФиС.1979. –262с.

 4. Платонов В.Н., Гуськов С.ИМ. Олимпийский спорт. Учебник. Книга 1-я. –К.: Олимпийская литература, 1994. –496с.

 5. Олимпійська Хартія. -К.: Олипмийская литература, 1999.

 1. Управління сферою фізичного виховання і спорту: навч. посіб./Жданова О.М., Чеховська Л.Я.-Дрогобич. Коло:, 2009.-224с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка