Методичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мовиСторінка1/4
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти

у Запорізькій області

ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище»


Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти


Методичні рекомендації


Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови

ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище»

Доценко Анни Олександрівни
Запоріжжя

2015
Доценко Анна Олександрівна – магістр філології, спеціальність за дипломом: «Викладач російської мови та світової літератури у вищих навчальних закладах. Викладач англійської мови»; викладач іноземної (англійської) мови ДНЗ «Запорізьке вище

індустріально-політехнічне училище», спеціаліст.

В даних методичних рекомендаціях пропонуються зразки авторських творчих робіт, сценаріїв, статей та виховних годин, які було створено викладачем в рамках системної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, а також для участі у міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах у якості представника ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище», та які здобули призові місця й високі відзнаки.

Матеріали можуть бути використані у якості прикладу творчих робіт з національно-патріотичного виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти, для позакласної роботи, виховної роботи, при підготовці до написання досліджень, творчих робіт, літературних нарисів, історичних доповідей, а також безпосередньо у роботі з учнівською молоддю.

Наведені роботи представлено двома мовами: українською та російською, залежно від того, що було дозволено умовами конкретного конкурсу чи заходу, для якого було створено ту чи іншу роботу.

Дані рекомендації призначені для викладачів професійних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, соціальних педагогів, художніх керівників гуртків, педагогічних працівників з виховної роботи та для учнівської молоді.


Рецензенти:

Полухін Володимир Федорович - директор ДНЗ "Запорізьке ВІПУ", спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Кловська Ольга Михайлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище», викладач вищої категорії, старший викладач.

Павлова Оксана Євгенівна - методист ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище», спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України.

ВСТУП

З Концепції національно-патріотичного виховання молоді від 27.10.2009 р.   

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Сучасний етап розвитку України особливо потребує від органів державної влади та суспільних інституцій здійснення системних заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, зокрема з огляду на потребу підготовки потенційних кандидатів для прийняття на державну, військову службу.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу. Концепція передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом реалізації таких виховних завдань:

–         формування почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

–         забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

–         підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

–         сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

–         виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

–         реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи.

акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні можливості особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей.

принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і неповторно.

принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, формування у вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід'ємну частину загальнолюдської.

I місце у регіональному етапі XVI Міжнародного конкурсу серед молодих журналістів «Нащадки переможців», присвяченого Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (нагородження переможців відбулося 5 червня 2014 року у сесійній залі Запорізької міської ради за підтримки Запорізької обласної молодіжної громадської організації «Прес-центр «Акцент» та Міжнародної спілки «Нащадки Перемоги»).

Лист у 45-й

Шановний ветеране!

Уклін Вам до землі

За те, що Перемогу

Здобути Ви змогли.

Про Вашу мужність, силу,

Про подвиг бойовий

Розкаже мати сину,

А приклад – Ви живий.

Спасибі, що змогли Ви

Пройти крізь пекло війн,

Вітчизну Україну

Підводили з руїн.

Щоб знов життя розквітло,

Бринів дитячий сміх,

Воєнне покоління

Знесло чимало бід.

Спасибі Вам за віру,

За силу, труд, снагу,

За те, що серед лиха

Ви гнали геть журбу.

Натомість працювали,

Рішуче йшли у бій,

Пишаємось ми Вами,

Ваш подвиг – приклад мій.

Зі святом Перемоги

Вас хочу привітати,

Здоров’я, щастя в Бога

Вам хочу попрохати.

І побажать Вам світлих,

Квітучих, щедрих діб.

Подарувати вдячних

Рядків оцих привіт.

Вклонитись, вшанувати

Людину, що змогла

Геть ворога прогнати

А нам подарувати і приклад, і життя.Диплом финалиста Международной Конференции (Конкурса) творческих работ «УРОКИ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ» посвященного 100-летию с начала Первой мировой войны 1914-1918 гг. (награждение достоялось 15 августа 2014 года в Запорожском Музее техники «Мотор Сич»).

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Запорожский областной институт последипломного педагогического образования; Запорожская областная общественная организация «Русский Культурный Центр»; Всеукраинская общественная организация «Русская школа»; Молодежная организация «Пресс-центр «Акцент»; Межвузовский исследовательский центр «Политика и образование».

Тема работы: “Героизм женщин семьи Романовых в Первую мировую войну» (события и герои Первой мировой войны)

Первая мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918). Название утвердилось в историографии после начала Второй мировой войны в 1939 г. В межвоенный период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great War, фр. La Grande guerre), в Российской империи её также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально «германской»; затем в СССР «империалистической войной». Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей). Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены.

Первая мировая война обнажила множество социальных проблем, в том числе связанных с обеспечением обмундированием, организацией своевременной медицинской и финансовой помощи раненным и поддержкой их семей. Женщины из семьи императора Николая II активно взялись за их решение.

С началом Первой мировой войны вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать императора Николая II, отдала распоряжение о формировании с сентября 1914 г. перевязочно-питательного отряда военно-санитарного поезда. Она брала на свой собственный счет оборудование поезда, снабжение санитарным имуществом, продовольствием и содержание врачебно-санитарного персонала и слесарей. К январю 1915 г. на ее счету было несколько организаций для нужд военного времени: склад в Аничковом дворце, госпитали в Минске и во Львове, военно-санитарный поезд № 142 и перевязочно-питательный отряд, поезд № 90 (для обслуживания Кавказского фронта с марта 1915 г.) и санаторий для выздоравливающих офицеров в Балаклаве.

В ведении Марии Федоровны находилось также несколько благотворительных капиталов. Один из них (Благотворительный капитал свыше 158 тыс. руб. непосредственно предназначался для воинов, находящихся на лечении. Кроме этого, активно использовались капитал графа A.B. Орлова-Давыдова (100 тыс. руб.), на проценты с которого выплачивались пособия на воспитание сирот убитых воинов, и Военный капитал (свыше 410 тыс. руб.), который использовался на содержание военно-санитарных учреждений Марии Федоровны и на выдачу пособий раненым и больным воинам.

В нелегкие годы войны на средства Императрицы Александры Федоровны, а также иных членов Императорской Фамилии (вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, Великих Княгинь Марии Павловны, Ксении Александровны, Марии Николаевны, Татьяны Николаевны, Ольги Николаевны и Цесаревича Алексея Николаевича) было оснащено восемь военно-санитарных поездов.

В условиях начавшейся Первой мировой войны главным направлением благотворительной деятельности Александры Федоровны стала забота о раненых и больных воинах. Уже 13 ноября 1914 г. в Царском Селе был освящен военно-санитарный поезд № 143 (с тремя автоколоннами и отрядом санитарных повозок при нем), которому было присвоено имя Императрицы Александры Федоровны.

Под покровительством Александры Федоровны были также образованы подвижные поезда-склада под флагом Красного Креста с целью оказания помощи как учреждениям Российского общества Красного Креста, так и военного ведомства в деле снабжения их необходимыми предметами медицинского снаряжения и питательными средствами. Снабжались поезда-склады средствами складов, устроенных Императрицей в Петрограде и Москве. Всего было оборудовано 4 поезда-склада по 9 вагонов в каждом.

Вместе с дочерьми Ольгой (1895-1918) и Татьяной (1897-1918) Николаевнами Александра Федоровна прослушала двухмесячный курс лекций по хирурги, прошла практические занятия и выдержала экзамен на звание сестры милосердия военного времени. При этом Государыня и её старшие дочери не просто числились сестрами милосердия, а реально трудились в учрежденных Императорской Семьей госпиталях, под размещения которых были отданы помещения дворцов и резиденций. Александра Федоровна, по воспоминаниям Анны Вырубовой: «Стоя за хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала... инструменты, вату, бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны». Раненым казалось, что ее перевязки держались дольше и крепче других. Ежедневная работа Императрицы в качестве сестры милосердия в операционной Царскосельского лазарета продолжалась до конца 1916 года. Кроме того, как показало исследование, Александра Федоровна много внимания уделяла посещениям лазаретов и госпиталей, которые находились под ее покровительством или носили ее имя, а также многих других. К 10 декабря 1916 г. под ее покровительством только в Петрограде находилось 11 лазаретов и госпиталей и еще 11 носили ее имя.

Взгляды Императрицы о благотворительной и милосердной деятельности всецело разделяли ее старшие дочери Ольга и Татьяна. Они так же, как и мать придерживались мнения об особой роли членов Царствующей семьи в деле заботы о жертвах войны. В ходе войны Великие Княжны Ольга и Татьяна, получившие звание сестер милосердия военного времени, ежедневно работали по нескольку часов в Царскосельском госпитале. Татьяна оказалась весьма способной медицинской сестрой. Доктор Деревенко отмечал, что ему редко приходилось встречать такую спокойную, ловкую и дельную хирургическую сестру, как Татьяна Николаевна.

Ольга, более слабая здоровьем и нервами, недолго выдержала работу хирургической сестры, но продолжала работать в палатах наравне с другими сестрами, убирая за ранеными. В течение 1914-1916 гг. Великая Княжна Ольга была покровительницей пяти лазаретов в Петрограде, в том числе Временного убежища во имя Св. Великой Княгини Ольги для калек-воинов в здании Мариинского убежища для моряков на Гутуевском острове. Ее имя носили лазарет, оборудованный обществом Белого Креста, а также лазарет, оборудованный кружком частных лиц в Волховском переулке.

Ольга и Татьяна Николаевны осуществляла покровительство над двумя лазаретами: в доме Председателя Совета Министров на Моховой улице и лазаретом служащих по постройке Олонецкой железной дороги на Галерной улице. Имя Татьяны Николаевны носил лазарет, оборудованный кружком «Забота о раненых», в доме железнодорожного клуба на Кабинетской улице. Кроме того, существовал лазарет имени Императорских Высочеств Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, оборудованный потомственными почетными гражданами Дерновыми на Московском шоссе, и лазарет имени Августейших Дочерей, оборудованный единоверцами в Федоровской богадельне на наб. реки Волковки. Имена Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны носили также несколько поездов, различные склады по сбору вещей и пожертвований на нужды военного времени.

По воспоминаниям старшей сестры Дворцового лазарета Валентины Ивановны Чеботаревой, княжны занимались чисткой и стерилизацией медицинских инструментов, перевязками, готовили белье, бинты, убирали в палатах. Императрица часто ассистировала при операциях, подавая инструменты, «уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ни чем». При этом окружающие отмечали у сестер милосердия Романовых отсутствие высокомерия и доброжелательное отношение, как к солдатам, так и к персоналу лазарета.

Во время войны Александра Федоровна отказалась от пошива новых платьев и носила в основном форму сестры милосердия, упростилось меню царского стола, все личные деньги четы Романовых пошли на благотворительность. Придворные автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых. Цветы из оранжерей, сладкое придворных кондитеров все это направлялось в лазареты.

Младшие дочери Царя Великие Княжны Мария (1899-1918) и Анастасия (1901-1918) Николаевны тоже принимали посильное участие в милосердной и благотворительной работе. Ежедневно после уроков они посещали Царскосельские госпитали, часто вместе с Александрой Федоровной выезжали и в другие лазареты Петрограда. 26 и 27 января 1915 г. на улицах Петрограда был устроен кружечный сбор, при этом сборщиками пожертвований были исключительно артисты Императорских театров. 7 марта 1915 г. в Мариинском театре был дан концерт «Реквием» в пользу раненых воинов. Августейшей покровительницей благотворительных мероприятий была Великая Княжна Анастасия. Участие юной 14-летней Княжны привлекало жертвователей, активно раскупались жетоны с вензелями Анастасии Николаевны. Всего от кружечного сбора и спектакля было выручено более 13,5 тыс. руб., а также пожертвованы многочисленные вещи, которые поступили на склад Александры Федоровны, а на деньги было приобретено свыше 9 тыс. комплектов холодного белья для отправки на фронт. Имя Анастасии Николаевны носили два лазарета: чинов канцелярии Его Императорского величества по принятию прошений и министерства народного просвещения, военно-санитарные поезда № 61 Особого отдела Канцелярии Ее Величества государыни Императрицы и № 154 Общедворянской организации.

Под покровительством Великой Княжны Марии Николаевны находился лазарет служащих по министерству Императорского двора, проживающих в зданиях Таврического района. Три лазарета в Петрограде

носили ее имя: лазарет чинов Нерчинского округа Кабинета Его Величества, лазарет Невского судостроительного и механического заводов и лазарет товарищества «Доктор Пель и сыновья», а также поезда № 83 и 162 Общедворянской организации и автоколонна Российского автомобильного общества. Имена Марии и Анастасии были присвоены также Петроградскому лазарету ведомства путей сообщения и лазарету № 17 при Федоровском соборе в Царском Селе.

Большую симпатию окружающих вызывала своими личными качествами сестра Николая II – Ольга Александровна (1882-1960). В конце 1914 г. под покровительство Ольги Александровны было взято «Общество милосердия к страждущим воинам», носившее ее имя, а в мае 1915 г. она приняла звание почетной председательницы Всероссийского общества памяти воинов русской армии, павших на войне. Вместе с Великой Княгиней Ксенией Александровной (1875-1960) и Великим Князем Александром Михайловичем (1866-1933) она учредила приют для ампутированных в Ровно. Вклад Ольги Александровны в благотворительное дело в период Первой мировой войны был настолько заметен, что по многочисленным просьбам воинов и населения ее именем назывались многие санитарные поезда и автомобильные колонны. Уже в начале войны имя Ольги Александровны было дано поездам №№ 87 и 163 Общедворянской организации помощи больным и раненым воинам. Имя Великой Княгини в конце 1915 г. было присвоено также 2-й автомобильной санитарной колонне Красного Креста, работающей при армиях Юго-Западного фронта. В колонне было 16 автомобилей, которые перевезли только с 23 апреля по 30 июня 1916 г. более 6 тыс. человек.

С 1914 года Ольга Александровна лично, наравне с другими, с 7 утра до позднего вечера работала в лазарете г. Ровно сестрой милосердия и отличалась простотой в общении, жизнерадостностью, вносила в работу «атмосферу настоящей русской ласки и чарующей теплоты»... Не раздеваясь, спала по нескольку ночей. Со всех концов страны в адрес Ольги Александровны направляли пожертвования, запасы белья и теплых вещей, а также восторженные письма и стихи.

Другая сестра Императора Николая II, Великая Княгиня Ксения Александровна также не осталась в стороне от дел благотворительности. Много и плодотворно занимаясь благотворительной работой, она возглавила образованную в составе Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, «Особую комиссию по призрению пострадавших в продолжение войны с Германией, Австро-Венгрией и Турцией офицерских и нижних воинских чинов, священнослужителей, гражданских классных чинов, вольнонаемных лиц и служащих на железных дорогах в районах военных действий, а также семей как погибших, так и пострадавших означенных чинов и лиц». Целью Особой комиссии являлось объединение деятельности всех лиц и учреждений, оказывающих различные виды призрения пострадавшим, а также их семьям.

Много внимания Ксения Александровна уделяла проблемам инвалидов войны. Изучая многочисленную почту от инвалидов на свое имя, Ксения Александровна горячо поддержала предложение об организации выставки искусственных конечностей (протезов), открытой в Петрограде в середине сентября 1916 г. Целью выставки было выяснить вопрос постановки протезного дела в России и за границей, объединить все учреждения и лиц, занимающихся изготовлением протезов, ознакомить специалистов и публику со всеми существующими видами протезов, мобилизовать врачебно-техническое творчество для усовершенствования и упрощения существующих моделей, удешевления и ускорения их производства.

Жертвенный пример представителей Династии вдохновлял на участие в общем деле милосердия миллионы подданных. Например, Эмир Бухарский пожертвовал полмиллиона рублей на нужды войны и раненых русских воинов; балерина М.Ф. Кшесинская - 10 тыс. руб.; супруга бывшего американского посла в России собрала в Бостоне более 10,5 тыс. долларов (23 тыс. 314 руб.). В Египте на нужды Российского общества Красного Креста сирийцами было собрано свыше 312 тыс. египетских фунтов (320 фунтов стерлингов), а анонимный французский подданный перечислял на имя Марии Федоровны через Петроградский Учетный и Ссудный банки 1 тыс. рублей ежемесячно на благотворительные цели.

Наряду с Царской семьей, огромную работу по организации помощи воинам на фронте, раненым, инвалидам и членам их семей проводили августейшие обитатели Мраморного дворца: Великий Князь Константин Константинович (1858-1915), его жена Елизавета Маврикиевна (1865-1927), сестра Константина Константиновича Ольга Константиновна (1851-1926), брат Великий Князь Дмитрий Константинович (1860-1919), сыновья Константина Константиновича Иоанн (1886-1918), Гавриил (1887-1955), Константин (1890-1918), Олег (1892-1914), Игорь (1894-1918), а также дочь

Татьяна (1890-1979) и жена старшего сына Иоанна - сербская принцесса Елена Петровна (1884-1962).

На средства перечисленных особ уже к середине 1914 г. в действующую армию отправился подвижной лазарет, получивший название «Лазарет Мраморного дворца», а в Павловске открылись 2 лазарета.

Огромную общественную и благотворительную работу проводила Великая Княгиня Мария Павловна Старшая (1854-1920) - вдова Великого Князя Владимира Александровича (1847-1909). Под руководством Марии Павловны были созданы 22 санитарные организации. В состав военно-санитарных организаций Великой Княгини Марии Павловны входили, в частности: Главное управление всех военно-санитарных организаций на театре военных действий, военно-санитарный поезд № 1 Марии Павловны, военно-санитарный автомобильный отряд имени Великой Княгини Виктории Федоровны, подвижной питательный пункт, головной эвакуационный отряд, военно-санитарный конный транспорт № 1 и 2, летучие отряды «Первая помощь под огнем врага» в пяти полках, главный склад военно-санитарных организаций в Петрограде, полевой склад военно-санитарных организаций в Минске, тыловой вспомогательный склад военно-санитарных организаций в Москве, лазарет для тяжелораненых в Минске и еще пять лазаретов, расположенных в Киеве, Финляндии, Москве, в местечке Шпола Киевской губернии и на ст. Пены Курской губернии.

По инициативе Марии Павловны был создан комитет, носящий ее имя, занимающийся снабжением одеждой нижних чинов, увольняемых на родину из всех лечебных заведений Империи. Комитет Великой Княгини развернул объемную по масштабам и необходимую благотворительную работу. Комитет образовывался для объединения деятельности всех учреждений и организаций, ведающих делом снабжения одеждою отправляемых на родину нижних чинов и уволенных в отпуск. Значение Комитета такого профиля благотворительной работы трудно переоценить. Ведь в годы Первой мировой войны, помимо снабжения раненых воинов лекарствами и продовольствием, нужно было думать и о снабжении уволенных гражданским платьем.

В своем дворце на Миллионной улице, в доме 27 Мария Павловна открыла грандиозный склад. К середине марта 1915 г. усилиями Марии Павловны было снабжено одеждою 21,5 тыс. человек. Кроме того, на 26 станциях в 36 городах выдавалось 2000 шуб, чтобы люди могли двигаться к конечному пункту, где не было железной дороги, в санях.

Кроме обеспечения одеждой. Комитет Марии Павловны решал вопросы финансовой поддержки раненых воинов. Так, в ноябре 1915 г. им была оказана денежная помощь выписываемым из лазаретов на сумму свыше 155 тыс. руб. Помимо этого, по инициативе Комитета в этот период было изготовлено 50 тыс. полушубков (из овчин, присланных из Болгарии, но непригодных интендантскому ведомству). На конечных станциях железных дорог представители Комитета выдали тяжело раненым воинам пять тысяч шуб, в которых они следовали к конечным пунктам назначения. Комитет снабжал одеждой и обувью также и инвалидов, возвращающихся из германского и австрийского плена.

В целом же на протяжении всей войны Мария Павловна вела большую личную милосердную и благотворительную работу, неоднократно бывала на фронтах, раздавала там подарки и награды воинам, постоянно посещала раненых в госпиталях Петрограда. Большую заботу проявляла Мария Павловна о дальнейшей судьбе раненых и инвалидов войны после выписки их из лазарета. По ее инициативе, с весны 1915 г. в лазаретах Петрограда началось обучение выздоравливающих раненых ремеслам. Во дворце Марии Павловны открылись курсы ручного труда для лиц, желающих руководить занятиями с ранеными.

Невестка Великой Княгини Марии Павловны, жена Великого Князя Кирилла Владимировича (1876-1938) Великая Княгиня Виктория Федоровна (1876-1936) также вела большую благотворительную и милосердную работу. Она возглавляла Комитет по приему пожертвований для посылки подарков русским воинам, сражающимся на иностранных фронтах. Кроме того, Виктория Федоровна участвовала в создании Автомобильной санитарной службы, спасшей во время войны жизни тысяч людей. Ее отряд санитарного транспорта стал одной из лучших вспомогательных служб российской армии. Проявляя личное мужество, Виктория Федоровна совершила несколько поездок на фронт с грузами медикаментов.

Широкую известность получила деятельность Великой Княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918). На Ордынке Великая Княгиня приобрела большой участок земли, на котором по проекту архитектора А.В. Щусева был возведен храм в неорусском стиле. В стенах обители находились, помимо храмов, больница, детский приют и библиотека. При больнице были организованы сестринские курсы, а также функционировала бесплатная столовая для бедных, ежедневно выдававшая свыше трехсот обедов. Елизавета Фёдоровна выполняла в госпитале самые сложные и ответственные дела, ассистировала при операциях, нередко проводила целые ночи у постели больных, сама делала перевязки, ухаживала за увечными. Спала она на голых досках, иногда не более трех-четырех часов в сутки, строго соблюдала посты, причем в последние годы вообще ограничила свой стол одним блюдом из овощей.

Двоюродная сестра Николая II, великая княгиня Мария Павловна-младшая, закончив медицинские курсы, отправилась на работу в прифронтовой лазарет, расположенный в Восточной Пруссии. Сделала она это по зову своего сердца. Почти год Мария Павловна ухаживала за ранеными, выполняя подчас самую грязную работу. Она воочию увидела, что значат человеческие страдания. Именно работа в госпитале стала отличной подготовкой к предстоявшей ей нелегкой жизни в эмиграции. Когда положение на фронте стало угрожающим, Марию Павловну перевели в псковский госпиталь «Красного Креста», где она уже работала старшей медсестрой. Там ей приходилось даже выполнять самостоятельно несложные операции, когда врачи были заняты более тяжелыми ранеными: она извлекала пули, ампутировала пальцы и с трудом выбиралась из операционной, одурманенная хлороформом. Два с половиной года она работала в госпитале в древнем русском городе Пскове.

Женщины дома Романовых личным примером продемонстрировали всему обществу необходимость оказания помощи стране в трудные военные годы. Благодаря этому шагу аристократия активизировалась в делах благотворительности: под госпитали стали отдаваться особняки знати, многие представительницы высшего света пробовали себя в качестве сестер милосердия, оказывалась финансовая поддержка пострадавшим от войны со стороны всех слоев населения. Огромную роль работа царственных особ в лазаретах сыграла для поддержания патриотического духа солдат. Обе императрицы, великие княгини и княжны в годы Первой мировой войны доказали верность России и своему народу.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Скотт С. Романовы. Царская династия. Кто они были? Что с ними стало? – Екатеринбург: Ларин, 1993. - 351 с.

2. Сорокин Андрей. Династия Романовых и благотворительность // Фонд развития и возрождения исторических традиций «Имперское наследие».

3. Августейшие сестры милосердия / Сост. Н.К.Зверева. – М.: Вече, 2006. – 464 с.

4. Мельник-Боткина Татьяна. Воспоминания о Царской Семье. – М.: Захаров, 2004. – 160 с.

5. Великий князь Александр Михайлович Романов. Книга воспоминаний. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2009. – 382 с.

6. Ден Ю.А. Подлинная царица. – М.: Вече, 2009. – 304 с.

7. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна и император Николай П. Мать и сын. – М.: Вече, 2013. – 432 с.

8. Баронесса Софья Буксгевден. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, императрицы России. – М.: Лепта Книга, 2012. – 800 с.

9. Мэсси Р. Николай и Александра: Биография. – М.: Захаров, 2006. – 640 с.

10. Кравцова М., Янковская Е. Царский венец. – М.: Лепта Книга, 2010 – 240 с.

І місце в обласному літературно-дослідницькому конкурсі «Патріотизм у долі Запоріжжя» у номінації «Патріотизм часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» (нагородження відбулося 21 листопада 2014 року у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї).

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка