Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсуСторінка1/6
Дата конвертації23.05.2017
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Для нотаток

Міністерство освіти і науки УкраїниПолтавський державний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка


Кафедра географії та краєзнавства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ,

ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ,

САМОТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ,

ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

КАРТОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ТОПОГРАФІЇ”
Спеціальність 6.040104 „Географія” та 6.020302 „Історія

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр

Методичні рекомендації підготував

старший викладач Федій О.А.

Полтава – 2009


УДК 912.43 (072.2)
Федій О.А. Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу „Картографія з основами топографії” / Олександр Анатолійович Федій. — [2-ге вид., із змінами]. — Полтава, 2009. — 48 с.

Автор: ст. викладач кафедри географії та краєзнавства Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка О.А. Федій

Рецензенти:
Логвин Михайло Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України.
Кушнір Леонід Леонідович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України.

Методичні рекомендації підготовлені з урахуванням сучасних вимог діючим стандартам освіти та розраховані на студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Географія”, “Історія”, а також для слухачів закладів післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, вчителів та учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв при вивченні позапрограмного матеріалу шкільного курсу географії.

Рекомендовано до друку кафедрою географії та краєзнавства ПДПУ ім. В.Г. Короленка (протокол № 14 від 28.04.09)

Публікується за рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 12 від 5.05.2009 року)© О.А. Федій, 2009

6
47


3. Беря А.М. Геоизображение – новое понятие в картографии. // География в школе. – 1995. – №4.

64. Комисаров Т.С. Географическая картография. // География в школе. – 1995. – №6. – С. 38-41.

65. Федорова Л.И. Русские имена на карте. // География в школе. – 1996. – №1. – С. 53-55.

66. Раковский С.Н. Политическая карта мира конца ХХ века. // География в школе. – 1997. – №2. – С. 3-12.

67. Баева Н.В. Урок по обобщению темы „План и карта”. // География в школе. – 1995. – №7. – С. 72-74.

68. Фокина А.А. Новое в курсе картографии при подготовке целей географии. // География в школе. – 1997. – №7. – С. 77-81

69. Смирнова А.А. Методика проведения урока по теме: „Географическая карта”. // География в школе. – 1998. - №4. – С.63-65.

70. Комисаров Т.С. Геопространственные представления и картографическая составляющая подготовки учителя географии. // География в школе. – 1999. – №1. – С. 73-75.

71. Рябкова Н.В. Картографическое обеспечение школьного экономи­ческого образования. // География в школе. – 1999. – №3. – С. 49-51.

72. Комисарова Т.С. Картографический метод обучения будущего учителя географии. // География в школе. – 2001. – №4. – С. 39.

73. Уткина И.Ю. Развивающее обучение невозможно без карты. // География в школе. – 2001. – №4. – С. 51.

74. Федорова В.А. Проверка знаний с помощью карты. // География в школе. – 2002. – №1. – С. 63-66.

75. Берлянт А.М. Картографическая презентация как учебное пособие. // География в школе. – 2003. – №6. – С. 3-11.

76. Золин Й.М. Одна из самих древних карт земли. // География в школе. – 2003. – №6. – С. 11-12.

77. Сиротин В.И. Картографическое обеспечение преподавания геогра­фии в образовательных учреждениях. // География в школе. – 2003. – №6. – С. 44-47.

78. Фокина Л.А. Современные карты для школы. // География в школе. – 2003. – №6. – С. 47-51.

79. Кочуров Б.И., Антикова Н.В. Научная школа по оценке и картографированию экологических ситуаций. // География в школе. – 2003. – №7.

80. Головкова В.А. Мир картографии – увлекательный мир. // География в школе. – 2004. – №5. – С. 66-68.

81. Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей к использованию новых информационных технологий // География в школе. – 2004. – №6. – С. 43-46.

82. Богданова М.Д. О почвенных картах. // География в школе. – 2004. – №6. – С. 76-80.

83. Швецова Л.Н. Урок по теме: „Географическая карта в VI классе”. // География в школе. – 2005. – №4. – С. 54-56.

84. Фиморов Д.П. Географические информационные системы: отбор содержания и методика их изучения в школьном курсе географии России. // География в школе. – 2005. – №5. – С. 56-59.

85. Берлянт А.М. Университетская географическая картография и ее связи со школьным образованием. // География в школе. – 2005. – №7. – С. 17-73.

86. Кравцова Т.В, Использование картографического материала при изучении Кавказа. // География в школе. – 2006. – №2. – С. 42-44.

87. Смиев В.В. Женские символы на географической карте мира. // География в школе. – 2006. – №2.
д
46
о Євросоюзу. // Український географічний журнал. – 2005. – №3. – С. 51-59.

39. Поливан К.А, Картографування історично-культурна спадщина в Україні. // Український географічний журнал. – 2005. – №3. – С. 60-66.

40. Суньтохіна І.М., Дук Л.М. Оцінка картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем. // Український географічний журнал. – 2006. – №2. – С. 40-44.

41. Король П.П. Математико-картографічне моделювання у регіональних лінгвістико-географічних дослідженнях з використанням геоінфор­маційних технологій. // Український географічний журнал. – 2006. – №2. – С. 59-65.

42. Берлят А.М. Современная парадигма картографии. // Український географічний журнал. – 2006. – №4. – С. 25-28.

43. Ляшенко Д.О. Філософські категорії простір, рух у картографічних дослідженнях міжнародних зв’язків груп країн та її регіонів. // Український географічний журнал. – 2007. – №1. – С. 46-53.

44. Бурлака О., Яковлєва Т. Ігри для кращого засвоєння географічної номенклатури. // Географія та основи економіки в школі. – 1997. – №4. – С. 20-22.

45. Сасса Р. Картографічне забезпечення вивчення географії в школі. // Географія та основи економіки в школі. – 1998. – №3. – С. 23-26.

46. Руденко І.. Навчальний посібник з картографії до 2000 року. // Географія та основи економіки в школі. – 1999. – №3.

47. Новикова В. Шість вимог до картографічних вимог учнів. // Географія та основи економіки в школі. – 2000. – №3. – С. 19-20.

48. Руденко І. Навчальні картографічні твори, стан, проблеми їх видання. // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – №4. – С. 21.

49. Сосса Р. Маю надію, що картографію чекають зміни на краще. // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – №1. – С. 39-43.

50. Дегтяр О. Картографічна конференція у Києві. // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – №2. – С. 18.

51. Свиридова О. Карта – друга мова географії (як організувати на уроці роботу з картою). // Географія та основи економіки в школі. – 2003. –№6. – С. 26-29.

52. Боутайте Ж. Уроки з теми: „Україна на карті світу” в 9 класі”. // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – №1. – С. 20-23.

53. Копилець Є. Контурні карти в шкільній географії на рубежі тисячоліть. // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – №1. – С. 42-44.

54. Столяров І. Географія та інформаційні технології. // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 1. – С. 54.

55. Костюк В. Урок на тему: „Карти – джерела географічних знань, їх зміст та призначення”. // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – №5. – С. 19-20.

56. Буряк О., Сосса Р. Виставки старовинних карт IMAGO UKRAINAE. // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – №8. – С. 49-52.

57. Шевченко В., Бондаренко Е. Картографія ХХ століття. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. – березень, № 10. – С. 23.

58. Яценко Д., Леонтьєва Г. Використання кросвордів для перевірки знань номенклатури карти. // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – №1. – С. 23-28.

59. Костюк В. Урок картографії у 8 класі. // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – №2. – С. 27-30.

60. Демкович В. Методи й прийоми роботи з географічними картами. // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – №5. – С. 23-26.

61. Шевченко В. Реформатор картографії Рерорд Меркатор. // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – №2.

62. Александрова Т.Д. Создание комплексных военно-географических карт. // География в школе. – 1995. – №4. – С. 2-5.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка