Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, список основної та додаткової літературиСторінка3/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема: Стратегії розв’язання винахідницьких завдань у процесі евристичної діяльності.
Мета: сформувати у студентів уміння використовувати основні стратегії у процесі розв’язання винахідницьких завдань.
Тезаурус теми:

Стратегія – генеральна програма дій дослідника, основний напрямок пошуку і розробки проблеми, що підпорядковує інші дії.

Комбінування – стратегія розв’язання творчого завдання, що передбачає співставлення різних механізмів і їх функцій для побудови нової конструкції.

Аналогізування - стратегія розв’язання творчого завдання, що передбачає використання вже відомої конструкції для побудови нової моделі.

Реконструювання - стратегія розв’язання творчого завдання, що передбачає перебудову деталі або всієї конструкції.

Універсальна стратегія - стратегія розв’язання творчого завдання, що передбачає відносно рівнозначне використання аналогізування, комбінування і, в деякій мірі, реконструювання.

Стратегія випадкових підстановок - стратегія розв’язання творчого завдання, що передбачає пошук розв’язання завдання без плану, за випадковими орієнтирами, без домінуючої тенденції.
Хід роботи на практичному занятті

Вступне слово викладача:

У вступному слові актуалізуються знання студентів, отримані на попередньому практичному занятті, про процес конструкторської діяльності. Характеризуються основні стратегії розв’язання творчих завдань (за Моляко В.А.): комбінування, аналогізування, реконструювання, універсальна стратегія та стратегія випадкових підстановок. Викладач наголошує на тому, що ігрові завдання практичного заняття студенти мають розв’язувати з використанням вищезгаданих стратегій.Студентам пропонується виконати наступні завдання:

Завдання 1. «Міст».

Студенти об’єднуються в команди по 4-6 осіб. Кожній команді видається 40-50 листків паперу та ножиці. Команди отримують завдання: побудувати із паперу якомога довший місток між двома стільцями. Забороняється використовувати будь-які скріплювальні матеріали. На генерування ідей та прийняття «технічного рішення» відводиться 10 хв. Далі кожна команда презентує свій проект. Краще рішення визначається за допомогою голосування.Завдання 2. «Підкорювачі повітря».

Група поділяється на команди по 3-4 особи. Кожній команді видається 2 листки паперу, 4 скріпки, скоч та ножиці. Студенти отримують завдання: розробити модель, яка якомога повільніше буде опускатися на підлогу під дією центру тяжіння, коли її опустять згори. Підкидати модель догори не дозволяється. Перемагає команда, чия модель планера пролетить якомога довше.Завдання 3. «Авіатори».

Група поділяється на команди по 3-4 особи. Кожній команді видаються листки паперу, скріпки, скоч та ножиці. Студенти отримують завдання: 1) обговорити які бувають конструкції паперових літаків, а також запропонувати декілька власних, оригінальних ідей їх конструкції; 1. серед нових ідей обрати три, які дозволять розробити модель, яка якомога точніше летітиме по заданій траєкторії.

Потім проводяться змагання між командами:

 1. на точність попадання літачком в мішень (відстань мішені 5м, розмір 0,5Х0,5 м);

 2. на точність посадки (на відстані 5м розстилається газета).

Перемагає команда, чия модель літака найбільш точно попаде по мішені та здійснить посадку на відведений «аеродром».

Заключний етап

Саморефлексія студентів, висновки викладача, оцінка.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9.
Тема: Методики активізації творчого мислення.

Мета: сформувати у студентів уміння використовувати методи психологічної активізації мислення у процесі розв’язання творчих завдань.
Тезаурус теми:

Винахідництво – створення технічного вирішення завдання, що характеризується вагомою новизною та корисністю.

Евристичний метод - це послідовність процедур обробки інформації, що виконується з метою прийняття більш раціональних та конструктивних рішень.

Мозковий штурм – колективний метод пошуку винахідницьких рішень і нових бізнес ідей, основна особливість якого полягає у розподілі учасників на «критиків» та «генераторів».

Метод фокальних об’єктів – метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до вихідного об’єкту властивостей і ознак випадкових об’єктів.

Морфологічний аналіз – це метод систематизованого пошуку нових ідей, оснований на побудові таблиці, у якій перераховані основні елементи, що утворюють об’єкт і вказується велика кількість варіантів реалізації цих елементів.

Синектика - це колективний метод пошуку винахідницьких рішень, що передбачає поєднання різнорідних елементів, що не мають між собою нічого спільного.
Хід роботи на практичному занятті

Вступне слово викладача:

Викладач наголошує на тому, що дослідники технічної творчості вважають, що для того, щоб створити новий конкурентоспроможний виріб необхідно мати 55-60 хороших ідей. Саме використання евристичних методів забезпечить виявлення, обробку та впорядкування системи закономірностей, механізмів конструювання нового завдання.

Існує безліч методів пошуку ідей. Їх можна поділити на три групи: методи психологічної активізації мислення, методи систематичного пошуку та методи цілеспрямованого пошуку.

Студентам пропонується виконати наступні завдання:

Завдання 1. Обговорення питань теми:


  1. «Мозковий штурм» А. Осборна;

  2. Метод фокальних об’єктів Ф. Кунце;

  3. Конференція ідей В. Гільде, К.Д. Штарке;

  4. Метод «Шість шляп мислення» Е. де Боно.

  5. Метод «Коучінг» Т. Голлвей.

Завдання 2. Проведення методу «Мозковий штурм».

Група ділиться на три підгрупи. Викладач демонструє студентам м’яку іграшку. Завдання студентів підгруп – використовуючи метод «Мозкового штурму», надати пропозиції щодо вдосконалення даної іграшки.Завдання 3. Доповнити таблицю.

Метод винахідництва

Суть методу

Переваги

Недоліки

Мозковий штурмМетод фокальних об’єктів


Морфологічний аналіз


СинектикаЗаключний етап практичного заняття

Оцінка та підсумки викладача.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10.

Тема: Характеристика методів систематичного та цілеспрямованого пошуку.
Мета: сформувати у студентів уявлення про основні методи систематичного та цілеспрямованого пошуку нових ідей.

Тезаурус теми:

Список контрольних запитань – це метод систематизованого пошуку, що передбачає наявність спеціально підібраних питань, які дозволяють краще зрозуміти проблему і умови її розв’язання.

Функціональний метод проектування – це комплексний евристичний метод технічної творчості, в якому одночасно використовуються наступні «режими мислення»: стратегічними схемами, в паралельних площинах, з декількох точок зору, мислення «образами», з використанням основних елементів.

Метод «П’ять чому?» – це метод систематизованого пошуку, що забезпечує знаходження першопричин виникнення проблеми, у процесі її аналізу, з метою ефективного її розв’язання.

Метод гірлянд асоціацій – це метод систематизованого пошуку нових ідей, який ґрунтується на необхідності використовувати якомога більше асоціативних «підказок» та відповідно до них, аналізувати різноманітні варіанти рішення.

Теорія розв’язання винахідницьких завдань – це теорія, яка досліджує механізми розвитку технічних систем з метою створення практичних методів розв’язання винахідницьких завдань.
Хід роботи на практичному занятті

Вступне слово викладача:

У вступному слові актуалізуються знання студентів, отримані на попередньому практичному занятті, про методики активізації творчого мислення. Викладач наголошує на тому, що у винахідництві також використовуються методи систематичного пошуку та методи цілеспрямованого пошуку про які піде мова на даному практичному занятті.Студентам пропонується виконати наступні завдання:

Завдання 1. Обговорення питань теми:

1. Метод контрольних запитань Осборна, Ейлоарта, Пойя, Кроуфорда;

2. Функціональний метод проектування Метчетта;

3. Метод «П’ять чому?» Сакіті Тойота.

4. Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ).

Завдання 2. Використання методу гірлянд асоціацій для розв’язання творчих завдань.

Група ділиться на три підгрупи. Завдання для студентів підгруп – використовуючи метод гірлянд асоціацій, надати пропозиції, щодо модернізації дитячого ліжка.Завдання 3. Доповнити таблицю.

Метод винахідництва

Суть методу

Переваги

Недоліки

Метод контрольних запитань


Функціональний метод проектування


Метод гірлянд асоціацій


Метод «П’ять чому?»


Заключний етап практичного заняття

Оцінка та підсумки викладача.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11.
Тема: Творча особистість авіапрацівника.
Мета: усвідомлення студентами ролі індивідуального творчого потенціалу у професійній діяльності фахівців авіаційної галузі.
Тезаурус теми:

Творча особистість – це такий тип особистості для якої характерна стійка спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, яка поєднується з високим рівнем творчих здібностей і дозволяє їй досягати суспільно та особистісно значимих творчих результатів у одному чи кількох видах діяльності.

Творчий потенціал особистості – це інтегральна властивість, що характеризує міру можливостей людини ставити і вирішувати нові завдання у сфері своєї суспільно значущої діяльності.

Духовний потенціал особистості – це внутрішня психічна можливість розвитку особи, її внутрішня енергія, спрямована на творче самовідбиття і самоствердження.

Інтелектуальний потенціал особистості – це соціально-психологічні можливості особи, її здібності, знання, навички та вміння.

Трудовий потенціал особистості – це сукупність виробничо-кваліфікаційних (обсяг загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь працівника), психофізіологічних (рівень здібностей, стан здоров’я, тип ВНД, працездатність) та особистісних можливостей особи (ставлення до праці, зміст потреб, інтересів, установок).
Хід роботи на практичному занятті.

Вступне слово викладача: викладач зазначає, що проблема індивідуального творчого потенціалу особистості розглядається дослідниками неоднозначно, у вузькому та широкому сенсі. У вузькому сенсі – це творчі здібності (творча уява, креативність тощо), у широкому сенсі – це особистісні властивості, що сприяють реалізації творчих здібностей (мотиви, емоційно-вольові якості тощо). Спробуємо охарактеризувати основні властивості творчої особистості та мотиви творчої діяльності.

Студентам пропонується виконати наступні завдання:

Завдання 1. Закріплення ключових понять і термінів за темою проводиться у формі експрес-диктанту.

Завдання 2. . Обговорення питань теми:

 1. Індивідуальний творчий потенціал особистості авіапрацівника.

 2. Властивості творчої особистості.

 3. Мотиви творчості.

 4. Поняття про життєтворчість особистості.

 5. Творчість як форма самореалізації особистості.

Завдання 3. Скласти кластер на тему: «Властивості творчої особистості», «Мотиви творчої діяльності».

Завдання 4. Охарактеризувати власний творчий потенціал та вказати шляхи самореалізації.

Заключний етап практичного заняття

Оцінка та підсумки викладача.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12.
Тема: Креативність та продуктивність мислення як особистісна здатність до евристичної діяльності.
Мета: ознайомлення студентів з основними підходами дослідження креативності та продуктивного мислення особистості.
Тезаурус теми:

Продуктивне мислення – це різновид мислення, яке характеризується високою новизною продукту, своєрідністю процесу його отримання і істотним впливом на розумовий розвиток.

Латеральне мислення – це метод нестандартного підходу до розв’язання задач, що передбачає внесення змін, генерування нових ідей та відмову від старих.

Інтелект – це система психічних механізмів, які обумовлюють можливість побудови індивідом об’єктивної картини світу і допомагає людині пристосуватися до умов життя.

Інтелектуальна обдарованість – це стан індивідуально-психічних ресурсів (у першу чергу розумових), який забезпечує можливість творчої інтелектуальної діяльності, яка пов’язана зі створенням суб’єктивно і об’єктивно нових ідей, використанням нестандартних підходів до розробки проблеми, чутливістю до ключових, найбільш перспективних ліній пошуку розв’язків, відкритістю до інновацій.

Модель – це аналог досліджуваного об’єкту, що уособлює суттєві властивості, структуру и функції реального предмету.
Хід роботи на практичному занятті.

Вступне слово викладача

Викладач зазначає, що в психологічній літературі зустрічаються багаточисельні дослідження феномену креативності. Основні концепції креативності умовно можна поділити на такі, що розглядають креативність як когнітивний процес, тип мислення, і такі, що розглядають креативність як особистісну властивість. Враховуючи те, що евристична діяльність передбачає здебільшого мисленнєву творчу діяльність, зробимо акцент на когнітивні складові креативності.Завдання на занятті:

Завдання 1. . Обговорення питань теми:

 1. Основні підходи до визначення креативності.

 2. Психологічні засоби продуктивного мислення.

 3. Співвідношення понять «креативність» та «інтелект».

 4. Вікові та статеві особливості креативності.

 5. Продукти творчості як показники креативності.

Завдання 2. Порівняльна характеристика понять

Поняття

Спільне

Відмінне

Творче мисленняЛатеральне мислення
Завдання 3. Проаналізувати шляхи розв’язання задачі Едварда де Боно. «Багато років тому, коли людину, що завинила кому-небудь гроші, могли кинути в боргову в'язницю, жив у Лондоні один купець, що мав нещастя заборгувати велику суму грошей якомусь лихвареві. Останній - старий і потворний - закохався в юну дочку купця й запропонував такого роду угоду: він простить борг, якщо купець віддасть за нього свою дочку.

Нещасний батько жахнувся від подібної пропозиції. Тоді підступний лихвар запропонував кинути жереби: покласти в порожню сумку два камінчики, чорний й білий, і нехай дівчина витягне один з них. Якщо вона витягне чорний камінь, то стане його дружиною, якщо ж білий, то залишиться з батьком. В обох випадках борг буде вважатися погашеним. Якщо ж дівчина відмовиться тягти жереб, то її батька кинуть у боргову в'язницю, а сама вона стане їжею й умре з голоду.

Неохоче, дуже неохоче погодилися купець і його дочка на цю пропозицію. Ця розмова відбувалася в саду, на посипаній гравієм доріжці. Коли лихвар нахилився, щоб знайти камінчики для жереба, дочка купця помітила, що той поклав у сумку два чорних камені. Потім він попросив дівчину витягти один з них, щоб вирішити в такий спосіб її долю й долю її батька.

Тепер уявіть собі, що це ви стоїте на садовій доріжці й вам треба тягти жереб. Що б ви стали робити, якби опинилися на місці цієї нещасної дівчини? Або що б ви їй порадили? Який тип мислення ви б використовували для розв’язання цього завдання?»Заключний етап практичного заняття

Оцінка та підсумки викладача.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13.

Тема: Розвиток творчої особистості у сучасних психологічних теоріях.

Мета заняття: ознайомлення студентів з різними концепціями розвитку творчого потенціалу особистості, формування вмінь та навичок використання прийомів розвитку креативного мислення.
Тезаурус теми:

Креатив – творча людина, схильна до нестандартних способів розв’язання завдань, нестандартних дій, відкриття нового, створення унікального продукту.

Обдарованість – якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішність виконання діяльності.

Талант – це високий рівень розвитку здібностей, перш за все спеціальних, що забезпечує діяльність, яка характеризується новизною та оригінальністю.

Геніальність – це найвищий рівень розвитку здібностей, що забезпечує народження ідей, які на багато десятиліть випереджають досягнення сучасної науки та мистецтва.

Розвиток творчої особистості - це процес творчого становлення особистості у результаті її соціалізації, навчання, виховання.

Триархічна модель творчої обдарованості – це концепція, у якій в основу розвитку творчої обдарованості покладено три чинники: сім’ю, школу, ровесників і яка стверджує, що обдарованість реалізується при наявності творчого потенціалу, потреби у спілкуванні і високих інтелектуальних здібностях.
Хід роботи на практичному занятті.

Вступне слово викладача

Викладач розкриває значення розвитку творчої особистості студентів у системі їх професійної підготовки. Він зазначає, що професійне навчання можливе лише тоді, коли студент володіє спеціальними здібностями у певній галузі знань, загальними здібностями, творчим потенціалом особистості і її спрямованістю: пізнавальними, моральними та естетичними потребами, що формують здатність до спілкування та співпереживання у сприйнятті зовнішнього світу. Викладач визначає основні концепції розвитку креативності в онтогенезі (Д.Б.Богоявленська, Л.С.Виготський, О.Е.Симановський, В.М.Дружинін), які детально розглядаються студентами під час обговорення питань.Завдання на занятті:

Завдання 1. Закріплення ключових понять і термінів за темою проводиться у формі експрес-диктанту.

Завдання 2. Обговорення питань теми:

 1. Розвиток творчого потенціалу в онтогенезі.

 2. Триархічна модель обдарованості Ф.Монкса.

 3. Динамічна теорія обдарованості Л.С.Виготського;

 4. Метод діагностики творчих здібностей «Креативне поле» Д.Б.Богоявленської;

 5. Стадії розвитку творчого мислення за О.Е.Симановським.

Завдання 3. Порівняльна характеристика понять

Поняття

Спільне

Відмінне

ТалантГеніальність
Заключний етап практичного заняття

Оцінка та підсумки викладача.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14.
Тема: Методи творчого навчання.
Мета: формування у студентів вмінь та навичок використання методів і прийомів розвитку креативного мислення.
Тезаурус теми:

Метод проблемного навчанняце метод навчання, що передбачає засвоєння учнем предметного матеріалу шляхом розв’язання спеціальних пізнавальних завдань – проблем і моделювання проблемних ситуацій.

Метод розвивального навчання – це метод навчання, що акцентує увагу на навчальній діяльності, що розвиває теоретичне мислення і особистість учня.

Метод педагогічної інженерії – це метод навчання, що акцентує увагу на організації освітньої діяльності, яка має на меті отримання авторизованої навчальної продукції.

Метод евристичного навчання – це метод навчання, що виключає з процесу навчання репродуктивні елементи і має на меті зробити учня суб’єктом і конструктором своєї освіти, організатором своїх знань.

Метод креативної педагогіки – це метод навчання, що має на меті розвиток комплексу креативних властивостей особистості, набуття досвіду творчої діяльності на основі самопізнання і саморозвитку.
Хід роботи на практичному занятті.

Вступне слово викладача

Викладач зазначає, що думки дослідників креативності суттєво відрізняються. Одні вважають, що розвивати креативність неможливо, бо вона залежить від індивідуальних особливостей людини та її оточення. Інші, навпаки, переконані, що створення певних психолого-педагогічних умов сприяють розвитку креативності. Практичне заняття присвячене вивченню методів творчого навчання та методик розвитку творчих здібностей.Завдання на занятті:

Завдання 1. Закріплення ключових понять і термінів за темою проводиться у формі експрес-диктанту.

Завдання 2. Обговорення питань теми:

 1. Педагогічна інженерія Г.П.Щедровицького.

 2. Евристичне навчання О.В.Хуторського.

 3. Креативна педагогіка А.Алейнікова.

 4. Методика розвитку креативного мислення Р Крачфілда.

 5. Поетапна система розвитку творчого мислення П.Торенса.

 6. Програма розвитку креативного мислення Е. де Боно.

Завдання 3. Доповнити таблицю.

Методи творчого навчання

Суть методу

Представники

Проблемне навчанняРозвивальне навчанняПедагогічна інженеріяЕвристичне навчанняКреативна педагогікаЗаключний етап практичного заняття

Оцінка та підсумки викладача.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка