Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія для підготовки фахівцівСкачати 458.06 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір458.06 Kb.
1   2   3

 • Особливості застосування методу анамнезу у психології.

 • Моделювання як метод психологічного дослідження та його види.

 • Особливості використання методу самоспостереження та самозвіту.

 • Використання методу конвент-аналізу у психологічних дослідженнях.

 • Зв’язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища.

 • Пара психологічні (пара нормальні) явища та можливі механізми і природа їх прояву.

 • Основні фактори впливу на розвиток пам’яті в онтогенезі.

 • Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращення пам’яті. Мнемотехніка.

 • Причини та наслідки порушення пам’яті на різних вікових етапах.

 • Зв’язок індивідуальних особливостей пам’яті людини з її здібностями.

 • Проблеми генетичного зв’язку мислення і мовлення людини.

 • Мовлення і знаково-символічна природа вищих психічних функцій.

 • Проблема взаємозв’язку між рівнем розвитку інтелекту людини і її життєвими успіхами.

 • Проблеми і шляхи розвитку творчого мислення нарізних вікових етапах.

 • Поняття штучного інтелекту: проблеми створення і функціонування.

 • Співвідношення творчості й професіоналізму в процесі становлення професійної діяльності особистості.

 • Натхненність і харизма: психологічні особливості харизматичної особистості.

 • Креативність як особистісна характеристика талановитих обдарованих, геніальних) людей.

 • Розвиток уяви в процесі індивідуальної творчості особистості.

 • Психобіотичні ритми: сон і сновидіння.

 • Вплив уяви на психофізіологічний стан організму людини.

 • Роль емоцій і почуттів у сфері людських взаємостосунків.

 • Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття.

 • Зв’язок моторики з емоційною сферою людини.

 • Прояви та характеристика негативних емоційних станів людини: агресія, фрустрація, депресивні стани.

 • Любов як всесвітній та вселюдський стан, властивість і почуття.

 • Прояв емоцій і почуттів в художній творчості.

 • Значення волі в організації діяльності і спілкування людини.

 • Проблема взаємозв’язку високого рівня свідомості та „сили волі” особистості.

 • Проблема взаємозв’язку високого рівня самосвідомості та „свободи волі (вибору)” особистості.

 • Психолого-філософський аналіз проблеми „свободи волі” як усвідомленої необхідності.

 • Зв’язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів, потребами і цілями людини.

 • Функції уваги в навчально-виховному процесі.

 • Умови, способи та прийоми розвитку довільної й після довільної уваги у дітей різного віку.

 • Умови, способи та прийоми розвитку уважності та спостережливості на різних вікових етапах.

 • Проблеми розвитку і саморозвитку особистості.

 • Характерні особливості основних видів діяльності (гри, навчання, праці) на різних вікових етапах.

 • Умови взаємного переходу гри і праці в навчання і навпаки.

 • Основні підходи до класифікації потреб та мотивів діяльності людини.

 • Активність і саморегуляція як стрижневі характеристики діяльності й поведінки особистості.

 • Психологічна характеристика творчої особистості видатних діячів науки, техніки, культури ін.

 • Психологічна характеристика власної особистості.

 • Сучасні підходи представників вітчизняних і зарубіжних психологічних шкіл і напрямків до розуміння основних компонентів структури особистості.

 • Свідомість і самосвідомість як продукт природної та соціальної еволюції людини.

 • Основні етапи життєвого шляху особистості.

 • Життєві кризи особистості у поглядах вітчизняних та зарубіжних психологів.

 • Значення спілкування для розвитку людської психіки.

 • Мова як суспільно-історичне явище.

 • Особистісне спілкування вчителя і учнів як один із аспектів педагогічної майстерності.

 • Група та її роль в розвитку людини як особистості.

 • Соціальні еталони та стереотипи як стабілізуючий фактор психіки.

 • Основні шляхи уникнення та вирішення конфліктних ситуацій.

 • Психологічні механізми сприймання людьми один одного.

 • Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.

 • Конституційні теорії темпераменту (Кречмер, Шелдон ін.).

 • Вплив темпераменту на формування екстравертованих чи інтровертованих поведінково-діяльнісних характеристик людини.

 • Врахування типу темпераменту дитини у навчально-виховному процесі.

 • Вплив темпераменту на формування рис характеру особистості.

 • Сенситивні періоди для становлення і розвитку позитивних рис характеру особистості.

 • Природа індивідуальних психологічних відмінностей людей за здібностями.

 • Умови та передумови формування та розвитку здібностей.

 • Між статеві відмінності у здібностях та їх наукове пояснення.

 • Психолого- педагогічний підхід до обдарованих дітей.

 • Психологічна характеристика творчих здібностей людини: обдарованість, талановитість, геніальність.

 • Умови, фактори, особливості раннього розвитку і прояву загальних та спеціальних здібностей у дітей.

 • Розвиток здібностей в різних видах діяльності.

 • Проблеми взаємодії та взаємо компенсації здібностей.

 • Діагностика самооцінки та рівня домагань молодшого школяра (підлітка, старшокласника).

 • Використання методу спостереження для вивчення психологічних особливостей учнів.

 • Діагностика акцентуацій у підлітків (старшокласників) за допомогою ПДО А.Е.Личко.

 • Діагностика агресивності у молодших школярів (підлітків, старшокласників).

 • Діагностика інтелекту молодших школярів (підлітків, старшокласників) за допомогою шкали Д.Векслера.

 • Діагностика вольових особливостей молодших школярів (підлітків, старшокласників).

 • Діагностика емоційних станів у підлітковому віці (старшокласників).

 • Діагностика акцентуації особистості за допомогою опитувальника Х.Шмішека.

 • Діагностика Я-концепції старшокласників.

 • Психодіагностика схильностей до діалогічного спілкування.

 • Дослідження особливостей стресових станів у дітей різного віку.

 • Психометрична методика в експрес-діагностиці типу особистості.

 • Діагностика професійного самовизначення особистості.

 • Діагностика властивостей темпераменту особистості.

 • Використання проективних методик в діагностиці ставлення особистості до інших та до себе.

 • Діагностика почуттів і особистісних характеристик засобом дитячого малюнка.

 • Діагностика інтересів учнів за допомогою методу анкетування.

 • Діагностика та корекція неуважності учнів.

 • Динаміка "Я-концепції" в дитинстві.

 • Формування особистості дитини (на різних вікових етапах).

 • Психологічні особливості спілкування учнів молодшого (середнього, старшого) віку.

 • Вплив оцінки значущих дорослих на самооцінку дитини.

 • Дослідження психологічних особливостей емоційно-вольовоі сфери дітей різного віку.

 • Особливості мимовільного і довільного запам'ятовування у молодших школярів.

 • Індивідуальні особливості пам'яті молодшого школяра (підлітка, старшокласника) і їх врахування в навчальному процесі.

 • Індивідуальні особливості сприймання, молодшого школяра (підлітка, старшокласника) і їх врахування в навчальному процесі.

 • Індивідуальні особливості мислення молодшого школяра (підлітка, старшокласника) і їх врахування в навчальному процесі.

 • Індивідуальні особливості уваги молодшого школяра (підлітка, старшокласника) і їх врахування в навчальному процесі.

 • Виховання довільної уваги у молодших школярів в навчальній діяльності.

 • Формування та розвиток здібностей дітей різного віку.

 • Формування та розвиток рис характеру у дітей різного віку.

 • Розвиток різних видів пам’яті у дітей різного віку.

 • Розвиток різних видів мислення у дітей різного віку.

 • Властивості уваги та їх вплив на успішність навчальної діяльності дітей різного віку.

 • Властивості уяви та їх вплив на успішність навчальної діяльності дітей різного віку.

 • Розвиток уяви у дітей різного віку.

 • Розвиток мовлення у дітей різного віку.

 • Вплив різних видів діяльності на психічний розвиток дітей різного віку.

 • Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному (підлітковому, старшому шкільному) віці.

 • Формування „Образу-Я" у дітей дошкільного (молодшого шкільного, підліткового та старшого шкільного) віку.

 • Міжособистісні стосунки в групах дошкільників, ( молодших школярів, підлітків).

 • Темперамент і особливості його прояву в молодшому шкільному (підлітковому, старшому шкільному) віці.

 • Творчі здібності і їх прояв у молодшому шкільному (підлітковому юнацькому) віці.

 • Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічного спілкування.

 • Особливості спілкування в шкільному педагогічному колективі.

 • Взаємозв'язок креативності та інтелектуальних здібностей дітей. молодшого шкільного ( підліткового, старшого шкільного) віку.

 • Спілкування як чинник формування особистості.

 • Розвиток психічних процесів у дітей різного віку. • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка