Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 2-го курсу (3-й семестр) групи г-25, г-26Скачати 418.34 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації02.04.2017
Розмір418.34 Kb.
1   2   3   4   5   6

Тема: СВІТОВИЙ ОКЕАН. Фізико-хімічні властивості океанічної води


Мета: вивчити основні фізико-хімічні властивості океанічної води та їх географічний розподіл, термічний режим Океану, вдосконалювати вміння аналізувати графіки.

Обладнання: фізична карта світу; практикум Неклюкової Н.П.; дидактичні роздаткові матеріали “Властивості океанічної води”.

Питання для співбесіди:

  1. Назвіть фізико-хімічні властивості океанічної води.

  2. Охарактеризуйте солоність океанічної води.

  3. Охарактеризуйте газовий склад океанічної води.

  4. Поясніть тепловий баланс Океану.

Завдання:

Завдання 1.

На основі аналізу меридіональних профілів солоності (роздаткові матеріали) виявіть і поясніть закономірність розподілу солоності води в Океані:

а) на поверхні;

б) з глибиною.

В -І - Атлантичний океан

В - II - Тихий океан

В - III - Індійський океан.

Методичні вказівки

На меридіональних профілях солоності на вертикальній шкалі показані глибина (ціна поділки – 1000м), на горизонтальній шкалі – географічна широта (ціна поділки – 10*). Солоність океанічної води показана ізогалинами – лініями, що з’єднують точки з однаковою солоністю. Ізогалини проведені через 0,1%.

Характеристику розподілу солоності у поверхневому шарі води слід проводити за таким планом: причини, що впливають на солоність, її величина в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах.

Аналіз розподілу солоності з глибиною теж слід проводити по широтно з вказанням конкретних кількісних показників. На яких глибинах солоність змінюється швидко, а на яких повільно?

Завдання 2.

На основі аналізу карт середньорічних на поверхні Світового океану — (роздаткові матеріали, рис…) виявіть і поясніть закономірність розподілу тепла у шарі поверхневих вод Світового океану.Методичні вказівки:

Слід з’ясувати відмінності зміни температури води і пояснити його причини. Які відхилення від загальної закономірності зміни температури води та її причини?

Аналіз проведіть за таким планом: а) чинники, що впливають на температуру океанічної води; б) загальна закономірність зміни температури води (один або кілька напрямків зменшення досліджуваного показника); в) де поверхневі води мають найвищу температуру, а де — найнижчу; г) де і чому спостерігається відхилення ізотерм від субширотного напрямку.

Завдання 3.

На основі аналізу меридіональних профілів температури вод Океану — (роздаткові матеріали) виявіть і поясніть закономірність зміни температури океанічних вод з глибиною.

В -І - Атлантичний океан

В - II - Тихий океан

В - III - Індійський океан.

Методичні вказівки:

Слід з’ясувати відмінності зміни температури води з глибиною у низьких, помірних та високих широтах. Що таке термоклин і на яких глибинах він спостерігається?

Охарактеризуйте зміни to води з глибиною в екваторіальних, тропічних, помірних та субтропічних широтах.

З’ясуйте, на яких глибинах спостерігається термоклин (різка, скачкоподібна зміна температури води, що виражається “згущенням” ізотерм).

Завдання 4.

На основі аналізу карти вмісту кисню в поверхневих водах Світового океану та, меридіональних профілів розподілу кисню (роздаткові матеріали) виявіть і поясніть закономірність розподілу кисню в Океані.

В -І - Атлантичний океан

В - II - Тихий океан

В - III - Індійський океан.

Методичні вказівки:

Слід сформулювати основну закономірність зміни вмісту кисню в поверхневих шарах вод Світового океану та пояснити її причину.

Які відхилення від загальної закономірності ви спостерігаєте? Чим вони зумовлені?

Розподіл вмісту кисню з глибиною слід характеризувати за таким планом: на яких глибинах вміст кисню збільшується, а на яких зменшується, причини цього. З яких глибин вміст кисню майже не змінюється?

Аналіз проведіть згідно алгоритмів, наведених у завданнях 1 і 2.

Література:

Основна: [1], c.216-232; [2], c.225-227; 245-246; [3], c.128-131; [4] c.149-153; [6] c.278-307; [7] c.151-155; [8] c.172-173; [9] c. 151-166

Додаткова: [6], [7], [8], [10], [11], [13], [26], [48], [58], [63], [64], [66], [68], [69], [77], [84], [87], [88]
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 — 6

Тема: ДИНАМІКА ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Мета: вивчити загальну схему поверхневих течій Світового океану, з'ясувати закономірності поверхневих течій кожного з океанів.

Обладнання: Фізична карта світу; обладнання: практикум Неклюкової Н.П.; контурні карти світу; кольорові олівці.

Питання для співбесіди:

1. Класифікація хвиль за походженням.

2. Класифікація течій Світового океану за походженням, глибиною, тривалістю, температурою.

3. Узагальнена схема течій Світового океану.Завдання:

Завдання 1.

Охарактеризуйте систему поверхневих течій Світового океану.Методичні вказівки:

Для виконання завдання слід скористатися картою найважливіших течій Світового океану (мал.60 на стор. 95 практикуму Н.П.Неклюкової). Спочатку слід назвати кругообіги течій та з’ясувати їх розташування (по широтах). Далі потрібно вказати напрямок руху води у циклональних та антициклональних кругообіг ах течій, показавши відмінності у них для південної та північної півкуль.

Завдання 2.

Проаналізуйте схему поверхневих течій:

В — І — Атлантичний океан

В — II — Тихий океан

В — ІІІ — Індійський океан.

Методичні вказівки

Аналіз схеми поверхневих течій слід проводити за таким планом:

- назвати кільце кругообігу (антициклональне субтропічне південної півкулі, циклональне високоширотне північної півкулі тощо (див. рис. 60 на с.95 практикуму Неклюкової Н.П.).


Таким чином слід охарактеризувати усі кругообіги течій у вибраному океані.

Завдання 3.

На контурну карту світу нанесіть поверхневі течії світового океану, користуючись даними (табл. 27 на С.91 — 92 практикуму Н.П.Неклюкової).


Методичні вказівки:

Теплі течії позначте червоним кольором, холодні —синім, нейтральні —зеленим.

Течії слід показувати у складі циклональних або антициклональних кілець океанічної циркуляції (за винятком Північного Льодовитого океану).
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка