Методичні рекомендації для вивчення курсу «Педагогіка І психологія вищої школи»Сторінка2/6
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тема 1. Педагогіка і психологія вищої школи як наука (2год.)


1-а половина заняття:

мета: навчити встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач – ментор, координатор, модератор, тренер.

метод: дискусія

Питання для обговорення:

1.Предмет, основні категорії, завдання психології вищої школи.

2. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань.

3. Предмет,задачі, основні категорії педагогіки вищої школи.Вища школа як педагогічна система.

4.Роль вищої освіти у ХХІ столітті. Педагогіка психологія вищої школи як наука і мистецтво.

5. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

6. Корекційна педагогіка, її напрями. Інклюзивна освіта. Особливості роботи з дітьми з певними вадами розвитку.

2-а половина заняття:

методи: “мікровикладання”, тренінг спілкування ( вправи -“знайомство”, “на розвиток уваги” тощо).

1. Опрацювати з магістрантами в аудиторних умовах (індивідуальні завдання) основні методи педагогічних досліджень: анкетування, рейтингу-модулю, соціометрії, метод вимірювання тощо на прикладі вивчення та аналізу результатів педагогічних досліджень, проведених соціологічними центрами, аспірантами та студентами-практикантами.Підведення підсумків заняття.

Завдання для самостійної роботи:

Розробити анкету-опитування студентів 2-3 курсу факультету з метою вивчення мотивації студентів до навчальної діяльності. Проаналізувати результати опитувань, вказавши на шляхи формування у студентів позитивної мотивації та оформити матеріали проведенного дослідження (Див. 3 частину індивідуального дослідження).Література:

 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998 .

 • Закон України Про вищу освіту //Голос України №148 (5898) 6 серпня 2014 р. Режим доступу 5.09.2014.

 • Кремінь В.Г. Вища освіта і наука – преорітетні сфери розвитку суспільства у ХХІ столітті // Вища школа. – 2002. – № 4-5. – С.3-33.

 • Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта Украї­ни. – 2002. – 28 грудня.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник.– Одеса, 2002.

 • Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень.– К., 1998.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос.– ­ К., 2006.

 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К., 2006.

Тема 2-3. Розвиток університетської освіти в Україні та світі

1-а половина заняття:

мета: навчити встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач – ментор, координатор, модератор, тренер.

метод: дискусія, рольова гра «Конференція»

тип: “круглий стіл”

Питання для обговорення:

1. Місія університетської освіти. Світові та вітчизняні моделі університетської освіти.

2. Розвиток вищої школи: загальні тенденції. Вища школа розвинених зарубіжних країн і держав пострадянського простору (країна за вибором студентів).

3. Структура та особливості навчально-виховного процесу на факультетах культури і мистецтв у провідних університетах України (за вибором студента).

4. Історія становлення юридичного факультету у ЛНУ імені Івана Франка.2-а половина заняття:

метод: рольова гра «Конференція»;

Обговорення виступів студентів, підготовка до опанування доповідей на наукових конференціях.

Завдання для самостійної роботи:


1.Підготувати виступ до одного з питань, які розглядаються в плані заняття, посилаючись на розвиток освіти в країні, яку студенти обирають самостійно.

2. Студенти можуть обрати для виступу і особливості розвитку одного з провідних університетів світу та України (порівняльний аспект).

Для цього потрібно засвоїти та використати у своєму виступі відповідні моделі університетської освіти, характеристика яких подана у лекції на тему «Розвиток університетської освіти в Україні та світі».

Моделі розвитку університетів: традиційна, або класична, модель (А.М. Алексюк, О.В. Третяк та ін.), раціоналістична модель університетської освіти (П.Блум, Р.Ганьє, Б.Скіннер та ін.), феноменологічна модель університетської освіти (А. Комбс, А. Маслоу, К.Роджерс та ін.), розвиваюча модель університетської освіти (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Л.В. Занков, В.В.Рубцов та ін.), модель Болоньї, Паризька модель, Оксфордська модель, модель університету як державно-відомчої установи. – 2 години.

Література: • Вища освіта України і Болонський процес: Навч. пос./ За ред. В.Г.Кременя – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2004.

 • Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. – К., 1997.

 • Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б.. Система освіти зарубіжних країн: Навч. пос. –Львів, 2003.

 • Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960-1998 рр). – Львів, 2000.

 • Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005.

 • Педагогіка для громадянського суспільства //під ред. Кошманової Т.С., Брайнс. – Львів, 2005.

 • www. dialogs.org.ua

 • www.osvita.org.ua


Тема 3. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання (2год.)


1-а половина заняття:

метод: дискусія

тип: “круглий стіл”

Питання для обговорення:

 1. Проаналізувати фактори розвитку особистості у юнацькому віці.

 2. Визначити поняття “ідентичність”, “ідентифікація” та проаналізувати специфіку протікання кризи ідентичності у студентів 1-3 курсів.

 3. Що таке, на ваш погляд, криза пошуку близької людини і як вона протікає на фоні соціального тиску і впливів? Обґрунтуйте вашу думку.

 4. Проаналізувати особливості діяльності студентів на 1-5 курсах та становлення їх професійного рівня.

Проблема для дискусії:

Самостійність як особистісна якість у юнацькому віці: ілюзія чи реальність? “Експерти” самостійно (домашнє завдання для групи) добирають три аргументи на користь власної тези.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати відповідь на 3 питання “Криза пошуку близької людини”. Спробуйте через рефлексії, через вивчення проблеми особливостей психічного розвитку студентів окреслити механізми соціалізації. Це завдання дрпоможе вам як майбутнім педагогам замислитися та зрозуміти студентів, які знаходяться у кризовому стані пошуку близької людини.

Спробуйте пригадати свій стан у такому випадку (якщо мали такий досвід). Як потрібно діяти, на ваш погляд? Чим допомогти студентові(ці), якщо ситуації бувають психологічно-гострими, а поведінка непередбачуваною? Чи може викладач-порадник допомогти вийти зі стану тривожності, депресії?

Література:


 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос.– ­ К., 2006.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка