Методичні рекомендації для викладачівСторінка5/19
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ІV. Зміст теми заняття: До гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини, які супроводжуються болями в животі відносяться: гострий апендицит, холецистит, панкреатит, кишкова непрохідність, перфоративна виразка шлунка, пенетраця виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, защемлені грижі, тромбоз мезентеріальних судин, пельвеоперитоніт, тощо. На занятті студенти засвоюють значення симптому болю в різних ділянках черевної порожнини у діагностиці та диференціальній діагностиці захворювань органів живота.

V. План і організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час у хв.

1

2

3


4

5

6

І

ІІ


ІІІ

Підготовчий етап:


Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей.


Контроль вихідного рівня знань.

1. Визначення поняття болю: вісцерального і соматичного.

2. Класифікація хірург-гічних захворювань ОЧП.

3. Клінічна картина хі-рургічних захворювань ОЧП.

4. Больові симптоми захворювань ОЧП.
ІІ

ІІ

ІІ
ІІ

ІІ

ІІ

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р.ІІ.2“Навчаль-ні цілі”


ІІ.2. Актуальність теми”.

Питання ІІ рівня

Питання ІІ рівня

Тести другого рівня.

Задачі другого рівня.


1-3 хв.

10-25


%
10-25

%


ІV
Основний етап:

Формування професій-них вмінь та навичок:

1. Збирання анамнезу.

2. Проведення пальпації живота.

3. Перевірка больових симптомів.

4. Проведення перкусії черевної стінки.

5. Проведення аускультації.

порожнини.


ІІІ

Метод фор-мування навичок: практичний тренінг.

Метод формування вмінь: професійний тренінг у вирішенні нетипових завдань.

Відповідні інструкції по проведенні обстеження живота і пе-ревірка бо-льових симп-томів ОЧП.


60-90%

VVІІ


Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.


Домашнє завдання, інструкція до виконання.

ІІІ

Індивідуаль-ний контроль практичних на-виків


Індивідуаль-не усне опитування.

Задачі ІІІ рівня.

Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою.


10%


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Контрольні питання теми:

  1. Визначення загального поняття болю.

2. Поняття вісцерального болю.

3. Поняття соматичного болю.

4. Класифікація хірургічних захворювань ОЧП.

5. Больові симптоми при захворюваннях ОЧП.

6. Захворювання яких ОЧП дають болі в надчеревній ділянці?

7. Болі в мезогастральній ділянці характерні для яких захворювань?

8. Захворювання яких ОЧП дають болі в гіпогастральній ділянці?

9. Описати приступоподібні, переймоподібні, гострі болі.

10. Описати симптом Щоткіна-Блюмберга.

11. Для якого захворювання характерний кинжалоподібний біль?

12. Що таке оперізуючий біль?

13. Що таке міграція болю?

14. При якому захворюванні болі іррадіюють в надключичну ділянку?

15. Що таке симптом Ортнера?

16. Про що свідчать болі стінок прямої кишки при пальцевому обстеженні?

Тести

1. Вісцеральну біль викликають:

*А. Здуття, розтягнення, спазм органів шлунково-кишкового тракту, сечової системи, розтягнення оболонок паренхіматозних органів.

Б. Здуття, розтягнення, спазм органів шлунково-кишкового тракту, сечової системи.

В. Розтягнення оболонок паренхіматозних органів (печінка, селезінка).

Г. Спазм органів шлунково-кишкового тракту, сечової системи.

2. В механізмі болю приймають участь:

*А. Гістамін, адреналін.

Б. Гістамін, серотонін, плазмокінін.

В. Плазмокінін, гастрин.

Г. Плазмокінін, гістамін.

3. Болі в надчеревній ділянці дають такі захворювання:

*А. Захворювання шлунка, ДПК, жовчевого міхура.

Б. Захворювання шлунка, печінки.

В. Захворювання шлунка, ДПК, жовчевого міхура, печінки,

підшлункової залози.

Г. Захворювання шлунка, підшлункової залози.

4. Болі в мезогастральній ділянці дають захворювання в наступних органах:

*А. Тонкої кишки, червоподібного відростка, сліпої кишки;

Б. Тонкої кишки, червоподібного відростка;

В. Висхідної кишки, червоподібного відростка;

Г. Тонкої кишки, червоподібного відростка, сліпої кишки,

висхідної кишки, правої половини попереково обвідної кишки.

5. Болі в гіпогастральній ділянці дають захворювання, локалізовані:

*А. В лівій половині поперековообвідної кишки, нисхідній і

сигмовидній кишці.

Б. В лівій половині поперековообвідної кишки, висхідної

кишки, червоподібного відростка;

В. Висхідної кишки, червоподібного відростка;

Г. Висхідної кишки, червоподібного відростка, сигмовидній кишці.

6. Соматична біль виникає при:

*А. Подразненні чутливих волокон міжреберних нервів;

Б. Подразненні чутливих волокон міжреберних нервів

(інервують парієтальну очеревину, брижейку, малий сальник),

діафрагмального нерва;

В. Подразненні діафрагмального нерва, брижейки.

Г. Подразненні брижейки, малого сальника.

7. Про що свідчить перехід вісцерального болю в соматичний біль?

*А. Критичний стан хворого.

Б. Можливість консервативного лікування.

В.Перехід запального процесу з внутрішнього органу на

парієтальну очеревину.

Г. Перехід запального процесу в легшу форму перебігу.

8. Чи вірний вислів, що: «точна локалізація характерна для соматичного болю, нечітка локалізація – для вісцерального»:

*А. Вислів вірний;

Б. Вісцеральний біль не існує;

В. Немає поділу на соматичний і вісцеральний біль;

Г. Вислів невірний.

9. При якому захворювання або ускладненні біль в епігастральній ділянці зникає:

*А. Кровотечі з виразки шлунка і ДПК.

Б. Розвитку стенозу виходу з шлунка;

В. Пенетрацї виразки в малий сальник;

Г. Утворенні піддіафрагмального абсцесу.

10. При якому захворюванні болі починаються в епігастральній ділянці, а пізніше зміщуються в праву здухвинну ділянку?

*А. Перфоративна виразка шлунка, ДПК;

Б. Гострий деструктивний панкреатит;

В. Гострий холецистіт;

Г. Гострий ентероколіт.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.3.

4.

Провести пальпацію живота, оцінити стан черевної стін-ки, органів черевної порожнини, переві-рити симптом Щоткіна-Блюмберга

За характером бо-лей провести дифе-ренціальну діагнос-тику між гострим аппендицитом і перфоративною виразкою шлунка.

Провести диферен-ціальну діагностику між гострим холе-циститом і панк-реаститом за характером болю.

Провести диферен-ціальну діагностику

між гострою кишко-вою непрохідністю

і тромбозом мезен-теріальних судин.


1. Пальпацію печінки проводять сидячи справа біля хворого: праву руку долонею ложимо в ділянці правого підребір’я і просимо хворого дихати, на видосі пальцями натискаємо на черевну стінку глибоко в напрямку підребір’я а на вдосі кінчиками пальців пробуємо відчути край печінки. Пальпувати печінку, всі відділи товстого кишківника, оцінити наявність збільшення печінки, напруження, болючість кишківника, напруженість черевної стінки, локалізацію, іррадіацію, характер болю.

1. При опитуванні вияснити початок і характер больового синдрому.

2. Продемонструвати перевірку наступних симптомів: Образцо-ва, Ровзінга, Воскресенського, Сітковського, Раздольського, Бартомьє-Міхельсона.

3. Вияснити інтенсивність болю в епігастральній ділянці і пояснити поняття дошкоподібного живота.

Пальпацію жовчевого міхура проводять слідуючим чином: праву руку ложимо в ділянці правого підребір’я і пальцями натискаємо в проекції жовчевого міхура (точці Кера).

Провести пальпацію живота, жовчевого міхура, ділянки про-екції на черевну стінку підшлун-кової залози. Продемонструвати перевірку симптомів Ортнера, Мерфі, Мюсі-Георгієвського, Керте, Мейо-Робсона,

Провести пальпацію живота з перевіркою симптомів подраз-нення очеревини. Дати харак-теристику переймоподібних болей, різких болей.
Обережно:

Всі заходи проводяться з врахування анатомічних особливостей і прийомів пропедевтики.
Всі заходи проводяться з врахування анатомічних особливостей.

Всі заходи проводять з урахуванням анатомічних особливостей.


-//-


VІ.3. Матеріали для контролю заключного етапу:

Ситуаційні задачі

1. Хворий А., 37 років поступив зі скаргами на ниючі болі в правій здухвинній ділянці. Хворіє протягом чотирьох годин. Спочатку болі турбували в епігастральній ділянці, пізніше болі перемістилися в праву здухвинну ділянку. При обстеженні живіт напружений, болючий в правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського. Язик сухий, обкладений білим налетом. Температура тіла-37,6 С. Загальний аналіз крові: Л-10 тис., п-я-12. Вкажіть ймовірний діагноз.

*А. Гострий апендицит

Б. Гострий панкреатит.

В. Перфоративна виразка шлунка.

Г. Правобічна ниркова коліка .

2. Хворий Б. 40 років поступив в приймальний покій з клінікою гострого панкреатиту. Які клінічні больові признаки могли бути у даного пацієнта з таким діагнозом?

*А. Болі виникли раптово, інтенсивні (відчуття вбитого кілка),

тупі, постійні, за локалізацією в правому чи лівому підребір’ї,

болі оперізуючого характеру з іррадіацією в спину, надпліччя, за грудину.

Б. Болі виникли раптово, інтенсивні (відчуття вбитого кілка),

тупі, періодичні.

В. Болі оперізуючого характеру з іррадіацією в спину, надпліччя,

за грудину, праву здухвинну ділянку.

Г. Болі оперізуючого характеру з іррадіацією в спину, надпліччя,

за грудину, пульсуючі, які періодично проходять і відновлюються

при вживанні їжі.

3. Хворий К, 51 рік поступив зі скаргами на інтенсивні, постійні болі в правому підребір’ї і епігастральній ділянці з іррадіацією в поперекову ділянку, праву лопатку, надпліччя, праву половину шиї. З анамнезу: хворіє 6 годин. Хворий відмічає, що на початку болі носили приступоподібний характер, а пізніше стали постійні, і посилюються при дихальних рухах. Яке захворювання виникло у пацієнта?

*А. Гострий панкреатит.

Б. Перфоративна виразка шлунка.

В. Гострий флегмонозний холецистит.

Г. Печінкова коліка.

4. Хворий К, 31 рік доставлений швидкою допомогою в приймальний покій з болями в животі. При огляді лікар виявив позитивний симптом Образцова, Бартомьє-Міхельсона. Яке захворювання дає позитивні названі симптоми?

*А. Гострий апендицит.

Б. Гостра кишкова непрохідність;

Б. Защемлена грижа;

Г. Перфоративна виразка шлунка;

5. Хворий В. 30 років доставлений у приймальне відділення з постійними болями в животі, блювоту, здуття живота, підвищення температури. При огляді виявлено позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, болючість в епігастральній ділянці і над пупком, перистальтика ослаблена. Риси обличчя хворого загострені. Хворому виставлений діагноз: гострий панкреатит. Які больові симптоми хірург повинен виявити для підтвердження цього діагнозу?

*А. Симптом Керте, Мейо-Робсона.

Б. Симптом Мерфі, Ортнера, Ровзінга;

В. Симптом Раздольського, Бартомьє-Міхельсона;

Г. Симптом Керте, Образцова, Пастернацького;

6. Хворий А. 47 років доставлений в приймальне відділення у важкому стані через 12 годин від початку захворювання, зі скаргами на виражені болі в животі, загальну слабість, нудоту. З анамнезу: Болі на початку мали кінжалоподібний характер. Хворий вкритий холодним потом, блідий. Живіт дошкоподібний, болючий в правій половині живота

*А. Перфоративна виразка шлунка, ДПК;

Б. Гострий перфоративний холецистіт;

В. Гострий панкреатит;

Г. Печінкова коліка.

7. Хвора П. 54 роки доставлена каретою швидкої допомоги у важкому стані зі скаргами на виражені переймоподібні болі в животі, які мігрують і проявляються в різних точка черевної стінки. Болі в животі виникли після вживання їжі. Яке захворювання можна запідозрити у хворої?

*А. Гостра кишкова непрохідність;

Б. Гострий холецистіт;

В. Тромбоз мезентеріальних судин;

Г. Защемлена грижа.

8. Хворий С. 40 років доставлений у приймальне відділення з болями в правій половині живота. З якими хірургічними захворюваннями можуть бути пов’язані згадані болі?

*А.Гстрий апендицит, холецистит, панкреатит, перфоративна виразка шлунка, ДПК;

Б Гостра кишкова непрохідність, защемлена грижа, гострий панкреатит;

В. Гострий апендицит;

Г. Перфоративна виразка шлунка, ДПК, защемлена грижа.

9. Хворий З. 44 роки доставлений швидкою допомогою у приймальний покій з болями в животі. Лікар при обстеженні засумнівався в виставленні діагнозу. Він запідозрив гострий панкреатит і гостру кишкову непрохідність. Який характер болю при обох захворюваннях?

*А.Оперізуючі болі при гострому панкреатиті і переймоподібні,

мігруючі – при гострій кишковій непрохідності;

Б.Сильні, ріжучі болі в епігастрії при гострому панкреатиті і

переймоподібні, мігруючі – при гострій кишковій непрохідності;

В. Ниючі болі над пупком при гострому панкреатиті і різкі, постійні

болі при гострій кишковій непрохідності ;

Г. Сильні, ріжучі болі в епігастрії при гострому панкреатиті постійні

болі при гострій кишковій непрохідності ;

10. Хворий К. 30 років доставлений у приймальне відділення з тупими, тягнучими болями в правій здухвинній ділянці. З анамнезу: хворіє протягом 5 днів, коли появилися гострі болі в правій здухвинній ділянці. Хворий до медпрацівників не звертався, самостійно приймав різні знеболюючі, протизапальні середники. При обстеженні палькується болючий утвір у правій здухвинній ділянці, симптоми подразнення очеревини не визначаються. Який ваш діагноз?

*А. Апендикулярний інфільтрат;

Б. Правобічна пахова грижа;

В. Паховий лімфаденіт;

Г. Пухлина сліпої кишки.

VІІ. ЛІТЕРАТУРА

Основна

  1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

  2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

  3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

  4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

  5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006


Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2010.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 6 (для викладачів)

до практичного заняття на тему:

Синдроми дисфагії, блювання та порушення акту дефекації. Значення у діагностиці та диференційній діагностиці. Лікарська тактика”.

Актуальність теми: Синдроми блювання та порушення акту дефекації спостерігаються при більшості гострих хірургічних захворювань. Враховуючи це, їх можна назвати частими, але абсолютно неспецифічними симптомами гострої хірургічної патології. Разом з тим, ретельний збір анамнезу та знання особливостей цих синдромів при різних нозологічних одиницях можуть суттєво допомогти в їх диференційній діагностиці. Більш специфічним, характерним для захворювань стравоходу, глотки, гортані та середостіння, є синдром дисфагії. Деталізація цього синдрому часто дозволяє запідозрити конкретне хірургічне захворювання. Враховуючи сказане, знання вищеназваних синдромів є невід'ємною складовою знань, необхідних для діагностичного процесу хірурга.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

1) Визначення синдромів дисфагії, блювання та порушення акту дефекації;

2) Ступені вираженості синдромів дисфагії, блювання та порушення акту дефекації;

3) Діагностичний процес при наявності у хворих синдромів дисфагії, блювання та порушення акту дефекації;

4) Диференційну діагностику хірургічних та нехірургічних захворювань, що супроводжуються синдромами дисфагії, блювання та порушення акту дефекації;

5) Надання медичної допомоги при виникненні у хворих синдромів дисфагії, блювання та порушення акту дефекації.Вміти:

  1. Правильно запланувати обєм обстежень, необхідних для постановки діагнозу у хворих з синдромами дисфагії, блювання та порушення акту дефекації;

  2. Проводити диференційну діагностику між хірургічними та нехірургічними захворюваннями, що супроводжуються синдромами дисфагії, блювання та порушення акту дефекації;

3) Проводити надання невідкладної медичної допомоги при виникненні у хворих синдромів дисфагії, блювання та порушення акту дефекації

4) Провести трахеотомію при асфіксії на фоні синдрому дисфагії;

5) Проводити промивання шлунка та здійснювати постановку різних видів клізм.

ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Анатомія людини

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія


Фармакологія та медична рецептура


Будову органів шлунково-кишкового тракту та гортані.

Особливості функціонування травної системи

Варіанти патологічного функціонування травної системи

Фармакологічні протиблювотні та послаблюючі засоби

Описати особливості будови стравоходу, шлунка і товстого та тонкого кишечника.

Описати особливості функціонування стравоходу, шлунка і кишечника.

Обґрунтувати клінічні симптоми.

Визначати орган або систему пошкодження.

Призначати протиблювотні та послаблюючі засоби2.

Забезпечувані:

Невідкладні стани і медицина катастроф
Невідкладні стани, що супроводжуються синдромами дисфагії та блювання


Надавати першу медичну допомогу при невідкладних станах, що супроводжуються синдромами дисфагії та блювання3.

Внутрішньо-предметна інтеграція:

Ургентна абдомінальна хірургія.

Хірургічна гастроентеро-логія та проктологія.

Торакальна хірургія.


Ургентну абдомінальну патологія, що супроводжується синдромами блювання та порушення акту дефекації.

Хірургічні гастроентеро-логічні та проктологічні захворювання, що супроводжуються синдромами блювання та порушення акту дефекації.

Захворювання гортані та стравоходу, що супроводжуються синдромом дисфагії.


Проводити промивання шлунка.


Здійснювати постановку різних видів клізм.


Провести трахеотомію при асфіксії на фоні синдрому дисфагії.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка