Методичні рекомендації для викладачівСторінка2/19
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

V. План і організаційна структура заняття


п/п


Основні етапи заняття, їх функції та змістНавча-льні цілі в рівнях засво-єння


Методи контролю і навчання


Матеріали методич-ного забез-печення


Час у хвилинах

І

ІІІІІ


Підготовчий етап

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:


 1. Основні етапи розвитку хірургії.

 2. Представники вітчизняної хірургічної школи.

 3. Організація хірургічної допомоги в Україні.

 4. Визначення і принципи деонтології.

5. Основні етичні норми.

6. Фактори формування особистості медичного працівника.

7. Основи взаємин медичних працівників.

8. Внутрішня картина хвороби.

9. Варіанти неадекватного ставлення пацієнта до захворювання.

10. Основи деонтологічної поведінки медичних працівників до пацієнтів які мають захворювання органів і потребують трансплантації.ІІІ
ІІІ

ІІІ

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових тестів ІІІ рівня


П.2. “Навчальні цілі”

П.2. “Актуальні- сть теми”

Питання ІІІ р.


Тести ІІІ р.


Питання ІІІр.

1

222


IV
Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок:

1. Бесіда з пацієнтом з метою визначення його ставлення до хвороби.

2. Психологічна .ння його ставлення до хвороби пацієнтамиставлення до хворобиній ситуації.а колег по роботі, це ще й комплекс дій, спрямованих підготовки хворого до оперативного втручання.

ІІІ

ІІІМетод формува-ння навичок:

практичний тренінг;

практичний тренінг;
Відповідні інструкції.

Хворі.

42

V

VI
VII


Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.

ІІІ

Індивідуальний контроль практ-ичних навичок.


Індивідуаль-не усне опи-тування. Тести, контрольні питання теми


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

20

1


2VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

VI.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:


Перелік питань для опитування:

 1. Основні етапи розвитку хірургії.

 2. Наукові відкриття, які сприяли розвитку хірургії як науки.

 3. Вклад вчених на різних етапах розвитку хірургії.

 4. Розвиток хірургії на Україні.

 5. Представники українських хірургічних шкіл.

 6. Організація хірургічної допомоги в Україні.

 7. Організація роботи і структура хірургічного відділення.

 8. Особливості медичної етики та деонтології в хірургії.

 9. Основні положення етичного кодексу лікаря України.

 10. Основні положення трансплантації органів, тканин.

 11. Визначити найбільш поширені клінічні симптоми, синдроми в клініці хірургічних хвороб органів що потребують трансплантації.

 12. Юридично-правові норми трансплантації органів, тканин і клітин.

Тестові завдання:

1. Заслуга у створенні першого спеціального закладу по підготовці хірургів (Французька хірургічна академія) належить таким вченим:

а) У.Гарвею;

б) Лафранши;

в) *Пейтроні;

г) *Марешалю;

2. Для розвитку хірургії як науки мало значення такі відкриття у медицині:

а) *Відкриття великого і малого кола кровообігу;

б) Впровадження загального знеболення;

в) Відкриття реакції аглютинації;

г) Створення французької хірургічної академії;

3. Спеціалізована медична допомога населенню надається у хірургічних відділеннях:

а) *Обласної лікарні;

б) *Університетської клініки;

в) *Науково-дослідного інституту;

г) Номерної лікарні.

4. Хірургічна допомога є:

а) *Планова;

б) Термінова;

в) Багатоетапна;

г) Одноетапна.

5. У другій половині 19 ст. у медичних університетах Харкова і Києва викладання хірургії пов’язано з іменами таких вчених як:

а) *В.Караваєва;

б) Ю.Котермока;

в) Ю.Шимановський;

г) М.Пирогов.

6.У створенні різних хірургічних шкіл України велику роль відіграли:

а) В.Оппель;

б) М.Бурденко;

в) *М.Амосов;

г) *О.Шалімов;

7. Лікарська етика грунтується на дотримання таких основних принципів як:

а) *Лікарська таємниця;

б) *Не нашкодити;

в) Мистецтво спостереження;

г) *Лікарська солідарність;

д) Клятва Гіппократа.

8. Пріоритетними завданнями медичного персоналу у спілкуванні з пацієнтом є:

а) *Створення розумного ставлення до хвороби;

б) *Ознайомлення хворого з можливими наслідками лікування.

в) Співчуття хворому;

г) Не надання хворому інформації про його хворобу;

9.Основою деонтології медичних працівників є :

а) *Всі зазначені відповіді.

б) Професійні обов’язки;

в) Адміністративно-регламентуючі інструкції;

г) Норми поведінки з пацієнтом;

10. З якими факторами можуть бути пов’язані медичні помилки:

а) *Неуважність у роботі з пацієнтом;

б) *Відсутність досвіду роботи;

г) Недосконалість додаткових методів обстеження пацієнта;

д) Неправильне обгрунтування діагнозу.VI.2. Матеріали контролю для заключного етапу:

Контрольні питання. 1. Роль яких вчених слід відмітити у розвитку антисептики і асептики.

 2. Заслуга М.І.Пирогова у розвитку хірургії.

 3. Лікарі Стародавнього світу і хірургія.

 4. Досягнення українських хірургічних шкіл в тому числі і трансплантології органів й тканин.

 5. Становлення хірургічної допомоги на Україні.

 6. Роль медичної деонтології і лікарської етики у лікувальному процесі.

 7. Психологічні аспекти діяльності лікаря-хірурга.

 8. Особистість хірурга.

 9. Помилки і відповідальність хірурга.

 10. Слово хірурга, ятрогенії.

Ситуаційні задачі

1.Імуносупресивна дія на організм досягається такими методами:

а) *Фізичними;

б) Хімічними;

в) Призначення антибіотиків;

г) Введення гормональних препаратів;

2. Реакція організму, як захисний фактор на трансплантацію органів і тканин проявляється такими кризами відторгнення як:

а) *Субклінічна реакція;

б) *Стадія гострої реакції;

в) Стадія хронічного відторгнення;

г) Стадія зворотнього розвитку кризи відторгнення;

3.Трансплантація нирки, в залежності від місця розміщення може бути:

а) *Гетеротопічна;

б) У вільну черевну порожнину;

г) Гомологічна;

д) Аутологічна.

4. В клінічній практиці в залежності від походження виділяють такі види тканин:

а) *Аутологічні;

б) Утилізаційні;

в) Ізогенні ;

г) Алогенні;

5. При аллотрансплантації кісткового мозку можливі такі типии реакції в організмі реціпієнта:

а) *«Господар проти трансплантата»

б) *«Трансплантант проти трансплантанта»

в) *«Трансплантант проти господаря»

г) «Трансплантант проти тромбоцитарних антигенів»

6. Чоловік, 30-ти років, потрапив в автомобільну катастрофу. При огляді визначається біль в області нижніх ребер зліва і ознаки гіповолемічного шоку. Дихання над легенями без особливостей. Яка найбільш вірогідна причина виниклих змін?

А*Розрив селезінки

Б Забій легені з вторинним гемотораксом

В Розрив товстого кишечника

Г Розшарування абдомінальної частини аорти

7. Хворому, 20-ти років, для уточнення функціонального стану нирок проводиться рентгенологічне дослідження з в/в введенням кардіотраста. В кінці введення стан хворого різко погіршав, з'явилися задишка, гіперемія шкіри, свербіння. АТ - 60/20 мм рт. ст., Ps - 132/хв. Аналогічне дослідження проводилося 3 місяці тому, побічних ефектів не спостерігалося. Який найбільш вірогідний діагноз?

А*Медикаментозний анафілактичний шок

Б Інфаркт міокарду

В Тромбоемболія легеневої артерії

Г Непритомність унаслідок стресу на проведену маніпуляцію

8. У хворого, 30 років, після перенесеного травматичного шоку виникла міоглобінурія, олігурія, гіперкалійемія, підвищення рівня шлаків крові, ознаки венозного повнокрів’я легенів на рентгенограмі. Вкажіть причину розвитку даного стану.

А*Синдром поліорганої недостатності

Б Краш – синдром

В Синдром загального реактивного запалення

Г Екзогенна інтоксикація

9. У хворого, 35-ти років, після ДТП з'явилися скарги на різку задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не проводиться. ЧСС – 130/мин, АТ – 80/60 мм рт. ст., ЦВТ негативний, ЧД – 30/хв., Ht – 0,27, Hb – 90 г/л. Який захід повинна включати подальша першочергова терапія?

А*Активний дренаж по Бюлау справа

Б Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди

В Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди

Г Термінова ІВЛ

10. У хворого, 42-х років, з виразковою хворобою шлунку виникла блювота до 2-х літрів «кавовою гущею», стілець – мелена, біля одного літра. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда, АТ – 80/40 мм рт. ст., ЧСС – 132/хв., ЧД – 24/хв., ЦВТ – 0 мм вод. ст. Яка найбільш вірогідна причина гіпотонії?

А*Геморагічний шок

Б Анафілактичний шок

В Кардіогенний шок

Г Перфорація виразки шлунку

VII. Література:

Основна література

 1. Загальна хірургія / Черенько М.П., Ваврик Ж.М. // Київ, “Здоров’я”, 2004.

 2. Врачебная этика / За ред.А.А.Грандо, Киев. РИА “Триумф”

 3. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

 4. С.В. Петров. Общая хирургия // Санкт-Петербург, 2002, 750 с.

 5. Хірургічні хвороби /За ред. П.Г.Кондратенка, Харків.“Факт”, 2006.

 6. Клиническая транспланталогия./Под редакцией академика РАМН Б.А. Константинова. – Москва, 2004 – 304с.

 7. Abhinav Humar, Arthur J.Matas and William D/ Payne “Atlas of Organ Transplantation” ,USA 2006 – 348p.

Додаткова література

 1. Мокшанов И.Я. Врачебная деонтология.Минск, 1998.

 2. Клінічна хірургія /За ред.С.М.Геника. Київ “Книга плюс”, 2006.

 3. Трансплантология. Руководство. / Под редакцией акад. В.И. Шумакова. – М.: “медицина”, 1995 – 184с.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 2 ( для викладачів)

до практичного заняття на тему:

Синдром системної запальної відповіді. Патогенез, значення при різних захворюваннях і травмах, лікувальна тактика. Шок у хірургічних хворих.

Причини, діагностика, лікувальна тактика ”.

І. Актуальність теми: В зв’язку з розвитком техногенного процесу кількість травм різних органів і систем має чітку тенденцію до зростання, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Високий травматизм зумовлює значну летальність у таких пацієнтів, а також приєднання інфекції, що може привести до її генералізації та ще більше посилювати летальність. Тому, в 1991 р. Американська колегія торакальних хірургів і товариство медицини критичних станів провели узгоджувальну конференцію, метою якої стала розробка концептуальних і практичних меж визначення системної запальної реакції на інфекцію, яка супроводжується прогресуючим пошкодженням органів і систем. В 1992 р. АССР/SCCM Консенсус ввів поняття SIRS (systemic inflammatory response syndrome – синдром системної запальної відповіді - ССЗВ). Визначення передбачало запуск ССЗВ локальною або генералізованою інфекцією, травмою, опіками або стерильними запальними процесами.

Шок – одна з найбільш частих причин тяжкості стану і летальності у хворих. Не дивлячись на прогрес медицини, летальність при шоці залишається високою. Так, при травматичному і геморагічному шоці вона досягає 18 – 24 %, при септичному – 40 – 60%, при кардіогенному – 30 – 90%. Від травматичного шоку щорічно в Україні вмирає 44 тисячі чоловік, що на 32,7% більше, ніж 10 років тому.ІІ. Навчальні цілі.

Знати:

1) Визначення поняття ССЗВ.

2) Актуальність ССЗВ в абдомінальній хірургії.

3) Критерії ССЗВ.

4) Основні причини розвитку його.

5) Патофізіологічні аспекти ССЗВ.

6) Патологоанатомічні зміни в органах мішенях при ССЗВ.

7) Стадії та їх характеристика.

8) Профілактичні заходи, спрямовані на його розвиток.

9) Лікувальна тактика при ССЗВ. 1. Загальні патофізіологічні механізми шоку та особливості його розвитку при окремих видах.

 2. Кисневий режим організму та механізми його порушення при шоці.

 3. Етіологію та клініку геморагічного, травматичного, опікового, анафілактичного та септичного шоків.

 4. Діагностику та тактику інтенсивної терапії з особливостями інфузійно-трансфузійної терапії різних видів шоку.

Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого при травмі.

 2. Оцінка стану хворого при інфекції.

 3. Оцінити об’єктивний стан хворого при гнійно-запальних хворобах.

 4. Дані об’єктивного обстеження потерпілих з політравмою.

 5. Провести диференціальну діагностику ССЗВ при травмі та інфекції.

 6. Аналізувати дані додаткових методів обстеження.

 7. Визначити тактику веденні даних пацієнтів.

 8. Проводити надання невідкладної медичної допомоги;

 9. Призначити комплекс адекватного лікування.

ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліни

Знати

Вміти

1.

2.


Забезпечуючі:

Фізіологія

Клінічна та біохімічна лабораторна діагностика

Особливості функціонування серцево-судинної та дихальної системи,

Показники білої і червоної крові

Оцінити стан гемодинаміки пацієнта і стан системи крові, ґрунтуючись на функціональних показниках. Розрахувати об’єм внутрішньосудинного та позасудинного вмісту води. Визначати величини центрального венозного тиску (ЦВТ). Розрахувати водний баланс за даними електролітного складу крові та гематокриту. Розрахувати доставку та споживання кисню, шоковий індекс

Обґрунтувати клінічні і фізикальні симптоми.

Прочитати та оцінити показники лейкограми3.

4.


5.

Забезпечувані:

Травматологія.

Рентгенологія

Інтенсивна терапія та реанімація.
Види травматизму, клінічні симптоми пневмотораксу, гемотораксу, напруженого пневмотораксу, екстракардіальної тампонади серця, розривів бронху.


Рентгенологічні ознаки патологій ОГК, живота, черепа і хребта, головного і спинного мозку.

Число дихань, показник напруження кисню


Проводити надання невідкладної медичної допомоги, пункцію і дренування плевральної порожнини, блокаду місць переломів.

Трактувати дані рентген ознаки.

Порахувати кількість дихань за 1 хв., інтерпретувати напруження кисню крові.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка