Методичні рекомендації для викладачівСторінка19/19
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.21 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

IІІ. Міждисциплінарна інтеграція


п/п


Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Анатомія

Гістологія

Систему кровопостачання різних органів і систем.


Особливості гістологічної будови судинного русла.Діагностувати різні види порушень артеріальних та венозних судин.

Діагностувати різні види захворювань на мікропрепаратах.


2.

Забезпечувані:

Патологічна анатомія.


Макро- і мікроструктурні ознаки оклюзійно-тромботичних процесів.Диференціювати ознаки захворювання на макро- і мікропрепаратах.
3.

Внутрішньопред-метна інтеграція:

Доопераційний період, хірургічна операція, післяопераційний періодЕтапи передопераційного періоду, хірургічної операції, можливі ускладнення післяопераційного періоду.Підготувати пацієнта до планового і термінового оперативного втручанняІV. Зміст теми заняття: студенти вивчають етіологію, клініку, діагностику та методи лікування оклюзивних венозних захворювань. Особлива увага наголошується на етіології та діагностиці захворювань верхньої та нижньої порожнистої вени. Студенти оволодівають методами диференціювання різних форм оклюзій судин, профілактики флеботромбозу і ТЕЛА в післяопераційному періоді.

V. План та організаційна структура заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції

та зміст


Навча льні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час у хви-линах

І.

ІІ.

Підготовчий етап

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей.п.1. “Актуальність теми”.

п.2. “Навчальні цілі”.

1

2
ІІІ.

Контроль вихідного рівня знань:

 1. Етіологія, діагностика та лікування хвороби Педжета-Шреттера, синдрому Педжета-Шреттера.

 2. Клініка, діагностика, лікування тромбофлебіту.

 3. Етіологія та патогенез тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.

 4. Клініка, діагностика та лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.

 5. Диференційна діагностика захворювань в системі нижньої порожнистої та верхньої порожнистої вен.

ІІ
ІІ

ІІ

ІІ

ІІ
Фронтальна теоретична експрес-співбесіда


Фронтальна теоретична експрес-співбесіда

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий контроль

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий

контроль

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий контроль


Питання


ІІ рівня

Питання


ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня


Таблиці, малюнки

Таблиці, малюнки

Таблиці, малюнки хворі

Інструменти, струк­турно-логічні схеми

Таблиці, малюнки хворі
15

IV.

Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок:

1. Дослідження пульсу на променевих артеріях.

2. Провести диференційну діагностику між різними формами оклюзій судин.

3. Проводити профілактику флебо-тромбозу і ТЕЛА в післяопераційному періоді.

4. Дослідження пульсу на нижніх кінцівках.

5. Визначення симптому Хоманса на нижніх кінцівках.

6. Визначення симптому Мозеса на нижніх кінцівках.ІІІ

ІІІ

ІІІ
ІІІ


ІІІ

ІІІМетод формування навичок

Практичний тренінг

Практичний тренінг

Практичний тренінг, обстеження хворих

Практичний тренінг, обстеження хворих

Практичний тренінг, обстеження хворих

Практичний тренінг, обстеження хворих

Практичний тренінг, обстеження хворих


Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми, орієнтовні карти.
Алгоритми і відповідні інструкції.
Алгоритми і відповідні інструкції.55


V.
Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

ІІІ

Індивідуаль ний конт-роль практич них навичок


Результати клінічної роботи (історії хвороби), тести ІІІ рівня


10


VI.
Підведення підсумків заняття.

ІІІ


Рішення задач, тестовий контроль

Задачі, тестові завдання

5

VII.
Домашнє завдання.

Орієнтовна карта для самостійної роботи

2

VI. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

VI.1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття

Перелік питань для опитування: 1. Причини оклюзій венозних магістралей в системі верхньої порожнистої вени.

 2. Клініка, діагностика та лікування хвороби Педжета-Шреттера, синдрому Педжета-Шреттера.

 3. Етіологія і патогенез тромбофлебіту підшкірних вен.

 4. Клініка, діагностика, лікування тромбофлебіту.

 5. Етіологія та патогенез тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.

 6. Клініка, діагностика та лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.

 7. Диференційна діагностика захворювань в системі нижньої порожнистої та верхньої порожнистої вен.

ТЕСТИ

1. Що називається хворобою Педжета-Шреттера?

А) *Тромбоз підключичної вени;

Б) Тромбоз нижньої порожнистої вени;

В) Тромбоз клубової вени;

Г) Тромбоз стегнової вени;

Д) Тромбофлебіт підшкірних вен.

2. Що може бути причиною виникнення синдрому Педжета-Шреттера?

А) *Всі відповіді правильні

Б) Центральний рак правої легені;

В) Перелом ключиці;

Г) Пухлини середостіння;

Д) Рак Пенкоста;

3. Тромбози якої локалізації найчастіше стають причиною виникнення ТЕЛА?

А) *Системи нижньої порожнистої вени;

Б) Поверхневі вени нижніх кінцівок;

В) Поверхневі вени верхніх кінцівок;

Г) Системи верхньої порожнистої вени;

Д) Всі відповіді правильні.

4. Який інструментальний метод обстеження найчастіше використовують для верифікації діагнозу: хвороба Педжета-Шреттера?

А)* УЗД підключичної вени;

Б) Комп’ютерна томографія;

В) Артеріографія;

Г) Електрокардіограма;

Д) УЗД клубової вени.

5. Які групи препаратів використовують для лікування гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок?

А)* Антикоагулянти;

Б) Сульфаніламідні препарати;

В) Антибіотики;

Г) Ензимотерапія;

Д) Препарати заліза.

6. Хвора З., 45 років, поступила у хірургічне відділення зі скаргами на біль та почервоніння шкіри по ходу вузлів підшкірних вен на правій гомілці та стегні, що виникли день тому. Ваш попередній діагноз?

А)* Гострий висхідний тромбофлебіт підшкірних вен правої нижньої кінцівки;

Б) Гострий тромбоз глибоких вен;

В) Гематома правої гомілки;

Г) Бешиха;

Д) Лімфангоїт.

7. Пацієнт, 18 років, поступив у хірургічне відділення зі скаргами на локальний біль по медіальній поверхні середньої третини правої гомілки. З анамнезу відомо, вчора падав на праву гомілку, коли грав у футбол. При огляді: локальна припухлість у середній третині правої гомілки. Негативний симптом Мозеса. Пульсація на периферії збережена. Ваш попередній діагноз?

А)* Гематома правої гомілки;

Б) Гострий тромбоз глибоких вен

В) Гострий висхідний тромбофлебіт підшкірних вен правої нижньої кінцівки;

Г) Бешиха;

Д) Лімфангоїт.

8.Які симптоми є позитивними при гострому тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок?

А)* Хоманса;

Б) Роздольського;

В) Ровзінга;

Г) Щоткіна-Блюмберга.

9. Які скарги найчастіше подають пацієнти з гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок?

А)* Біль;

Б) Наявність виразок;

В) Потовщення нігтьових пластинок;

Г) Гіперпігментація шкіри.

10.Які інструментальні методи діагностики найчастіше використовують для постановки діагнозу гострий тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок?

А) *УЗД;

Б) Артеріографія;

В) Електрокардіографія;

Г) Реовазографія;

Д) Комп’ютерна томографія.

VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.

3.4.

5.

6.Дослідження пульсу на променевих артеріях.

Дослідження пульсу на нижніх кінцівках.


Провести диференційну діагностику між різними формами оклюзій судин.


Провести профілактику флеботромбозу і ТЕЛА в післяопераційному періоді.

Визначення симптому Хоманса на нижніх кінцівках.

Визначення симптому Мозеса на нижніх кінцівках.


  1. Руки пацієнта знаходяться на рівні серця в середньому положенні між супінацією та пронацією.

  2. Дослідження проводять на обох руках, захвативши їх в ділянці променево-запястного суглобу, з розміщенням четвертого, безіменного та вказівного пальців зверху, а великого пальця знизу.

  3. Оцінюють частоту, ритм, наповнення та напруження пульсової хвилі.

1. Дослідження проводять в положенні пацієнта лежачи на спині.

2. Пальпацію артерій виконують четвертим, безіменним і вказівним пальцями.

3. Визначають пульсацію на задній великогомілковій та артерії тилу стопи, на підколінній артерії, стегновій артерії і над пупартовою зв’язкою на клубових артеріях.

4. Оцінюють частоту, ритм, наповнення та напруження пульсової хвилі.
Звернути увагу на такі показники:

1. Скарги хворого.

2. Наявність характерних ознак того чи іншого виду оклюзії судин.

3. Зміни в коагулограмі.

4. Результати ультразвукового дуплексного обстеження.

Необхідно забезпечити:

1.Раннє вставання хворого з ліжка.

2.Проведення гімнастики.

3.Контроль за коагулограмою хворого.

4. Використання еластичної компресії.


1. Дослідження проводять в положенні пацієнта лежачи на спині.

2. Проводять тильне згинання стопи ураженої нижньої кінцівки.

3. Наявність скарг пацієнта на біль в гомілкових м’язах, кінцівки, яку обстежують, вказує на позитивний симптом Хоманса.

1. Дослідження проводять в положенні пацієнта лежачи на спині.

2. Проводять стискання гомілки ураженої нижньої кінцівки в передньозадньому напрямку.

3. Наявність скарг пацієнта на біль в гомілкових м’язах, кінцівки, яку обстежують, вказує на позитивний симптом Мозеса.
Не слід проводити визначення пульсу великим пальцем.

Пальпацію необхідно проводити в проксимальному напрямку, оскільки зворотня послідовність може призвести до отримання результатів, які не відповідають дійсності.

Гостра оклюзія судин вимагає негайного лікування, тоді як хронічна оклюзія не вимагає термінового лікування.

У тривало лежачих хворих збільшується ризик виникнення тромбів, що може призвести до ТЕЛА та смерті хворого.


Негативний симптом Хоманса не вказує на відсутність гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. Для верифікації діагнозу необхідно використати інструментальні методи обстеження.

Негативний симптом Мозеса не вказує на відсутність гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. Для верифікації діагнозу необхідно використати інструментальні методи обстеження.VІ.3. Матеріали для контролю заключного етапу:

Cитуаційні задачі

1. Хворий Д., 36 років, подає скарги на біль та набряк правої гомілки і стегна, неможливість стати на праву нижню кінцівку. Скарги виникли 10 годин тому. При огляді: блідо-ціанотичні шкірні покриви правої нижньої кінцівки, набряк на правій гомілці +3 см., на правому стегні +8 см. Позитивні симптоми Хоманса та Мозеса. Ваш попередній діагноз?

А* Гострий тромбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки

Б. гострий тромбоз глибоких вен правої гомілки.

В гострий тромбоз правої підколінної вени

Г гострий тромбоз правої стегнової вени

2. Хворий Д., 36 років, подає скарги на біль та набряк правої гомілки і стегна, неможливість стати на праву нижню кінцівку. Скарги виникли 10 годин тому. При огляді: блідо-ціанотичні шкірні покриви правої нижньої кінцівки, набряк на правій гомілці +3 см., на правому стегні +8 см. Позитивні симптоми Хоманса та Мозеса. Який додатковий метод обстеження необхідно призначити для верифікації діагнозу?

А. *Дуплексне сканування глибоких вен правої нижньої кінцівки.

Б. Артеріографія

В. Флебографія

Г. Реовазографія

3. Хворий Г., 39 років, поступив у відділення судинної хірургії на перший день захворювання, з приводу гострого тромбозу глибоких вен лівої нижньої кінцівки. Згідно даних дуплексного сканування у пацієнта наявний сегментарний тромбоз стегнової вени. Яка тактика ведення такого пацієнта?

А.*Проведення тромбектомії з стегнової вени, з подальшим використанням антикоагулянтів.

Б. Тромбектомія

В.Антикоагулянти

Г. Тромболітики

4. У хірургічне відділення поступила пацієнтка 45 років зі скаргами на біль та набряк правої гомілки. Хворіє впродовж 5-ти днів. При огляді: набряк правої гомілки +2 см., набряк на стегні відсутній, позитивний симптом Мозеса. Згідно даних дуплексного сканування у пацієнтки наявний тромбоз глибоких вен гомілки та підколінної вени справа. Який би Ви запропонували план лікування даної хворої?

А.*Ліжковий режим, використання еластичної компресії, прямі та непрямі антикоагулянти, венотоніки, спазмолітики.

Б.оперативне втручання

В. Антикоагулянти,венотоніки

Г. спазмолітики, венотоніки

5. Пацієнтка впродовж останнього року вже третій раз госпіталізована з приводу гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок та тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії. Дані діагнози підтверджені інструментально. Отримує терапію непрямими антикоагулянтами. Який метод лікування Ви б запропонували з метою попередження нових рецидивів ТЕЛА?

А.* Постановка кава-фільтра

Б антикоагулянти

В спазмолітики, венотоніки

Г тромболітики

6. Яка тривалість антикоагулянтної терапії у пацієнтів з гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок?

А*Прямі антикоагулянти 5-14 днів, непрямі антикоагулянти до 6 місяців

Б Прямі антикоагулянти 5-14 днів

В непрямі антикоагулянти до 6 місяців

Г Прямі антикоагулянти 12-20 днів

7. Пацієнт, 34 років, поступив у хірургічне відділення зі скаргами на ціаноз та набряк правої верхньої кінцівки, що виникли день тому. При огляді: набряк правого плеча та передпліччя +5 см., пульсація на променевій артерії збережена. Ваш попередній діагноз?

А.* Хвороба Педжета-Шреттера

Б Хвороба Такаясу

В Тромбоз підключичної артерії

Г Тромбоз плечової артерії

8. Пацієнт, 34 років, поступив у хірургічне відділення зі скаргами на ціаноз та набряк правої верхньої кінцівки, що виникли день тому. При огляді: набряк правого плеча та передпліччя +5 см., пульсація на променевій артерії збережена. Який додатковий метод обстеження Ви б запропонували для верифікації діагнозу?

А *Дуплексне сканування підключичної вени та вен правої верхньої кінцівки

Б Артеріографія

В. Флебографія

Г. Реовазографія

9. Пацієнтка, 66 років, поступила у хірургічне відділення зі скаргами на ціаноз та набряк лівої верхньої кінцівки, що виникли тиждень тому. При огляді: набряк лівого плеча та передпліччя +5 см., пульсація на променевій артерії збережена. З анамнезу відомо, що рік тому пацієнтці виставлено діагноз периферичного раку легень (рак Пенкоста). Ваш попередній діагноз?

А.* Синдром Педжета-Шреттера

Б Хвороба Такаясу

В Тромбоз підключичної артерії

Г Тромбоз плечової артерії

10. Хвора З., 45 років, поступила у хірургічне відділення зі скаргами на біль та почервоніння шкіри по ходу вузлів підшкірних вен на правій гомілці та стегні, що виникли день тому. Ваш попередній діагноз та тактика ведення пацієнтки?

А* Оперативне лікування.

Б антикоагулянти

В спазмолітики, венотоніки

Г тромболітики

VІІ. ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Савельев В.С. Флебологія. – Москва: Медицина, 2001.

2. Кузін М.І. Хірургічні захворювання. – Москва: Медицина, 1995.

3. Савельєв В.С., Думпе Є.П., Яблоков Е.Г. Хвороби магістральних вен.-

М., 1972.- 440 с.

4. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

5. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.

6. Гостищев В.К. Руководство к практическим занятиям по общей

хирургии. – Москва: Медицина, 1988.

7. Матеріали лекції.Додаткова

1. Бурковський В.І., Бекерія Л.А. Серцево-судинна хірургія.- М.: Медицина, 1989. – 752 с.

2. Макаров О.В., Озоліня Л.А. Венозні тромбози в акушерстві та гінекології // М., 1998. – 261 с.

3. Общая хирургия / под редакцией В.Шмитта, М.И.Кузина /. – Москва: Медицина, 1985.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка