Методичні рекомендації для викладачівСторінка15/19
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.21 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ІV. Зміст теми заняття: закритими пошкодженнями органів грудної порожнини називають такі пошкодження які викликані тупою травмою і не супроводжуються порушенням цілосності шкірних покривів.Відкриті-супроводжуються пошкодженням шкіри, проникаючі – супроводжуються пошкодженням парієтальної очеревини. До найбільш небезпечних травм ОГК відносять: переломи ребер, гемоторакс, пневмоторакс, гемо-пневмоторакс, розрив бронхів та трахеї, хілоторакс.

V. План і організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час у хв.

1

2

3


4

5

6

І

ІІ


ІІІ

Підготовчий етап:


Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей.


Контроль вихідного рівня знань.

1. Визначення поняття закритих та відкритих

травм ОГК.

2. Класифікація закритих та відкритих

травм ОГК.

3. Клінічна картина при різних видах травм

ОГК.

4.Ускладнення закритих та закритихтравм ОГК.

5. Надання першої медичної допомоги.

6.Хірургічні методи лікування.
ІІ

ІІ

ІІ
ІІ

ІІ

ІІ

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р.ІІ.2“Навчаль-ні цілі”


ІІ.2. Актуальність теми”.

Питання ІІ рівня

Питання ІІ рівня

Тести другого рівня.

Задачі другого рівня.


1-3 хв.

10-25


%
10-25

%


ІV
Основний етап:

Формування професій-них вмінь та навичок:

1. Надати невідкладну допомогу пацієнту з закритою та відкритою

травмою ОГК .

2.невідкладна допомога при напруженому пневмотораксі.

3.невідкладна допомога при гемотораксі, гемо-пневмотораксі, хілотораксі.

4. методи міжреберної спирт-новокаїнової блокади.

5. Пункції плевральної порожнини.

6. методи дренування плевральної порожнини.ІІІ

Метод фор-мування навичок: практичний тренінг.

Метод формування вмінь: професійний тренінг у вирішенні нетипових завдань.

Відповідні інструкції по хірургічній тактиці при закритих

та відкритих

травмах ОГК.


60-90%

VVІІ


Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.


Домашнє завдання, інструкція до виконання.

ІІІ

Індивідуаль-ний конт-роль прак-тичних на-виків


Індивідуаль-не усне опитування.

Задачі ІІІ рівня.

Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою.


10%


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

  1. Визначення поняття закритої травми ОГК.

  2. Визначення поняття відкритої травми ОГК.

  3. Класифікація закритих та відкритих травм ОГК.

4. Клінічне поняття гемотораксу, пневмотораксу, гемо-пневмотораксу та хілотораксу.

4. Діагностично-лікувальна тактика при різних варіантах гемотораксу, пневмотораксу,гемо-пневмотораксу та хілотораксу.

5. Відкритий та напружений пневмоторакс, невідкладна допомого.

6. Клінічні ознаки гемотораксу, пневмотораксу, гемо-пневмотораксу та хілотораксу.

7. Діагностично-лікувальна тактика при розривах бронху та трахеї.

8. Методи знеболення при множинних переломах ребер.

9. Невідкладна допомога та хірургічна тактика при фракційних

переломах ребер.

10. Методи пункції плевральної порожнини, перікарду.

11. Види дренування плевральної порожнини.

12. Хірургічні методи лікування при закритих та відкритих травмах ОГК

Тести

1. Хворий Б., 27 років поступив в відділення хірургії з діагнозом : напружений пневмоторакс. Невідкладна медична допомога полягає в:

А. Перевід напруженого пневмотораксу у відкритий.

Б. Призначення дихальних аналептиків.В. Невідкладне оперативне втручання.

Г. Негайна інкубація і ШВЛ.

2. Операцією вибору при травматичному пневмотораксі є:

А. Відео-асистована торакоскопія.

Б. Дренування плевральної порожнини.

В. Торакотомія.

Г. Операція Делорма.

3. Видами провідникового знеболення при закритих переломах ребер є, за виключенням:

А. Вагосимпатична.Б. Паравертебральна блокада.

В. Блокада місць переломів.

Г. Парастернальна.

4. При розриві трахеї до 1/3 пів-кружності правильним методом лікування є:А. Антибіотико-терапія та спостереження;

Б. Ендоскопічна коагуляція розриву;

В. Стернотомія з ушиванням трахеї;

Г. Торакотомія з ушиванням трахеї.

5. Назвіть вірний хірургічний доступ при розривах бронхів:

А. Задньо-бокова торакотомія.;

Б. Передньо-бокова торакотомія;

В. Середньо-бокова торакотомія;Г. Стернотомія

6. Позитивна проба Рівуа-Грегуара свідчить про:А. Кровотеча у плевральну порожнину продовжується;

Б. Кровотеча у плевральну порожнину припинилася;

В. Кровотеча артеріальна;

Г. Кровотеча венозна.

7. При великому гемотораксі операцією вибору є:

А. Торакотомія;

Б. Відео-асистована торакоскопія;

В. Дренування плевральної порожнини

Г. Стернотомія.

8. Хірургічним доступом при розриві середньої третини стравоходу є:

А. Правобічна торакотомія;Б. Лівобічна торакотомія;

В. Стернотомія;

Г. Цервікотомія.

9. Умовою виникнення підшкірної емфізем при травмі має бути:

А. Розрив вісцеральної і парієтальної плеври;

Б. Розрив паріетальної плеври;В. Розрив вісцеральної плеври;

Г. Гемоторакс.

10. Назвіть операцію вибору при середньому гемо-пневмотораксу при кровотечі, яка спинилася:

А. Відео-асистована торакоскопія;Б. Дренування плевральної порожнини;

В. Торакотомія;

Г. Торакостомія.

VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.3.

4.

Надати невідкладну допомогу пацієнту з пневмотораксом

Хірургічна допомого хворому з гемотораксом

Тактика при розривах трахеї та бронхів

Тактика при фракційних переломах ребер
1. Проводять пункцію плевральної порожнини.

2. проведення адекватного дренування плевральної порожнини.

3. Хірургічні малоінвазивні торакоскопічні методи лікування


1. Клінічно та об’єктивно оцінити ступінь крововтрати.

2. Рентгенологічна інтерпретація різних видів гемотораксу.

3. Пункція плевральної порожнини з проведенням проби Рівуа- Грегуара.

4. Вибір тактики хірургічного лікування в залежності від величини гемотораксу.

5. Дренування плевральної порожнини як основний метод лікування, види дренувань та методика торакоцентезу.

6. Малоінвазивні методи лікування – відео-асистована торакоскопія, покази, об’єм операції, переваги.

7. Торакотомія при гемотораксі, покази, об’єм операції.

1.Невідкладна допомога при кровохарканні і кровотечі – поступальний дренаж та гемо статична терапія.

2. Дренування верхнього середостіння при медіастінальній емфіземі.

3. Проведення діагностично- лікувальної фібробронхоскопії.

4.Вибір хірургічної тактики в залежності від даних фібробронхоскопії.

5.Види оперативних втручань та хід операції.


1. Проводять загальне знеболення наркотичними анальгетиками.

2. Знеболення місцеве: спирт-новокаїнова блокада місць переломів, паравертебральна та парастернальна види блокади.

3. підшивання фракційних переломаних ребер до фіксуючих пристроїв.

4. Оперативні методи фіксації за допомогою метало остеосинтезу.
Обережно:

Всі заходи проводяться з врахування анатомічних особливостей.

Всі заходи проводяться з врахування анатомічних особливостей.

Попередження та профілактика аспіраційної пневмонії та ателектазів легень


Фіксуючими матеріалами може бути шина Крамера.
VІ.3. Матеріали для контролю заключного етапу:

Ситуаційні задачі

1. Хворий А., 37 років поступив зі скаргами на болі в грудній клітці зліва, виражену задишку в стані спокою. З анамнезу: 2 години тому впав на сходах. Об’єктивно: виражений акроціаноз, підшкірна емфізема зліва, дихання поверхневе, ЧД – 29. При пальпації болючість 6 – 7 ребер зліва. Аускультативно: зліва дихання відсутнє, перкуторно –коробковий звук. Пульс -100 за 1 хв. АТ – 80/40 мм. рт. ст. Вкажіть ймовірний діагноз.А. Напружений пневмоторакс.

Б. Травматичний пульмоніт.

В. Гостра пневмонія.

Г. Гемоторакс.

2. Хворий Б. 45 років поступив зі скаргами на болі в грудній клітці справа, задишку, виражену слабість, потемніння в очах. З анамнезу: автомобільна травма 1 годину тому. Об’єктивно: обличчя синюшнє, ЧД – 23, аускультативно: дихання справа різко ослаблене, перкуторно: притуплення в нижніх відділах, бронхофонія та голосове тремтіння ослабленні справа, пульс частий, ниткоподібний, АТ – 70/40 мм. рт. ст. Ймовірний діагноз:

А. Гемоторакс.

Б. Травматичний пневмоторакс

В. Внутрішньо-легенева гематома.

Г. Розрив діафрагми.

3. Хвора С, 51 рік поступила зі скаргами на виражені болі в грудній клітці справа, виражену задишку. З анамнезу -2 год тому ДТП. При огляді – справа в ділянці ІІІ – VI ребер по лініях парастернальній та середньоаксілярній крепітація реберних відломків, при вдиху відмічається западіння грудної клітки до середини. При видиху – випинання. Обличчя – акроціаноз, ЧД – 25 за 1 хв, вислуховується задовільно з обидвох сторін, перкуторно – ясний легеневий звук, пульс – 110 за 1 хв, АТ 90/60 мм.рт.ст. Після рентгенологічного обстеження виставлено діагноз фракційного переломів ребер. Яка невідкладна медична допомога повинна надатися хворому:

А. Фіксація фрагменту перелому.

Б. Негайна інnубація з створенням підвищеного внутрілегеневого тиску.

В. оперативне втручання.

Г. Ваго-симпатична блокада

4. Хворий К, 21 рік доставлений швидкою допомогою після автомобільної травми зі скаргами на болі в ділянці грудини, кашель з виділенням яскравої пінистої крові. При огляді: над яремною вирізкою грудини – підшкірна емфізема, акроціаноз обличчя, ЧД 21 за хв, дихання вислуховується задовільно з множинними сухими хрипами з обидвох сторін, перкуторно – ясний легеневий звук, серце – пульс 97 за 1 хв. Задовільного наповнення, АТ 100/60 мм.рт.ст. вкажіть найбільш точний діагноз:

А. Розрив трахеї

Б. гемопневмоторакс;

В. Розрив стравоходу;

Г. Травматичний пульмоніт;

5. Хворий С. 37 років доставлений у приймальне відділення у важкому стані, зі скаргами на виражені болі в грудній клітці зліва, свідомість ясна, виражена задишка в стані спокою до 26 за 1 хв. З анамнезу – побиття невідомими. При огляді – підшкірна емфізема грудної клітки, акроціанозіаноз обличчя. При аускультації – дихання в легенях різко ослаблене зліва. При перкусії – зліва у верхніх відділах – коробковий звук, в нижніх відділах - притуплення. Серце тони чисті, ослаблені, ритмічні, пульс - 110 за 1 хв, слабкого наповнення, АТ 90/60. Лабораторні обстеження: гемоглобін -70г/л. еритроцити – 2.3. Діагноз хворого?

А. Гемопневмоторакс;

Б. Екстракардіальна тампонада серця;

В. Гемоперікард з тампонадою серця;

Г. Розрив бронха або трахеї.

6.Хвора П. 54 роки доставлена каретою швидкої допомога у важкому стані зі скаргами на виражені болі в грудній клітці зліва, свідомість ясна, виражена задишка в стані спокою до 26 за 1 хв. З анамнезу – побиття невідомими. При огляді – підшкірна емфізема грудної клітки, акроціанозіаноз обличчя. При аускультації – дихання в легенях різко ослаблене зліва. При перкусії – зліва у нижніх відділах - притуплення. Серце тони чисті, ослаблені, ритмічні, пульс - 110 за 1 хв, слабкого наповнення, АТ 90/60. Лабораторні обстеження: гемоглобін -70г/л. еритроцити – 2.3. При рентгенографії ОГК – затемнення в нижніх відділах з косою межею до середини лопатки. При пункції плевральної порожнини отримано кров, яка згортається через 3-4 хв. Яка подальша тактика лікування?

А. Торакотомія;

Б. Відео-асистована торакоскопія;

В. Дренування плевральної порожнини за Бюлау;

Г. Лікування пункційним методом.

7.Хворий З. 44 роки доставлений швидкою допомогою у важкому стані, свідомість ясна, задишка до 22 за 1 хв, скарга на кашель з виділенням значної кількості яскравої пінистої крові – до 450 мл за год. З анамнезу – 2 год тому дорожньо-транспортна пригода. При огляді – підшкірна емфізема шиї та обличчя найбільш виражена над яремною вирізкою, ціаноз обличчя. При аускультації – дихання в легенях задовільне, сухі хрипи зліва. При перкусії – ясний легеневий звук. Серце тони чисті, ослаблені, ритмічні, пульс - 130 за 1 хв, слабкого наповнення, вислуховується тільки на центральних артеріях, АТ 90/50. При рентгенографії ОГК – наявність медіастінальної емфіземи. Назвіть не вірну тактику лікування даного хворого?

А. Тільки гемостатична терапія.

Б. ФІбробронхоскопія з коагуляцією судини;

В. Торакотомія після обстеження фібробронхоскопічного;

Г. Ригідна бронхоскопія з оклюзією кровоточивого бронху чи сегменту;

8.Хворий Н. 20 років доставлений у приймальне відділення у важкому стані, зі скаргами на болі за грудиною, кашель та блювоту з виділенням темної крові, задишку до19 за 1 хв. З анамнезу – впав на спину з висоти 3-х метрів. При огляді – підшкірна емфізема шиї та обличчя найбільш виражена над яремною вирізкою. При аускультації – дихання в легенях задовільне. При перкусії – ясний легеневий звук. Серце тони чисті, звучні, ритмічні, пульс - 90 за 1 хв, задовільного наповнення, АТ 100/70. При рентгенографії ОГК – наявність медіастінальної емфіземи. Який імовірний діагноз у даного хворого?

А. Розрив стравоходу.

Б. Розрив Трахеї;

В. Розрив бронхів;

Г. Пневмоторакс;

9.Хворий Р. 48 роки, доставлений швидкою допомогою зі скаргами на болі в грудній клітці, задишку. При огляді – колота рана ділянки грудної стінки справа . Аускультативно – дихання справа різко ослаблене виражена задишка в стані спокою до 25 за 1 хв. акроціанозіаноз обличчя. При перкусії – справа в нижніх відділах - притуплення. Серце тони чисті, ослаблені, ритмічні, пульс - 110 за 1 хв, слабкого наповнення, АТ 90/60. Лабораторні обстеження: гемоглобін -70г/л. еритроцити – 2.3. Діагноз хворого?

А. Гемопневмоторакс;

Б. Екстракардіальна тампонада серця;

В. Гемоперікард з тампонадою серця;

Г. Гемоторакс.

10. Хворий К. 30 років поступив із вогнепальним пораненням грудної клітки зліва, свідомість ясна, виражена задишка до 22 за 1 хв. При аускультації – дихання в легенях різко ослаблене зліва. При перкусії – зліва у нижніх відділах - притуплення. Серце тони чисті, ослаблені, ритмічні, пульс - 110 за 1 хв, слабкого наповнення, АТ 90/60. Лабораторні обстеження: гемоглобін -70г/л. еритроцити – 2.3. При рентгенографії ОГК – затемнення в нижніх відділах до середини лопатки. При пункції плевральної порожнини отримано кров, яка згортається через 3-4 хв. Яка подальша тактика лікування?

А. Торакотомія;

Б. Відео-асистована торакоскопія;

В. Дренування плевральної порожнини за Бюлау;

Г. Лікування пункційним методом.

VІІ. ЛІТЕРАТУРА

Основна


  1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

  2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

  3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

  4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

  5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006

Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 18 (для викладачів)

до практичного заняття на тему:

Синдром дуги аорти. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікувальні підходи”.

І. Актуальність теми: Останніми роками значно зросла частота летальних наслідків синдрому дуги аорти, що зумовило необхідність перегляду методів профілактики та хірургічного лікування даної патології. Знання особливостей даного захворювання необхідне не лише лікарям-хірургам, але й сімейним лікарям, терапевтам та невропатологам для ранньої діагностики та ефективної профілактики ускладнень даної патології.

ІІ. Навчальні цілі.

Знати:

1) Анатомічні особливості середостіння дуги аорти та її гілок;

2) Визначення “синдрому дуги аорти”, етіологічні фактори та стадії СДА;

3) Клінічну картину різних форм СДА;

4) Прогноз та покази до хірургічного лікування СДА;

5) Методи хірургічного лікування СДА.Вміти:

  1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження з правильною постановкою діагнозу;

  2. Інтерпритувати дані ультразвукового обстеження гілок дуги аорти.

ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Анатомія

Фізіологія

Будову середостіння, анатомічні особливості дуги аорти та її гілок.


Гемодинамічні особливості великого кола кровообігу

Визначати пульсацію на променевій та сонних артеріях.


Оцінити стан гемодинаміки пацієнта.

2.

Забезпечувані:

Неврологія

Інтенсивна терапія та реанімація

Функціональ-на діагностика


Ознаки і ступені неврологічного дефіциту; мозкова кома, ступені, клініка.

Ультразвукові характеристики оклюзійних уражень гілок дуги аорти.

Проводити надання невідкладної медичної допомоги, оцінювати ступінь важкості стану хворого.3.

Внутрішньо-предметна інтеграція. Облітеруючі захворювання судин. Теорії атеросклерозу тромбоутворення. Хірургічне операційне та післяопераційний період.

Ознаки ішемії мозку, ознаки тромбозу та емболії гілок дуги аорти.Запідозрити порушення мозкового кровообігу.

Надати першу допомогу при порушенні мозкового кровообігу.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка