Методичні рекомендації для викладачівСторінка14/19
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.21 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ІV. Зміст теми навчання:

Закрита та відкрита травма ОГК. Поранення легень, бронхів, трахеї, стравоходу, серця. Клінічна картина, діагностика, первинна невідкладна допомога та хірургічне лікування.V. План і організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час у %.

І

ІІ


ІІІ

Підготовчий етап:


Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей.


Контроль вихідного рівня знань.

1. Визначення поняття відкритих та закритих травм ОГК.

2. Класифікації травм ОГК.

3. Клінічна картина травм ОГК.

4. Клінічна картина поранення серця.

5. Клінічна картина тампонади серця.

6 Надання першої медичної допомоги.

7Хірургічні методи лікування.Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р.ІІ.2“Навчаль-ні цілі”


ІІ.2. Актуальність теми”.

Питання ІІ рівня

Питання ІІ рівня

Тести другого рівня.

Задачі другого рівня.


1-2%
10-25

%
10-25

%


ІV
Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

1. Надати невідкладну допомогу при закритій травмі ОГК.

2. Надати невідкладну допомогу при відкритій травмі ОГК.

3. Невідкладна допомога при гемопневмотораксі.

4.Заходи при пораненні серця та тампонаді серця.

5. Заходи при пораненні бронхів, трахеї та легенів.

6. Заходи при пораненні стравоходу.

7.Пункція та дренування плевральної порожнини.

8.Пункція дренування перікарду.


ІІІ

Метод фор-мування навичок: практичний тренінг.

Метод формування вмінь: професійний тренінг у вирішенні нетипових завдань.

Відповідні інструкції по хірургічній тактиці при пораненнях ОКГ.


60-90%

VVІІ


Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.


Домашнє завдання, інструкція до виконання.

ІІІ

Індивідуаль-ний контроль практичних навиків.


Індивідуаль-не усне опитування.

Задачі ІІІ рівня.

Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою.


10%

1-2%


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Контрольні питання теми:  1. Визначення поняття відкритої травми ОГК.

2. Визначення поняття закритої травми ОГК.

3. Клінічне поняття пневмотораксу.

4. Клінічні ознаки поранення бронхів, трахеї та легень.

5. Клінічні ознаки поранення стравоходу.

6. Клінічна картина поранення серця та гострої тампонади.

7. Діагностично-лікувальна тактика при пневмотораксі, гемотораксі.

8. Невідкладна допомога при пораненнях органів грудної клітки.

9. Невідкладна допомога та хірургічна тактика при пораненнях серця.

10. Пункція та дренування плевральної порожнини.

11. Пункція та дренування перікарду.Тести

  1. Який хірургічний доступ при пораненнях серця найбільш вірний?

А) передньо-бокова торакотомія;

Б) стернотомія;

В) бокова торакотомія;

Г) задньо-бокова торакотомія.

2. Який вид шва накладається на міокард?

А) вузлові;

Б) кисетні;

В) обвивний;

Г) матрацні.

3. Який хірургічний доступ використовується при пошкодженні бронхів?

А) задньо-бокова торакотомія

Б) бокова торакотомія;

В) передньо-бокова торакотомія;

Г) стернотомія;

4. Який хірургічний доступ використовується при пораненні середньої третини стравоходу?

А) правобічна торакотомія;

Б) лівобічна торакотомія;

В) цервікотомія;

Г) стернотомія.

5. Метод лікування розриву до 1/3 півокружності бронху?

А) консервативно;

Б) торакотомія;

В) ендоскопічно;

Г) стернотомія.

6. Яку операцію слід виконати при середньому гемо-пневмотораксі при кровотечі, що зупинилася?

А) відео-асистована торакоскопія.

Б) торакотомія;

В) торакостомія;

Г) дренування плевральної порожнини;

7. Операція вибору при великому гемо-пневмотораксі:

А) торакотомія;

Б) дренування плевральної порожнини;

В) торакостомія;

Г) відео-асистована торакостомія.

8. Що потрібно зробити першочергово при відкритому пневмотораксі?

А) зашити рану і дренувати плевральну порожнину.

Б) торакотомія;

В) дренування плевральної порожнини;

Г) зашити рану;

9. При якому захворюванні медіастінальна емфізема виключається?

А) пневмоторакс;

Б) гострий медіастеніт;

В) пошкодження стравоходу;

Г) пошкодження бронхів.

10. При розривах бронхів симптомами є за виключенням:

А) блювота кров’ю;

Б) медіастінальна емфізема;

В) кровохаркання;

Г) задишка.


VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1.


2.

3

4.5.

Хірургічна тактика при пораненнях серця.

Тактика при пораненні трахеї та бронхів

Тактика при пошкодженні стравоходу

Невідкладна допомога при відкритому пневмотораксі

Хірургічна допомога при гемотораксі.
1.Забезпечення негайної госпіталізації в найближче хірургічне відділення.

2. Створення депо крові шляхом накладання венозних жгутів на нижні кінцівки.

3. Збирання крові для реінфузії.

4. Пункція або дренування перікарду при гострій тампонаді серця.

5. Негайна торакотомія при діагностованому пораненні серця з ушиванням міокарду.

6. Тактика ушивання міокарду та види швів.
1. Проведення фібробронхоскопії.

2.Вибір хірургічної тактики в залежності від даних бронхоскопії.

3.Дренування верхнього середостіння при медіастінальній емфіземі.

4. Кровохаркання і кровотечі –поступальний дренаж та гемостатична терапія.

5. Види оперативних втручань та хід операції.
1.Невідкладна допомога при кровотечі –зонд в шлунок, гемостатична терапія.

2. Проведення діагностично- лікувальної і броезофагоскопії.

3. Дренування верхнього середостіння при медіастінальній емфіземі.

4.Вибір хірургічної тактики від даних фіброезофагоскопії.

5.Види оперативних втручань та хід операції.

1.Переведення відкритого пневмотораксу у закритий на до госпітальному етапі.

2.Дренування плевральної порожнини.

3.Хірургічнімалоінвазивні торакоскопічні методи лікування або торакотомія в залежності від важкості травми.

1.Оцінити ступінь крововтрати.

2.Рентгенологічна інтерпретація різних видів гемотораксу.

3.Вибір тактики хірургічного лікування в залежності від величини гемотораксу.

4.Пункція плевральної порожнини з проведенням проби Ревіла-Грегуара.

5. Дренування плевральної порожнини.

6.Відео-асистована торакоскопія, об’єм операції.

7.Торакотомія, об’єм операції.


Вибір торакотомії залежить від локалізації пошкодження серця.

Попередження та профілактика аспіраційної пневмонії та ателектазів легень.


Врахування величини поранення та особливості кровопостачання стравоходу.
VІ.3. Матеріали для контролю заключного етапу:

Ситуаційні задачі.

1. Хворий 46 років скаржиться на кашель, задишку, лихоманку. Хворіє декілька тижнів. Об’єктивно: ціаноз губ, задишка в спокої, блідий. На рентгенограмі – правосторонній гідропневматоракс. Колапс легенів І ст.

Який метод лікування є доцільним?

А) Торакоскопія.

Б) Пункція плевральної порожнини.

С) Бронхоскопія.

Д) Торакоцентез.

Е) Внутрішньо плевральне введення речовин.

2. Хворий 40 років доставлений в стаціонар в важкому стані. Після отримання проникаючого ножового поранення лівої половини грудної клітки. Шкірні покриви бліді. Тони серця глухі і такікардія – 130/хв. А.Т.80/60 мм.рт.ст. Пульс ледь визначається. Рана розташована зліва по парастернальній ділянці на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо- нижніх відділах вкорочений перкуторний звук.

Які лікувальні заходи найбільш доцільні?

А) Невідкладна торакотомія.

Б) Плевральна пункція.

С) Пункція перикарда.

Д) Дренування плевральної порожнини.

Е) Комплекс реанімаційних заходів.

3. У хворого 26 років встановлено діагноз: закрита травма грудної клітки зліва, малий гемоторакс. Під час пункції плевральної порожнини вилучено 100 мл крові. Проба Ревіла-Грегуара негативна.

Яка подальша лікувальна тактика?

А) Повторні пункції плевральної порожнини, антибіотико терапія.

Б) Антиінфекційна терапія.

С) Торакотомія зліва.

Д) Дренування плевральної порожнини Бюлау.

Е) Рентгенографія ОГК та динамічне спостереження.

4. Хворий 48 років поступив зі скаргами на болі за грудною кліткою, які виникли після випадкового проковтування риб’ячої кістки.

На наступну добу болі посилились, локалізуються між лопатками.

Стан хворого погіршився, підвищилась температура тіла, виражена дисфагія.

Про яке ускладнення можна думати?

А) Поранення стравоходу, медіастеніт.

Б) Кровотеча стравоходу.

С) Обтюрація стравоходу.

Д) Ателектаз печені.

Е) Аспіраційна пневмонія.

5. Хворий 25 років отримав ножове поранення у 4-му міжеребер’ї зліва по парастернальній лінії.

Об’єктивно: губи ціанотичні, хворий блідий. Пульс 120 хв, м’який АТ- 40/25 мм.рт.ст. На шиї видно застійні вени.

Що спричинило такий стан?А) Тампонада серця.

Б) Порушення систематичної функції серця.

С) Больовий шок.

Д) Електромеханічна дисоціація.

Е) Поранення легенів.

6. У хворого 46 років встановлено діагноз розриву стравоходу, що наступив після проведення бужування стравоходу.

Яка хірургічна тактика найбільш доцільна?

А) Оперативне лікування з зашиванням рани стравоходу.

Б) Консервативне антибактеріальне лікування.

С) Спостереження.

Д) Оперативне дренування медіастінального простору.

Е) Накладання гастростоми.

7. У хворого 50 років під час операції з приводу поранення грудної клітки збиралась кров для реінфузії. При визначенні групи крові аглютинація виявлена з виворотками ІІ і ІІІ групи. Аглютинації з сивороткою з І групою немає.

Оцініть дані визначення групи крові.

А) Перша група крові.

Б) Помилка у визначенні.

С) Друга група крові.

Д) Третя група крові.

Е) Четверта група крові.

8. Хворий 40 років доставлений в стаціонар на другу добу після травми грудної клітки з діагнозом: лівосторонній гемоторакс. Анемія помірна. На рентгенограмі ОГК- наявність рідини в лівій плевральній порожнині до рівня VІІ ребра.

Яке лікування найбільш доцільне?

А) Пункція плевральної порожнини.

Б) Торакотомія.

С) Дренування плевральної порожнини.

Д) Давляча пов’язка.

Е) Фізіотерапія.

9. Хворий 50 років поступив в стаціонар з вираженням акроціанозом, шийні вени набухлі, збільшена печінка, асцит. Межі серця розширені. Верхівковий поштовх не визначається, тони серця не вислуховуються.

АТ 100/50 мм.рт.ст. На рентгенограмі – тінь серця у вигляді трапеції.

Який патологічний стан пояснює дані симптоми?А) Тампонада серця.

Б) Ексудативний плеврит.

С) Комбінована вада серця.

Д) Гостра серцева недостатність.

Е) Грижа стравохідного отвору діафрагми.

10. У хворого 42 років, який переніс закриту травму органів грудної клітки з’явилась підшкірна емфізема в ділянці яремної ямки, яка швидко розповсюдилась на шию, обличчя, верхню частину тулуба.

Що призвело до такого розвитку підшкірної емфіземи?

А) Пошкодження дихальних шляхів з розвитком емфіземи середостіння.

Б) Перелом ребер.

С) Розрив діафрагми.

Д) Закритий пневмоторакс.

Е) Забій серця.

VII. Література

Основна

1.Клінічна хірургія / За ред. С.М. Геник, Р.П Герич.Київ «Книга плюс» 2006.

2.Лекції з госпітальної хірургії / За ред. Мішано ва В.Г. т. ч. Київ «Наукова думка»2003.

3.Хірургічні хвороби / За ред.П.Г.Кондратюка. Харків «Факт» 2006.

4.Хірургія / За ред. Я.І. Березницького.т.ч. Дніпропетровська ГВА «Дніпро»

5.Шпитальна хірургія / За.ред. Л.Я. Ковальчука. Тернопіль «Укрмед книга» 1999.Додаткова

1. Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009-2010р.

2.Торакаьная хірургія / За ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург 2004р.

3. Хірургія / За ред.. Кузіна М.І., Москва, 2002р.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 17 (для викладачів)

до практичного заняття на тему:

Пошкодження органів грудної порожнини. Клініка і діагностика пневмотораксу, гемотораксу і хілотораксу. Лікувальні підходи.”

Актуальність теми: В зв’язку з розвитком техногенного процесу кількість травм органів грудної клітки (ОГК) має чітку тенденцію до зростання. Високий травматизм зумовлює значну летальність у таких пацієнтів та призводить до високих показник інвалідизації. Відкриті та закриті поранення ОГК супроводжуються одночасним пошкодженням грудної стінки, легені, інших органів та накопиченням у плевральній порожнині повітря та крові з ознаками дихальної недостатності та внутрішньої кровотечі. Тому комплексні знання цих патологічних станів та адекватна хірургічна тактика запобігає розвитку грізних ускладнень та сприяє успішному лікуванні хворих.

Навчальні цілі:

Знати:

1. Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2. Класифікацію закритих травм ОГК;

3. Класифікацію відкритих травм ОГК;

4. Клінічну картину ускладнених закритих і відкритих травм ОГК;

5. Надання першої лікарської допомоги при травмам ОГК;

6. Ознаки гемотораксу , пневмотораксу та хілотораксу при відкритих та закритих травмах ОГК;

7. Хірургічні методи лікування при відкритих та закритих травмих ОГК;Вміти:

1.Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження з

вірною постановкою діагнозу;

2.Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження;

3. Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження, УЗД, ЕКГ,

ФБС, ФЕГДС;

4. Проводити надання невідкладної медичної допомоги при

відкритих та закритих травмах ОГК; Провести пункцію і дренування

плевральної порожнини, блокаду місць переломів, фіксацію місць

переломів при фракційних переломах;ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Анатомія

Фізіологія


Будову грудної клітки та анатомічні особливості органів грудної клітки.

Особливості функціонування серцево-судинної та дихальної системи,
Визначати орган або систему пошкодження, особливості сегментарної будови легень, кровопостачання та інервації органів грудної клітки.

Оцінити стан геодинаміки пацієнта і стан системи крові ґрунтуючись на функціональних показниках.

Обґрунтувати клінічні і фізикальні симптоми.


2.

Забезпечувані:

Травматологія

Інтенсивна терапія та реанімація

Медицина катастроф

рентгенологія


Види травм ОГК, клінічні симптоми пневмотораксу, гемотораксу, напруженого пневмотораксу, хілотораксу.

Рентгенологічні ознаки патологій ОГКПроводити надання невідкладної медичної допомоги, пункцію і дренування плевральної порожнини, блокаду місць переломів, фіксацію реберних відломків при фракційних переломах.

3.

Внутрішньо

предметна інтеграція:

Переломи, вивихи, кровотеча, дихальна недостатність

Хірургічна операція і післяопераційний період.Ознаки крововтрати, хімічні середники і препарати крові, які використовуються для зупинки кровотечі

Ознаки дихальної і серцево-судинної недостатності.

Запідозрити внутрішню кровотечу, розрив вісцеральної плеври, розрив бронхів та трахеї, тимчасову і кінцеву зупинку кровотеч. Налагоджувати системи дренування плевральної порожнини.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка