Методичні рекомендації для викладачівСторінка1/19
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Методичні рекомендації для викладачів
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 1 (для викладачів)

практичного заняття на тему:


“Історія хірургії України. Організація хірургічної допомоги в України. Етика та деонтологія в хірургії. Нові технології в хірургії. Сучасні методи діагностики та лікування. Сучасний стан проблеми трансплантації органів та тканин. Мікрохірургічні технології в хірургії. Реплантація кінцівок та клаптів.”


І. Актуальність теми: знання історії хірургії, розвиток основних її вчень дозволяє сформувати уяву про етапи формування хірургічної науки, організації хірургічної допомоги в Україні. Знання видатних представників хірургічних шкіл та вітчизняної хірургічної науки необхідно для формування особистості лікаря. Також знання історії хірургії дозволяє простежити розвиток санітарно-гігієнічного напрямку в хірургії. А доцільність проведення заняття з медичної етики зумовлюється необхідністю вивчення студентами морально-етичних питань взаємовідносин медичного персоналу між собою, з хворими та їх родичами. Знання основ трансплантології, засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клінічних проявів недостатності функції життєво важливих органів є важливим у вивченні даної теми у відповідності підготовці лікаря з урахуванням особливості його спеціальності.

ІІ. Навчальні цілі:

Знати: етапи розвитку хірургії, вітчизняні хірургічні школи, організацію хірургічної допомоги в Україні; правила поведінки в хірургічній клініці; питання хірургічної деонтології; принципи і проблеми професійної етики та деонтології, основи деонтологічної поведінки медичного працівника, особливості пацієнтів різного віку, моральну і правову відповідальність медичного працівника, варіанти неадекватного ставлення пацієнта до хвороби, концепцію хвороби. Основні положення та принципи трансплантології , види трансплантації, особливості трансплантації органів, основні імунологічні аспекти трансплантації.

Вміти: аналізувати основні завдання і досягнення світових та українських хірургічних шкіл, проводити роботу з пацієнтом по формуванню у нього позитивної внутрішньої картини хвороби і впевненості в ефективності лікування, використовуючи принципи етики і деонтології спілкуватись з пацієнтом, родичами хворого, колегами, молодшим медичним персоналом. Обгрунтовувати застосування імуносупресивної терапії в пост трансплантаційному періоді , визначати клінічні та лабораторні ознаки розвитку над гострого, гострого, та хронічного кризів відторгнення, визначати можливості пересадки різних органів і тканин, визначати основні юридично-правові норми щодо трансплантації органів, тканин, та клітин.
ІII. Міждисциплінарна інтеграція

№ п/

Дисципліни


Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Історія медицини.

Медична психологія.

Філософія.

Медична етика.

Анатомія.


Історичні аспекти розвитку хірургії, в тому числі і на Україні. Загальні питання медичної деонтології. Основні принципи лікарської етики. Права і обов’язки медичних працівників. Анатомічні особливості органів, які використовуються для трансплантації.


Визначати основні питання надання хірургічної допомоги. Проводити обстеження пацієнта, використовуючи принципи лікарської етики та медичної деонтології.2.

Забезпечуючі:


Хірургія

Факультетсь-ка хірургія

Травматологія

Урологія


Онкологія

Гінекологія та інші предмети хірургічного профілю
Основні досягнення науки по забезпечуваних дисциплінах та основні напрямки їхньої діяльності. Принципи деонтологічної поведінки медичного персоналу по відношенню до пацієнтів, родичів хворого, колег та молодшого медичного персоналу, в тому числі і до хворих які потребують трансплантації.


Оцінювати психологічний стан хворого і переконувати його в доцільності проведення необхідних медичних міроприємств для постановки клінічного діагнозу. Визначати клінічні симптоми ,лабораторні дані кризів відторгнення.3.

Внутрішньо-предметна інтеграція:

Хірургія


Хірургічні школи

Медичний колектив


Основні хірургічні школи і їх досягнення. Обов’язки лікаря. Основні засади медичної етики і деонтології. Варіанти ставлення пацієнта до хвороби.

Юридично-правові аспекти трансплантації органів і тканин.

Обгрунтувати застосування імуносупресивної терапії в пострансплантацій-ний період.


Оцінити важкість стану хворого, важкість оперативного лікування Переконати пацієнта в необхідності проведення оперативного лікування

IV. Зміст теми заняття:

Основні хірургічні школи, які сформувались на теренах України – це школи М.Амосова, О.Шалімова. Медична етика – це вчення про роль моральних засад у діяльності медичних працівників, про їх високогуманне ставлення до людини як необхідну умову успішного лікування хворого; деонтологія – це вчення про принципи поведінки медпрацівників з метою забезпечення максимальної користі для хворого. Деонтологія – не лише наука про професійний обов’язок медичних працівників щодо хворого, його родичів та колег по роботі, це ще й комплекс дій, спрямованих на одужання хворого, а також поведінка медпрацівника в конкретній ситуації. Сучасний стан науки дозволяє проводити трансплантацію більшості органів і тканин і тому має значення вивчення на занятті основних показів для трансплантації.

Знання клініки та основних стадій криз відторгнення.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка