Методичні рекомендації для студентів фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація» Вінниця 2013Сторінка1/27
Дата конвертації22.11.2016
Розмір4.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Міністерство охорони здоров’я

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І.Пирогова
Чорноіван Н.Г., Германюк Т.А., Артемчук М.А.,

Сергеєв С.В., Баланчук Т.І., Гуцол В.В., Поліщук Ю.М.ФАРМАКОЛОГІЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів фармацевтичного факультету

зі спеціальності «фармація»

Вінниця

2013
Рекомендовано Методичною радою фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Протокол №... від 20.11.2013р.Автори: д.мед.н., доцент Чорноіван Н.Г., д.мед.н., професор Германюк Т.А., к.мед.н., доцент Артемчук М.А., к.мед.н., доцент Сергеєв С.В., асистент Баланчук Т.І.
Рецензенти:

Методичні рекомендації призначені для студентів III курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Фармація” денної форми навчання для підготовки до практичних занять з фармакології.ЗМІСТ


Передмова
Тематичні плани лекцій та практичних занять
Структура практичних занять
Загальна рецептура (Сергеєв С.В., Баланчук Т.І.)
Тема 1. Лікарський рецепт, його прописування та контроль. Правила прописування твердих лікарських форм
Тема 2. Правила прописування м’яких лікарських форм
Тема 3. Правила прописування рідких лікарських форм. Розчини для внутрішнього та зовнішнього застосування. Розчини для ін’єкцій. Аерозолі.
Тема 4. Правила прописування настоїв, зборів, відварів, настойок, сиропів, мікстур, емульсій, суспензій, екстрактів, слизів
Тема 5. Загальна фармакологія. Фармакокінетика (Германюк Т.А., Баланчук Т.І.)
Тема 6. Загальна фармакологія. Фармакодинаміка (Германюк Т.А., Баланчук Т.І.)
Підсумкове занятnя: Поточний контроль змістовного модулю 1
Лікарські засоби, які впливають на вегетативну нервову систему (Германюк Т.А.)
Тема 7. Інтермедіанти: аденозинергічні, дофамінергічні, серотонінергічні
Тема 8. Інтермедіанти: гістамінергічні, ейкозаноїди: простагландини, лейкотрієни, тромбоксани
Тема 9. Холіноміметики, антихолінестеразні ЛЗ, реактиватори холінестерази
Тема 10. Холінергічні антагоністи (холіноблокатори): неселективні М-, Н-холіноблокатори та М-холіноблокатори
Тема 11. Холінергічні антагоністи (холіноблокатори): Н-холіноблокатори (гангліоблокатори та міорелаксанти)
Тема 12. Адренергічні агоністи (адреноміметики, симпатоміметики)
Тема 13. Адренергічні антагоністи (адреноблокатори, симпатолітики)
Тема 14. Місцеві анестетики
Тема 15. Обволікаючі, адсорбуючі, в’яжучі, подразнюючі ЛЗ
Тема 16. Фармакологічні коректори алергії
Підсумкове заняття: Поточний контроль змістовного модулю 2
Лікарські засоби, які впливають на центральну нервову систему (Артемчук М.А.)
Тема 17. Фармакологічні коректори болю: засоби для наркозу, спирти
Тема 18. Наркотичні анальгетики
Тема 19. Ненаркотичні анальгетики. Анальгетики-антипіретики. Спазмоанальгетики. Комбіновані аналгетичні засоби
Тема 20. Фармакологічні коректори запалення (нестероїдні протизапальні засоби)
Тема 21. Нейролептики
Тема 22. Транквілізатори та седативні засоби
Тема 23. Снодійні, протиепілептичні і протипаркінсонічні засоби
Тема 24. Аналептики, психостимулятори, ноотропні засоби
Тема 25. Антидепресанти, адаптогени, актопротектори
Підсумкове заняття: Поточний контроль змістовного модулю 3
КОЛОКВІУМ - Підсумковий контроль засвоєння Модулю 1 - ЗАЛІК (Германюк Т.А., Артемчук М.А.)
Тема 26. Серцеві глікозиди та неглікозидні кардіотоніки.
Тема 27 Антиаритмічні засоби
Тема 28 Гіпотензивні та гіпертензивні засоби.
Тема 29 Сечогінні засоби та урикозуричні препарати.
Тема 30 Антиангінальні засоби.
Тема 31 Засоби, що покращують мозковий кровообіг.
Тема 32 Гіполіпідемічні засоби.
Тема 33. Лікарські засоби, що впливають на дихальну систему: бронхолітики, протикашльові, відхаркуючі (Баланчук Т.І.)
Тема 34Засоби, що впливають на функцію органів травлення
Тема 35 Маткові засоби.
Поточний контроль змістовного модулю 4.
Гемостатичні лікарські засоби: агреганти, коагулянти, інгібітори фібринолізу. Антитромботичні лікарські засоби: антиагреганти, антикоагулянти прямої та непрямої дії, активатори фібринолізу.
Регулятори еритропоезу. Фармакологія препаратів заліза. Регулятори лейкопоезу
Лікарські препарати з активністю гормонів гіпоталамусу (ліберини і статини та їх синтетичні аналоги), гіпофізу, епіфізу.
Лікарські препарати з активністю гормонів щитоподібної, паращитоподібних залоз. Антитиреоїдні лікарські засоби.
Антидіабетичні лікарські засоби. Інсуліни. Синтетичні пероральні гіпоглікемічні лікарські засоби.
Лікарські засоби з активністю гормонів надниркових залоз та їх антагоністи.
Лікарські засоби з активністю гормонів статевих залоз, та їх антагоністи. Анаболічні стероїди. Контрацептиви.
Тема ... Водорозчинні вітамінні та вітаміноподібні лікарські засоби (Баланчук Т.І.)
Тема ... Жиророзчинні вітамінні та вітаміноподібні лікарські засоби. Ферментні та антиферментні лікарські засоби (Баланчук Т.І.)
Фармакологія імунної системи.
принципи лікування отруєнь лікарськими засобами та речовинами.
Поточний контроль змістового модулю 5
Синтетичні антибактеріальні лікарські засоби: сульфаніламіди, похідні нітрофурану, 8-оксиніноліну.
Фармакологічна характеристика фторхінолонів.
Протитуберкульозні лікарські засоби.
Антибластомні лікарські засоби.
Фармакологічна характеристика β-лактамних антибіотиків: пеніцилінів.
Фармакологічна характеристика β-лактамних антибіотиків: цефалоспоринів, карбапенемів, монобактамів.
Фармакологічна характеристика макролідів та азалідів.
Фармакологічна характеристика аміноглікозидів та глікопептидів.
Фармакологічна характеристика тетрациклінів, хлорамфеніколу, лінкоміцинів, рифампіцинів, поліміксинів, фузидинів, та антибіотиків різних груп.
Противірусні лікарські засоби: протигрипозні, протигерпетичні, протимегаловірусні, протиретровірусні. Інтерферони та інтерфероногени.
Протигрибкові лікарські засоби.
Протигельмінтні лікарські засоби.
Протипротозойні лікарські засоби.
Антисептики та дезінфікуючі лікарські засоби.
Поточний контроль змістового модулю 6.
МОДУЛЬ 2Передмова
Професійна діяльність провізора на сьогоднішній день здійснюється на рівні консультативної роботи серед лікарів та населення з питань раціональної медикаментозної терапії. Участь провізора у процесі лікуванні сприяє своєчасному доведенню до хворого найбільш ефективних лікарських засобів, встановленню раціональних шляхів та режимів їх введення, запобіганню призначення несумісних лікарських засобів, зменшенню, або повному виключенню побічної дії препаратів, а також зменшенню поліпрагмазії. Знання основних симптомів та синдромів захворювань організму людини, головних положень і принципів фармакотерапії, питань взаємодії лікарських засобів дозволяє провізору здійснювати фармацевтичну опіку.

У методичних рекомендаціях висвітлені всі теми з фармакології для аудиторної підготовки до практичних занять і підсумкових модульних контролів провізорів денної форми навчання. Методичні рекомендації містять актуальність та мету до кожної теми, міждисциплінарну інтеграцію, теоретичні питання для самоконтролю знань, перелік препаратів (міжнародні непатентовані та торгові назви), форми випуску для вивчення доз і вміння виписувати їх в рецептах, крім того, тести вхідного та вихідного (“Крок” 1) рівнів знань, теоретичні питання, перевірку підсумкового рівня знань за приведеною схемою та вказівку на використану літературу за даною темою заняття. Перелік ЛЗ, зазначених для вивчення в даних методичних рекомендаціях, є обов’язковим для вивчення згідно Робочої програми. Структура методичних рекомендацій базується на тематичному плані лекцій та практичних занять для фармацевтів.

Методичні рекомендації складено у відповідності до Робочої програми з фармакології для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, затвердженої ЦМКР Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на основі типової програми з фармакології для студентів фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 – спеціальність “Фармація” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених наказом МОЗ України від 07.12.09 № 931 (термін навчання за цією спеціальністю – 5 років).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

спеціальність “фармація”
Модуль 1. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які

впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси.
п/п
Назва теми

Кількість годин


1
Поняття про фармакологію. Види дії ліків.
Шляхи введення лікарських засобів в
організм. Фармакокінетика та
фармакодинаміка ліків.

2

2
Холіноміметики, антихолінестеразні засоби,
реактиватори холінестерази.
Холіноблокатори.

4

3

Адреноміметики, симпатоміметики.

Адреноблокатори, симпатолітики.4

4

Наркотичні і ненаркотичні анальгетики.

4

5

Нейролептики, транквілізатори, заспокійливі засоби. Снодійні, протипаркінсонічні, протиепілептичні.

4

7

Антидепресанти, психомоторні стимулятори, аналептики, ноотропи, адаптогени, актопротектори.

2

Усього годин

20  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка