Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка9/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ТЕМА 14.БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ТЕРОРИЗМУТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Мафія — [італ. maf(f)ia]. Таємна злочинна організація, що має певну структуру, і характеризується системою жорствкого підпорядкування членів цієї організації її голові (так званому хрещеному батьку). | М. как тип организованої злочинності виникла в 18 ст. на о. Сіцілія; в 20 ст. так стали називатися деякі злочинні організації в США, а потім і в інших країнах. 

Рекет — [англ. racket < діал. англ. rattick обдирати]. Злочинне вимагання чужих доходів шляхом погроз та насильства.

Тероризм [фр. terreur < лат. terror страх, жах]. Злочин проти суспільної безпеки, що полягає в здійсненні вибуху, підпалу або інших дій, що створює небезпеку загибелі людей, матеріальних збитків або настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо ці дії здійснені з метою порушення суспільної безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішення органами влади, а також загроза здійснення вказаних дій в тих же цілях.

Шантаж — [фр. chantage < лат. cantāre вимагання]. Погроза розголошення компроментуючих відомостей з метою одержання певних вигод.

14.1. Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності


Забезпечення особистої фізичної безпеки. Психологія спілкування в конфліктних ситуаціях. Технічні засоби самооборони. Правила безпечного зберігання та користування вогнепальною зброєю. Шантаж, шахрайство, махінації, крадіжки, рекет. Організація захисту особистої власності.

14.2. Тероризм.


Стан та динаміка розвитку проявів тероризму. Загрози національній та глобальній безпеці в зв’язку з поширенням тероризму, стратегія захисту від тероризму. Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

14.3. Автономне існування людини в природі


Фактори виживання людини в умовах автономного перебування у дикій природі. Переборення стресу та страху. Забезпечення водою, харчуванням, теплом, організація житла. Сигнали біди та сигнальні засоби.Рекомендована література: 13, 14, 21, 48

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Охарактеризуйте особливості психології злочинця.

 2. Назвіть можливі моделі спілкування в конфліктних ситуаціях.

 3. Які заходи рекомендується виконувати, щоб уникнути насильства?

 4. Назвіть дозволені технічні засоби самооборони та порядок їх використання.

 5. Назвіть основні правила безпечного користування вогнепальною зброєю.

 6. Які заходи забезпечують безпеку особистого майна та транспортних засобів?

 7. Обгрунтуйте комплекс необхідних дій в умовах погроз, шантажу. шахрайства тощо.

 8. Охарактеризуйте стан тероризму на сучасному етапі.

 9. Вкажіть можливі індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

 10. Яку загрозу несе тероризм національній та глобальній безпеці?

 11. Назвіть які основні фактори необхідно забезпечити для автономного виживання.

 12. Сформуйте моделі виживання у різних природно-кліматичних умовах.

 13. Назвіть сигнали біди та способи їх подання.

—————

ТЕМА 15.Корпоративна безпека
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Банківська таємниця — це відомості про операції, рахунки і вклади клієнтів і кореспондентів відповідно до статті 52 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”.

Демпінг— [англ. dumping букв. скидання]. ком. Вивіз товарів з країни за кордон та продаж їх там за цінами значно нижчими, ніж ціни в цій країні чи на світовому ринку з метою усунення конкурентів та захвату зовнішніх ринків.

Деструктивний — [фр. destructif, нім. destruktiv < лат. dēstrūcfīvus руйнуючий]. Той, що веде до руйнування.

Експансіонізм— [фр. expansion, нем. Expansion < лат. expānsio распростирание, растягивание]. Политика направлена на економічну та політичну залежність інших країн, на розширення сфер впливу, на захоплення чужих територій

Комерційна таємниця — це відомості, які не становлять державної таємниці, але розповсюдження яких може завдати шкоди підприємству відповідно до статті 30 ЗУ “Про підприємство”.

Конфіденційна інформація — це така інформація, яка знаходиться у власності осіб (фізичних, юридичних) і розповсюджується за їх бажанням відповідно до статті 30 ЗУ “Про інформацію”.

Корпорація — [нім. Korporation, фр. corporation < ср.-лат. corporatio объединение, сообщество]. Товариство, союз, група осіб, що об’єднані на основі професійних інтересів. Одна з форм монополії. | | Пр. картель, концерн, синдикат, трест.

Маркетинг — [англ. marketing < market рынок; сбыт]. ек. Система заходів по вивченню ринку, активних дії на споживчий попит, визначення стратегії і тактики роботи підприємства.

Протекціонізм — [фр. protectionnisme < лат. prōtectio захист]. ек., політ.. Економічна політика держави, що має на меті захистити національне господарство від іноземної конкуренції шляхом введення високих зборів на товари, що ввозяться до країни, обмеження чи заборону ввозу певних товарів і т. п.

15.1. Основи корпоративної безпеки


Поняття про корпоративну безпеку. Добросовісна та недобросовісна конкуренція. Економічна війна. Стратегія економічної війни. Основні наслідки економічної війни.


15.2. Зовнішні і внутрішні джерела загрози безпеки об’єкту економіки


Суб’єкти зовнішніх загроз підприємства. Мета і принципи економічної розвідки. Промисловий шпіонаж, його основні задачі, об’єкти та принципи ведення. Законні та незаконні способи одержання інформації. Технічні засоби одержання інформації. Комерційна таємниця. Внутрішні фактори, що сприяють кримінологічним посяганням та розголошенню комерційних таємниць.

15.3. Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкту економіки


Організація забезпечення корпоративної безпеки на підприємстві. Служба безпеки об’єкту економіки, її структура, підпорядкування, фінансування, організація роботи і завдання.


15.4. Особливості безпеки бізнесу за профілем підприємства


Специфіка зовнішніх загроз за профілем роботи підприємств. Корпоративна безпека в зовнішньоекономічній, науковоємній діяльностях та в інформаційній сфері.

Безпека у туристичному бізнесі. Готельне господарство та можливі загрози підприємству даного профілю. Законність та добросовісність маркетингової діяльності та рекламного бізнесу. Економічна безпека, поняття комерційного ризику. Безпека у банківській справі. Менеджмент безпеки.

Примітка: Тема вивчається диференційовано з врахуванням спеціальності та спеціалізації підготовки студентів.


Рекомендована література: 13, 14, 23, 67, 68

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Дайте визначення поняттю “кримінологічна безпека”.

 2. Опишіть стратегію економічної війни та її наслідки.

 3. Назвіть суб’єктів зовнішніх загроз кримінологічної безпеки об’єкту економіки.

 4. Назвіть основні принципи економічної розвідки.

 5. Яку мету переслідує промисловий шпіонаж?

 6. Яка інформація найбільше цікавить суб’єктів промислового шпіонажу?

 7. Методи збору та добування інформації.

 8. Наведіть способи та технічні засоби добування інформації суб’єктами промислового шпіонажу.

 9. Назвіть умови, що сприяють розголошенню комерційних таємниць об’єкту економіки.

 10. Які структури забезпечують кримінологічну безпеку підприємства?

 11. Охарактеризуйте структуру і завдання служби безпеки на підприємстві.

 12. Особливості безпеки бізнесу на підприємствах різного профілю.

—————

Розділ 6

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка