Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка8/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ТЕМА 12.СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ життєдіяльності людини
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Адсорбція — [нім. Adsorption]. хім. Поглинання речовини з розчину чи газу поверхневим шаром рідини або твердого тіла. Абсорбція — [нім. Absorption < лат. absōrptiō поглинання]. хім., фіз. Поглинання речовини або енергії всім об’ємом речовини — абсорбента

Антропометрія вимір і опис тіла людини в цілому й окремих його частин.

Мікроклімат приміщеньце клімат всередині приміщення, який визначається сукупністю значень температури (t, С); відносної вологості (, %); швидкості руху повітря (V, м/с); температури поверхонь обладнання.

Сорбція [нім. Sorption < лат. sorbere поглинати]. хім., тех. Процес поглинання твердими тілами або рідинами речовин з навколишнього середовища. 

12.1. Нормалізація параметрів середовища в приміщенні


Ергономічні вимоги до організації місця праці, режимів праці та відпочинку. Параметри в приміщенні: фізичні, хімічні, біологічні. Вплив комфортних, відносно комфортних, дискомфортних, екстремальних та надекстремальних умов і факторів на фізіологічні, психічні та інші функції організму. Оптимальні і допустимі метеорологічні умови побутового та виробничого середовища. Характеристики періодів року та видів діяльності, що враховуються при визначенні оптимальних метеорологічних параметрів. Приклади оптимальних параметрів мікроклімату.

12.2. Методи і засоби контролю повітряного середовища


Ефективність системи вентиляції. Класифікація систем вентиляції: природна, штучна, змішана. Вибір системи вентиляції в залежності від виробничих чи побутових умов.

Системи очистки повітря. Способи очистки повітря: механічні, фізико-хімічні. Кондиціонування. Прилади контролю повітряного середовища: психрометр, термометр, барометр, анемометр, актинометр.12.3. Освітлення


Класифікація освітлення: природне, штучне, комбіноване. Поняття про робоче, аварійне та спеціальне освітлення. Фактори освітлення, що шкідливо впливають на зір людини.

Поняття про світлотехнічні величини. Критерії оцінки природного освітлення. Нормування штучного освітлення. Одиниці виміру освітлення. Прилад для визначення рівня освітлення.
Рекомендована література: 6, 7, 8, 14, 15, 17, 21

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Назвіть та охарактеризуйте параметри середовища в приміщеннях.

 2. Як поділяються умови життєдіяльності за впливом на організм людини?

 3. Дайте визначення терміну “метеорологічні умови середовища”.

 4. Вкажіть різницю між оптимальними і допустимими умовами життєдіяльності. Що враховується при визначенні оптимальних параметрів мікроклімату?

 5. Назвіть оптимальні параметри мікроклімату робочої зони.

 6. Яким показником визначається ефективність системи вентиляції?

 7. Як класифікуються системи вентиляції?

 8. Охарактеризуйте основні способи очистки повітря.

 9. Розкрийте значення кондиціонування для забезпечення комфортних умов.

 10. За допомогою яких приладів здійснюється контроль повітряного середовища?

 11. Які види освітлення застосовуються на виробництві та у побуті?

 12. Які фактори освітлення шкідливо впливають на зір людини?

 13. Назвіть основні світло-технічні величини.

 14. Які фактори необхідно враховувати при нормуванні природного та штучного освітлення?

 15. Вкажіть на переваги і недоліки різних типів штучних джерел світла.

 16. За якими методиками розраховують природне та штучне освітлення у приміщеннях?

 17. За допомогою якого приладу визначається рівень освітлення?

—————

ТЕМА 13.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ, ПРОТИПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Вибух швидке перетворення речовини, що супроводжується виділенням енергії та утворенням фронту стислих газів.

Вогнестійкість – здатність деяких речовин не розплавлятися, протистояти впливу високих температур.

Дренчер [англ. drencher < to drench змочувати]. тех. Насадка-водорозбризкувач на трубах противопожежної водопровідної мережі, призначена для створення водяної завеси і гасіння предметів та конструкцій, що загорілися. 

Спринклер [англ. sprinkler < to sprink разбрызгивать]. тех. Водорозбризкуюча насадка автоматичної дія на трубах противопожежної водопровідної мережі. 


13.1. Пожежі та причини їх виникнення


Основні причини виникнення пожеж. Складові процесу горіння. Температура загорання. Пожежонебезпечні матеріали. Види загорань. Горючі, важкогорючі і негорючі матеріали.

Вогнестійкість будівельних конструкцій. Класифікація виробництв за пожежо- та вибухонебезпекою.13.2. Організація протипожежного захисту на виробництві


Обов’язки керівників підприємств та посадових осіб щодо пожежної безпеки. Загальні вимоги пожежної безпеки. Державний протипожежний нагляд. Пожежно-профілактичні заходи.

Організація евакуації людей при виникненні пожежі. Правила поведінки людей при виникненні пожежі.13.3. Засоби пожежогасіння


Первинні засоби пожежогасіння. Розміщення первинних засобів пожежогасіння.

Ефекти гасіння. Вогнегасні засоби: вода, піна, вуглекислота, порошки; їх недоліки та переваги. Типи вогнегасників. Оснащення приміщень певними видами вогнегасників в залежності від обладнання та виробничого процесу. Принцип дії та правила користування вогнегасниками. Час дії вогнегасників.

Автоматичні системи пожежогасіння, дренчерні та спринклерні установки, сучасні системи пожежогасіння.

131.4. Пожежний зв’язок та сигналізація


Засоби зв’язку при пожежі. Автоматична система сигналізації.

Види датчиків: теплові (максимальні та диференційні), димові, світлові і комбіновані; принцип їх дії. Ефективність використання датчиків в залежності від умов виробництва.
Рекомендована література: 14, 15, 17, 18, 24

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Назвіть основні причини виникнення пожеж.

 2. Які складові потрібні для процесу горіння?

 3. Поясніть суть процесів: загорання, спалаху, самозагорання, займання, самозаймання, вибуху.

 4. Охарактеризуйте матеріали і речовини за горючими властивостями.

 5. Дайте визначення температури займання.

 6. Поясніть важливість оцінки вогнестійкості будівель і споруд.

 7. Наведіть класифікацію виробництв за пожежо- та вибухонебезпекою.

 8. На які класи поділяються пожежо- та вибухонебезпечні зони підприємства?

 9. Розкрийте основні положення Закону України “Про пожежну безпеку”.

 10. Які обов’язки покладаються на керівника підприємства та посадових осіб щодо пожежної безпеки?

 11. Назвіть загальні вимоги забезпечення пожежної безпеки.

 12. Які заходи належать до пожежнопрофілактичних?

 13. Чим визначається ефективність евакуації людей?

 14. Обгрунтуйте правила поведінки людей при виникненні пожежі.

 15. Які засоби пожежогасіння відносяться до первинних?

 16. Охарактеризуйте дію вогнегасних засобів.

 17. Опишіть будову та принцип дії хімічного пінного, вуглекислотного та порошкового вогнегасників.

 18. В чому суть автоматичної пожежної сигналізації?

 19. За яким принципом встановлюють датчики автоматичної пожежної сигналізації?

—————
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка