Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка5/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТЕМА 6.НЕГАТИВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ФАКТОРИ
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Електролітична дисоціація — розпад речовини на іони при розчиненні.

Електроофтальмія — запалення зовнішньої оболонки ока — рогівки і кон'юнктиви — внаслідок впливу потужного потоку ультрафіолетового випромінювання від електричної дуги.

Ом — одиниця електричного опору. Опір тіла людини для розрахунків приймається за 1000 Ом (1 кОм), фактичний досягає 100 кОм.

Торсіонне поле — [< фр. torsion скручування]. Поле обертання.

6.1. Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину


Природні та штучні генератори електромагнітних полів. Спектр електромагнітних випромінювань. Радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, гама- випромінювання. Лазерне випромінювання. Геопатогенні зони, методика їх визначення.


6.2. Електробезпека


Основні причини ураження електричним струмом:

 • дотик до струмопровідних та неструмопровідних частин, що опинилися під напругою;

 • користування несправним електрообладнанням, вимірювальними приладами, електроінструментом, лампами і побутовими електроприладами.

Фактори, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. Найбільш небезпечні для людини параметри електричного струму. Відчутний, невідпускаючий та вражаючий струм.

Негативна дія електричного струму на організм людини: • термічна (пошкодження кровоносних судин, нервів, мозку та інших органів і систем);

 • електролітична (розклад крові, плазми та інших рідин в організмі);

 • біологічна (порушення біоелектричних процесів, властивих живій матерії, що викликає судоми м’язів, тканин серця і легенів).

Наслідки дії струму на людський організм.

Електричні травми: • електроопіки (І ступінь — почервоніння шкіри, ІІ ступінь — утворення пухирів, ІІІ ступінь — змертвіння шкіри, ІV — обвуглення тканин);

 • електричні знаки (чітко окреслені заглиблені плями на шкірі сірого, блідо-жовтого, лимонного кольорів);

 • металізація шкіри (проникнення в шкіру дрібних частинок розплавленого металу);

 • механічні пошкодження (внаслідок судомних скорочень м’язів поява розривів шкіри, нервів, кров’яних судин, вивихів і переломів);

 • електроофтальмія (сльозотеча, спазми повік, часткове осліплення, світлобоязнь, сильний головний біль).

Напруга кроку. Заземлення, занулення. Правила користування електроприладами.


6.3. Особливості надання допомоги потерпілому при електротравмі


Прийоми звільнення потерпілого від струмопровідних частин обладнання чи проводу за допомогою діелектричних предметів.

Правила надання допомоги потерпілому, що знаходиться на струмопровідній поверхні.

Особливості проведення реанімаційних заходів при електротравмі.Рекомендована література: 6, 7, 8, 14, 15, 17, 21

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


 1. Назвіть природні та штучні генератори електромагнітних полів.

 2. В чому виражається негативна дія геопатогенного випромінювання на людину?

 3. Опишіть методику визначення геопатогенних зон.

 4. Охарактеризуйте особливості біологічної дії інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання.

 5. Чим відрізняється лазерне випромінювання від звичайного світла?

 6. Від яких факторів залежить ступінь враження людини електричним струмом?

 7. Назвіть рівні відчутної, невідпускаючої та вражаючої силу струму.

 8. Яку дію спричиняє електричний стум на людський організм? Назвіть наслідки його дії.

 9. Що таке напруга кроку?

 10. Для чого використовується заземлення та занулення, в чому різниця зазначених заходів?

 11. Основні правила користування електроприладами.

 12. Вкажіть прийоми звільнення потерпілого від дії електричного струму.

 13. Обгрунтуйте особливості надання першої невідкладної допомоги при враженні електричним струмом.

—————

ТЕМА 7.Радіаційна безпека
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Ізотопи — різновиди атомів одного і того самого елементу, які мають однакові заряди ядер, але різні масові числа.

Іонізуюче випромінювання — будь-яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утво­рення іонів з нейтральних атомів та молекул.

Корпускулярне випромінювання — потік з елементарних та інших частинок матерії, маса спокою яких відмінна від нуля. До них належать електрони, позитрони, прото­ни, нейтрони, альфа-частинки тощо.

Проникаюча спроможність випромінювань — величина пробігу, тобто шлях, пройдений часткою в речовині до її повного припинення, обумовленого взаємодією з речовиною чи полем.

Радіоактивність – мимовільне перетворення ядер атомів одних елементів в інші, яке супроводжується іонізуючим випромінюванням.

Радіонукліди — радіоактивні атоми.

Радіопротектори — речовини, які підвищують стійкість організму до дії іонізуючих випромінювань.

7.1. Природа іонізуючого випромінювання


Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання. Радіоактивний розпад речовин, види випромінювань, що супроводжують радіоактивний розпад. Період напіврозпаду.

Характеристика α, β та γ випромінювання за проникаючою здатністю та взаємодією з речовиною.

Одиниці вимірювання радіоактивності, перевід одиниць системи СГС у систему СІ:Позна­чення

Назва та визначення одиниць

X

Експозиційна доза

Кл/кг (система СІ)

Кулон на кілограм, експозиційна доза фотонного випромінювання, при якій корпускулярна емісія в сухому атмосферному повітрі масою 1 кг створює іони, що несуть заряд кожного знаку, рівний 1 Кл.

Р

(система СГС)Рентген – доза фотонного випромінювання, при якому корпускулярна емісія, що виникає в 1 см3 повітря, створює 1 СГСЕ кількості електрики кожного знаку.

Співвідношення

1 Кл/кг=3,88•103Р 1Р=2,58•10-4Кл/кг

D

Поглинута доза

Гр

(система СІ)Грей – поглинута доза випромінювання, що відповідає поглинанню 1 Дж випромінювання на 1 кг маси

рад

(система СГС)Рад відповідає поглинуті енергії 100 ерг на 1 г речовини

Співвідношен­ня

1Гр=100рад

1рад=1•10-2ГрH

Еквівалентна доза

Зв

(система СІ)Зіверт – еквівалентна доза любого виду випромінювання, поглинута 1 кг біологічної тканини, що створює той же ефект як і поглинута доза в 1 Гр фотонного випромінювання

бер

(система СГС)Бер - еквівалентна доза любого виду випромінювання, поглинута 1г біологічної тканини, що створює той же ефект як і поглинута доза в 1 рад фотонного випромінювання

Співвідношення

1 Зв=100 бер

А

Aктивність

Бк

(система СІ)Беккерель - 1 розпад в секунду

Кі

(система СГС)Кюрі, 3,7•1010 розпадів за секунду

Співвідношення

1Бк=2,703•10-11Кі 1Кі=3,7•1010БК7.2. Дія радіації на людину


Внутрішнє та зовнішнє опромінення людини та його наслідки. Радіоактивно забруднена територія. Допустимі дози опромінення в умовах надзвичайних ситуацій та в мирний час. Небезпечні дози опромінення. Променева хвороба.

7.3. Принципи забезпечення радіаційної безпеки


Основні принципи захисту людей під час радіоактивного забруднення. Шар половинного ослаблення. Шляхи забруднення харчових продуктів радіоактивними речовинами. Особливості харчування в умовах радіоактивного забруднення.Рекомендована література: 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 21

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання.

 2. Назвіть та охарактеризуйте види випромінювань, що супроводжують радіоактивний розпад.

 3. Що таке період напіврозпаду радіоактивних речовин?

 4. Назвіть основні одиниці вимірювання радіоактивності у системі СГС та у системі СІ.

 5. Обгрунтуйте яке з опромінювань, зовнішнє чи внутрішнє, більш небезпечне для людини.

 6. Вкажіть допустимі норми опромінення людини.

 7. Зазначте основні принципи захисту, що їх повинні дотримуватись люди під час радіоактивного забруднення.

 8. Розкрийте зміст поняття "шар половинного ослаблення".

 9. Поясніть принципи харчування в умовах радіоактивного забруднення.

—————
Розділ 4

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка