Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка4/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Небезпечні фактори навколишнього середовищаТЕМА 5.Середовище життєдіяльності людини
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Б (від імені вченого Белл) – одиниця інтенсивності звуку, дБ децибел = 0,1 Белла.

Гранично допустимий рівень негативного фактора (ГДР) – рівень фактора, який при щоденній (крім вихідних днів) праці на протязі 8 годин або іншого часу, але не більше 41 години в тиждень, на протязі всього трудового стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень в процесі роботи або у віддалені строки життя даного чи наступних поколінь.

Канцерогенні речовини — ті, що викликають розвиток онкологічних захворювань (захворювання на рак).

ЛД — летальна доза, ЛД 100 (ЛД 50)— це доза фактора або хімічної речовини, що призводить до смерті 100% (50%) істот.

Мутація — [< лат. mutātio зміна, переміна]. біол. Зміни у генетичному коді клітин організму. Мутації виникають в статевих клітинах — гаметах (гаметні мутації) и в клетинах тіла (соматичні мутації). В залежності від характера змін генетичного аппарата мутації поділяють на геномні, хромосомні та генні..

Ноосфера [< грецьк. noos розум, розум + сфера]. биол. (сфера розуму, буквально “мисляча оболонка”) — фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає головним визначальним фактором її функціонування та еволюції.

Потенціал фактора його кількісна сторона, наприклад: рівень шуму, напруга електричного струму, загазованість повітря.

Сенсибілізація [фр. sensibilisation, нім. Sensibilisation < лат. sēnsibilis чутливий]. мед., біол. Процес, внаслідок якого підвищується чутливість організму до повторної дії тієї самої речовини. З сенсибілізацією пов’язані алергічні захворювання.

Якість фактора відображає його специфічні особливості, що впливають на організм людини, наприклад: дисперсність пилу, частотний склад шуму, вид електричного струму.


5.1. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини


Поняття про навколишнє середовище життєдіяльності людини. Поняття про атмосферу, літосферу, гідросферу, біосферу, техносферу, ноосферу. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.

Класифікація середовищ життєдіяльності. Інтенсивність прояву небезпечних факторів у залежності від виду середовища. Небезпеки побутового середовища.5.2. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності


Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, потенціал тощо. Гранично допустимий рівень фактора (ГДР). Класифікація факторів за характером дії на людину: активні, активно-пасивні та пасивні фактори. Група активних факторів: механічні, хімічні, термічні, електричні, електромагнітні, біологічні, психофізіологічні.

5.2. Безпека в умовах надзвичайних ситуацій.


Характеристика надзвичайних ситуацій, їх небезпечних та вражаючих факторів. Найбільш характерні надзвичайні ситуації за територіально-виробничими ознаками. Алгоритми прийняття рішень під час надзвичайних ситуацій та найбільш доцільні моделі поведінки.

5.3. Негативні фактори активної групи та способи захисту від них


Механічні фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії.

Термічні фактори (високі і низькі перепади температур, аномальні параметри мікроклімату) та спеціальні засоби попередження і захисту.

Негативні електричні, електромагнітні фактори та іонізуючі випромінювання (в повному обсязі розглядаються на окремих заняттях).Хімічні фактори, їх класифікація за фізіологічною дією на організм людини та ступенем небезпеки. Найбільш небезпечні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві. Гранично допустима концентрація (ГДК). Комплексний вплив різних хімічних речовин, посилення чи послаблення впливу.

Методика розрахунку можливості допуску до роботи працівників при наявності у повітрі кількох хімічних речовин.

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин однонаправленої дії сума відношень фактичних концентрацій шкідливих речовин (С1, С2, С3….Сn) в повітрі робочої зони до їх ГДК (ГДК1, ГДК2, ГДК3…..ГДКn) не повинна перевищувати 1.

Розрахунок поводять за формулою:

Біологічні фактори: епідеміологічна небезпека, стрімке зростання кількості окремих груп макроорганізмів. Генетичні перетворення у природі під дією антропогенних факторів.

Психофізіологічні фактори: втома, стрес.Рекомендована література: 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 50

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Дайте визначення термінам “навколишнє середовище” та “середовище життєдіяльності”.

 2. Охарактеризуйте сфери навколишнього середовища: атмосферу, гідросферу, літосферу та біосферу.

 3. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

 4. Види середовищ життєдіяльності людини.

 5. Порівняйте побутове та виробниче середовище за рівнем небезпечного впливу.

 6. Якими ознаками характеризуються негативні фактори?

 7. Сформулюйте визначення гранично допустимого рівня (ГДР) фактора.

 8. Класифікація негативних факторів за характером дії на людину.

 9. Фактори активної групи.

 10. Фактори пасивно-активної групи.

 11. Фактори пасивної групи.

 12. Наведіть найбільш поширені надзвичайні ситуації та наведіть алгоритм прийняття рішень для захисту від їх вражаючих факторів.

 13. Назвіть найбільш доцільну модель поведінки в залежності від типу надзвичайної ситуації та умов її протікання.

 14. Наведіть приклади негативного впливу механічних факторів та вкажіть способи захисту від них.

 15. Охарактеризуйте негативну дію шуму на людину. Назвіть допустимий рівень шуму та засоби захисту від надмірного шуму.

 16. Який негативний вплив можуть створити термічні фактори, наведіть чинники, що супроводжують їх?

 17. Наведіть класифікацію негативних хімічних факторів, вкажіть їх негативний вплив та способи захисту від них.

 18. Поясніть методику розрахунку можливості допуску працівників до роботи при наявності у повітрі кількох хімічних речовин.

 19. Розкрийте необхідність створення здорової психофізіологічної обстановки на виробництві та у побуті.

—————

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка