Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка3/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТЕМА 3.ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ


ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Афект – це короткочасна, бурхлива, надзвичайно інтенсивна емоційна реакція.

Біологічні ритми — періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ в живих організмах.

Гомеостаз — відносна динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища й сталість основних фізіологічних функцій організму людини, тварин і рослин.

Імунітет -1) несприйнятливість організму до інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, які потрапляють до організму ззовні чи утворюються в організмі під впливом тих чи інших чинників; 2) стан стійкості організму людини до дії патогенних мікробів.

Стрес — 1) неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; 2) стан особливої хворобливої напруженості організму, викликаний надміру сильними захисними фізіологічними реакціями.


3.1. Фізіологічна надійність людини


Людина як відкрита біоенергетична система. Цілісність організму людини. Гомеостаз. Фізіологія організму: кровообіг, дихання, травлення, виділення, ендокринна та нервова системи, Біоритми. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Імунітет, адаптація. Моторний період. Зовнішні подразники та зміна психофізіологічного стану організму.

3.2. Психологічні властивості людини


Пам’ять, мислення, емоції, воля. Вплив характеру і темпераменту на безпеку людини. Принципи формування та підтримання особистої психологічної стійкості в надзвичайних обставинах.

3.3. Професійний добір кадрів


Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я та працездатності. Психологічні та фізіологічні принципи професійного добору.
Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Охарактеризуйте роль фізіологічних систем організму у підтриманні гомеостазу.

 2. Охарактеризуйте природні захисні системи організму.

 3. Вкажіть роль природного та набутого імунітету для захиту організму.

 4. Як змінюється психофізіологічний стан людини в залежності від зовнішніх подразників?

 5. Від чого залежить швидкість реакції організму на зовнішні подразники.

 6. Який вплив має науково-технічний прогрес на характер роботи та м’язові навантаження людини?

 7. Охарактеризуйте вплив психології людини на її характер та поведінку.

 8. Назвіть типи темпераментів людини, що на вашу думку більш схильні до ризику.

 9. Як впливає комплекс психологічних факторів людини на її безпеку?

 10. Обгрунтуйте необхідність професійного добору з точки зору психологічних та фізіологічних даних людини.

—————

ТЕМА 4.ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Аутогенний — [<грецьк. autos сам + genos народження]. мед. Той, що виникає в самому організмі. Аутогенне тренуванняпсихотерапевтичний метод, що поєднує навчання мускульному розслабленню з елементами самонавіювання; теж, що аутотренінг.

ВООЗвсесвітня організація охорони здоров'я.

Здоров'я«стан повного фізичного, психічного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад» (за визначенням ВООЗ).

Патологія — [нім. Pathologie < грецьк. pathos страждання, хвороба + logos наука]. мед. 1. Розділ медицини, що вивчає хвороботворні процеси, віхилення від норми в організмі. 2. Хворобливе відхидення від норми. 

4.1. Предмет валеології


Розвиток та завдання валеології. Основи теорії і практики культури здоров’я людини. Проблеми здоров’я в житті людини. Вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини. Фактори здоров’я. Внутрішня рівновага організму людини.

Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини.4.2. Людина як біоенергетична система


Древні та сучасні наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну систему. Роль біоенергетики у формуванні здорового функціонування організму.

4.3. Здоровий спосіб життя


Здоров’я та патологія. Оздоровчі системи. Роль психологічного стану організму у формуванні фізіологічного здоров’я. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття. Аутогенне тренування.

4.4. Профілактика шкідливих звичок


Причини виникнення шкідливих звичок, їх наслідки для людини. Методи протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. Профілактика шкідливих звичок.Рекомендована література: 6, 10, 17, 18, 30, 53

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Валеологія — наука про культуру здоров’я, завдання валеології.

 2. Який вплив має технічний прогрес на здоров’я людини?

 3. Як пов’язані між собою духовність, психологія та фізичне здоров’я?

 4. Древні та сучасні наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну систему.

 5. Обгрунтуйте небезпеку вживання наркотиків.

 6. Назвіть причини, що сприяють залученню до вживання наркотиків.

 7. Вкажіть соціальні, законодавчі та економічні шляхи подолання наркоманії в суспільстві.

 8. Назвіть шляхи профілактики п’янства та алкоголізму.

 9. Опишіть наслідки дії тютюнового диму на організм людини.

 10. Обгрунтуйте методи попередження розвитку шкідливих звичок.

—————
Розділ 3

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка