Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка12/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4. ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності *.

В даній темі можуть бути розкриті питання історії БЖД, філософії безпеки, висвітлена роль видатних вчених у розвитку безпеки людини, подана система основних понять безпеки, зв’язок БЖД з іншими науками. Досліджуються питання сенсу людського життя, що є базою для визначення основних критеріїв безпеки людини. Висвітлюються шляхи оптимізації рівня безпеки людини.

 1. Сприйняття зовнішнього світу та безпека людини.

При написанні теми можна висвітлити питання чутливості людини до зовнішніх подразників, межі чутливості, феномени людської чутливості, необхідні технічні засоби, що забезпечують реєстрацію навколишньої реальності, фізіологічні та психологічні реакції організму на зовнішні подразники.

 1. Фізіологічна надійність людини.

Досліджується роль природних та набутих захисних систем людського організму, резерви організму, швидкість реакції біоритми людського організму тощо.

 1. Психологія людини та її безпека.

Приводиться інформація про вплив темпераменту, емоційні станів людини на її безпеку, досліджується вплив психології людини на її фізіологічну стійкість до небезпечних факторів.

 1. Культура здоров’я людини.

Досліджуються причини виникнення нового наукового напряму — валеології; висвітлюється важливість здоров’я для людини, фізичний, психічний. соціальний та духовний аспекти здоров’я, наводяться дані ризику захворюваності, смертності, очікуваної тривалості життя, дані про поширення шкідливих звичок тощо. Аналізуються оздоровчі системи фізичних вправ, дієти, родинно-шлюбні взаємини, аутогенне тренування тощо.

 1. Навколишнє середовище.

Викладаються думки видатних вчених про взаємозалежність суспільства, природи та техніки. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Приводяться дані про параметри навколишнього середовища, в т. ч. прийнятні для людини, наводиться інтенсивність небезпечних чинників навколишнього середовища та їх вплив на людину (магнітне, електричне, електромагнітне поля, радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, γ-випромінювання, шум, електричний струм, хімічні, термічні, біологічні фактори в т.ч. отруйні представники флори і фауни тощо). Досліджується вплив розвитку цивілізації на рівень безпеки людини.

 1. Організація надання першої медичної допомоги.

Наводяться дані по травматизму, рівню захворювання людей, переважних видах пошкоджень в залежності від виду небезпечних чинників та надзвичайних ситуації. Висвітлюються питання організації першої медичної допомоги в умовах масових вражень людей.

 1. Безпека харчування.

Наводяться дані про якість харчових продуктів, речовини забруднювачі, харчових продуктів. Висвітлюються питання впливу технології виробництва і зберігання продуктів на їх склад та безпеку споживання. Наводяться рекомендації щодо створення збалансованого безпечного раціону харчування, методів зменшення токсичних речовин у продуктах харчування.

 1. Забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини.

Наводяться рекомендовані та допустимі параметри (метеорологічні, бароакустичні, світлотехнічні, хімічні) побутового та виробничого середовища та засоби їх контролю. Розглядаються ергономічні вимоги до організації місця праці, режимів праці та відпочинку, вплив умов на функціонування організму.

 1. Пожежна безпека.

Наводяться дані про найбільші пожежі у світі та в Україні, статистика пожеж, економічні збитки, причини виникнення пожеж. Висвітлюються питання організації пожежного захисту на виробництві та у побуті, використання сучасних засобів пожежогасіння. Правила поведінки людини при виникненні пожежі.

 1. Забезпечення особистої безпеки від злочинних посягань.

Наводяться дані рівня злочинності, видів злочинів, причин злочинів, економічних збитків від злочинів. Досліджуються шляхи подолання злочинності. Подаються рекомендації для особистого захисту та захисту особистої та колективної власності.

 1. Тероризм.

Наводяться дані про наслідки діяльності терористичних організацій. в тому числі людські жертви, економічні збитки, соціальні збитки тощо. Досліджуються шляхи подолання тероризму.

 1. Виживання людини в екстремальних ситуаціях.

Наводяться дані про випадки виживання людей у екстремальних ситуаціях, в дикій природі, фактори, що необхідно забезпечити для виживання. Досліджуються умови різних природно-кліматичних зон, умови, що складаються після аварій, катастроф, екологічного забруднення, катаклізмів тощо.

 1. Економічна війна.

Наводяться приклади державних та корпоративних дій, що можуть бути розцінені як економічна війна, економічні та політичні наслідки таких дій. Глобалізація та всесвітній економічний розвиток.

 1. Корпоративна безпека.

Наводяться дані економічних втрат підприємств внаслідок дій промислового шпіонажу, організованої злочинності тощо. Висвітлюються питання правового забезпечення корпоративної безпеки, організації забезпечення корпоративної безпеки об’єкту економіки. Проводиться економічний аналіз затрат на підвищення корпоративної безпеки.

 1. Питання корпоративної безпеки в моїй майбутній діяльності.

Наводяться дані травматизму, економічних збитків тощо в залежності від галузі, виду підприємства, та продукції, що випускається. Можуть бути висвітлені питання економічних ризиків, забезпечення безпеки у торговому бізнесі, у митній, банківській справі, у рекламній діяльності, безпеки туристичного бізнесу, інформаційної безпеки тощо.

 1. Глобальні проблеми людства.

Концепція сталого людського розвитку запропонована ООН. Індекс людського розвитку. Статистичні дані про людський розвиток у різних країнах світу. Дослідження питань економічної, продовольчої, екологічної, політичної, громадської безпеки у різних країнах світу.

 1. Планетарна безпека.

Наводяться дані порушення екологічної рівноваги, зменшення видового різноманіття, впливу науково-технічного прогресу (НТП) на людину, збільшення внаслідок цього кількості захворювань та інших негативних проявів. Досліджуються шляхи досягнення прийнятного рівня загальнопланетарної безпеки.

 1. Економіка безпеки життєдіяльності

Наводяться дані економічних втрат від наслідків травм, захворювань, надзвичайних подій у світі, країні, на підприємстві. Проводиться аналіз економічної ефективності превентивних заходів для забезпечення безпеки.

 1. Духовність, її роль в життєдіяльності людини

Розкриваються питання духовного розвитку. Досліджуються духовні причини формування ситуацій у житті людини.

 1. Світогляд і мораль — визначальні фактори безпеки людини.

Досліджується історичний розвиток людини в контексті її світогляду і моралі, як факторів негативного антропогенного впливу на природу та суспільство, зокрема, геноцид, репресії, расизм, апартеїд, фашизм, нацизм, вандалізм, анархізм. Вказується на особисту відповідальність людини за досягнення прийнятного рівня безпеки для суспільства, колективу, сім’ї та особисто свою.

 1. Біоетика.

Досліджуються питання пов’язані з евтаназією, іншими проявами штучного припинення життя, найновіші досягнення біологічної науки та можливі наслідки їх впливу на людину, в т. ч. генетично змінені рослини, клонування.

 1. Міжнародні правові акти з питань безпеки життєдіяльності.

міжнародні організації, що займаються безпекою. Внесок ООН та інших міжнародних організацій у підвищення рівня безпеки людини. Державні та міжнародні законодавчі та нормативні акти з охорони здоров’я, охорони праці, цивільної оборони, рівня ризику та загальних питань безпеки. Декларація прав людини. Участь України в міжнародному співробітництві в галузі безпеки життєдіяльності.

 1. Безпеки життєдіяльності людини в інших країнах світу.

Наводяться порівнянні в організації заходів безпеки в Україні та інших країнах світу, а також наукових досліджень та освіти з питань безпеки людини.

 1. Правова основа безпеки життєдіяльності людини.

Законодавчі та нормативні акти України, що регламентують питання безпеки життєдіяльності людини, охорони праці, цивільної оборони, екологічної безпеки тощо. Нормування та стандартизація в безпеці життєдіяльності.

 1. Природні надзвичайні ситуації.

Метеорологічні, тектонічні, топологічні космічні та біологічні надзвичайні ситуації. Подається статистика надзвичайних ситуацій за видами, їх економічні, соціальні наслідки. Досліджуються причини виникнення, моделі розвитку, методи попередження та захисту від надзвичайних ситуацій. Найбільші аварії та катастрофи на Землі.

 1. Соціальні надзвичайні ситуації

Статистика соціальних надзвичайних ситуацій, причини їх виникнення та наслідки. Війни, революції міжнаціональні конфлікти в історії людства. Заходи безпеки в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру.

 1. Техногенні надзвичайні ситуації

Техногенні надзвичайні ситуації та їх наслідки. Найбільші техногенні катастрофи. Аналіз економічних наслідків аварій та катастроф. Катастрофи з викидом радіоактивних чи сильнодіючих отруйних речовин.

 1. Сучасна зброя та наслідки її застосування.

Ядерна, термоядерна, нейтронна, хімічна, біологічна, звичайна зброя. Досліджуються наслідки застосування всіх видів зброї, шляхи обмеження озброєнь.

 1. Методика оцінки надзвичайних ситуацій.

Досліджується традиційна методика оцінки радіаційної, хімічної, біологічної обстановки. Досліджуються моделі оцінки природних, соціальних та техногенних надзвичайних ситуацій. Особливий акцент робиться на розрахунок резерву часу для прийняття рішень під час надзвичайних ситуацій. Наводяться технічні засоби контролю обстановки.

 1. Цивільна оборона.

Подається законодавча та нормативна база на основі якої функціонує система цивільної оброни. Організація цивільної оборони в Україні. Сили, засоби та матеріали забезпечення цивільної оборони. Організація цивільної оборони на підприємстві. Організація цивільного захисту в інших країнах світу.

 1. Стійкість функціонування господарських об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій.

Досліджується стійкість підприємства в залежності від територіально-кліматичних умов, специфіки підприємства. видів надзвичайних ситуацій тощо. Аналізуються затрати на підвищення стійкості роботи і можливі збитки від часткового або повного припинення роботи підприємства. Форс мажорні обставини в контрактах та договорах.

 1. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація та проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт. Організація евакуаційних заходів. Індиві­дуальні засоби захисту, їх застосування в умовах надзвичайних ситуацій. Організація захисту продовольчих та непродо­воль­чих товарів в умовах надзвичайних ситуацій. Організація пересувних пунктів життєзабезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

 1. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Наводяться статистичні дані економічних збитків внаслідок надзвичайних ситуацій. Досліджується організація ліквідації наслідків природних (повені, урагани, землетруси тощо), техногенних (радіоактивного, хімічного, бактеріологічного враження) та соціальних надзвичайних ситуацій. Обеззаражування продовольчих і непродовольчих товарів та спеціальна обробка людей і техніки в умовах надзвичайних ситуацій.

 1. Інформаційний огляд.

Виконується огляд з питань безпеки життєдіяльності періодичної преси, в т. ч. спеціалізованих видань, нових підручників, посібників, .сайтів в Internet тощо.5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновний


 1. Конституція України, 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 3. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 4. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учебник для вузов / Под ред. Д.И. Михайлика. – М.: Высш. шк., 1986. – 207 с.

 5. Бедрій Я.І., Боярська В.М., Голубев А.К. та ін. Безпека життєдіяль­ності: Посіб. для студ. техн. вузів.  Л., 1997. – 275 с.

 6. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / За ред. М. Назарука. – Львів: "За вільну Україну", 1997. – 275 с.

 7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф.
  Э.А. Ару­стамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. Дом "Даш­ков и К", 2000. – 678 с.

 8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С. В. Белов, А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.

 9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. средних проф. учеб. заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., НМЦ СПО, 2000. – 343 с.

 10. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

 11. ГОСТ 17.0.0.04.90 Экологический паспорт промышленного предприятия. – М., 1990.

 12. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 192 с.

 13. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Навч. посіб. для вузів. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 141 с.

 14. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с.

 15. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. – Л.: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.

 16. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бер­на­да, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

 17. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Вид-во "Університетська книга", 1999. – 301 с.

 18. Безпека життєдіяльності. /Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. За ред. Желібо Є. П.: Навч. посібник. – Львів, “Новий Світ-2000”. – 2001. – 320 с.

 19. Радиактивные загрязнения и их измерения / М.Т. Максимов,
  Г.О. Оджа­гов: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

 20. Швидка медична допомога: Навч. посіб. / Л.П. Чепкий, О.Ф. Возі­анов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. – К.: Вища шк., 1998. – 311 с.

 21. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека жит­тєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.


Додатковий


 1. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 2. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 3. Про пожежну безпеку: Закон України.– К., 1993.

 4. Про працю: Закон України. – К., 1994.

 5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромі­нювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа – машина – человек. – М.: Мысль, 1973. – 365 с.

 8. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. – М., 1978.

 9. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. – СПб.: МГП. Петропполис, 1992. – 123 с.

 10. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. Ч. ІІ / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. – 304 с.

 11. Бизнес и безопасность // Журнал. – К.: Шанс.

 12. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 13. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М.: Мысль, 1983.

 14. Горащук В.П. Валеологія: Підруч. для 10-11 класів середньої за­гально­освітньої школи. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.

 15. ГОСТ 17.2.303-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила уста­нов­­ления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

 16. Демиденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. – К., 1987.

 17. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). – К., 1998. – 240 с.

 18. Духов В. Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцент", 1997. – 176 с.

 19. Егоров. П.Т. и др. Гражданская оборона. Учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1987. – 303 с.

 20. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техно­генного походження. Наукові керівники: чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцов, генерал-лейтенант Б.Ф. Гречанінов. – К: НАН України РВПСУ, 1995. – 120 с.

 21. Зубик В.Б. Экономическая безопасность предприятия. – Мн.: 1998. – 391 с.

 22. Костров А. М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.

 23. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1987.

 24. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці Навч. посіб. – К.: КНБУ, 2000. – 232 с.

 25. Кукал З. Природные катастрофы. – М.: Знание, 1986.

 26. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф., Вендичанський В.Н., Литвиненко А.М., Іваненко О.В. Охорона праці. Лабораторний практикум. Для студ. вищих закладів освіти України. – К.: Основа, 1998. – 224 с.

 27. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 351 с.

 28. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с.

 29. Назаров А.К. Теоретические основы безопасности жизнедеятель­ности: Учеб. пособие. – Курган: Изд-во КМИ, 1993. – 120 с.

 30. О’Брайен К. В вашем магазине мошенники! – СПб.: Питер, 1998. – 256 с.

 31. Охорона праці: Навч. посіб.: Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кида­сюк, П.І. Огринський, С.І. Дембіцький, В.М. Єнкало, М.І. Шев­чен­ко. – Львів: ПТВФ "Афіша", 1999. – 258 с.

 32. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – К.: "Основа", 1998. – 152 с.

 33. Радиация. Дозы, ефект, риск. – М.: Мир, 1988.

 34. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1980.

 35. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды. – М.: 1992. – 320 с.

 36. Руководство по защите продовольствия, находящегося в системе госторговли от оружия массового поражения. – М., 1984.

 37. Руководство по обеспечению безопасности личности и предпри­нимательства: Практ. пособие. – М.: Виком, 1996. – 223 с.

 38. Руководство по организации и работе подвижного пункта питания, продовольственного и вещевого снабжения. – М., 1984.

 39. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я, Український червоний хрест, 1991. – 32 с.

 40. Сорокин Г.Ф. Охрана труда в торговле: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк., 1991. – 172 с.

 41. Справочник директора предприятия. – М.: ИНФРАМ, 1996. – 704 с.

 42. Стрий Л. А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Небабина. – Одесса: ОИУМ, 1997. – 52 с.

 43. Сытник К.М. и др. Биосфера, экология, охрана природы: Справ. пособие. – К.: Наук. думка, 1997.

 44. Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. – М.: Наука, 1982. – 193 с.

 45. Черноушек М. Психология жизненной среды. – М.: 1989. – 174 с.

 46. Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятель­нос­ти: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1998. – 124 с.

 47. Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 128 с.

 48. Джигирей В. С., Жидецький . Безпека життєдіяльності. – Львів. – “Афіша”. – 1999. – 254 с.

 49. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.

 50. Шеляков О.П., Оберемок В.М. Охорона праці. – К., 1999. – 230 с.

 51. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Психология обмана. Учеб. посо­бие для честного человека. – СПб.: Атон, 1999. – 320 с.

 52. Ярмоленко С.П. Укрощение строптивой (Радиобиология – людям). Вып. 2. – М.: Знание, 1981. – 96 с.ВСТУП 5

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 7

1.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 7

1.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 9

1.2.1. ЛЕКЦІЇ. 9

1.2.2. СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 10

1.2.3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ 10

1.2.4. КОНСПЕКТ 10

1.2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА 11

1.3. МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 13

1.4. СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 15

2. РОЗДІЛИ ТА ТЕМИ ЗАНЯТЬ 19

НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 19

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 19

ЛЮДИНА В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ "ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ-ДІЯЛЬНІСТЬ" 22

ТЕМА 2. РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ У БЕЗПЕЦІ ЛЮДИНИ 22

ТЕМА 3. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ 24

ТЕМА 4. ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ 25

Небезпечні фактори навколишнього середовища 28

ТЕМА 5. Середовище життєдіяльності людини 28

ТЕМА 6. НЕГАТИВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ФАКТОРИ 31

ТЕМА 7. Радіаційна безпека 34

надзвичайниІ ситуаціЇ 38

ТЕМА 8. кЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. пРИРОДНІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 38

ТЕМА 9. Техногенні надзвичайні ситуації 40

ЗАбезпечЕННЯ БЕЗПЕКИ 44

ТЕМА 10. оРГАНІЗАЦІЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ 44

ТЕМА 11. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ 46

ТЕМА 12. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ життєдіяльності людини 49

ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ, ПРОТИПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА 51

ТЕМА 14. БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ТЕРОРИЗМУ 54

ТЕМА 15. Корпоративна безпека 56

Глобальна безпека 59

ТЕМА 16. Глобальні проблеми людства 59

ТЕМА 17. СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 61

Правове забезпечення безпекИ життєдіяльності 64

ТЕМА 18. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКОНАХ ТА ПІДЗАКОННИХ АКТАХ 64

3. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 67

4. ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ 73

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка