Методичні рекомендації для проведення практичних занять грунтуються на наведених типових задачах та прикладах їх розв’язуванняСкачати 141.23 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір141.23 Kb.
ВСТУП

Дисципліна «Контроль і ревізія» відображає систему спеціальних знань про принципи і методи вивчення законності, достовірності й економічної доцільності господарських і фінансових операцій та процесів підприємств на основі використання обліково-фінансової, нормативної, звітної та іншої економічної інформації у поєднанні з дослідженням фактичного стану об’єктів контролю.

Мета дисципліни – навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з контролю і ревізії на практиці, професійно грамотно використовувати в роботі нові форми і методи контролю для попередження і недопущення порушень і недоліків у господарсько-фінансовій діяльності підприємств та організацій і подальшого їх усунення, а також викриття внутрішніх резервів для підвищення ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів, активізації підприємницької діяльності.


Завданням дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок з контролю і ревізії в умовах ринкової економіки, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації призначені для закріплення розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять грунтуються на наведених типових задачах та прикладах їх розв’язування.
Завдання 1.

Встановити порушення касової дисципліни, розрахувати суму штрафних санкцій.

При інвентаризації каси була установлена фактична наявність грошей у сумі 500 грн. Згідно з обліковими даними в касі повинно бути 320 грн. Ліміт каси встановлений у розмірі 200 грн.

Розв’язок завдання 1.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, суми готівки, отримані в установі банку і не використані за призначенням протягом установлених даним положенням термінів, повертаються підприємством в установу банку не пізніше наступного робочого дня або можуть залишатися в його касі в межах установленого ліміту і видаватися на ті ж цілі. У даному випадку підприємство допустило порушення – перевищення ліміту каси.

Відповідно до законодавства за допущенне порушення на підприємство будуть накладені фінансові санкції:

1. За перевищення ліміту залишку готівки в касі;

2. За неповне оприбуткування;

На суму не оприбуткованої готівки підприємство повинно зробити бухгалтерський запис: Дт 301 Кт 719.


Завдання 2.

Перевірити правильність відображення в обліку нестачі.

У матеріально відповідальної особи виявлена нестача комп'ютера, балансова (первісна) вартість якого, за даними бухгалтерського обліку склала 2500 грн., а сума нарахованого зносу – 500 грн. По факту нестачі бухгалтером були зроблені наступні записи:

1. на суму нарахованого зносу комп'ютера: Дт 131 Кт 104 – 500 грн.

2. списано залишкову вартість комп'ютера: Дт 976 Кт 104 – 2000 грн.

Розв’язок завдання 2.

Насамперед контролеру необхідно з'ясувати, з чиєї вини виникла нестача. Якщо винним буде визнано матеріально відповідальну особу, то необхідно розрахувати розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою.

Щоб привести у відповідність дані складського і бухгалтерського обліку, контролер рекомендує відобразити нестачу і її погашення в бухгалтерському обліку.
Завдання 3.

Перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування автомобіля та розрахунку його первісної вартості.

У листопаді 2011 р. було придбано та введено в експлуатацію вантажний автомобіль. Згідно з документами постачальника вартість автомобіля становить 3500 грн., у тому числі ПДВ – 583 грн. У цьому ж місяці було частково сплачено його вартість на суму 2000 грн. В обліку були зроблені записи:

Дт 152 Кт 631 – 2917 грн.;

Дт 631 Кт 311 – 2000 грн.;

Дт 641 Кт 631 – 583 грн.;

Дт 104 Кт 152 – 1667 грн.

Розв’язок завдання 3.

Придбання автомобіля в постачальника необхідно відобразити наступними бухгалтерським записами:

Дт 152 Кт 631 – 2 917 грн. – на вартість автомобіля без ПДВ;

Дт 641 Кт 631 – 583 грн. – на суму ПДВ;

Дт 371 Кт 311 – 2 000 грн. – на суму перерахованого авансу;

Дт 105 Кт 152 – 2 917 грн. – первісна вартість автомобіля.

Підприємству необхідно зробити правильні записи і виправити усі неправильні.
Завдання 4.

Необхідно встановити порушення Положення про ведення касових операцій, підготувати запис в Акт ревізії (розрахувати розмір штрафних санкцій).

По видатковому касовому ордеру № 254 від 2 липня 2011 року видано під звіт завгоспу Сідоровій І.А. 156 грн. На заяві, що додана до видаткового ордера, є підпис директора про дозвіл. Сам видатковий ордер підписаний директором, касиром і Сідоровою І.А. Після перевірки особистого рахунку Сідорової І.А. на 2 липня за нею існувала заборгованість 20 грн.

Розв’язок завдання 4.

Відповідно до законодавства за перевищення установленнях термінів використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту про раніше видані суми на підприємство може бути накладена штрафна санкція.


Завдання 5.

Необхідно провести перевірку правильності відображення в бухгалтерському обліку таких операцій і визначити суму збитку, що погашається винною особою.

За результатами проведення інвентаризації виявлено:

1. надлишок раковин у кількості 2 шт., покупна вартість яких 200 грн. за шт.

2. нестача комплекту для ванної кімнати «Ліра» у кількості 1 шт., покупна вартість якого 360 грн.

Установлена винна особа – комірник Іванов В.О.

На виявлений надлишок бухгалтером були складені наступні операції:

1. Відображена вартість виявлених надлишків товарів: Дт 281 Кт 719 – 400 грн.;

2. Списана на фінансовий результат сума надлишку: Дт 719 Кт 791 – 400 грн.

Виявлена нестача відображена в бухгалтерському обліку наступними проводками:  1. Відображена нестача комплекту «Ліра»: Дт 947 Кт 281 – 360 грн.;

  2. Віднесена на витрати звітного періоду сума ПДВ, що приходиться на відсутній товар: Дт 947 Кт 641 – 72 грн.;

  3. Списано витрати по нестачах і втратам на фінансовий результат: Дт 791 Кт 947 – 432 грн.

Розв’язок завдання 5.

Оскільки в ході проведення інвентаризації установлена винна особа, їм був визнаний комірник Іванов В.О., необхідно розрахувати розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою і відобразити цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Дт 375 Кт 716 – відображена сума збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою;

Дт 716 Кт 641 – частина суми відшкодування, що підлягає перерахуванню в бюджет;

Дт 311 Кт 375 – відшкодований збиток винною особою;

Дт 641 Кт 311 – частина суми відшкодування перерахована в бюджет;

Дт 716 Кт 791 - віднесений на фінансовий результат доход від відшкодування раніше списаного товару.
Завдання 6.

Виявити порушення касової дисципліни те розрахувати розмір штрафних санкцій. Підприємством 17.04.2011 р. за чеком № 042428 було отримано 1200 грн. на виплату заробітної плати, 100 грн. – на господарські потреби, 150 грн. – на відрядження. На підставі розрахункових відомостей на виплату заробітної плати списано:

17.04.2011 – 650 грн.;

18.04.2011 – 200 грн.;

20.04.2011 – 300 грн.

За даними видаткових касових ордерів 17.04.2011 було видано на відрядження 200 грн., 18.04.2011 на господарські потреби – 100 грн.Розв’язок завдання 6.

У даному випадку підприємством допущені порушення касової дисципліни, суть яких полягає в тому, що:

1. гроші, отримані 17.04.2011 р. по чеку № 042428 були використані не по цільовому призначенню. Так, на виплату заробітної плати було отримано 1200 грн., фактично виплачене 1150 грн., а на відрядження – 150 грн., видано 200 грн. Розмір нецільового використання коштів складає 50 грн. Відповідно до законодавства розраховується штрафна санкція та перераховується в бюджет;

2. згідно Інструкції про порядок ведення касових операцій у національній валюті України, підприємства мають право зберігати готівку в касах, отриману з банку, для виплати заробітної плати понад установлений ліміт протягом 3 робочих днів. Після цих термінів гроші, невикористані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня. У даному випадку гроші на виплату заробітної плати зберігалися більш трьох днів, тому на підприємстві, 20.04.2011 р. можливе перевищення ліміту каси.

3. гроші, отримані 17.04.2011 р. по чеку № 042428 на господарські потреби були фактично видані 18.04.2011 р. відповідно до видаткового касового ордера. Отже, порушенням є несвоєчасне оприбуткування коштів. Відповідно до законодавства розраховується штрафна санкція.
Завдання 7.

Перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування комп’ютерів та розрахунку їх первісної вартості. Розробити рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку безоплатно отриманих основних засобів.

Акціонерне товариство у лютому 2011 р. отримало два комп’ютера безоплатно. В акті приймання-передачі вказано, що первісна вартість становить 3200 грн. за одиницю, сума нарахованого зносу – 1100 грн., витрати на транспортування – 150 грн., на професійну підготовку оператора – 250 грн. В обліку оприбуткування відображено записом:

Дт 104 Кт 424 – 3600 грн.Розв’язок завдання 7.

У ході перевірки правильності відображення в обліку основних засобів, отриманих безкоштовно, ревізор установив, що бухгалтер неправильно відбив надходження комп'ютерів на рахунках бухгалтерського обліку. Запис Дт 104 Кт 424 – 3600 грн. необхідно сторнувати і зробити правильні записи:

Дт 104 Кт 424 – 4 600 грн. ((3200 - 1100) ∙ 2 + 150 + 250) –

відображена справедлива вартість отриманих комп'ютерів;

Дт 104 Кт 131 – 2 200 грн. – на суму нарахованого зносу.
Завдання 8.

Виявити допущені порушення, встановити суму збитку і відповідальних осіб, відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наслідки інвентаризації, підготовити запис в акт ревізії.

В наслідок інвентаризації на складі №3 у завідуючого складом матеріально-відповідальної особи – Сидорова І.В. виявлена нестача 10 кг фарби, вартістю 5 грн. за 1 кг.

Розв’язок завдання 8.

Насамперед контролеру необхідно з'ясувати, з чиєї вини виникла нестача. Якщо винним буде визнано матеріально-відповідальну особу, то необхідно розрахувати розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою.

Рекомендовано відобразити нестачу і її погашення в бухгалтерському обліку.
Завдання 9.

Перевірити правильність розрахунків з підзвітними особами.

При перевірці розрахунків з підзвітними особами виявлений авансовий звіт від 16.09, за даними якого витрати на відрядження склали 162 грн. (добові на підприємстві встановлені на рівні 18 грн.):

- залізничний квиток на 12.09 – 11 грн.;

- залізничний квиток на 15.09 – 11 грн.;

- рахунок у готелі від 13,14 вересня – 50 грн.

Добові розраховані в таким чином: 18 ∙ 5 = 90 грн.

Бухгалтер списав витрати на відрядження Дт 92 Кт 372 – 162 грн.Розв’язок завдання 9.

Підприємство зависило встановлено суму добових, належних до виплати відрядженому працівнику. В цьому випадку добові потрібно було розрахувати, виходячи з діючої, відповідно до законодавства, норми, а саме: 18 грн. за добу (день від'їзду і день приїзду вважалися як два дні). Таким чином, загальна сума добових повинна складати 4 доби ∙ 18 грн. = 72 грн., розмір надлишкове сплачених добових - 18 грн. (90 - 72).

Таким чином, підприємство неправильно розрахувало витрати на відрядження, вони повинні складати 144 грн. Тобто 18 грн. підлягають поверненню працівником. Ця операція повинна бути відображена бухгалтерським записом: Дт 301 Кт 372 - 18 грн.


Завдання 10.

Перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку безоплатної передачі основних засобів. Зробити правильні бухгалтерські проводки.

Підприємство у січні передало школі безоплатно комп’ютер, який було введено в експлуатацію. Його первісна вартість на дату передачі – 1205 грн., сума нарахованого зносу – 124 грн. Передача в обліку була відображена такими записами:

Дт 131 Кт 103 – 124 грн.;

Дт 976 Кт 103 – 124 грн.

Розв’язок завдання 10.

При перевірці правильності відображення у бухгалтерському обліку безоплатної передачі основних засобів ревізор встановив, що підприємство вело облік вартості комп’ютера на рахунку 103 “Будівлі та споруди”, натомість як потрібно було використовувати рахунок 104 “Машини та устаткування”. До того ж неправильно була визначена залишкова вартість комп’ютера, яка відноситься на витрати. Тому необхідно сторнувати неправильні записи і відобразити цю операцію таким чином:

Дт 131 Кт 104 – 124 грн. – вартість комп’ютера у сумі раніше нарахованого зносу;

Дт 976 Кт 104 – 1 081 грн. – залишкова вартість безоплатно переданого комп’ютера;

Дт 976 Кт 641 – 216,2 грн. – відображена втрата підприємством податкового кредиту;

Дт 791 Кт 976 – 1 297,2 грн. – віднесена на фінансовий результат вартість комп’ютера.


Завдання 11.

Перевірити правильність розрахунку витрат від браку.

Дані актів про брак і відомості за червень 2011 р., грн.:

1. собівартість повністю забракованих виробів – 100,20;

2. заробітна плата робітників по виправленню браку з обов’язковими відрахуваннями на соціальне страхування і до пенсійного фонду – 5,60;

3. відходи за цінами використання – 9,08;

4. матеріали, витрачені на виправлення браку – 1,14;

5. утримано компенсацію за брак з винних осіб – 3,47;

6. втрати від браку – 112,55.

Розв’язок завдання 11.

У ході перевірки правильності розрахунку витрат від браку ревізор установив, що акті про брак неправильно розрахована сума витрат від браку.

По розрахунках ревізора витрати від браку повинні скласти 94,39 грн. (100,20 + 5,6 – 9,08 + 1,14 – 3,47).
Завдання 12.

Перевірити достовірність списання бензину, підготувати запис в акт ревізії. Водій вантажного автомобіля ГАЗ (вантажність – 3 т) Козлов Г.М. подав у бухгалтерію подорожній лист № 3842 від 10.10.201Хр. по перевезенню вантажу по місту (час праці 7 годин) для списання бензину. Пробіг у подорожнім листі вказаний 30 км. Бухгалтерія провела списання бензину за подорожнім листом за чинними нормами (20 літрів на 100 км пробігу) у кількості 126 літрів.Розв’язок завдання 12.

При перевірці достовірності списання бензину ревізор встановив, що згідно з нормами на 30 км пробігу необхідно списати 6 л бензину замість 126 л, тобто бухгалтер зависив норму списання бензину.


Завдання 13.

На підставі наведеної інформації розрахувати суму нестачі, визначити розмір збитків, скласти бухгалтерські записи.

При інвентаризації основних засобів виявлена нестача шліфовального станку первісна вартість якого складає 600 грн., знос 20%. Індекс інфляції за період з моменту придбання станка до моменту встановлення факту нестачі склав 175%.

Розв’язок завдання 13.

Насамперед контролеру необхідно з'ясувати, з чиєї вини виникла нестача. Якщо винним буде визнано матеріально відповідальну особу, то необхідно розрахувати розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою.

Щоб привести у відповідність дані складського і бухгалтерського обліку, контролер рекомендує відобразити нестачу і її погашення в бухгалтерському обліку.
Завдання 14.

Виявити допущені порушення, встановити суму збитків та відповідальних осіб, відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наслідки інвентаризації, підготувати запис в акт ревізії.

В наслідок інвентаризації каси, у касира Петрової Т.І. виявлена нестача готівкових грошей у розмірі 12 грн. 60 коп.

Розв’язок завдання 14.

Насамперед контролеру необхідно з'ясувати, з чиєї вини виникла нестача. Якщо винним буде визнано матеріально відповідальну особу, то сума нестачі підлягає відшкодуванню винною особою.

Перш ніж віднести дану нестачу на касира необхідно перевірити, чи укладений з касиром договір про повну матеріальну відповідальність. Якщо такий договір відсутній, тоді підприємство не має право стягувати з касира відсутню суму. Якщо ж такий договір є, то аудитор рекомендує скласти наступні проводки:Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

Віднесена на витрати сума виявленої нестачі

947

301

12,60

2

Сума виявленої нестачі віднесена на винну особу

375

716

12,60

Суму нестачі винна особа може погасити або одноразово в касу підприємства чи на рахунок у банку, або дана сума буде утримуватися із заробітної плати працівника.
Завдання 15.

Встановити порушення та його наслідки, розрахувати розмір штрафної санкції.

При перевірці касових документів ревізор встановив: 18 квітня отримані по чеку №042435 на виплату заробітної плати робочим та службовцям – 6 265,2 грн.

Списані на підставі розрахункової відомості на виплату заробітної плати по звітам касира:

18 квітня – 1 265,2 грн.;

19 квітня – 1 000 грн.;

20 квітня – 2 000 грн.

Здана в банк невикористана сума, отримана на виплату заробітної плати – 500 грн. Ліміт каси – 200 грн.Розв’язок завдання 15.

У ході перевірки ревізор встановив, що в касу отримано на виплату заробітної плати 6 265,2 грн., виплачено заробітної плати 4 265,2 грн., отже 2 000 грн., отримані на заробітну плату не були виплачені, а в банк повернено лише 500 грн. Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, суми готівки, отримані в установі банку і не використані за призначенням протягом установлених даним положенням термінів, повертаються підприємством в установу банку не пізніше наступного робочого дня або можуть залишатися в його касі в межах установленого ліміту і видаватися на ті ж цілі. У даному випадку підприємство допустило порушення – перевищення ліміту каси. У зв’язку з цим ревізор попереджає, що за дане порушення на підприємство буде накладений штраф у дворазовому розмірі від суми перевищення ліміту.

Розмір штрафу складе: ((6 265,2 – 1 265,2 – 1 000 – 2 000 – 500) – 200) ∙2 = 2 600 грн.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2010.

2. Вітвіцька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2010.

3. Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій для студентів. – Бучач: МІФ, 2008.

4. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007.

5. Жила В.Г. Ревізія та аудит. – К.: МАУП, 2008.

6. Понікаров В.Д. Ревізія підприємств з курсу “Контроль і ревізія”: Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2009.

7. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроль и ревізія: Практикум. – К.: Ніка-центр, Эльга, 2008.

8. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка