Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням"Сторінка1/4
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»


ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор коледжу

_____________Л.М.Таберко

“_____” ___________ 20 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних робіт

з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”

Розглянуто і схвалено

на засіданні предметної комісії

філологічних дисциплін

Протокол № від

Голова ПК О.В.Галаган
2010

Зміст


Практична робота № 1……………………………………………………………….3

Практична робота № 2……………………………………………………………….6

Практична робота № 3……………………………………………………………….7

Практична робота № 4……………………………………………………………….13

Практична робота № 5……………………………………………………………….14

Практична робота № 6……………………………………………………………….17

Практична робота № 7……………………………………………………………….20

Практична робота № 8……………………………………………………………….22

Практична робота № 9……………………………………………………………….25

Практична робота № 10………………………………………………………...……27

Практична робота № 11……………………………………………………………...28

Практична робота № 12……………………………………………………………...32

Практична робота № 13…………………………………………………………..….35

Практична робота № 14……………………………………………………………...37

Практична робота № 15……………………………………………………………...38

Практична робота № 16…………………………………………………………..….43

Практична робота № 17……………………………………………………………..47

Практична робота № 1

Тема Мова і професія. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови

Мета: вивчити поняття «літературна мова», «мовна норма», знати класифікацію мовних норм, уміти створювати нормативні конструкції на всіх рівнях мови

Обладнання: роздатковий матеріал з тезами лекції та вправами

Хід роботи

І. Ознайомтеся з теоретичними положеннями та законспектуйте їх.

Літературна мова – це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, яка використовується в усіх сферах суспільної діяльності.

Українська мова існує: а) у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові; б) у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя. Зачинателем нової української літературної мови був І.П.Котляревський. Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка.Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими ознаками:

  • правильністю, тобто відповідати літературним нормам, що діють в певній системі;

  • змістовністю, що передбачає глибоке осмислення теми і головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією на дану тему; різнобічне та повне розкриття теми, уникнення зайвого;

  • послідовністю, т.б. логічністю та лаконічністю думок;

  • багатством, яке передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у рамках відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій;

  • точністю, яка великою мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу;

  • виразністю. Слід виділяти найважливіші місця свого висловлення і виражати своє ставлення до предмета мовлення;

  • доречністю та доцільністю, яка залежить від того, наскільки повно і глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата.

Мовна норма – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи.

Мовні норми

Норми

Що регулюють

Приклади

Акцентуаційні


Наголошування слів

Замок - замок

Орфоепічні

Правильну вимову звуків

Грати - грати

Орфографічні

Написання слів

Уживання апострофа, великої літери тощо

Лексичні


Слововживання

Слідуючий наступний

Граматичні

Творення слів, уживання

форм слів, побудову

словосполучень і речень


Звіту,

пане професоре
Пунктуаційні

Вживання розділових знаків

Заява – це письмове повідомлення...

Стилістичні

Добір мовних засобів залежно

від умов спілкуванняПосідати призові місця

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка