Методичні рекомендації 34 Винахідницька та інноваційна діяльність 35 Конференції, проведені на базі Університету 38Сторінка1/4
Дата конвертації27.11.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4


ЗМІСТ
Коротка характеристика Університету 2

Відзнаки працівників Університету 7

Підготовка лікарів і провізорів 9

Підготовка кадрів вищої кваліфікації 10

Наукова тематика кафедр і лабораторій 14

Спільні наукові дослідження 15

Стажування за кордоном 18

Видавнича діяльність 19

Підручники 19

Монографії 20

Навчальні посібники 22

Статті у міжнародних реферованих виданнях 27

Журнали 30

Навчальні програми 31

Інформаційні листи 33

Методичні рекомендації 34

Винахідницька та інноваційна діяльність 35

Конференції, проведені на базі Університету 38

Товариство молодих вчених та спеціалістів 39

Студентське наукове товариство 40

Лікувальна робота 41

Виховна робота 42

Громадські організації та об’єднання 44

Художня самодіяльність 45

Музеї 45

Спортивні досягнення 46

Літній відпочинок 47

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) є одним із найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету, відкритого 16 листопада 1784 року відповідно до патенту Імператора Австрії Йозефа ІІ. Починаючи від 1986 року, 16 листопада відзначається як Актовий день Університету: цього дня проходить урочисте засідання Вченої ради, на якому виголошується Актова промова одного із провідних професорів, відбувається присудження звань Почесного доктора та Заслуженого професора Університету. До цієї дати публікується Річний огляд найвагоміших здобутків ЛНМУ.

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 7 факультетів, медичний коледж, 78 кафедр (у тому числі 48 клінічних), 14 навчальних корпусів, університетський стоматологічний центр потужністю понад 2000 відповідають за зміну, навчально-виробничу аптеку, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, Інститут клінічної патології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, вісім гуртожитків, санаторій-профілакторій, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

На кафедрах Університету, в Інституті клінічної патології, Центральній науково-дослідній лабораторії та лабораторії промислової токсикології працюють 1211 вчених: 134 докторів наук та понад 620 кандидатів наук, у тому числі 113 професорів, 369 доцентів, 50 старших викладачів, 662 асистенти, 17 наукових співробітників. Серед них є 23 академіки, 7 членів-кореспондентів Академій наук, 12 Заслужених діячів науки і техніки, 7 Заслужених працівників освіти, 19 Заслужених лікарів, 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту, 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

В Анатомічному музеї, Музеї хвороб людини, який включений до реєстру загальнонаціональних надбань, у Судово-медичному музеї загалом зібрано понад 2,5 тисячі унікальних експонатів. Колекція лікарських та рідкісних рослин Ботанічного саду лікарських рослин, зразків лікарської рослинної сировини різних кліматичних зон, гербарій флори Поділля та Карпатського регіону налічують 3,5 тисячі зразків і служать прекрасною базою для науково-дослідницької роботи студентів та викладачів.

Фонд університетської бібліотеки нараховує понад 530 тисяч томів навчальної та наукової медичної літератури. Бібліотека має сучасне комп’ютерне обладнання. Вона зв’язана з Інтернетом та іншими науковими бібліотеками міста, України та світу, і забезпечує викладачів та студентів найновішою медичною інформацією та літературою.

Клінічні кафедри Університету розташовані на базі обласних, міських, залізничних лікарень, диспансерів і лікувальних центрів міста Львова, Центрального військового клінічного госпіталю Західного регіону України, Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби. Лікувальна діяльність здійснюється на 48 клінічних кафедрах, які розташовані у 46 лікувально-профілактичних закладах Львова, Трускавця, Рівного, Луцька, а також у восьми приватних лікувальних закладах Львова. Клінічні кафедри мають стаціонарну клінічну базу з ліжковим фондом 10286 ліжок, 9 поліклінічних відділень потужністю 3510 відвідувань за зміну.

Підготовка фахівців у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється на семи факультетах – медичних № 1 та № 2, стоматологічному, фармацевтичному, заочного навчання, післядипломної освіти, факультеті іноземних студентів – за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр, а також у медичному коледжі Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст. Річний контингент Університету складає понад 18000 осіб, з них 5460 студентів, 70 слухачів підготовчого відділення, понад 1560 інтернів, 50 магістрантів, 70 аспірантів, 70 клінічних ординаторів, близько 11000 курсантів ФПДО. Студенти усіх факультетів навчаються за кредитно-модульною системою. У 2011 році відбувся перший випуск спеціалістів, підготовка яких здійснювалась з урахуванням вимог Болонського процесу.

Починаючи від 1961 року, поряд із підготовкою національних кадрів, Університет здійснює навчання іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та Америки. За 50 років підготовлено понад 2,5 тисячі лікарів та провізорів-іноземців, які працюють у багатьох країнах світу. З 1997 року розпочато і динамічно розвивається навчання іноземних студентів англійською мовою. Нині в стінах Університету опановують медицину, стоматологію та фармацію, проходять підготовку на підготовчому відділенні або післядипломну спеціалізацію понад 1000 іноземців з 47 країн світу, з яких більше 600 навчається англійською мовою.

За показниками діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького займає провідні позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України. За числом праць, опублікованих у міжнародних фахових реферованих виданнях (31 стаття), згідно з реєстром міжнародної бази даних SCOPUS, Університет посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів та 15 місце в списку всіх вищих навчальних закладів України. За підсумками виставки «Інноватика в освіті України», яка була організована Міністерством освіти і науки та Національною Академією педагогічних наук України у жовтні 2011 року в Києві, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького нагороджений Золотою медаллю лауреата конкурсу у номінації «Інноватика у вищій освіті» та Дипломом за активну участь в освітній інноваційній діяльності.

Упродовж минулого року на факультеті післядипломної освіти вдосконалили свій фаховий рівень більш ніж 11000 лікарів і провізорів, пройшли післядипломну підготовку 1000 інтернів. У 2011 році завершили навчання в клінічній ординатурі 28 лікарів (з них 5 іноземців), 25 магістрів, 20 аспірантів. Цього ж року зараховано на навчання в клінічній ординатурі 21 лікаря (з них 8 іноземців), у магістратурі – 17 осіб, в аспірантурі – 25 осіб.

Нині в Університеті функціонує аспірантура з 32 спеціальностей та докторантура з 6 спеціальностей. Працює 5 спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських та докторських дисертацій з 11 спеціальностей. Станом на 1 листопада 2011 року заплановано і виконується 60 докторських та 230 кандидатських дисертацій.

Протягом 2010-2011 н. р. захищено 11 докторських дисертацій, 59 кандидатських дисертацій та 25 магістерських робіт. Вчене звання професора отримали 9 осіб, вчене звання доцента – 39 осіб. Підвищили свій професійний рівень близько 120 працівників Університету, з них 12 – за кордоном.

За цей же час опубліковано 15 підручників, 25 монографій, 69 навчальних посібників, 11 навчальних програм; близько 1200 журнальних статей (у тому числі 31 стаття надрукована у міжнародних реферованих фахових виданнях) та більше 900 тез у матеріалах наукових конференцій (у тому числі понад 270 міжнародних); 7 методичних рекомендацій та 16 інформаційних листів, затверджених МОЗ України. Отримано 87 патентів, 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 11 позитивних рішень на винаходи. Для включення до Реєстру галузевих нововведень МОЗ 2011 року від ЛНМУ внесено 30 пропозицій.

За участю науковців Університету та при його фінансовій підтримці публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia/ Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Практична медицина», «Новини стоматології», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація/ Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Аптека галицька», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини», «Гепатологія»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» та «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; Всеукраїнські газети «Alma Мater» та «Народне здоров’я».

При Університеті функціонують Прес-центр, видавництва «Наутілус», «Кварт», «Леополіс», друкарня та відділ оперативної поліграфії, які здійснюють видання підготовленої працівниками Університету наукової та навчально-методичної літератури.

Вчені Університету тісно співпрацюють із зарубіжними колегами у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір у контексті 7-ї Рамкової програми Університет співпрацював із Національним інформаційним центром України зі співробітництва з Європейським співтовариством у сфері науки і технологій. Триває співпраця Університету зі Світовою федерацією українських лікарських товариств (СФУЛТ), Лікарською комісією НТШ, Українським лікарським товариством, Народною лічницею імені Митрополита Андрея Шептицького, іншими доброчинними товариствами і об’єднаннями.

Підписані та реалізуються договори про співпрацю з Ягеллонським Університетом (Collegium Medicum, Краків, Польща); Медичним Університетом імені П’ястів Сілезьких (Вроцлав, Польща); Медичним Університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща), Медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща); Сілезьким медичним університетом (Забже, Польща); Гданським медичним університетом (Польща); Медичним університетом міста Бялисток (Польща); Жешівським Університетом (Польща); Софійським медичним університетом (Болгарія).

Кафедри й лабораторії Університету беруть участь у виконанні 12 наукових програм МОЗ України та міжнародних організацій. Спільно з вітчизняними та зарубіжними партнерами виконується більш як 50 наукових проектів. Протягом минулого року працівники Університету брали участь у роботі понад 200 наукових з’їздів, конференцій, симпозіумів, з них понад 70 – за кордоном.

Студентське наукове товариство налічує близько 600 студентів, що працюють у гуртках при кафедрах Університету. Упродовж 2010-2011 н.р. студенти-гуртківці брали участь у численних конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах не лише в Україні, але й за кордоном. Географія зв’язків СНТ у межах України включає Київ, Вінницю, Івано-Франківськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одесу, Полтаву, Тернопіль, Ужгород, Луганськ, Суми, Чернівці. Члени СНТ були учасниками наукових конференцій у Польщі, Болгарії, Росії, Білорусі, Португалії. Традицією стало проведення в Університеті щорічних весняних конференцій. 28-29 квітня 2011 року відбулася 72-а загальноуніверситетська наукова студентська конференція, учасниками якої стали близько 300 студентів – авторів наукових робіт. Результати проведених ними наукових досліджень були представлені у вигляді усних та стендових доповідей, а всі роботи учасників конференції опубліковані у збірнику матеріалів.

До виховної роботи серед студентів та курсантів ФПДО залучено близько 440 викладачів з 67 кафедр. Працівники 9 кафедр і деканату іноземних студентів залучені до проведення виховної роботи в гуртожитках Університету. Студенти Університету беруть активну участь у відродженні духовних традицій українського народу, заходах, присвячених визначним датам історії України. Впродовж останніх років активно проводиться опікунська робота над дітьми-сиротами.

Минулий рік відзначений новими досягненнями студентів та працівників Університету у художній самодіяльності. В ЛНМУ працюють 40 колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, серед яких три колективи мають високе звання Народних. Це Народний танцювальний ансамбль «Горицвіт», Народна хорова капела «Музи Гіппократа», Народний естрадний ансамбль «Медикус». Танцювальний ансамбль «Горицвіт» – лауреат багатьох національних і міжнародних фестивалів та конкурсів.У 2010-2011 н.р. спортивну роботу в Університеті координувала кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології, а також спортивний клуб Університету. Заняття із видів спорту проводились у 16 навчально-тренувальних групах, у яких постійно займалося понад 300 студентів І-VІ курсів усіх факультетів і більш як 1480 студентів епізодично. Навчально-тренувальні заняття проводились у спортивних залах Університету викладачами кафедри, серед яких 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 3 Відмінники освіти, 2 Заслужені тренери України, 3 майстри спорту міжнародного класу і 5 майстрів спорту України. Нині в Університеті функціонують 23 спортивно-громадські та оздоровчо-фізкультурні клуби, у яких займаються понад 2800 студентів, працівників, дітей та інвалідів.
ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Ректор Університету, академік АН ВО України, професор Зіменковський Б.С. нагороджений:

 • орденом Святого князя Ярослава Мудрого І ступеня (2010);

 • медаллю академіка О.О. Богомольця АН Вищої освіти (2010);

 • відзнакою Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні» (2011);

 • орденом Святого Рівноапостольного Князя Володимира ІІІ ступеня (2011);

 • відзнакою «За підготовку наукової зміни» НАН України (2011);

 • почесною відзнакою «За творчі здобутки» ІІ ступеня Української академії наук (2011).


Професор Павловський М.П. – нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2011).
Почесною грамотою МОЗ України нагороджені:

 • проф. Андріюк Л.В.;

 • проф. Боржієвський Ц.К.;

 • проф. Гжегоцький М.Р.;

 • проф. Зербіно Д.Д.;

 • проф. Кіцера О.О.;

 • проф. Мостюк А.І.;

 • проф. Павловський М.П.;

 • проф. Ткаченко С.К.;

 • доц. Гаврилюк А.М.;

 • доц. Січкоріз О.Є.;

 • пані Курнат Н.М.


Почесною грамотою Президії НАМН України нагороджений

професор Маркін Л.Б.
Присвоєно Почесне звання «Doctor Honoris Causa»

 • Володимиру Вертелецькому – професору педіатрії і медичної генетики Університету Південної Алабами (Мобіл, Алабама, США) – 16 листопада 2010 р.;

 • Губертусу фон Фоссу – професору Інституту соціальної педіатрії, молодіжної та підліткової медицини-реабілітації (Мартинсрід-Мюнхен, Німеччина) – 16 листопада 2010 р.;

 • Анджею Яну Ксьонжеку – керівнику Клініки нефрології, ректору Медичного університету м. Любліна (Польща) – 16 листопада 2010 р.


Присвоєно Почесне звання «Заслужений професор ЛНМУ»

 • Андрющенку В.П. – професорові, завідувачу кафедри загальної хірургії, листопад 2011 р.;


Інші відзнаки:

  • проф. Радченко О.М. – Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2011);

  • доц. Орел Ю.Г. – премія Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та Західного наукового центру НАН України (2011);

  • проф. Лесик Р.Б. – медаль Познаньського медичного університету імені Кароля Марцінковського «За заслуги для навчального закладу» (2011);

 • проф. Ступницький Р.М. – відзнака Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні» (2011);

 • доц. Січкоріз О.Є. – відзнака Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні» (2011);

 • доц. Гриновець В.С. – відзнака Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні» (2011);

 • ас. Гриньох В.О. – відзнака Люблінського медичного університету «Заслужений для медичного університету в Любліні» (2011);

  • ас. Барнетт О.Ю. – премія Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудову України» (2011);

  • ас. Джура О.Р. – премія НАМН України для молодих вчених (2010);

  • ас. Гаврилюк Д.Я. – грант Президента України для обдарованої молоді (2011);

  • ас. Зеліско Н.І. - грант Посольства Франції для наукової молоді (2010).
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка