Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка5/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема:. Правовідносини батьків і дітей.


Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.

План заняття:

 1. Підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей.

 2. Встановлення походження дітей.

 3. Оспорювання батьківства (материнства) в суді.

 4. Захист батьківських прав. Спори між батьками з приводу виховання дітей.

 5. Права та обов’язки батьків щодо дітей.

 6. Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей та повнолітніх непрацездатних.

 7. Аліментні зобов`язання дітей по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 8. Порядок сплати, присудження, стягнення аліментів.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6. Семінар-мозковий штурм, Семінар-дискусія.

Тема:. Правові форми забезпечення прав дітей, позбавлених батьківського піклування.


Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.

План заняття:

 1. Виявлення та влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки.

 2. Умови та порядок усиновлення дітей в Україні. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених.

 3. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення.

 4. Підстави та порядок встановлення опіки над дітьми в Україні.

 5. Патронат над дітьми. Договір про патронат над дітьми.

 6. Порядок створення прийомної сім‘ї та дитячого будинку сімейного типу.

 7. Права і обов’язки прийомних батьків і батьків-вихователів.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання
КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Заняття-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завданьТЕМА: Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України.

Державна сімейна політика Історичні форми сім`ї та шлюбу.

ТЕМА: Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.

Джерела сімейного права.


Сімейні правовідносини.

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.
ПЛАН

1. Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".

2. Поняття сімейного права та його місце в системі права України. Предмет, метод і сімейного права.

3. Принципи сімейного права України.

4. Система сімейного права України.

5. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

6. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р. По 1970 рр.).

7. Джерела сімейного права в Україні. Сімейний кодекс України 2002 р.

8. Поняття сім’ї як правової категорії. Право особи на сім’ю.

9. Поняття і види сімейних правовідносин. Родинність і свояцтво у сімейному праві України.
Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка