Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка4/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛЕКЦІЯ 2 Проблемна лекція


ТЕМА: Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.

ПЛАН


 1. Поняття шлюбу та його ознаки. Право на шлюб.

 2. Умови укладення шлюбу.

 3. Державна реєстрація шлюбу.

 4. Правові наслідки реєстрації шлюбу.

 5. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу. Поняття недійсності шлюбу.

 6. Абсолютно недійсні шлюби.

 7. Визнання шлюбів недійсними судом: порядок та підстави.ЛЕКЦІЇ 3 та 4 Проблемна лекція


ТЕМА: Особисті немайнові правовідносини подружжя.

ТЕМА: Майнові правовідносини подружжя.

ПЛАН


 1. Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя.

 2. Види особистих немайнових прав подружжя.

 3. Право чоловіка та дружини на особисту свободу та його зміст.

 4. Право на прізвище у шлюбі.

 1. Види майнових прав і обов`язків подружжя.

 2. Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя.

 3. Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні.

 4. Шлюбний договір та його зміст.

 5. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення.

 6. Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя.

 7. Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

 8. Підстави стягнення утримання на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання).

 9. Договір подружжя про надання утримання.


ЛЕКЦІЯ 5 Міні-лекція

ТЕМА: Припинення шлюбу.


ПЛАН

 1. Поняття і підстави припинення шлюбу.

 2. Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей.

 3. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу.

 4. Розірвання шлюбу в суді за спільною заявою подружжя.

 5. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя.

 6. Реєстрація розірвання шлюбу.ЛЕКЦІЯ 6 Проблемна лекція

ТЕМА: Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.


ПЛАН

 1. Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства.

 2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі.

 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

 4. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду.

 5. Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства).

 6. Зміст прав і обов’язків батьків щодо неповнолітніх дітей.

 7. Підстави, прядок і юридичні наслідки позбавлення батьківських прав.

 8. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.


ЛЕКЦІЯ 7 Міні-лекція

ТЕМА: Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів

сім’ї та родичів.

ПЛАН


 1. Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей. Спільне майно батьків і дітей.

 2. Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).

 3. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

 4. Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дочки, сина.

 5. Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 6. Обов’язки інших членів сім`ї та родичів щодо утримання дитини.


ЛЕКЦІЯ 8 Проблемна лекція
ТЕМА: Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без

батьківського піклування.

ПЛАН


 1. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні.

 2. Поняття усиновлення за законодавством України. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні.

 3. Порядок формування та використання банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки.

 4. Умови усиновлення в Україні. Правове значення згоди дитини на її усиновлення.

 5. Порядок усиновлення дітей в Україні.

 6. Юридичні наслідки усиновлення в Україні.

 7. Поняття опіки та піклування за законодавством України. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.

 8. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дітей.

 9. Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат.

 10. Поняття і порядок створення прийомної сім‘ї.

 11. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу.

 12. Права і обов’язки прийомних батьків та батьків-вихователів.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Семінар-еврістична бесіда.

Тема: Сімейні правовідносини.

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.

План заняття:

 1. Поняття, предмет і принципи сімейного права України.

 2. Основні джерела сімейного права України.

 3. Підстави виникнення сімейних правовідносин.

 4. Кровне споріднення і свояцтво у сімейному праві України.

 5. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки та їх виконання.

 6. Строки позовної давності у сімейному праві України.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2. Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

Тема:. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.

План заняття:

 1. Поняття шлюбу за сімейним правом України та його ознаки.

 2. Умови та перешкоди укладення шлюбу.

 3. Шлюбний вік. Обмеження шлюбного віку.

 4. Порядок укладення шлюбу та його державна реєстрація.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3. Дискусія з елементами аналізу. Рольова гра

Тема: Припинення шлюбу. Недійсність шлюбу.

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.

План заняття:

 1. Поняття, підстави та порядок припинення шлюбу в Україні.

 2. Припинення шлюбу у зв’язку зі смертю одного з подружжя.

 3. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу.

 4. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

 5. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

 6. Підстави недійсності або визнання шлюбу недійсним.

 7. Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4. Кейс-метод.

Тема:. Майнові правовідносини подружжя.

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.

План заняття:

 1. Підстави виникнення та види майнових прав та обов’язків подружжя.

 2. Правовий режим майна подружжя.

 3. Договірний режим майна подружжя. (Шлюбний договір).

 4. Порядок і способи поділу майна подружжя.

 5. Звернення стягнень на майно подружжя за зобов`язаннями одного з подружжя.

 6. Права і обов`язки подружжя по взаємному утриманню (умови, розмір аліментів).

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5. Семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка