Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка3/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.


Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей і дітей щодо батьків.

Права і обов’язки батьків по визначенню імені, прізвища та по батькові дитини. Права та обов’язки батьків брати участь у вихованні та піклуванні про дітей незалежно від спільного проживання з ними, представляти та захищати інтереси неповнолітніх дітей. Права батьків та дітей на спілкування. Права батьків по захисту інтересів дітей. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків.

Захист батьківських прав Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

Права дітей на захист від неправомірних дій батьків. Підстави і прядок позбавлення батьківських прав. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків. Права братів та сестер на спілкування. Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ю, на її виховання. Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.


Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.


Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання. Спільне сумісне майно батьків і дітей. Управління майном дитини та використання доходів від нього.

Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів). Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

Обчислення та зміна розміру аліментів. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів. Порядок сплати та стягнення аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.

Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дочки, сина.

Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

Обов’язки інших членів сім`ї та родичів щодо утримання дитини.


Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні.


Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування. Органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківського піклування, та їх основні функції. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні.

Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Обмеження щодо усиновлення дітей, що страждають певними захворюваннями. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні. Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

Поняття усиновлення за законодавством України. Органи, що здійснюють усиновлення в Україні. Діяльність Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Умови усиновлення в Україні. Вимоги до особи усиновителя. Правове значення віку усиновлювача та усиновлюваного. Згода батьків на усиновлення дитини та порядок її надання. Випадки усиновлення дитини без згоди її батьків. Правове значення згоди дитини на її усиновлення. Перешкоди до усиновлення. Переважне право на усиновлення.

Порядок формування та використання банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки. Облік осіб, що бажають усиновити дитину. Документи, які подаються претендентами на усиновлення для одержання дозволу на усиновлення. Порядок усиновлення дітей в Україні. Державна реєстрація усиновлення. Таємниця усиновлення та її правовий захист.

Усиновлення дітей, що є громадянами України, іноземними громадянами.

Правові наслідки усиновлення в Україні. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених.

Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Влаштування дітей у прийомну сім‘ю і дитячий будинок сімейного типу.


Поняття опіки та піклування за законодавством України. Органи опіки та піклування в Україні. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дитини. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Звільнення опікунів і піклувальників від виконання їх обов`язків. Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат. Правовий статус патронатного вихователя. Права дитини, над якою встановлено патронат. Припинення патронату над дитиною.

Поняття прийомної сім’ї. Визначення понять прийомні батьки та прийомні діти. Права та обов’язки прийомних батьків. Права прийомних дітей. Органи, що приймають рішення про створення прийомної сім’ї та їх контроль за виконанням прийомними батьками обов’язків щодо виховання та утримання дітей.

Визначення поняття про дитячий будинок сімейного типу. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу. Вимоги до батьків-вихователів, що створили дитячий будинок сімейного типу. Права вихованців що проживають і виховуються в дитячому будинку сімейного типу.Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства.


Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

Умови застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю до правовідносин на території України. Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.

Види міжнародних договорів, що застосовуються до сімейних правовідносин і умови їх чинності в Україні. Правила застосування норм колізійних норм міжнародних договорів і норм законодавства про шлюб та сім’ю України.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

ЛЕКЦІЯ 1 Міні-лекція

ТЕМА: Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України.

Державна сімейна політика Історичні форми сім`ї та шлюбу.

ТЕМА: Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.

Джерела сімейного права.


Сімейні правовідносини.

ПЛАН


  1. Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".

  2. Поняття сімейного права та його місце в системі права України. Предмет, метод і сімейного права.

  3. Принципи сімейного права України.

  4. Система сімейного права України.

  5. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

  6. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р. По 1970 рр.).

  7. Джерела сімейного права в Україні. Сімейний кодекс України 2002 р.

  8. Поняття сім’ї як правової категорії. Право особи на сім’ю.

  9. Поняття і види сімейних правовідносин. Родинність і свояцтво у сімейному праві України.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка