Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка2/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. Зміст НАУКИ за темами

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України. Державна сімейна політика


Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. Особливості сімейного права та його місце в системі права України. Предмет і метод сімейного права. Принципи сімейного права. Система сімейного права України.

Державна охорона сім’ї. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.


Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.
Джерела сімейного права.


Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні про шлюб та сім`ю. Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім`ю та опіку 1919 р. Кодекс законів про сім`ю, опіку та шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2002 р. Звичай як джерело сімейного права в Україні. Договір як регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу.


Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави". Основні риси і види парної сім’ї. Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї. Загальна характеристика моногамної сім`ї. Національні українські традиції сім`ї та шлюбу.
Тема 4. Сімейні правовідносини.

Поняття сім’ї як правової категорії. Сім`я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю. Поняття і види сімейних правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Учасники сімейних правовідносин. Родинність і свояцтво у сімейному праві України. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

Захист сімейних прав та інтересів. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.


Поняття шлюбу та його ознаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, значення. Право на шлюб. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Порядок реєстрації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я одне одного. Заручини та їх правові наслідки.

Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу.

Перешкоди до укладення шлюбу. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу.

Тема 6. Недійсність шлюбу.


Поняття недійсності шлюбу. Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів недійсними судом (порядок та підстави). Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Визнання шлюбу недійсним після його припинення. Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя.


Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини). Право на материнство і на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності.

Права подружжя на вільний фізичний та духовний розвиток, особисту свободу.

Право подружжя на прізвище, зміну прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу та у шлюбі, та пов`язані з ним права.

Права дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім`ї.

Захист особистих прав подружжя.

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя


Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов`язків подружжя. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.

Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя. Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні. Шлюбний договір та його зміст. Зміна умов та розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя. Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності. Захист прав подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Звернення стягнень на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності. Позовна давність та поділ майна подружжя.

Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Право кожного подружжя на утримання. Підстави стягнення утримання на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання). Договір подружжя про надання утримання. Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя. Припинення права чоловіка та дружини на утримання. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.


Тема 9. Припинення шлюбу.


Поняття і підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення померлим). Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя. Розгляд судових справ про розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу у випадку розірвання його через суд. Реєстрація розірвання шлюбу. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

Підстави і порядок поновлення шлюбу. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.


Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.)

Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі. Визначення походження дитини від батька, матері народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Встановлення батьківства добровільним визнанням батьківства. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду. Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства. Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства). Порядок оспорювання батьківства. Позовна давність в оспорюванні батьківства. Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка