Методичні матеріали для забезпечення навчального процесу з основ медичної інформатикиСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА)

Івано-Франківськ – 2012ЗМІСТ

 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  1. 1.1. Робочий навчальний план ………………………………………………………………

  2. 1.2. Тематичні плани ………………………………………………………………………...

   1. 1.2.1. Тематичний план лекцій ………………………………………………………………….

   2. 1.2.2. Тематичний план практичних занять ……………………………………………………

   3. 1.2.3. Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи ………………………………...

   4. 1.2.4. Структура дисципліни ……………………………………………………………………

  3. 1.3. Засоби контролю знань студентів ……………………………………………………...

   1. 1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань …………………………………..

   2. 1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми ……………………...

  4. 1.4. Перелік навчально-методичної літератури ……………………………………………

   1. 1.4.1. Основна …………………………………………………………………………………….

   2. 1.4.2. Додаткова ………………………………………………………………………………….

 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. 2.1. Загальні методичні матеріали …………………………………………………………..

   1. 2.1.1. Мета і завдання дисципліни ……………………………………………………………...

   2. 2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами …………………………………………….

   3. 2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання …………………………………………..

   4. 2.1.4. Основні знання та вміння ………………………………………………………………...

   5. 2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок ……………………………………………..

  2. 2.2. Методичні матеріали для викладачів ………………………………………………….

   1. 2.2.1. Тези лекцій ………………………………………………………………………………..

   2. 2.2.2. Методичні розробки для викладачів для проведення практичних занять зі студентами …………………………………………………………………………………………...

  3. 2.3. Методичні матеріали для студентів ……………………………………………………

   1. 2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять ……………………………...

   2. 2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ………………………………….

   3. 2.3.3. Теми індивідуальних занять та їх форми ………………………………………………..

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Затверджую”Перший проректор

__________________ Г. М. Ерстенюк

_____” ________________ 2012 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

(на базі 9 класу)

Спеціальність: 5.12010102 – “Сестринська справа”

Факультет: медичний.
Кафедра: медичної інформатики, медичної і біологічної фізики.
Нормативні дані


Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)

Іспит (семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Денна

ІІ

IV

81

20

20

-

-

41

диф. залік,

IV


-

Робочу програму склали: професор М. І. Мойсеєнко, доцент А. М. Добровольська.

Івано-Франківськ – 2012

Робоча програма складена на основі Програми навчальної дисципліни “Основи медичної інформатики ” для студентів вищих медичних закладів освіти України І і IІ рівнів акредитації, що затверджена 2011 року для спеціальностій “Сестринська справа” 5.12010102 напряму підготовки 120101 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців і навчальним планом підготовки фахівців за напрямом “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”, затвердженими МОН України, рекомендацій, затверджених наказами МОЗ України.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 25.05. 2012 року, протокол № 9.


Завідувач кафедри професор М. І. Мойсеєнко

Робочу програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії із загальноосвітніх дисциплін, спеціальності “Сестринська справа” 31.05. 2012 року, протокол № 5.


Голова циклової комісії доцент О. М. Мельничук

1.1 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Згідно навчального плану підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Мододший спеціаліст” вивчення навчальної дисципліни “Основи медичної інформатики” здійснюється на ІI курсі в ІV семестрі.


Опис структурованого навчального плану

з навчальної дисципліни “Основи медичної інформатики”

для студентів медичного факультету

за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа”,

кваліфікація – молодший спеціаліст


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, із них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

Аудиторних

С

П

Р

С


Лекцій

Практичних занять

81

20

20

41

2

Поточний і підсумковий


Примітка: аудиторне навантаження – 49,4 %, СРС – 50,6 %.

1.2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.2.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з/п

Тема

Кількість годин

1.

Основні поняття медичної інформатики і теорії інформації.

2

2.

Нові інформаційні технології в медицині.

2

3.

Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних.

4

4.

Моделювання в біології і медицині.

2

5.

Експертні системи і системи підтримки прийняття рішень у медицині.

2

6.

Діагностичні технології в медицині.

2

7.

Медичні інформаційні системи в охороні здоров’я і медицині.

2

8.

Медичні приладо-комп’ютерні системи.

2

9.

Медичні комп’ютерні комунікації.

2

Разом кількість лекційних годин з дисципліни


20

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка