Методичне забезпеченняСторінка1/4
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Чернігівський промислово економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайну
ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник директора з НР

____________С.В. Бондаренко

_____ _____________2014 р.

Методичне забезпечення


лекційних занять з дисципліни

Надійність електроприводів

для студентів IV курсу

спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
Уклав О. І.Кравець

Розглянуто на засіданні


циклової комісії

спеціальних електротехнічних дисциплін

Протокол №__ від ___ _________ 20__ року

Голова циклової комісії В.В. ОлійникЛекція № 1Тема: Елементи теорії ймовірності і математичної статистики

Мета: ознайомити з основними видами випадкових подій і з визначенням ймовірність події.
Методи: словесний
План:

1 Визначення випадкова подія.

2 Види випадкових подій.

3 Визначення ймовірність події.Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

конспект, підручник


Література:


1 Гольберг О.Д., Хелемская С.П. Надежность электрических машин. Москва: Издательский центр «Академия», 2010 г.

2 Электрический привод: Учебное пособие для сред. проф. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 368 с.
Надійність - один з найважливіших показників якості. Тому стандарти і технічні умови на електричні машини, як правило встановлюють вимоги до показників надійності. Надійність електричних машин повинна бути забезпечена на всіх стадіях: при проектуванні, виготовленні та експлуатації. Це і визначає програму данної дисципліни.Електроприводом (ЕП) - називається електромеханічна система, що складається з взаємодіючих електричних, електромеханічних і механічних перетворювачів, а також керуючих, інформаційних пристроїв і пристроїв сполучення, призначених для приведення в рух виконавчих органів робочих машин і управління цим рухом з метою здійснення технологічного процесу.

Прогрес техніки завжди супроводжувався аваріями та катастрофами, але осягаючи причину відмов створених ним пристроїв, людина навчилася багато чому і створила науку про надійність.

Розрізняють три види подій: достовірні, неможливі і випадкові. Достовірною називається подія, яке обов'язково відбудеться при здійсненні певних умов. Неможливою називається подія, яка напевно не відбудеться при здійсненні певних умов. Випадковою називається подія, яка може відбутися або не відбутися при здійсненні заданих умов.

Кожну випадкову подію передбачити неможливо, проте велике число однорідних випадкових подій підпорядковується певним ймовірнісним законам. Теорія ймовірностей і займається вивченням цих закономірностей.

Дія, в результаті якої настає або не наступає випадкова подія, називається випробуванням. Якщо поява однієї випадкової події виключає появу інших в даному випробуванні, то такі події називаються несумісними. Якщо жодна з подій не є більш можливою, то такі події називають рівноможливими. Єдиноможливою називають таку подію, поява якої є достовірною подією.

Випадкову подію обозначають . Рівність означає, що поява однієї із цих подій тягне за собою появу іншої. Добуток подій і є подія яка настає при настанні обох подій і . Сума подій і є подія яка настає при настанні хоча б однієї з подій і . Різниця подій і є подія яка заклечається в тому, що подія відбувається, а не відбувається. Протилежне подія позначається тією ж буквою, але з рискою зверху, наприклад і - протилежна подія. Подія і несумісні, якщо де - неможлива подія. Подія ( утворюють повну групу подій, якщо в результаті досліду обов'язково повинна трапитись хоча б одна з них; при цьому де - достовірна подія.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка