Методична вказівка практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуСкачати 363.85 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір363.85 Kb.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультету
ТЕМА №1: Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри. Основні патологічні процеси в шкірі. Методи обстеження профільних хворих. Дерматоскопія.


Актуальність теми: В силу особливостей будови, відкритості, кількості та широти фізіологічних функцій - шкіра надзвичайно чутлива і схильна до впливу багатьох пошкоджуючих факторів, і як наслідок цього, великій чисельності патологічних процесів, що в ній виникає. Особливе місце в патології шкіри займають онкологічні захворювання.

Мета заняття: Своєчасне розпізнавання і діагностика патологічних змін шкіри завдяки вірному алгоритму обстеження пацієнтів, з використанням дерматоскопічних методів діагностики.

Знати:

Вміти:

1. Гістоморфологічні особливості всіх шарів шкіри в нормі.

2.Основні функції шкіри. Фізіологічні особливості шкіри .

3.Анатомія та фізіологія придатків шкіри.

4.Основні патологічні процеси в шкірі та слизових оболонках. Первинні та вторинні елементи шкірного висипу. Зміни нормальної структури шкіри при неоплазії.
1. Методику обстеження профільного хворого.

2. Методи досліджень, які застосовуються в дерматоонкології.

3. Вияснити значення дерматоскопії як неінвазивного методу діагностики візуальних

4. Методика біопсії та її види. Імуногістохімічний аналіз та роль лейкоцитарних та інших маркерів у ідентифікації пухлин шкіри.ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення навчальної літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Методика обстеження хворого.

Обґрунтувати методи досліджень, які застосовуються в дерматоонкології.

Біопсія та її види. Імуногістохімічний аналіз та роль лейкоцитарних та інших маркерів у ідентифікації пухлин шкіри

Методика проведення неінвазивних та інвазивних мето дів діагностики (різних видів біопсії) та покази при різних видах захворювань шкіри.


Значення дерматоскопії як неінвазивного ме-тоду діагностики візуальних форм онкологіч-них захворювань – при направленні пацієнтів.

Вказати покази до проведення дерматоскопії.Питання для контролю набутих знань

1. Ембріогенез шкірних покривів. Будова епідермісу, дерми та підшкірної жирової клітковини. Шкіра як тканина: гістоморфологічні особливості всіх шарів шкіри в нормі.

2. Основні функції шкіри. Фізіологічні особливості шкіри в нормі.

3. Анатомія та фізіологія придатків шкіри.

4. Кровопостачання та іннервація шкіри.

5. Пігментація шкіри, захисна функція меланіну, меланогенез.

6. Основні патологічні процеси в шкірі та слизових оболонках. Первинні та вторинні елементи шкірного висипу. Зміни нормальної структури шкіри при неоплазії.

7. Методика обстеження профільного хворого. Методи досліджень, які застосовуються в дерматоонкології.

8. Біопсія та її види. Імуногістохімічний аналіз та роль лейкоцитарних та інших маркерів у ідентифікації пухлин шкіри. Значення дерматоскопії як неінвазивного методу діагностики візуальних форм онкологічних захворювань.

Література


 1. Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

 2. Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

 3. Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

 4. Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

 5. Матеріали лекції.

 6. Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультету


ТЕМА №2: Меланоцитарні невуси. Непухлинні пігментації.


Актуальність теми: Доступність для обстеження утворів візуальної локалізації дає можливість своєчасного виявлення такої патології за умови відповідної підготовки лікарських кадрів та своєчасного звертання пацієнтів за допомогою.

Мета заняття: Вміти діагностувати меланоцитарні невуси та непухлинні пігментації.

Знати

Вміти:

1.Основні групи меланоцитарних невусів.

2. Критерії змін меланоцитарного невуса, які дозволяють запідозрити його малігнізацію.

3. Клінічні та гістологічні особливості меланоцитарних невусів епідермального походження.

4. Голубий невус (простий, клітинний, комбінований, глибоко пенетруючий), як представник меланоцитарних невусів дермального походження.1. Діагностувати меланоцитарні невуси та непухлинні пігментації.

2. Освоїти тактику ведення хворого з диспластичним невусом. Непухлинні пігментації: веснянки, лентиго. Диференціальна діагностика, профілактика .

3. Діагностувати доброякісні дермальні меланози (монгольська пляма, невус) та їх особливості. Перебіг і прогноз меланоцитарних невусів. Вроджені меланоцитарні невуси..


ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення навчальної літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Дати поняття меланоцитарних невусів


Назвати основні групи меланоцитарних невусівЗазначити ознаки малігнізації меланоцитарного невуса

Критерії змін меланоцитарного невуса, які дозволяють запідозрити його малігнізацію

Непухлинні пігментації: веснянки, лентиго.

Диференціальна діагностика, профілактика.Питання для контролю набутих знань

1. Поняття про меланоцитарні невуси. Основні групи меланоцитарних невусів.

2. Клінічні та гістологічні особливості меланоцитарних невусів епідермального походження.

3. Критерії змін меланоцитарного невуса, які дозволяють запідозрити його малігнізацію.

4. Голубий невус (простий, клітинний, комбінований, глибоко пенетруючий), як представник меланоцитарних невусів дермального походження.

5. Доброякісні дермальні меланози (монгольська пляма, невус ) та їх особливості.

6. Перебіг і прогноз меланоцитарних невусів. Вроджені меланоцитарні невуси.

7. Непухлинні пігментації: веснянки, лентиго. Диференціальна діагностика, профілактика.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 77-85, 93-101.

 2. Петерсон Б.Е. Онкология.- М.,1980.- C. 146-179, 185-190.

 3. Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 67-82, 121-134.

 4. Матеріали лекції.

 5. Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №3: Доброякісні епідермальні пухлини і пухлиноподібні новоутвори шкіри.

Актуальність теми: Основним завданням організації онкологічної допомоги є в тому числі – забезпечення своєчасного виявлення передракових захворювань факультативних та облігатних передраків. Чіткі критерії диференційної діагностики та правильний алгоритм роботи лікаря первинної, вторинної ланки дає можливість ранньої діагностики пухлинних захворювань.

Мета заняття: Дати основи своєчасного розпізнавання і діагностики доброякісних епідермальних пухлин і пухлиноподібних новоутворів шкіри.

Знати

Вміти:

1.Надати диференціальну діагностику та гістопатологію епідермальних невусів.

2. Класифікація доброякісних епідер-мальних пухлин: себорейний кератоз, світлоклітинна акантома, фіброепіте-ліальний поліп, бородавчата дискератома, шкірний ріг, доброякісний ліхеноїдний кератоз. Їх клінічна картина та гістологіч-ні особливості.

3. Кератоакантома: класифікація, стадії росту та інволюція, атипові форми, диференційна діагностика з плоскоклітинним раком шкіри.

4. Бородавчаті (вірусної етіології) ураження шкіри: прості, підошвенні, плоскі бородавки, гострокінцеві кондиломи.1. Діагностувати доброякісні епідермальні пухлини.

2. Проводити диференціальну діагностику

кератоакантом з плоскоклітинним раком шкіри

3. Лікування та профілактика рецидивів при вірусних ураженнях шкіри

4. Класифікувати епідермальні невуси:

папіломатозний, бородавчатий, акантолітичний (різні види), запальний лінійний (дермальний і ліхеноїдний невуси, невоїдний псоріаз).

5. Клініка, лікування та профілактика рецидивів вірусних уражень шкіри.


ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення навчальної літератури до практичного заняття

Зміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Класифікація епідермальних невусів

Себорейний кератоз, світлоклітинна акантома, фіброепітеліальний поліп, бородавчата дискератома, шкірний ріг, доброякісний ліхеноїдний кератоз. Їх клінічна картина та гістологічні особливості.

Кератоакантома: класифікація.

Вказати стадії росту та інволюції, атипові форми, диференціальна діагностика з плоскоклітинним раком шкіри.

Етіологія та епідеміологія вірусних уражень шкіри

Клініка, лікування та профілактика рецидивів.

Питання для контролю набутих знань

1. Диференціальна діагностика та гістопатологія епідермальних невусів.

2. Класифікація епідермальних невусів: папіломатозний, бородавчатий, акантолітичний (різні види), запальний лінійний (дермальний і ліхеноїдний невуси, неводний псоріаз).

3. Класифікація доброякісних епідермальних пухлин: себорейний кератоз, світлоклітинна акантома, фіброепітеліальний поліп, бородавчата дискератома, шкірний ріг, доброякісний ліхеноїдний кератоз. Їх клінічна картина та гістологічні особливості.

4. Кератоакантома: класифікація, стадії росту та інволюція, атипові форми, диференціальна діагностика з плоскоклітинним раком шкіри.

5. Бородавчаті (вірусної етіології) пораження шкіри: прості, підошвенні, плоскі бородавки, гострокінцеві кондиломи, контагіозний молюск.

6. Етіологія та епідеміологія вірусних поражень шкіри, клініка, лікування та профілактика рецидивів.

ЛІТЕРАТУРА

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 77-85, 93-101.

2.Петерсон Б.Е. Онкология.- М.,1980.- C. 146-179, 185-190.

3.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 67-82, 121-134.

4.Матеріали лекції.

5.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №4: Передракові епітеліальні ураження шкіри. Доброякісні пухлини придатків шкіри. Доброякісні пухлини дерми і підшкірної жирової клітковини.
Актуальність теми: Виникненню раку шкіри передують різні передпухлинні стани – ураження, які часто стають інвазивною пухлиною так часто, що їх розвиток може бути передбачуваним. Таким чином це зумовлює необхідність у вчасній їх діагностиці.

Мета заняття: Забезпечити формування навичок діагностування і лікування передракових епітеліальних уражень шкіри.

Знати:

Вміти:

1. Назвати передракові епітеліальні ураження шкіри: сонячний кератоз, пігментна ксеродерма, хронічний радіаційний дерматит, реактивний кератоз, лейкоплакія порожнини рота, лейкоплакія вульви. Тригерні фактори злоякісної трансформації епідермісу та інших шарів шкіри.

2. Доброякісні пухлини потових і сальних залоз: папілярна еккринова аденома, аденома сальних залоз. Пілосеборейні гіперплазії: комедоновий невус, невус Беккера, себорейний невус.

3.Судинні гіперплазії: піогенна гранульома. Доброякісні пухлини сполучної (фіброма), нервової (нейрофіброма), жирової (ліпома) тканин. Клініка, діагностика, лікування.


1. Діагностувати передракові епітеліальні пораження шкіри. Доброякісні пухлини придатків шкіри. Доброякісні пухлини дерми і підшкірної жирової клітковини.

2. Проводити диференційну діагностику

передракових епітеліальних уражень шкіри з плоскоклітинним раком шкіри

3. Фолікулярні кісти: епітеліальна кіста, міліум, волосяна кіста – атерома. Клініка, діагностика, лікуванняОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення навчальної літератури до практичного заняття

Зміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Класифікація передракових епітеліальних уражень шкіри: соняшний кератоз, пігментна ксеродерма, хронічний радіаційний дерматит, реактивний кератоз, лейкоплакія порожнини рота, лейкоплакія вульви. Трігерні фактори злоякісної трансформації епідермісу та інших шарів шкіри.

Себорейний кератоз, світлоклітинна акантома, фіброепітеліальний поліп, бородавчата дискератома, шкірний ріг, доброякісний ліхеноїдний кератоз. Їх клінічна картина та гістологічні особливості.


Судинні мальформації: невус Унни, винний невус: класифікація.

Вказати стадії росту та інволюція, атипові форми.

Етіологія та епідеміологія

Клініка, :ангіоматозний невус: гістопатологія, класифікація, перебіг, лікування, прогноз


Питання для контролю набутих знань

1. Передракові епітеліальні пораження шкіри: соняшний кератоз, пігментна ксеродерма, хронічний радіаційний дерматит, реактивний кератоз, лейкоплакія порожнини рота, лейкоплакія вульви. Трігерні фактори злоякісної трансформації епідермісу та інших шарів шкіри.

2. Доброякісні пухлини потових і сальних залоз: папілярна еккринова аденома, аденома сальних залоз. Пілосеборейні гіперплазії: комедоновий невус, невус Беккера, себорейний невус.

3. Судинні мальформації: невус Унни, винний невус. Ангіоматозний невус: гістопатологія, класифікація, перебіг, лікування, прогноз. Судинні гіперплазії: піогенна гранульома.

4. Доброякісні пухлини сполучної (фіброма), нервової (нейрофіброма), жирової (ліпома) тканин. Клініка, діагностика, лікування.

5. Фолікулярні кісти: епітеліальна кіста, міліум, волосяна кіста – атерома. Клініка, діагностика, лікування.Література

1. Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2. Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3. Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4. Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5. Матеріали лекції.

6. Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультету


ТЕМА №5:. Паранеопластичні дерматози.

Актуальність теми: Злоякісні пухлини крім місцевої симптоматики, пов’язаної з ураженням того або іншого органа, призводять до розвитку загальних симптомів. Пухлина захоплює всі поживні речовини з організму і може створювати своєрідний вплив на організм, що і отримало назву пара неоплазій. Роспізнавання даних станів веде до своєчасної діагностики. А відтак лікування злоякісних пухлин.

Мета заняття: Забезпечити засвоєння прийомів діагностики, лікування і профілактики паранеопластичних дерматозів

Знати:

Вміти:

1. Облігатні паранеопластичні дерматози: злоякісний чорний акантоз, акрокератоз псоріазиформний Базекса, еритема круговидна Гаммеля, ланугінозний гіпертрихоз, еритема мігруюча некролітична. Критерії зв`язку дерматозів зі злоякісними пухлинами.

2. Факультативні паранеопластичні дерматози: карциноїдний синдром, набутий пахідермоперіостоз, ретикулогістіоцитоз, пухлино індукована кріоглобулінемія, набута кератодермія долонь і підошов, набутий іхтіоз, дерматоміозит у дорослих, бульозний пемфігоїд, хвороба Кауден, вроджений дискератоз, синдром Гарднера, синдром Блума.
1. Діагностувати облігатні паранеопластичні дерматози

2. Проводити диференціальну діагностику

злоякісний чорний акантоз, акрокератоз псоріазиформний Базекса, еритема круговидна Гаммеля, ланугінозний гіпертрихоз, еритема мігруюча некролітична. Критерії зв`язку дерматозів зі злоякісними пухлинами.

3. Клініка, діагностика, лікування факультативних паранеопластичних дерматозів.
ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення навчальної літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Облігатні паранеопластичні дерматози

Діагнозувати злоякісний чорний акантоз, акрокератоз псоріазиформний Базекса, еритема круговидна Гаммеля, ланугінозний гіпертрихоз, еритема мігруюча некролітична. Критерії зв`язку дерматозів зі злоякісними пухлинами

Факультативні паранеопластичні дерматози

Вміти класифікувати , знати клініку карциноїдного синдрому,набутогопахідермоперіостозу, ретикулогістіоцитоз, пухлино індукована кріоглобулінемія, набута кератодермія долонь і підошов, набутий іхтіоз, дерматоміозит у дорослих, бульозний пемфігоїд, хвороба Кауден, вроджений дискератоз, синдром Гарднера, синдром Блума.


Питання для контролю набутих знань:

1. Облігатні паранеопластичні дерматози: злоякісний чорний акантоз, акрокератоз псоріазиформний Базекса, еритема круговидна Гаммеля, ланугінозний гіпертрихоз, еритема мігруюча некролітична. Критерії зв`язку дерматозів зі злоякісними пухлинами.

2. Факультативні паранеопластичні дерматози: карциноїдний синдром, набутий пахідермоперіостоз, ретикулогістіоцитоз, пухлино індукована кріоглобулінемія, набута кератодермія долонь і підошов, набутий іхтіоз, дерматоміозит у дорослих, бульозний пемфігоїд, хвороба Кауден, вроджений дискератоз, синдром Гарднера, синдром Блума.

Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.

6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №6: Механізми канцерогенезу пухлин шкіри, канцерогенні фактори, імунологія пухлин шкіри. Пухлини шкіри при генетичних синдромах. Паранеопластичні дерматози.

Актуальність теми: Виникненню раку шкіри передують різні передпухлинні стани – ураження, які часто стають інвазивною пухлиною Злоякісні пухлини крім місцевої симптоматики, пов’язаної з ураженням того або іншого органа, призводять до розвитку загальних симптомів. Пухлина захоплює всі поживні речовини з організму і може створювати своєрідний вплив на організм, що і отримало назву пара неоплазій. Роспізнавання даних станів веде до своєчасної діагностики. А відтак лікування злоякісних пухлин.

Мета заняття: Забезпечити засвоєння прийомів діагностики, лікування і профілактики паранеопластичних дерматозів та пухлин шкіри при генетичних синдромах.


Знати:

Вміти:

1. Канцерогенез пухлин шкіри: види канцерогенних факторів, теорії канцерогенезу.

2. Метаболізм промоторів пухлинного росту, значення системи цитохрому Р-450 шкіри на етапах канцерогенезу. 3.Промоторна дія механічного пошкодження шкіри.

3. Імунологія пухлин шкіри. Ангіогенез, інгібітори та модулятори ангіогенезу. Значення цитокінів в канцерогенезі пухлин шкіри.

4. Клінічна картина уражень шкіри при синдромах, пов’язаних з поліпозом шлунково-кишкового тракту. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз.1. Діагностувати облігатні паранеопластичні дерматози

2. Виявити знання клінічної картини уражень шкіри при синдромах, пов’язаних з поліпозом шлунково-кишкового тракту. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз.

3. Клініка, діагностика, лікування факультативних паранеопластичних дерматозів.

4. Розпізнавати лінічну картину уражень шкіри при синдромах, пов’язаних з генетичною нестабільністю. Діагностика, лікування, прогноз.


ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняття

Зміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Канцерогенез пухлин шкіри та метаболізм промоторів пухлинного росту

Критерії зв`язку дерматозів зі злоякісними пухлинами

.Промоторна дія механічного пошкодження шкіри

Вміти класифікувати ураження шкіри при синдромах, пов’язаних з поліпозом шлунково-кишкового тракту. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз.Питання для контролю набутих знань:

1.Канцерогенез пухлин шкіри: види канцерогенних факторів, теорії канцерогенезу.

2.Метаболізм промоторів пухлинного росту, значення системи цитохрому Р-450 шкіри на етапах канцерогенезу. 3.Промоторна дія механічного пошкодження шкіри.

4.Імунологія пухлин шкіри. Ангіогенез, інгібітори та модулятори ангіогенезу. Значення цитокінів в канцерогенезі пухлин шкіри.

5.Клінічна картина уражень шкіри при синдромах, пов’язаних з генетичною нестабільністю. Діагностика, лікування, прогноз.

6.Клінічна картина уражень шкіри при синдромах, пов’язаних з поліпозом шлунково-кишкового тракту. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз.


Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.

6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №7:Принципи лікування пухлин шкіри.

Актуальність теми: Особливе місце в патології шкіри займають онкологічні захворювання, які можуть розвиватися первинно або внаслідок метастазів. Ввиду того, що рак шкіри рахується виліковною хворобою, не всі хворі потрапляють в онкологічні заклади для своєчасного лікування.

Мета заняття: Забезпечити засвоєння прийомів діагностики, лікування пухлин шкіри

Знати:

Вміти:

Фактори зростання частоти раку шкіри, передпухлинні захворювання і групи онкоризику.

Зібрати ретельний анамнез і скарги хворого в динаміці, описати локальний статус.

1. Променева терапія новоутворів шкіри. Показання і протипоказання. Методи дистанційної і контактної променевої терапії, режими фракціонування. Критерії ефективності променевого лікування злоякісних новоутворів шкіри. Можливі місцеві і системні ускладення при проведенні променевої терапії, способи їх корекції.

2. Спеціальні та допоміжні методи лікування пухлин в дерматоонкології. Покази та протипокази до їх застосування. Комбіноване та комплексне лікування злоякісної пухлинної патології шкірних покривів.1. Провести фізикальне обстеження пацієнта із патологією шкіри. Взяти мазки відбитки. Вказати покази до променевої терапії.

2. Обґрунтувати покази до хірургічного методу лікування пухлин шкіри. Показання та протипоказання. Класифікація оперативних втручань в дерматоонкологіїОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Вивчити дані про захворюваність на РШ.

Використати дані канцер-реєстру України

Передракові захворювання шкіри. Клініка, діагностика, лікування.

Особливості будови шкіри, вивчити основні канцерогенні фактори для РШ.

Сучасні підходи до імунотерапії пухлин шкіри. Системна і місцева терапія препаратами рекомбінантних інтерферонів.

Застосування моноклональних антитіл з терапевтичною метою, таргетна терапія

Хіміотерапія в комбінованому та комплексному лікуванні дерматоонкологічної патології


. Показання і протипоказання, групи хіміопрепаратів, механізми їх дії. Системна хіміотерапія і методики місцевого застосування хіміотерапевтичних препаратів. Найбільш часті ускладнення при застосуванні хіміопрепаратів, способи їх корекції.

Питання для контролю набутих знань:

1.Спеціальні та допоміжні методи лікування пухлин в дерматоонкології. Покази та протипокази до їх застосування. Комбіноване та комплексне лікування злоякісної пухлинної патології шкірних покривів.

2.Хірургічний метод лікування пухлин шкіри. Показання та протипоказання.

3.Хірургічні методи лікування новоутворів шкіри: кріохірургія, кюретаж, електродисекція, фотодинамічна та лазерна терапія, радіохірургічний метод. Суть і техніка виконання.

4.Променева терапія новоутворів шкіри. Показання і протипоказання. Методи дистанційної і контактної променевої терапії, режими фракціонування. Критерії ефективності променевого лікування злоякісних новоутворів шкіри. Можливі місцеві і системні ускладення при проведенні променевої терапії, способи їх корекції.

5.Сучасні підходи до імунотерапії пухлин шкіри. Застосування моноклональних антитіл з терапевтичною метою, таргетна терапія.

6.Хіміотерапія в комбінованому та комплексному лікуванні дерматоонкологічної патології. Показання і протипоказання, групи хіміопрепаратів, механізми їх дії. Системна хіміотерапія і методики місцевого застосування хіміотерапевтичних препаратів. Найбільш часті ускладнення при застосуванні хіміопрепаратів, способи їх корекції.

7.Хімічна деструкція епітеліальних пухлин шкіри. Показання і протипоказання до застосування методу.Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.

6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №8: Меланома. Клініка, діагностика та лікування.

Актуальність теми: Меланома на відміну від базальноклітинного та плоско клітинного раку шкіри, представляє собою модель модель злоякісної пухлини для якої характерний на тільки місцевий ріст, а і поява реґіонарних лімфогенних метастазів і розвиток віддалених. Серед пігментних утворень меланома є надзвичайно небезпечною пухлиною і складає 10% всіх злоякісних пухлин шкіри.

Мета заняття: Освоїти алгоритми обстеження хворого із підозрою на, меланому, методи ранньої діагностики, профілактики та лікування раку меланоми.

Знати:

Вміти:

Фактори зростання частоти меланоми, передпухлинні захворювання і групи онкоризику.

Зібрати ретельний анамнез і скарги хворого в динаміці, описати локальний статус.

1. Меланома: передракові захворювання, первинна і вторинна профілактика виникнення захворювання.

 1. 2. Основні клініко-морфологічні форми меланом. Особливості ранніх проявів малігнізації невусів, критерії «ABCDE”. Фази розвитку меланоми, варіанти росту, класифікація меланом за стадіями. Незвичайні і некласифіковані форми росту меланоми.

Методи діагностики меланом.

3. Загальні принципи лікування меланом
1. Провести фізикальне обстеження пацієнта із патологією шкіри. Взяти мазки відбитки. Вказати покази до променевої терапії.

2. Скринінг меланом, значення самообстеження і дерматоскопії в ранньому виявленні злоякісних пігментних новоутворів шкіри.

3. Особливості забору матеріалу для морфологічних досліджень при меланомах. Метод «сторожового» лімфовузла при визначенні ступеня поширення пухлинного процесу.

4. Покази до застосування хірургічного методу, променевої та хіміотерапії. Імунотерапія в лікування меланом.
ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Вивчити дані про захворюваність меланомою.

Використати дані канцер-реєстру України

Передракові захворювання шкіри. Клініка, діагностика, лікування.

Особливості будови шкіри, вивчити основні канцерогенні фактори для раку шкіри.

Сучасні підходи до імунотерапії. Загальні принципи лікування меланом. Системна і місцева терапія препаратами рекомбінантних інтерферонів.

Застосування моноклональних антитіл з терапевтичною метою, таргетна терапія

Хіміотерапія в комбінованому та комплексному лікуванні меланом


Показання і протипоказання, групи хіміопрепаратів, механізми їх дії. Системна хіміотерапія і методики місцевого застосування хіміотерапевтичних препаратів. Найбільш часті ускладнення при застосуванні хіміопрепаратів, способи їх корекції.

Питання для контролю набутих знань:

1.Меланома: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, первинна і вторинна профілактика виникнення захворювання. Скринінг меланом, значення самообстеження і дерматоскопії в ранньому виявленні злоякісних пігментних новоутворів шкіри.

2.Основні клініко-морфологічні форми меланом. Особливості ранніх проявів малігнізації невусів, критерії «ABCDE”. Фази розвитку меланоми, варіанти росту, класифікація меланом за стадіями. Незвичайні і некласифіковані форми росту меланоми.

3.Методи діагностики меланом. Особливості забору матеріалу для морфологічних досліджень при меланомах. Метод «сторожового» лімфовузла при визначенні ступеня поширення пухлинного процесу.

4. Загальні принципи лікування меланом. Покази до застосування хірургічного методу, променевої та хіміотерапії. Імунотерапія в лікування меланом.

5.Фактори прогнозу перебігу меланоми. Шляхи метастазування, зони реґіонарного метастазування, фактори, що стимулюють появу метастазів. Методи виявлення реґіонарних і віддалених метастазів меланоми.Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

4.Матеріали лекції.

5.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №9: Злоякісні епідермальні пухлини шкіри. Плоскоклітинний рак шкіри. Клініка, діагностика та лікування.

Актуальність теми: Захворюваність раком шкіри в динаміці має тенденцію до росту, особливо за останні 10 років. Плоскоклітинний рак шкіри є найпоширенішими пухлинами шкіри в людини. Рак шкіри складає 10-17% в загальній структурі онкологічної захворюваності.Тому запорукою своєчасного надання спеціальної допомоги є критерій ранньо діагностики та проведення адекватної первинної та вторинної профілактики захворювань шкіри.

Мета заняття: Оволодіти методами діагностики, приділити значення комплексу профілактики плоско клітинного раку шкіри та базаліоми.

Знати:

Вміти:

1. Внутрішньоепідермальні форми плоскоклітинного раку шкіри: хвороба Боуена, еритроплазія Кейра.

2. Плоскоклітинний рак шкіри: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання.
1.Етіологія, клінічна картина, ознаки транс, класифікація за стадіями і гістологічними формами формації в інвазивний рак.

2 Назвати шляхи метастазування, зони реґіонарного метастазування, методи виявлення реґіонарних і віддалених метастазів плоскоклітинного раку шкіри.
ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Внутрішньоепідермальні форми плоскоклітинного раку шкіри

Етіологія, клінічна картина, ознаки трансформації в інвазивний рак.

Клінічні форми плоскоклітинного раку шкіри: діагностика, морфологічна діагностика, диференціальна діагностика.

Шляхи метастазування, зони реґіонарного метастазування, методи виявлення реґіонарних і віддалених метастазів плоскоклітинного раку шкіри.
Клінічна характеристика особливих форм плоскоклітинного раку зовнішніх локалізацій (губи, язика, порожнини рота, статевого члена, вульви). Особливості картини і перебігу раку шкіри, який виник на фоні передпухлинних захворювань, лікування.

Питання для контролю набутих знань:

1.Внутрішньоепідермальні форми плоскоклітинного раку шкіри: хвороба Боуена, еритроплазія Кейра. Етіологія, клінічна картина, ознаки трансформації в інвазивний рак.

2.Плоскоклітинний рак шкіри: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, класифікація за стадіями і гістологічними формами.

3.Клінічні форми плоскоклітинного раку шкіри: діагностика, морфологічна діагностика, диференціальна діагностика. Шляхи метастазування, зони реґіонарного метастазування, методи виявлення реґіонарних і віддалених метастазів плоскоклітинного раку шкіри.

4.Клінічна характеристика особливих форм плоскоклітинного раку зовнішніх локалізацій (губи, язика, порожнини рота, статевого члена, вульви).

5.Методи хірургічного і променевого лікування плоскоклітинного раку шкіри. Особливості лікування в залежності від локалізації і стадії процесу. Комбіноване і комплексне лікування, паліативна і симптоматична терапія при запущених формах захворювання.Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.

6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №10: Злоякісні пухлини дерми і підшкірної жирової клітковини. Клініка, діагностика та лікування.

Актуальність теми: Особливе місце в патології шкіри займають онкологічні захворювання, які можуть розвиватися первинно або внаслідок метастазів. Ввиду того, що рак шкіри рахується виліковною хворобою, не всі хворі потрапляють в онкологічні заклади для своєчасного лікування.

Мета заняття: Забезпечити засвоєння прийомів діагностики, лікування пухлин шкіри


Знати:

Вміти:

1. Злоякісні судинні пухлини дерми і підшкірної жирової клітковини: ангіосаркома, гемангіоперицитома, саркома Капоші, злоякісні пухлини лімфатичних судин. Клініка, діагностика, лікування.

2. Злоякісні пухлини шкіри нервового походження. Клініка, діагностика, лікування.

3. Злоякісні пухлини шкіри з м’язової тканини. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.


1. Класифікація злоякісних судинних пухлин дерми і підшкірної жирової клітковини.

2. Назвати основні диференційні критерії пухлин дерми і підшкірної жирової клітковини.

3. Обгрунтувати покази до спеціального лікування в залежності від морфологічної структури та поширення злоякісних пухлин шкіри.

ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Злоякісні судинні пухлини дерми і підшкірної жирової клітковини:

Ангіосаркома, гемангіоперицитома, саркома Капоші, злоякісні пухлини лімфатичних судин. Клініка, діагностика, лікування.

Злоякісні пухлини шкіри нервового походження.

Клінічна характеристика, діагностика, лікування.

Злоякісні пухлини шкіри з жирової тканини.

Обґрунтувати клінічну характеристику, діагностику, лікування.

Питання для контролю набутих знань:

1.Злоякісні судинні пухлини дерми і підшкірної жирової клітковини: ангіосаркома, гемангіоперицитома, саркома Капоші, злоякісні пухлини лімфатичних судин. Клініка, діагностика, лікування.

2.Злоякісні пухлини шкіри нервового походження. Клініка, діагностика, лікування.

3.Злоякісні пухлини шкіри з м’язової тканини. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

4.Злоякісні пухлини шкіри з волокнистої сполучної тканини. Клініка, діагностика, лікування.

5.Злоякісні пухлини шкіри з жирової тканини. Клініка, діагностика, лікування.Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.

6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультету

ТЕМА №12: Шкірні лімфопроліферативні пухлини. Лікування.

Актуальність теми: Особливе місце в патології шкіри займають онкологічні захворювання, які можуть розвиватися первинно або внаслідок метастазів. У зв’язку з тим, що рак шкіри рахується виліковною хворобою, не всі хворі потрапляють в онкологічні заклади для своєчасного лікування. Подолати це можливо завдяки ретельній роботі на ланці надання первинної допомоги та формуванню груп ризику по даному захворюванню.

Мета заняття: Забезпечити засвоєння прийомів діагностики, лікування пухлин шкіри

Знати:

Вміти:

1 Фактори зростання частоти шкірних лімфопроліферативних пухлин.

1. Зібрати ретельний анамнез і скарги хворого в динаміці, описати локальний статус.

1. Патогенез злоякісних лімфом шкіри, значення вірусів і шкідливих факторів виробництва у їх розвитку. Класифікація злоякісних лімфом шкіри.

2. Загальні клінічні прояви злоякісних лімфом шкіри. Діагностика Т-клітинної злоякісної лімфоми шкіри.

3. Клініко-морфологічна характеристика хворих на В-клітинну злоякісну лімфому шкіри.

4. Лімфогрануломатоз шкіри, його ознаки. Гістологічні варіанти захворювання. Специфічні і неспецифічні зміни шкіри при лімфогрануломатозі, механізм їх виникнення.2. Провести фізикальне обстеження пацієнта із патологією шкіри. Взяти мазки відбитки. Вказати покази до променевої терапії.

3. Обґрунтувати покази до хірургічного методу лікування пухлин шкіри. Показання та протипоказання. Класифікація оперативних втручань в дерматоонкології

4. Тактика диспансерного спостереження за хворими на злоякісні лімфоми шкіри.

5. Лікування.ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Вивчити дані про захворюваність на лімфопроліферативні пухлини шкіри.

Використати дані канцер-реєстру України

Передракові захворювання шкіри. Клініка, діагностика, лікування.

Особливості будови шкіри, вивчити основні канцерогенні фактори для РШ.

Сучасні підходи до терапії лімфопроліферативних пухлин шкіри Системна і місцева терапія .

Застосування моноклональних антитіл з терапевтичною метою, таргетна терапія

Хіміотерапія в комбінованому та комплексному лікуванні дерматоонкологічної патології


.Показання і протипоказання, групи хіміопрепаратів, механізми їх дії. Системна хіміотерапія і методики місцевого застосування хіміотерапевтичних препаратів. Найбільш часті ускладнення при застосуванні хіміопрепаратів, способи їх корекції.

Питання для контролю набутих знань:

1.Патогенез злоякісних лімфом шкіри, значення вірусів і шкідливих факторів виробництва у їх розвитку. Класифікація злоякісних лімфом шкіри.

2.Загальні клінічні прояви злоякісних лімфом шкіри. Діагностика Т-клітинної злоякісної лімфоми шкіри.

3.Клініко-морфологічна характеристика хворих на В-клітинну злоякісну лімфому шкіри.

4.Лімфогрануломатоз шкіри, його ознаки. Гістологічні варіанти захворювання. Специфічні і неспецифічні зміни шкіри при лімфогрануломатозі, механізм їх виникнення.

5.Ураження шкіри при гістіоцитозі Х, лейкеміях. Діагностика, диференціальна діагностика, значення імунологічних методів дослідження.

6.Лікування злоякісних лімфом шкіри. Тактика диспансерного спостереження за хворими на злоякісні лімфоми шкіри.
Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.

6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття з дерматоонкології для студентів 6-го курсу медичного факультетуТЕМА №13: Злоякісні епідермальні пухлини шкіри. Базаліома. Клініка, діагностика та лікування.

Актуальність теми: Захворюваність раком шкіри в динаміці має тенденцію до росту, особливо за останні 10 років. Базальноклітинний рак шкіри є найпоширенішими пухлинами шкіри в людини. Рак шкіри складає 10-17% в загальній структурі онкологічної захворюваності.Тому запорукою своєчасного надання спеціальної допомоги є критерій ранньо діагностики та проведення адекватної первинної та вторинної профілактики захворювань шкіри.

Мета заняття: Оволодіти методами діагностики, приділити значення комплексу профілактики плоско клітинного раку шкіри та базаліоми.

Знати:

Вміти:

1. Епідеміологія базальноклітинного раку шкіри. Клінічна картина і основні форми росту базаліом. Особливості перебігу базальноклітинного раку шкіри, прогноз. Первинна і вторинна профілактика раку шкіри.


1. Обгрунтувати


ОРІЄНТИРНА КАРТА

для самостійного вивчення учбової літератури до практичного заняттяЗміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

Принципи та методи лікування базальноклітинного раку шкіри в залежності від локалізації, форми росту і стадії захворювання, критерії оцінки його ефективності.


Клінічна характеристика особливих форм базаліоми. Особливості картини і перебігу раку шкіри, який виник на фоні передпухлинних захворювань, лікування.

Питання для контролю набутих знань:

1.Внутрішньоепідермальні форми плоскоклітинного раку шкіри: хвороба Боуена, еритроплазія Кейра. Етіологія, клінічна картина, ознаки трансформації в інвазивний рак.

2.Плоскоклітинний рак шкіри: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, класифікація за стадіями і гістологічними формами.

3.Клінічні форми плоскоклітинного раку шкіри: діагностика, морфологічна діагностика, диференціальна діагностика. Шляхи метастазування, зони реґіонарного метастазування, методи виявлення реґіонарних і віддалених метастазів плоскоклітинного раку шкіри.

4.Клінічна характеристика особливих форм плоскоклітинного раку зовнішніх локалізацій (губи, язика, порожнини рота, статевого члена, вульви).

5.Методи хірургічного і променевого лікування плоскоклітинного раку шкіри. Особливості лікування в залежності від локалізації і стадії процесу. Комбіноване і комплексне лікування, паліативна і симптоматична терапія при запущених формах захворювання.

6.Епідеміологія базальноклітинного раку шкіри. Клінічна картина і основні форми росту базаліом. Профілактика раку шкіри.

7.Принципи та методи лікування базальноклітинного раку шкіри .

8.Метатипічний рак шкіри. Маммарна та екстрамаммарна хвороба Педжета. Клініка, діагностика, лікування.

Література

1.Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія.- Львів, 1998.- С. 5-45.

2.Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.: Книга плюс.– 2006.– С. 3-25.

3.Петерсон Б.Е. Онкология. – М., Медицина, 1980. С. 19-71.

4.Питання загальної онкології (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 1997.

5.Матеріали лекції.6.Бондар Г.В. і співавт.Вибрані лекції з клінічної онкології-Донецьк «Видавничий дім «Кальміус»- 2009.- С 4-70.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка