Методична вказівка для студентів 4 курсу медичного факультету з дисципліни «Хірургія», модуль 1 «Абдомінальна хірургія» практичне заняття №1 ( 6 год.) Тема: гострий апендицит. Ускладнення гострого апендицитуСкачати 102.88 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір102.88 Kb.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

з дисципліни «Хірургія»,

модуль 1 «Абдомінальна хірургія»

практичне заняття №1 ( 6 год.)
ТЕМА: ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ. УСКЛАДНЕННЯ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ.ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ У ДІТЕЙ, ВАГІТНИХ, ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ.

Мета: Вміти діагностувати, знати клінічні особливості перебігу та лікування типових, атипових і ускладнених форм гострого апендициту, принципи і методи їх оперативного лікування.

Професійна орієнтація студентів:

Гострий апендицит є однією з важливих проблем сучасної хірургії (апендектомія складає 20–40 % від усіх хірургічних операцій). Переважно гострий апендицит дає яскраву клінічну картину, проте нерідко має місце атиповий перебіг захворювання, що створює діагностичні труднощі, призводить до значної кількості ускладнень і навіть летальних випадків, які складають в середньому 0,1–0,3 %.


Методика виконання практичної роботи. Практична частина заняття 9.00-12.00

Алгоритм спілкування студентів із пацієнтами з патологією, що розглядається по темі (комунікативні навички):

 1. Привітатись та назвати себе.

 2. На обличчі повинна бути привітна усмішка - це дозволяє встановити до вас довірчих відносин з боку пацієнта.

 3. Пацієнту в приємній формі слід пояснити мету візиту, тему й тривалість бесіди та отримати його згоду.

 4. Якщо пацієнт тільки поступає в стаціонар провести коректну та спокійну бесіду з його родичами, в якій разом з лікуючим лікарем повідомити їх про попередній діагноз, мету госпіталізації, проведення певних обстежень, які плануються для виконання в майбутньому.

 5. Перед проведенням фізикальних методів обстеження пояснити пацієнту яке обстеження буде виконано, вказати на певні неприємні відчуття і дискомфорт, які може відчути пацієнт під час цього обстеження, наголосити на обов'язковості цього обстеження в діагностиці даного захворювання та отримати його згоду.

 6. За потреби транспортування до місця обстеження (оглядова кімната, УЗД-кабінет) пояснити її необхідність пацієнту.

 7. Підготуватись до проведення обстеження (для даної патології мається на увазі пальпація живота для визначення патогномонічних симптомів, УЗД правої здухвинної ділянки) – помити руки теплою водою, вдягнути рукавички.

 8. Провести те чи інше заплановане обстеження.

 9. Разом з лікуючим лікарем в коректній та доступній для розуміння пацієнтом формі пояснити результати того чи іншого обстеження.

 10. Залучити близьких пацієнта до бесіди та в доступній формі пояснити їм результати даних обстежень а за наявності попередніх обстежень порівняти їх результати, обов'язково з'ясувавши чи зрозумілі для них ваші пояснення.

 11. Обов'язково тільки в присутності лікуючого лікаря обґрунтовувати доцільність оперативного втручання для лікування даної патології у курованого хворого.

 12. Після проведення хірургічного лікування тільки в присутності лікуючого лікаря та за його згоди слід повідомити результати оперативного втручання хворому та його родичам а також про можливість виникнення тих чи інших ранніх чи віддалених післяопераційних ускладнень.

 13. За умов обстеження хворого в післяопераційному періоді слід пояснити пацієнту як вірно виконувати гігієнічні процедури, тощо.

 14. У ввічливій формі отримати згоду пацієнта на участь в перев'язці.

 15. Разом з лікуючим лікарем пояснити пацієнту, а при потребі і найближчим родичам, ті чи інші дії щодо маніпуляцій, які виконані чи плануються виконуватися в майбутньому а також тактики подальшого лікування.

 16. Завершити бесіду слід обов'язково з побажанням пацієнту найшвидшого одужання.


Робота 1. Студент збирає скарги, анамнез захворювання і життя, проводить об'єктивне обстеження, виявляє основні клінічні ознаки гострого апендициту, складає діагностичну програму, формулює діагноз. На основі скарг, анамнезу захворювання і життя, даних об'єктивного, лабораторного дослідження проводить диференціальний діагноз хворого з гострою патологією черевної порожнини.
Робота 2. Студент збирає скарги, анамнез захворювання і життя, проводить об'єктивне обстеження, виявляє основні клінічні ознаки гострого ускладненого апендициту (інфільтрат, абсцесс, перитоніт, пілефлебіт) та атипових форм гострого апендициту. Складає діагностичну програму, формулює діагноз. На основі скарг, анамнезу захворювання і життя, даних об'єктивного, лабораторного дослідження проводить диференціальний діагноз хворого з неускладненим гострим апендицитом.
Робота 3. Студент збирає скарги, анамнез захворювання і життя, проводить об'єктивне обстеження, виявляє основні клінічні ознаки гострого ускладненого апендициту (інфільтрат, абсцесс, перитоніт, пілефлебіт) та атипових форм гострого апендициту. Складає діагностичну програму, формулює діагноз. На основі скарг, анамнезу захворювання і життя, даних об'єктивного, лабораторного дослідження проводить диференціальний діагноз хворого з неускладненим гострим апендицитом та іншою гострою патологією черевної порожнини.

Програма самопідготовки студентів


1. Уміти виявити основні клінічні ознаки гострого апендициту, його атипових і ускладнених форм.

2. Провести обстеження органів черевної порожнини

2. Провести диференціальний діагноз.

3. Обгрунтувати і сформулювати клінічний діагноз.

4. Діагностувати ускладнення гострого апендициту.

5. Знати покази до оперативного лікування та основні етапи апендектомії.

6. Знати ускладнення апендектомії.

7. Знати ведення післяопераційного періоду, дати призначення хворому в післяопераційному

періоді.

8. Проведення реабілітації та трудової експертизи у хворих після апендектомії.Перерва – 12.00-12.30

Семінарське обговорення теоретичних питань – 12.30-14.00

 1. Диференційна діагностика гострого апендициту.

 2. Особливості перебігу гострого апендициту у хворих молодого і старшого віку.

 3. Етіологія, патогенез та клінічні прояви гострого апендициту.

 4. Диференційна діагностика гострого апендициту.

 5. Діагностичні критерії гострого апендициту (клінічні, лабораторні та інструментальні).

 6. Ускладнення гострого апендициту.

 7. Основні методи лікування гострого апендициту.

 8. Покази до оперативного втручання гострого апендициту. Вибір методу хірургічного лікування гострого апендициту.

 9. Протипокази до оперативного лікування гострого апендициту.

 10. Особливості передопераційної підготовки.

 11. Ускладнення оперативних втручань гострого апендициту.

 12. Принципи ведення післяопераційного періоду після операцій у хворих з гострим апендицитом.

 13. Трудова експертиза.

Перерва – 14.00-14.15

Година самостійної роботи студентів– 14.15-15.00

- розбір завдань тестових ліцензійних іспитів «Крок 2 »;

- оцінювання студентів, які не склали напередодні тестовий контроль за системою «Moodle»;

- здача студентами практичних навичок з відповідним записом у матрикулярну книжку.


Вихідний рівень знань та вмінь:

Зразки тестових завдань та ситуаційних задач.

1. Хвора 30 років. Хворіє протягом 6 годин, коли відмітила болі в епігастральній ділянці, нудоту. Болі наростали і на час огляду локалізувались в правій здухвинній ділянці. Відмічає сухість в роті, одноразове блювання. Гази відходять. Стільця не було. Сечопуск не порушений. При огляді: загальний стан задовільний. Температура тіла 37,8ºС. Пульс – 80/хв, ритмічний, задовільного наповнення; АТ – 130/80 мм рт.ст. Язик вологий. Живіт правильної форми, пальпаторно відмічається напруження м’язів і болі в правій здухвинній ділянці.

Попередній діагноз?

План обстеження?

Тактика лікування?
2. Хворий 70 років. Поступив із скаргами на болі постійного характеру в правій здухвинній ділянці, що турбують протягом доби. Диспепсичних розладів нема. При огляді: загальний стан задовільний. Температура тіла 36,7ºС. Пульс – 90/хв; АТ – 140/90 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт бере участь в акті дихання. В правій здухвинній ділянці локальна болючість, позитивні симптоми Образцова, Бартом’є-Міхельсона. Лейкоцити в крові – 12´109 , п – 18 %.

Попередній діагноз?

План обстеження?

Тактика лікування?


3. Пронос не обов'язковий, але можливий при гострому апендициті у дітей. В яких випадках пронос підтверджує запалення апендикса?

A. При тазовому розміщенні апендикса.

B. У 1-шу добу захворювання.

C. При гіпертермії.

D. У дітей молодшого віку.

E. При ретроперитонеальному розташуванні апендикса.


4. Хворого, 57 років, прооперовано з приводу гострого апендициту. Проте його стан після операції погіршився. Наступного дня було відзначено метеоризм, біль у животі, підвищення температури тіла до 39 0 С. Симптоми подразнення очеревини не спостерігаються. Незважаючи на проведення масивної антибіотикотерапії, стан пацієнта прогресивно погіршується, приєдналася жовтяниця. Яке ускладнення розвинулось у хворого ?

A. Абсцес дугласового простору.

B. Піддіафрагмальний абсцесс.

C. Гангренозний холецистит.

D. Розлитий перитоніт.

E. Пілефлебіт.


5. Чоловік, 28 років, скаржиться на постійний сильний біль у правій половині живота, який віддає у праву поперекову ділянку, високу температуру тіла звечора до 39 0С , яка зранку знижується до 37 0С, утруднену через біль ходьбу, загальну слабість. Хворіє 10 діб. Захворювання почалося з болю в правій поперековій ділянці, незначного підвищення температури. Ці симптоми через 2 дні майже зникли, але потім відновились та поступово наростали. Об'єктивно: помірна болючість, відсутність чіткого напруження м'язів та сумнівний симптом Щоткіна-Блюмберга у правій здухвинній ділянці; значна болючість, напруження м'язів у правій поперековій ділянці. Симптоми Габая, Пастернацького позитивні. Який діагноз найбільш ймовірний?

A. Гострий правобічний паранефрит.

B. Гострий апендицит.

C. Апендикулярний ретроцекальний абсцесс.

D. Апендикулярний інфільтрат.

E. Апендикулярний здухвинний абсцес.


6. Хвору, 23 років, доставлено в лікарню ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більше справа, з іррадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вищезазначені симптоми з'явилися раптово вночі. Остання менструація була 2 тижні тому. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, пульс – 92 за 1 хв, температура тіла – 36,6 0С, артеріальний тиск – 100/60 мм рт. ст. Живіт дещо напружений, незначно болючий у нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабопозитивні. Аналіз крові: гемоглобін – 98 г/л. Сформулюйте найбільш вірогідний попередній діагноз:

A. Апоплексія яєчника.

B. Гострий апендицит.

C. Кишкова непрохідність.

D. Позаматкова вагітність.

E. Ниркова коліка.


Студент повинен знати:


 1. Класифікацію гострого апендициту (клінічна, морфологічна).

 2. Клінічні фази перебігу гострого апендициту.

 3. Особливості клінічного перебігу атипових форм гострого апендициту.

 4. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту у дітей.

 5. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту у вагітних.

 6. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту у похилому і старечому віці.

 7. Диференціальну діагностику гострого апендициту з проривною виразкою шлунка і

 8. дванадцятипалої кишки.

 9. Диференціальну діагностику гострого апендициту з гострим холециститом та панкреатитом.

 10. Диференціальну діагностику гострого апендициту з гострою кишковою непрохідністю.

 11. Диференціальну діагностику гострого апендициту з гінекологічними захворюваннями.

 12. Диференціальну діагностику гострого апендициту з захворюваннями сечовидільної системи.

 13. Симптоми характерні для ретроцекального розташування червоподібного паростка?

 14. Ускладнення гострого апендициту.

 15. Типи апендектомій.

 16. Апендикулярний абсцес. Діагностика. Лікування.

 17. Апендикулярний інфільтрат. Діагностика. Лікування.

 18. Апендикулярний перитоніт. Діагностика . Лікування.

 19. Ранні ускладнення апендектомії.

 20. Пізні ускладнення апендектомії.

 21. Клінічні особливості гострого ретроцекального апендициту.

 22. Клінічні особливості гострого апендициту при тазовому розміщенні апендикса.

 23. Клінічні особливості гострого апендициту при підпечінковому розміщенні апендикса.

 24. Клінічні особливості гострого апендициту при медіальному розміщенні червоподібного

 25. відростка.

 26. Особливості клінічного перебігу і діагностики гострого апендициту у дітей.

 27. Особливості клінічного перебігу і діагностики гострого апендициту у осіб похилого віку.

 28. Особливості клінічного перебігу, діагностики і лікувальної тактики при гострому апендициті у вагітних жінок.


Студент повинен вміти:

1. Зібрати анамнез у хворого.

2. Провести об’єктивне дослідження.


 1. Виявити основні клінічні ознаки атипових і ускладнених форм гострого апендициту.

 2. Обгрунтувати і сформулювати клінічний діагноз, провести диференціальний діагноз.

 3. Обгрунтувати хірургічну тактику лікування.

 4. Написати листок призначень хворому з різними клінічними формами гострого апендициту. Виписати рецепт на антибіотик, знеболюючий препарат.

 5. Провести перев’язку


Джерела інформації:

А - основні:

 1. Хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2010.- 1056 с.

 2. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.-Тернопіль: Укрмедкнига, т.1. 2000.- 536 с

 3. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.-Тернопіль: Укрмедкнига, т.2. 2000.- 536 с.

 4. Л.Я. Ковальчук, Ю.П. Спіженко, В.Ф.Саєнко та інші. Шпитальна хірургія . Тернопіль: Укрмедкнига1999.- 590с.

 5. Матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій

В - додаткові:

 1. Невідкладна хірургія: Керівництво для лікарів / за ред. Ковальчука Л.Я. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 288 с.

 2. Лекції з госпітальної хірургії в 3-х томах. За ред. проф. В.Г. Мішалова. „Асканія".- Київ, 2008.

 3. Атлас хірургічних операці і маніпуляцій / за ред Л. Я. Ковальчука, В. М. Поліщука та ін. Тернопіль- Рівне: «ВЕРТЕКС», 1997. — 428 с.


17. Інформаційні ресурси

1. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=hospital_surgery/classes_stud/uk/med/lik/ptn/4/ Матеріали підготовки студентів до практичних занять / Кафедра хірургії №1 з урологією.
Методичну вказівку склав доц. Смачило І.І.

Обговорено та затвердженона засіданні кафедри

«23» червня 2014 р. Протокол №3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка