Методична розробкаСкачати 254.25 Kb.
Дата конвертації07.11.2016
Розмір254.25 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж транспортної інфраструктури»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Відкритого заняття
з дисципліни «Організація вантажної і комерційної роботи»
спеціальність 5.07010103 «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті»

2014


Методичну розробку з дисципліни «Організація вантажної і комерційної роботи» підготувала Севастьянова Н.Л., викладач Артемівського коледжу транспортної інфраструктури 2014р.

Методична розробка заняття у формі лекції з інтенсивним зворотнім зв’язком

Методична розробка заняття підготовлена згідно програми з дисципліни «Організація вантажної і комерційної роботи», затвердженої Міністерством інфраструктури України в 2011р.

Для викладачів і студентів навчальних закладів 1-2 рівня акредитації

Рецензенти:


 1. Голопьорова Г.О. – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін Артемівського коледжу транспортної інфраструктури
 1. Гасієва Н.К. – методист вищої категорії Артемівського коледжу транспортної інфраструктури

Розглянуто та схвалено на засiданнi циклової комісії «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Артемівського коледжу транспортної інфраструктури (Протокол №__ від _________ 2014 р.)Зміст


 1. Пояснювальна записка 4

 2. План заняття 5

 3. Хід заняття 7

 4. Список літератури 20

 5. Додаток 21


Пояснювальна записка
Методична розробка відкритого заняття з предмету «Організація вантажної і комерційної роботи» розроблена згідно освітньо-професійної програми для спеціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» і пропонує рекомендації до організації та проведення заняття у формі лекції з інтенсивним зворотнім зв’язком.
Заняття в такій формі мобілізує студентів до застосування знань не тільки з попередніх тем дисципліни, а до застосування знань зі спеціальних дисциплін, таких як «Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту», «Залізничні станції та вузли», «Організація руху поїздів», «Технічна експлуатація залізниць і безпека руху», «Автоматизовані системи керування на залізничному транспорті»
На занятті повторюється раніше вивчене, подається і закріплюється новий матеріал, використовуються мультимедійний проектор, ноутбук.
Матеріал, розглянутий на даному занятті, знадобиться при роботі на виробництві.

План заняття:
Тема: «Накладна - договір на перевезення вантажів»
Курс 3
спеціальність: 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
Мета заняття:
Методична: вдосконалити навчальний та виховний процес шляхом впровадження нестандартних методів навчання і комп’ютерних програм
Дидактична: проконтролювати рівень знань студентів з дисципліни «Організація вантажної і комерційної роботи» з попередніх тем, ознайомити студентів з порядком оформлення перевізного документу в електронному вигляді с застосуванням автоматизованих робочих місць АРМ ТВК, АС «Клієнт УЗ» при оформленні перевізного документу.
Виховна: удосконалити професійне спрямування студентів, розвивати навички застосування ділового мовлення та взаємопідтримки
Вид заняття: лекція з інтенсивним зворотнім зв’язком
Міжпредметні зв’язки:
Забезпечуючи: «Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту», «Залізничні станції та вузли», , «Технічна експлуатація залізниць і безпека руху».
Забезпечувані: «Економіка і планування виробництва», «Організація руху поїздів», «Автоматизовані системи керування на залізничному транспорті», дипломне проектування.
Методичне та програмне забезпечення: методична розробка, бланки перевізних документів, презентація у вигляді слайдів:

 1. Виписка з Статуту залізниць України (стаття 23)

 2. Декадна заявка

 3. Облікова картка

 4. Накладна

 5. Відомість вагонів

 6. Вагонний лист

 7. Автоматизована система МЕСПЛАН (АС МЕСПЛАН)

 8. Автоматизоване робоче місце товарного касира (АРМ ТВК)

 9. Автоматизоване робоче місце прийомоздавальника вантажу (АРМ ПЗ)

 10. Автоматизоване робоче місце чергового по станції (АРМ ДСП)

 11. Автоматизована система «Клієнт УЗ» (АС «Клієнт УЗ»)

 12. Тестове завдання

 13. Відео-фільм «Електронний документообіг».


Обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор.

Хід заняття:


 1. Організаційна частина

Привітання студентів, перевірка їх присутності, відповіді на запитання студентів.
 1. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття

Повідомлення студентам теми заняття: «Накладна - договір на перевезення вантажів».

Повідомлення навчальної мети заняття: поглибити знання студентів з дисципліни «Організація вантажної і комерційної роботи», познайомити студентів з порядком оформлення перевізного документу в електронному вигляді с застосуванням автоматизованих робочих місць АРМ ТВК, АС «Клієнт УЗ» при оформленні перевізного документу.


 1. Мотивація навчання

Накладна – основний документ у юридичному і правовому відношенні при виконанні перевезення вантажу.

Від правильного заповнення накладної багато у чому залежить збереження вантажів і виконання термінів їх доставки. Крім того, точне складання накладної сприяє забезпеченню безпеки руху поїздів, прискоренню обігу вагонів і правильності розрахунків за перевезення.


 1. Актуалізація знань

Фронтальне опитування з попередніх тем розділу «Планування і маршрутизація перевезень».


Питання 1. Що являється основою для планування перевезень вантажів?

Очікувана відповідь. Планування вантажних перевезень на залізницях здійснюється на підставі договорів про організацію перевезень, що укладаються між залізницею і вантажовідправниками, які систематично здійснюють ці
перевезення. Одноразове перевезення здійснюється на підставі окремого замовлення без укладання договору.
Питання2. Що повинен забезпечувати план перевезень вантажів?

Очікувана відповідь. Ефективне використання технічних засобів залізничного транспорту, рівномірність і ритмічність перевізного процесу з урахуванням перевезень вантажів маршрутами.
Питання 3. Які перевезення називають нераціональними?

Очікувана відповідь. Нераціональні перевезення бувають зустрічні, надмірно дальні, повторні, кружні та перевезення, які доцільно здійснювати іншими
видами транспорту.

Зустрічними називаються перевезення однорідних (взаємозамінних)
вантажів у зустрічних напрямках. Зустрічні перевезення викликають
непродуктивні пробіги вагонів, значно збільшують витрати на транспортування, їх можна уникнути при правильній організації постачання.

Надмірно дальні – це перевезення вантажів за межі зон діючих
раціональних напрямків вантажопотоків

Повторні – це перевезення, коли на станцію завозиться та
сама продукція, що вивозиться з неї. Вони викликають додаткові витрати на
навантаження, розвантаження, складування та інші операції.


Кружні перевезення виникають в результаті відхилення від
найкоротших напрямків.
Питання 4. Що визначають на підставі плану перевезень вантажів?

Очікувана відповідь. Потребу в транспортних засобах, паливі, матеріалах, контингенті робітників, фонд заробітної плати, план експлуатаційних витрат і доходів. Визначають міри по збільшенню пропускної і провізної спроможності окремих напрямків.
Питання 5. Хто в УЗ займається плануванням перевезень вантажів?

Очікувана відповідь. В УЗ – управління планування перевезень у складі Головного комерційного управління. В Дорозі – відділ планування перевезення вантажів у складі служби комерційної роботи і маркетингу. В Дирекції – комерційний відділ.
Питання 6. Що на підставі плану зобовязується виконувати вантажовідправник, а що – залізниця?

Очікувана відповідь. Вантажовідправник – своєчасно та ритмічно пред’являти вантажі для завантаження у
розмірах, передбачених планом. Залізниці - забезпечувати своєчасну і ритмічну подачу вагонів для завантаження вантажів у відповідності з
планами перевезень.
Питання 7. З використанням якої системи здійснюється місячне планування перевезень вантажів? Для чого ця система призначена?

Очікувана відповідь. З використанням Автоматизованої системи документообігу. АС «Месплан» призначена для автоматизації процесу формування замовлень, узгодження їх на рівні залізниці та Укрзалізниці, доведення результатів узгодження до вантажовласника та слідкуванням за виконанням місячних планів на перевезення вантажів.
Питання 8. Які функції має АС «Месплан»?

Очікувана відповідь. перегляд списку заявок (ввід, узгодження) місяця планування; формування заявок (ГУ-12) і робота з чернетками; формування облікових карток (ГУ-1); здійснення первинного контролю за достовірністю внесених даних; формування узгодження заявок на рівні Укрзалізниці.
Питання 9. На підставі якого нормативного документу здійснюється планування перевезень вантажів?

Очікувана відповідь. На підставі Правил перевезень вантажів р.1 та Порядку планування перевезень вантажів в АС «Месплан».
Питання 10. Як здійснюється планування перевезення в межах України?

Очікувана відповідь. Місячні та додаткові замовлення на перевезення вантажів відправники надаються через АС «Месплан» за 12 днів до начала планованого місяця. Залізниця розглядає замовлення,які знаходяться у статусі «заявлено» і переводить їх в статус «узгоджено» або «не узгоджено».
Питання11. Які данні вказуються в замовленні на перевезення?

Очікувана відповідь. вид плану; дата надання замовлення; станція відправлення; відправник; станція призначення; код вантажу; вантажоодержувач; кількість вагонів; кількість тон.
Питання 12. У чому здійснюється планування перевезень вантажів? (в чому вимірюється кількість вантажів, які планується перевезти?)

Очікувана відповідь. У тонах і вагонах – навалочні, насипні, наливні вантажі. У вагонах – тарно-штучні вантажі.

Питання 13. Як здійснюється надолуження недовантаження?

Очікувана відповідь. Відправник не пізніше 2-го числа наступного місяця за звітним подає через начальника станції відправлення заяву про надолуження недовантаження. Неподання заяви або подавання її пізніше заявленого строку вважається відмовою відправника від надолуження недовантаження. Після отримання заяви начальник станції встановлює дні навантаження. У разі невиконання узгодженого порядку надолуження недовантаження вантажовідправник і залізниця несуть відповідальність за невиконання плану перевезень вантажів.
Питання 14. Які вантажі перевозяться за предявленням?

Очікувана відповідь. Домашні речі у контейнерах, овочі, фрукти та інша сільгосппродукція тільки у внутрішньому сполученні.
Питання 15. Які зміни в плані дозволяє зробити начальник дороги?

Очікувана відповідь. а) завантаження понад план та поза планом

б) змінюють передбачені планом залізниці та станції призначення.

в) внутрішньостанційні перевезення вантажів.
Питання 16. Які зміни в плані дозволяє зробити начальник станції?

Очікувана відповідь. а) змінювати передбачений планом тип рухомого складу.

б) змінювати вид вантажу у межах однієї номенклатурної групи.в) не пізніше ніж за 3 доби до дня навантаження змінювати залізниці призначення та станції призначення в обсягах 50% планової норми.
Питання 17. Які перевезення називаються понад планові, які – поза планові, які – внутрішньостанційними?

Очікувана відповідь. Понад планові – якщо к перевезенню пред’являється більше вантажу чим заплановано. Поза планові - якщо к перевезенню пред’являється вантаж перевезення якого не було заплановано. Внутрішньостанційні – перевезення вантажів між під’їзними коліями, що примикають до однієї станції.
Питання 18. Що таке одна номенклатурна група вантажів?

Очікувана відповідь. Якщо перші дві цифри в коді вантажу однакові. Код вантажу містить 6 цифр: перша і друга означають номер номенклатурної групи; третя - номер позиції в групі; четверта та пята – номер вантажу в позиції; шоста - контрольна. це
Питання 19. Порядок подачі декадних заявок?

Очікувана відповідь. За три дні до начала декади відправник подає начальнику станції декадну заявку у електронному вигляді з розподілом подавання вагонів по дням декади.

Питання 20.. Коли план перевезень вважається виконаним?

Очікувана відповідь. Коли запланована кількість вагонів завантажена, якщо перевезення планувалося в вагонах. Навантаження виконано в тонах, якщо перевезення планувалось в вагонах і тонах.
Питання 21. Як і для чого здійснюється облік виконання плану перевезень?

Очікувана відповідь. В обліковій картці через АС «Месплан». Для визначення матеріальної відповідальності за невиконання плану.
Питання 22. Що є підставою для складання облікової картки?

Очікувана відповідь. Замовлення форми ГУ-12 та наявність узгодження цього замовлення в системі АС «Месплан». Після набуття замовлення статусу "узгоджено" АС «Месплан» здійснює формування бланка облікової картки та внесення до неї даних замовлення.
Питання 23. На підставі яких документів заносяться данні в облікову картку?

Очікувана відповідь. Гр. 2, 3 – на підставі декадної заявки;

Гр. 4 – памятки користування вагонами;

Гр. 5, 6 – на підставі оформлених перевізних документів і памяток користування вагонами;

Гр. 7 – причини недовантаження;

Гр. 10-15 на підставі оформлених перевізних документів.
Питання 24. Коли станція надає інформацію відправнику о вищевказаних відомостях?

Очікувана відповідь. По закінченню кожної звітної доби.
Питання 25. Коли станція видає облікову картку відправнику?

Очікувана відповідь. Після закінчення місяця облікова картка роздруковується на папері і підписується працівником станції і відправником.

Питання 26. Як виводиться сальдо штрафів за невиконання плану перевезень?

Очікувана відповідь. Нараховуються штрафи за невиконання плану на окремо на відправника і залізницю і різницю між ними виплачує винувата сторона
Питання 27. Коли виконується розрахунок між залізницею і відправником?

Очікувана відповідь. Після закінчення місяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця начальник станції повідомляє вантажовідправнику розрахунок суми штрафу за невиконання плану перевезень. Штрафи сплачуються в п’ятиденний термін.
Питання 28. Яку відповідальність за невиконання плану несе залізниця?

Очікувана відповідь. Стаття 106 Статуту.

Питання 29. Яку відповідальність за невиконання плану несе вантажовідправник?

Очікувана відповідь. Стаття 106 Статуту
Питання 30. В яких випадках звільняється від сплати штрафу залізниця?

Очікувана відповідь. Стаття 108 Статуту
Питання 31. В яких випадках звільняється від сплати штрафу відправник?

Очікувана відповідь. Стаття 107 Статуту
Підведення підсумків та оцінювання знань з фронтального опитування.


 1. Викладання нового матеріалу

План 1. Значення накладної.

 2. Автоматизовані робочі місця, які забезпечують організацію вантажної і комерційної роботи станції.

 3. Електронний документообіг.
 1. Значення накладної.

Стаття 23 Статуту залізниць України визначає, що відправники повинні надати станції навантаження на кожне відправлення вантажу заповнену накладну.


Загальні положення про договір перевезення вміщені у цивільному та господарському законодавстві. В Україні договір перевезення регламентується Цивільним і Господарським кодексами. Умови перевезень вантажів та відповідальність сторін конкретизуються законами, статутами (кодексами) залізничного, внутрішнього водного, автомобільного транспорту, кодексом торгівельного мореплавання, повітряним кодексом, а також правилами, які затверджує Міністерство інфраструктури України.

По суті, договір – угода двох або декількох юридичних осіб (підприємств, організацій, громадян), що встановлює та регулює їх взаємні права та обов’язки. У договірних правовідносинах розрізняють: суб’єкт, предмет та зміст договору.

Зміст договору перевезення викладений у накладній. Після оформлення накладна приймає форму і силу договору перевезення. Договір вступає в силу, коли вантаж прийнятий станцією відправлення разом із накладною.

Дату приймання вантажу до перевезення засвідчують на накладній електронним цифровим підписом товарного касира (електронний перевізний документ) або календарним штемпелем станції відправлення (паперовий документ). Таким чином, накладна – основний документ у юридичному і правовому відношенні при виконанні перевезення вантажу.

Накладна – основний перевізний документ, що супроводжує вантаж до станції призначення. Вона заповнюється відправником на кожне відправлення і при видачі вантажу видається одержувачу разом із вантажем. За нею відправник і одержувач розраховуються із залізницею за перевезення.

Від правильного заповнення накладної багато в чому залежить збереження вантажів і виконання термінів їх доставки. Крім того, точне складання накладної сприяє забезпеченню безпеки руху поїздів, прискоренню обігу вагонів і правильності розрахунків за перевезення.

Не допускаються оформлення одним перевізним документом перевезення вантажів:


 • швидкопсувних із іншими вантажами, за винятком випадків, коли вони перевозяться у супроводі провідників;

 • які за своїми властивостями не можуть перевозитися разом в одному вагоні чи контейнері;

 • які потребують дотримання при перевезенні особливих запобіжних заходів із вантажами, що не потребують таких заходів;

 • які потребують дотримання при перевезенні санітарних, ветеринарних або інших адміністративних правил, із вантажами, що не потребують дотримання таких правил;

 • для яких установлено різні терміни зберігання після вивантаження, за винятком випадків, коли їх адресовано на місця не загального користування.

Суб’єктами договору є сторони, що його укладають. Таким чином, у транспортних відносинах одним із суб’єктів договору є транспортні підприємства, а другим – юридична особа, що користувалася послугами транспорту.

Предмет договору – майно, послуги або інша діяльність, із приводу якої укладається договір. Предметом договору перевезення є надання послуг, пов’язаних із перевезенням, і проведення розрахунків за надані послуги.

Призначення договору – регулювання відносин сторін при виконанні перевезень. Умови, що встановлені транспортним законодавством не можуть змінюватися або відмінятися, вони діють незалежно від угоди сторін, ними необхідно керуватися. Тому умови, встановлені транспортним законодавством, не є предметом угоди сторін і у договір не включаються.

З метою забезпечення стабільності договірних відносин законодавство встановлює, що жодна із сторін не може одноосібно змінити умови договору або відмовитися від його виконання, за виключенням випадків, що передбачені законом.Застосування договору – на його основі організовується та виконується транспортний процес. Без договору немає перевезення.

За договором перевезення вантажу транспортна організація зобов’язується доставити довірений їй відправником вантаж у пункт призначення та видати його особі, уповноваженій на отримання вантажу, а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.


З 01.07.11 накладна до перевезення у внутрішньодержавному сполученні повинна надаватися в електронному вигляді (електронний перевізний документ).

 1. Автоматизовані робочі місця, які забезпечують організацію вантажної і комерційної роботи станції.

Одна із основних автоматизованих систем управління на залізничному транспорті:

АСК ВП УЗ (Є) – єдина автоматизована система керування вантажними перевезеннями дає можливість вести поїзну, контейнерну, локомотивну моделі залізниці з передачею інформації в аналогічні моделі рівня Укрзалізниці. Це дозволяє вести оперативний контроль навантаження і вивантаження вагонів і контейнерів, дислокацію локомотивів і локомотивних бригад, контроль прослідування пасажирських поїздів, облік і видачу попереджень в поїзної роботі;

АСК ВП УЗ забезпечує підвищення продуктивності і якісті праці працівників за рахунок автоматизації функцій обробки і збереження інформації і видачі документів на поїзди,оперативності прийняття рішень по керуванню роботи станцією за рахунок оптимізації планування, надання необхідної обробленої інформації для прийняття рішень.

Автоматизовані робочі місця масових професій, такі як АРМ товарного касира, АРМ прийомоздавальника, АРМ чергового по станції, призначені для автоматизації технологічного процесу, а також покращують умови праці працівників.
Автоматизована система МЕСПЛАН (АС МЕСПЛАН)

Автоматизована система документообігу замовлень на перевезення вантажів та формування планів (АС МЕСПЛАН) призначена для автоматизації процесу формування замовлень, узгодження їх на рівні залізниці та Укрзалізниці, доведення результатів узгодження до вантажовласника та слідкуванням за виконанням місячних планів на перевезення вантажів.

АС «МЕСПЛАН» виконує наступні функції:


 • перегляд списку заявок (ввід, узгодження) місяця планування,

 • формування заявок (ГУ-12) і робота з чернетками;

 • формування облікових карток (ГУ-1)

 • здійснення первинного контролю за достовірністю внесених даних;

 • формування узгодження заявок на рівні Укрзалізниці;

Автоматизоване робоче місце товарного касира (АРМ ТВК)

За допомогою АРМ ТВК товарні касири мають можливість виконувати наступні операції: • оформлення в електронному вигляді перевізних документів;

 • нарахування плати за перевезення та додаткових зборів, пов'язаних з перевезенням;

 • оформлення накопичувальних карток ФДУ-92;

 • запит введеної інформації по навантаженню, оформленню перевізних документів у вигляді довідок.

 • виконується остаточний розрахунок між залізницею й одержувачами за перевезення відповідно розрахунку за перевезення вантажу;

 • нараховуються всі належні залізниці види платежів, що виникли під час перевезення і на станції призначення, в електронному документі.

 • при встановленні дати розкредитування в автоматизованій системі проставляється відмітка про оформлення документа через АРМ ТВК по прибуттю, після чого дані про нараховані платежі за перевезення автоматично пересилаються в касово-фінансову модель;

 • контролюється повнота обробки документів за даними форми ФДУ-91.

Автоматизоване робоче місце прийомоздавальника вантажу (АРМ ПЗ)

За допомогою АРМ ПЗ працівники станцій мають можливість виконувати наступні операції: • виконувати подавання та забирання вагонів на під'їзні колії промислових підприємств та структурних підрозділів залізниці;

 • на підставі введеної інформації про подавання та забирання вагонів нарахувати плату за користування вагонами, плату за подавання-забирання, а також збір за маневрову роботу;

 • виконувати запит вагонних листів на документи, що були оформлені товарними касирами.

Номерні данні об операціях з вагонами: • подача вагонів на місця загального користування, під'їзні колії для навантаження та вивантаження;

 • завершення прийому порожніх вагонів прийомоздавальником вантажу на місцях загального користування та під'їзних коліях;

 • завершення прийому вантажу прийомоздавальником вантажу на місцях загального користування та під'їзних коліях;

 • закінчення навантаження вантажу в вагони;

 • накладання ЗПП;

 • прибирання вагонів з міст загального користування та під'їзних колій;

 • завершення вивантаження вагону.

Автоматизоване робоче місце чергового по станції (АРМ ДСП)

За допомогою АРМ ДСП можливо виконувати наступні операції: • оформлення операцій прибуття і відправлення поїздів;

 • виконання операцій переставляння поїздів на коліях;

 • виконання по станції операцій з локомотивами;

 • виконання операцій з поїздами по станції причеплення, відчеплення, проходження, перегляд сформованої телеграми - натурного листа поїзда;

 • ведення журналу форми ДУ-2;

 • ведення обліку поїздів по станції;

 • формування та отримання інформації про підхід поїздів по станціях.

На підставі інформації, введеної за допомогою АРМ ДСП, буде виконуватися формування АСК ВП УЗ поїзної та локомотивної моделей залізниці.
Автоматизована система «Клієнт УЗ» (АС «Клієнт УЗ»)

Функції АС Клієнт-УЗ:

 • Робота з перевізними документами по відправленню вантажів:

 • Формування електронних даних для створення паперових перевізних документів.

 • Створення електронних перевізних документів.

 • Внесення до АС Клієнт-УЗ супровідних документів.

 • Приєднання супровідних документів до електронних перевізних документів.

 • Відправлення електронних перевізних документів чи електронних даних паперових перевізних документів до АСК ВП УЗ(Є).

 • Перегляд електронних перевізних документів чи електронних даних паперових перевізних документів після прийому вантажу до перевезення.
 • Робота з перевізними документами по прибуттю вантажів:

 • Перегляд електронних перевізних документів (та супровідних документів) чи електронних даних паперових перевізних документів на вантажі, що прибули на станцію призначення.

 • Внесення в електронні перевізні документи чи електронні дані паперових перевізних документів інформації про одержувача.

 • Перегляд електронних перевізних документів (та супровідних документів) чи електронних даних паперових перевізних документів після розкредитування перевізних документів.

 1. Електронний документообіг.

Показ відео фільму «Електронний документообіг».


Вантажовідправник, пред’являючи вантаж до перевезення, створює електронний перевізний документ за допомогою АС «Клієнт УЗ».

Клієнт передає збережений електронний перевізний документ в АСК ВП УЗ (Е).

Товарний касир станції відправлення проводить прийом вантажу до перевезення, виконуя в АРМ ТВК дооформлення електронного перевізного документу. При цьому перевіряє наявність електронної цифрової підписи вантажовідправника, проставляє особливі відмітки про вантаж, нараховує провізну плату. Коли всі відомості унесені в повному обсязі, проставляє електронний цифровий підпис (ЕЦП) товарного касира. Автоматизовано присвоюється номер відправки.

Вантаж прийнятий до перевезення.

Після проставлення ЕЦП внесення змін в електронний перевізний документ неможливо і угода на перевезення вантажу між залізницею і вантажовідправником на користь вантажоодержувача набирає чинності.

Товарний касир роздруковує вагонний лист і проставляє у ньому календарний штемпель.

На вимогу вантажовідправника, товарний касир роздруковує накладну і проставляє в ній календарний штемпель. В цьому разі паперовий документ буде супроводжувати вантаж разом з вагонним листом. Робить запис в Книгу здачі перевізних документів форми ГУ-48: номер відправки і номер вагона і передає документи в станційний технологічний центр обробки поїзної інформації і перевізних документів (СТЦ).

Оператор СТЦ підбирає документи на поїзд. За допомого АРМа СТЦ оформляє і роздруковує натурний лист поїзда. Пакетує документи и передає їх машиністу поїзда.

По прибуттю поїзда на станцію призначення машиніст передає пакет документів оператору СТЦ. Оператор СТЦ звіряє наявність вагонів і документів по натурному листу. Проставляє в вагонних листах дату і час прибуття, записує в Книгу здачі перевізних документів форми ГУ-48 і передає документи в товарну контору.

Товарний касир, використовуючи функцію в АРМі ТВК «Повідомлення вантажоодержувача», повідомляє одержувача о прибутті вантажу (вводить дату і час прибуття вантажу), виконує перевірочне таксування перевізного документа і проставляє свій електронний цифровий підпис.

Вантажоодержувач через АС «Клієнт УЗ» вказує відомості для розкредитування (свої паспортні данні) і проставляє свій електронний цифровий підпис.

Товарний касир станції призначення, після перевірки доручення вантажовідправника і паспорта, розкредитовує перевізний документ. Вантаж видається вантажоодержувачу.
 1. Закріплення нового матеріалу

Опитується в письмовій формі уся група за допомогою тесту у вигляді слайдів.
 1. Між ким покладається договір на перевезення вантажів?

А) залізницею і вантажоодержувачем.

Б) залізницею і вантажовідправником.

В) вантажовідправником і вантажоодержувачем.


 1. Що зобов’язується виконати залізниця згідно договору?

А) доставити вантаж в термін і в схоронності.

Б) оплатити перевезення вантажу.

В) оплатити перевезення і доставити вантаж.


 1. Коли договір набирає чинності?

А) після проставлення товарним касиром електронного цифрового підпису.

Б) після проставлення вантажовідправником електронного цифрового підпису.

В) після проставлення вантажоодержувачем електронного цифрового підпису.


 1. За допомогою якої автоматизованої системи вантажовідправник оформлює електронний перевізний документ?

А) АРМ ТВК.

Б) АС «Клієнт УЗ».

В) АС «МЕСПЛАН».


 1. Чи може накладна у паперовому вигляді супроводжувати вантаж?

А) на вимогу вантажовідправника.

Б) на вимогу залізниці.

В) обов’язково повинна супроводжувати у паперовому вигляді.


 1. Який паперовий документ обов’язково супроводжує вантаж на усьому шляху прямування?

А) накладна.

Б) облікова картка.

В) вагонний лист.


 1. Куди передається вагонний лист після його оформлення?

А) машиністу поїзда.

Б) в СТЦ.

В) ДСП.


 1. В яких випадках оформлюється відомість вагонів?

А) коли відправка групова або маршрутна.

Б) завжди.

В) коли відправка контейнерна.


 1. Куди передає машиніст документи на прибулий поїзд?

А) в товарну контору.

Б) прийомоздавальнику.

В) в СТЦ.


 1. Що перевіряє оператор СТЦ по натурному листу на прибулий поїзд?

А) наявність електронного цифрового підпису.

Б) наявність супроводжувальних документів.

В) наявність вагонів і перевізних документів у паперовому вигляді.


 1. Домашнє завдання

Опорний конспект на тему: «Накладна – договір на перевезення вантажів».
 1. Підсумки заняття

Оцінювання роботи студентів під час опитування, вивченні і закріпленні нового матеріалу.Список літератури:

 1. Статут залізниць України. - Київ: Транспорт України, 1998.

 2. Рекомендований технологічний процес роботи вантажної станції. - Київ, 2005.

 3. Типовий технологічний процес роботи товарної контори. - Київ, 2000.

 4. Правила перевезень вантажів. – К.: Транспорт України, 2004.


Додаток

Відповіді до тесту: 1. Б

 2. А

 3. А

 4. Б

 5. А

 6. В

 7. Б

 8. А

 9. В

 10. В


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка