Методична розробкаСкачати 111.68 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір111.68 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття

(для викладачів)


Тема 46. Неплідність у шлюбі. Організація, структура і завдання служби планування сім`ї.

Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Допоміжні репродуктивні технології

Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.
I. Актуальність теми: Безпліддя - неспроможність зрілого організму до зачаття. Безплідний шлюб це відсутність вагітності після 12 місяців регулярного статевого життя без використання методів запобігання вагітності. Частота безплідного шлюбу коливається від 10-15% до 18-20% за даними різних авторів.

Безплідний шлюб по своїй практичній багатозначимості може розглядатися як соціальна, медико-генетична та медична проблеми. У зв'язку з високим відсотком безплідних шлюбів, лікарю будь-якої спеціальності, необхідно знати причини їх виникнення, методи діагностики і лікування жіночого безпліддя, оскільки воно найчастіше являється причиною безплідних шлюбів.II. Навчальні цілі заняття:

А. Знати ( а=П ) • причини безплідних шлюбів;

 • причини жіночого безпліддя;

 • класифікацію жіночого безпліддя;

 • обстеження пацієнтів безплідних шлюбів;

 • лікування жіночого безпліддя;

 • планування сім´ї;

 • методи контрацепції.

Б. Оволодіння навичками ( а=Ш )

 • зібрати анамнез і скласти план обстеження обох партнерів.

 • на підставі анамнезу, клініки, проведеної диференціальної діагностики поставити правильний діагноз.

 • після постановки діагнозу призначити патогенетичне лікування.

В. Вміти ( оволодіти вмінням ) ( а=Ш ) • провести огляд шийки матки в дзеркалах

 • провести забір матеріалу для дослідження: мазок на цитологію з
  поверхні шийки матки на атипові клітини

 • провести бімануальне обстеження

 • диференціювати призначення контрацептивів в залежності від анамнезу пацієнтки.III. Цілі розвитку особистості: молодим спеціалістам необхідно усвідомити декілька аспектів: правовий - ознайомлення з правилами оформлення юридичного документу; професійної відповідальності та деонтологічний - спілкування з пацієнтом, персоналом, лікуючим лікарем, збереження лікарської таємниці.

IV. Міждисциплінарна інтеграція:

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)дисципліни:

1.

Анатомія людини

Будову, топографію жіночих статевих органів

Схематично зобразити будову жіночих статевих органів

2.

Нормальна фізіологія


Фізіологічні процеси в жіночих статевих органах в нормі

Пояснити фізіологічні процеси в жіночих статевих органах

3.

Патологічна фізіологія

Механізми утворення патологічних змін при захворюваннях жіночих статевих органів

Пояснити виникнення тих чи інших симптомів та синдромів при патології жіночих статевих органів

4.

Внутрішні хвороби


Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів

Постановка попереднього діагнозу, складання плану обстеження, інтерпретація отриманих даних дослідження.

5.

Клінічна фармако­логія

Групи, механізми дії, дозування препаратів

Визначити принципи медикаментозного лікування хворої

2. Внутрішньопредметна інтеграція:

1.

Методики об’єктивно­го, лабора­торно-інструмен­тального дослідження хворої

Проводити опитування і фізикальне обстеження хворої. Комплекс лабора­торно-інструментальних досліджень, які доцільно використати в діагностиці захворювань

Вміти оцінити значення даних об’єктивного об­стеження та результатів інструментально-лабо­раторних досліджень в діаг­ностиці патологічних станів. Виявляти основні симптоми і синдроми

V. Зміст теми заняття

Структурно-логічна схема теми

VI. План та організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час хв.

Підготовчий етап

1.

2.
3.Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та їх мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:


 1. причини безплідних шлюбів;

 2. причини жіночого безпліддя;

 3. класифікацію жіночого безпліддя;

 4. обстеження пацієнтів безплідних шлюбів;

 5. лікування жіночого безпліддя;

 6. планування сім´ї;

 7. методи контрацепції

α - ІІ


Індивідуальне усне опитування.


Опитування по матеріалу перевіреної викладачем студентської історії хвороби

Студентські навчальної історії хвороби, перевірені викладачем3

2


25

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь.

 1. зібрати анамнез і скласти план обстеження обох партнерів.

 2. дати оцінку лабораторних і інструментальних досліджень

 3. на підставі анамнезу, клініки, проведеної диференціальної діагностики поставити правильний діагноз.

 4. після постановки діагнозу призначити патогенетичне лікування.;

 5. диференціювати призначення контрацептивів в залежності від анамнезу пацієнтки

α - ІІІ


Практичний тренінгАлгоритми для формування практичних навичок та вмінь.45

Заключний етап

5.
6.
7.

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.


α - ІІІ


Індивідуальний контроль навичок або їх результатів.


Обладнання, фантом.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою15
VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Питання для індивідуального усного опитування : 1. Значення терміну «Безплідний шлюб».

 2. Причини жіночого безпліддя.

 3. Причини чоловічого безпліддя.

 4. Як класифікується жіноче безпліддя.

 5. Діагностика жіночого безпліддя.

 6. Діагностика чоловічого безпліддя.

 7. Принципи обстеження і діагностики причин безплідних шлюбів.

 8. Охарактеризуйте кожен етап обстеження подружнього безпліддя.

 9. Причини, диференціальна діагностика трубного і перитонеального безпліддя у жінок.

 10. Принципи лікування безпліддя в шлюбі.

 11. Які гормональні та інші лікарські засоби використовують при лікуванні?

 12. Які фізіотерапевтичні методи використовують при лікуванні?

 13. Яка роль жіночої консультації в диспансерному спостереженні за хворими з жіночим безпліддям?

 14. Які показання і протипоказання санаторно-курортного лікування жіночого
  безпліддя?

 15. Використання лапароскопії і гістероскопії в комплексному лікуванні жіночого безпліддя.

 16. Види рентгенологічного, ультразвукового обстеження при жіночому безплідді.

 17. Методи профілактики безплідних шлюбів.

 18. Планування сім´ї.

 19. Методи контрацепції.


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

7.2.1. Професійні алгоритми.

№ п/п

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.

3.

Провести комплексне обстеження пацієнтки
Дати оцінку лабораторних і інструмен­тальних досліджень.

Дати пояснення симптомів і синдромів, виявлених у хворої під час кураціїЗбір анамнезу, фізикальне дослідження; стандартні лабораторні та інструментальні дослідження, консультації спеціалістів.

Методики проведення досліджень, норми основних показників чи параметрів. Інтерпретація одержаних даних.

Основні симптоми та синдроми в гінекологічній практиці. Інтерпретація одного або поєднання кількох симптомів, необхідність проведення диференціального діагнозу.


Додатковий набір методик залежить від нозології

Комплекс методик залежить від нозології


Симптоми чи синдроми розглядають­ся відповідно до нозології7.2.2. Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття

 1. Складіть план обстеження хворої.

 2. Проаналізуйте дані анамнезу, результати фізикального дослідження.

 3. Визначте основні критерії постановки попереднього діагнозу.

 4. Проаналізуйте результати додаткових методів дослідження.

 5. Сформулюйте та обґрунтуйте клінічний діагноз.

 6. Визначте основні симптоми та синдроми, які потребують диференціальної діагностики.

 7. Сформулюйте та обґрунтуйте кінцевий діагноз.

 8. Визначте основні принципи медикаментозного та немедикаментозного лікування встановленої патології.


7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

Задачі III рівня..
7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Навчальні завдання

Вказівки

Вивчити:

 1. Схему обстеження хворої

 2. Основні принципи та критерії обґрунтування попереднього, клінічного, кінцевого діагнозів.

 3. Основні принципи діагностики та лікування гінекологічних нозологій.

Особливості схеми обстеження пацієнтки з гінекологічними захворюваннями.

Побудувати структурно-логічні схеми, які включають особливості анамнезу, даних об’єктивного обстеження, додаткових досліджень та методи лікування конкретного гінекологічного захворювання.VІІІ. Література:

1. Навчальна:

Основна:


 1. Михайленко О.Т., Степанківська Г.К. Гінекологія.- К.: Здоров'я, 1999.- с.65-107.

 2. Пшеничникова Т.Я. Бесплодие в браке., М.: Медицина, 1991.

 3. Тимошенко Л.В. Практична гінекологія: Лекції з теми.- К.: Здоров'я, 1990.

 4. Хміль С.В., Кучма С.В. Гінекологія. — Тернопіль, 1999.

Додаткова:

 1. Клинические лекции по акушерству и гинекологии /Под редакцией А.Н. Стрижанова, А.Й. Давыдова, Л.Д. Белоцерковцевой. — Москва, 2000.

2. Методична:

 1. Абрамченко В.В., Башмакова М.А., Корхов В.В. Антибиотики в акушерство и гинекологии. - Санкт-Петербург, СпецЛит, 2000.

 2. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология. - Санкт-Петер­бург, 2001.

 3. Краснопольский В.Й., Буянова С.Н., Щукина Н.А. Гнойная гинекология. -Москва, Медпресс, 2001.

 4. Актуальные вопроси гинекологии /Под редакцией Е.В. Коханевич — Киев, 1998.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології

«___» ______________ 20___ р.Завідувач кафедри акушерства та гінекології

кандидат медичних наук, доцент Н.І. Геник


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка