Методична розробка по підготовці до лабораторного заняття №36 для студентів фармацевтичного факультетуСторінка11/18
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.43 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
 1. Антигенна структура і фактори патогенності
Види

Антигенна структура

Фактори патогенності

C.tetani

       1. видовий О-Аг

       2. типоспецифічний Н-Аг (13 серотипів);

3. Екзотоксин (однаковий за специфічністю у всіх сироварів)


       1. Екзотоксин.

Має 2 фракції: тетаноспазмін (нейротоксин) і тетанолізин (мембранотоксин, гемолізин)

Механізм дії нейротоксину: пригнічення виділення гальмівних нейромедіаторів у синапсах вставних нейронів ЦНС
 1. Епідеміологія, патогенез і лабораторна діагностика правцяПравець – гостра токсична ранова інфекція, яка викликається нейротоксином C. tetani, і проявляється судомами скелетних м’язів і періодичними генералізованими судомами.

Механізм та шляхи передачі захворювання

Патогенез

Форми захворювання/ інкуб. період

Основні клінічні ознаки

Імунітет

Профілактика

Лабораторна діагностика

Контактний

Фактори передачі:

сторонні тіла в рані;

Нестерильний інструмент, тощо

Джерело інфекції

Тварини, людина (клостридії –постійні коменсали ШКТ людей і тварин)1.Потраплян-ня спор у рану

2.проростання спор в анаеробних умовах

3. Фіксація екзотоксину в м’язево-нейронних синапсах

4. Ретро-градний аксональний транспорт токсину до ЦНС

5.Фіксація в синапсах гальмінівних нейронів, зв’язування медіаторів


Інкубаційний період – від 2 до 14 діб.

Форми:

-рановий

правець;

-правець

новонаро-

джених;

- після-

пологовий

правець;

- крипто-

генний

правець.

Посмикування в області рани;

Розвиток вегетативних порушень;

Тризм; Розвиток судом по нисхідному типу;

Опістотонус; паралічПостінфек-ційний,

Антибакте-ріальний

Антитоксич-ний,

Слабко напружений,

нетривалий.


Неспецифіч-на

Хірургічна обробка рани, видалення сторонніх тіл, згустків крові; дотримання асептики при хірургічних втручанняхСпецифічна:

1) планова (імунізація дітей АКДП,АДП);

2) екстрена:

-активна (анатоксин);

-активно-пасивна (анатоксин+

сироватка;

Пасивна (антитоксична сироватка)


Здійснюється рідко

Основні методи:

1.Бактеріо-скопічний

2.Біологічна проба (реакція нейтралізації

на білих мишах)

3.Бактеріоло-гічний (посів по Філдсу)

4.Серологіч-ний (визначення тетеноспазміну в матеріалі за допомогою ІФА,
   1. Перелік теоретичних питань.

 1. Морфобіологічна характеристика патогенних клостридій, значення в патології людини.

 2. Морфологія, культуральні, вірулентні властивості збудника правця. Характеристика токсину, механізм дії.

 3. Принципи лабораторної діагностики правця.

 4. Специфічна профілактика і лікування правця.

 5. Реакція нейтралізації, методика визначення екзотоксинів патогенних клостридій.


Джерела навчальної інформації.

Література (основна):1.В. П. Широбоков та співав. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія, Нова книга, Вінниця, 2011. – С. 432-433.

2. К.Д.Пяткін, Ю.С.Кривошеїн. Мікробіологія, К., 1982. Стор. 262-266.

3. К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология, М., 1980. Стр. 316-322.

4. В.Д.Тимаков.Микробиология, 1983. Стр. 330-333.

5. А.И.Коротяев, С.А.Бабич. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология, Санкт-Петерб.,2002. Стр.427-432.

6. И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк, Н.С.Шевелева, М.Ю.Стегний. Микробиология, Харьков, 1999. Стр.291-294.

7. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям. Под ред. И.Л.Дикого, Харьков, 1999. Стр.308-310.

8. С.І.Климнюк, І.О.Ситник, М.С.Творко, В.П.Широбоков. Практична мікробіологія. Тернопіль, 2004. Стор.243-246.

9. Л.Б.Борисов. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии, 1984. Стр. 193-198, Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология,иммунология, М., 2002. Стр 453-455.

10. Ю.С.Кривошеин. Руководство к практическим занятиям по микробиологии, 1973. Стр. 150-152.

Література (додаткова):


 1. Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням. Загальна ред.. Г.К.Палій, К., 2004.

 2. Б.Л.Черкасский. Особо опасные инфекции, М.: «Медицина», 1996. Стр. 50-54.

 3. А.Н.Маянский. Микробиология для врачей. Н.Новгород, 1999. Стр.139-146.

 4. Лекційний матеріал.
  1. Орієнтовна основа дії (ОДД)


Схема мікробіологічної діагностики правця

Матеріал для дослідження: рановий вміст, ексудат, некротизовані тканини, тампони з рани, при пологовому правцеві – віділення і біоптати з матки, вагіни; при правцеві новонароджених – виділення з пупка

Бактеріоскопічний метод (попередня діагностика):

Мазок, забарвлення за Грамом (виявлення типових бактерій у вигляді «барабанних паличок)

Імунофлюоресцентна мікроскопія

Бактеріологічне метод


 1. Матеріал прогрівають при 800С протягом 20 хв;

 2. Висів матеріалу на середовище Кітта-Тароцці або у конденсаційну воду скошеного кров’яного агару по Філдсу;

 3. Інкубація 48-72 год., пересів на кров’яний агар Цейслера;

 4. Інкубація 24-48 год, ізольовані колонії пересівають на Кітта-Тароцці;

 5. Інкубація 24-48 год.

 6. Ідентифікація чистої культури на підставі:

  1. Морфології, культуральних властивостей;

  2. Ферментативних ознак;

  3. Результатах біологічної проби (реакція нейтралізації)

Методи для визначення нейротоксину клостридій правця в дослідному матеріалі

Біологічний метод (реакція нейтралізації)

   1. введення суміші фільтрату матеріалу ( або рідкої культури) і антитоксичної сироватки, попередньо витриманої в термостаті 30-40хв. (контрольна миша)

   2. введення фільтрату матеріалу без антитоксичної сироватки (дослідна миша);

   3. врахування результатів біологічної проби через 4-5 діб

Серологічний метод:

   1. визначення тетаноспазміну за допомогою РНГА з антитільним еритроцитарним діагности кумом;

   2. виявлення токсину за допомогою ІФА
  1. Короткі методичні вказівки для роботи студентів на лабораторному занятті.

1.7.1. Методика проведення заняття.

Вивчити морфологію збудника правця в демонстраційних препаратах, забарвлених за Грамом. Мікроскопічну картину замалювати у протокол, звертаючи увагу на форму, розмір і місце розташування спор.

Вивчити характер росту клостридій у середовищі Кітта-Тароцці, лакмусовому молоці.

Ознайомитись з поживними середовищами, які використовують для виділення патогенних клостридій з дослідного матеріалу і накопичення чистої культури (кров’яно-цукровий агар Цейслера, середовище Вільсон Блера, середовище Кітта-Тароцці, скошений кров’яно-цукровий агар по Філдсу).

Врахувати результати демонстраційної РНГА.

Ознайомитись з препаратами, які використовують для діагностики, специфічного лікування і профілактики правця. Дані внести у протокол.

Внести схему лабораторної діагностики правця у протокол.

Оформити протокол, зробити висновки.
Автор: асистент, к.м.н. Колодій С.А.

Методична розробка

по підготовці та роботі на лабораторному занятті №48

для студентів фармацевтичного факультету

(спеціальність - клінічна фармація).
Тема: Збудник ботулізму. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювання. Специфічна та етіотропна терапія та профілактика захворювання.
Актуальність теми. Незважаючи на те, що ботулізм реєструється набагато рідше, ніж інші кишкові інфекції, значущість цієї інфекції, враховуючи важкий перебіг і високу летальність, залишається високою. Для ефективної профілактики захворюваності на ботулізм майбутнім лікарям необхідно знати біологічні особливості збудника, шляхи передачі інфекції і особливості патогенезу захворювання. Лабораторна діагностика захворювання дозволить вчасно провести диференціацію з іншими захворюваннями з подібною симптоматикою і призначити ефективну специфічну терапію.
Цілі вивчення теми.

Мета загальна: засвоїти основні біологічні властивості збудника ботулізму, принципи лабораторної діагностики, специфічної профілактики і лікування інфекції.

Мета конкретна:

Засвоїти основні біологічні властивості клостридій, умови спороутворення і гермі нації спор.

Знати механізми дії нейротоксинів збудника ботулізму.

Вміти правильно обрати метод лабораторної діагностики ботулізму (попередня і остаточна)

Знати шляхи проникнення клостридій в організм людини, умови для виникнення інфекцій.

Вміти правильно призначити препарати для екстреної профілактики ботулізму;

Знати препарати для специфічної терапії ботулізму.


  1. Зміст навчання.

   1. Граф логічної структури змісту:


1.Таксономія збудника ботулізму

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка