Методична розробка №1Скачати 305.87 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір305.87 Kb.
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 1


ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТІ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”

Тема: Клінічна анатомія носа і приносових пазух Методи їх обстеження . Патологічні стани носа і приносових пазух. Лікування і догляд за хворими.


Актуальність теми: Захворювання носа і приносових пазух є досить розповсюдженою патологією і становить близько 30% всієї патології ЛОР органів. Знання захворювань носа і вміння надати своєчасну допомогу є важливим в роботі медичної сестри будь-якого відділу.

Навчальні цілі :

Знати: 1. Будову зовнішнього носа, порожнини носа.

2. Додаткові пазухи носа, клінічна анатомія.

3.Сполучення носа з приносовими пазухами, глоткою, вухом, кон”юктивальним мішком.

4. Функції носа, додаткових пазух носа.

5. Кровопостачання носа і його інервація .


 1. Методику користування лобним рефлектором.

 2. Травми носа і приносових пазух.

 3. Опік, відмороження. Клініка, лікування, догляд за хворими.

9. Фурункул носа, ускладнення фурункула носа, перша

допомога при цій патології.

10. Носові кровотечі, зупинка носових кровотеч, передня

і задня тампонада.

11. Гострий риніт і риносинуїти, їх ускладнення.

12. Алергічні риносинуїти, принципи їх лікування.

13. Сторонні тіла носа, видалення їх.


 1. Хронічні риносинуїти, покази до їх оперативного лікування.

Вміти: 1. Огляд зовнішнього носа і пальпація приносових пазух.

2. Взяти мазок із носа для посіву.

3. Закапувати краплі в ніс.

4. Проводитьи анемізуючі маніпуляції в носі.

5. Вводити мазеві турунди в ніс.

6. Підготовити хворого до операцій на носі.

7. Готувати турунди для носа і вуха.


 1. Приготувати тампони для задньої тампонади.

 2. Провести передню тампонаду.

 3. Накласти пращеподібну пов”язку на ніс.

 4. Видалити стороннє тіло із носа.

 5. Підготовити інструментарій і медикаменти для пункції в/щелепної пазухи.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1) Вазомоторний риніт.

2) Озена.

3) Внутрішньочерепні і внутрішньоорбітальні ускладнення риногенного характеру.


Актуальні аспекти:

 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів методиці і техніці проведення обстеження носа, додаткових пазух носа.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова зовнішнього носа, порожнини носа, додаткових пазух. Кровопостачання та інервація носа.

Показати на таблицях анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Функції носа, додаткових пазух носа.

Провести дослідження дихальної та нюхової функції носа.


План іо рганізаційна структура заняття :Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Часхв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: пальпацію приносових пазух, взяття мазка із носа, закапування крапель в ніс, анемізуючі маніпуляції в носі, введення мазевих турунд в ніс, приготування турунд для носа, приготування тампонів для задньої тампонади, накладання пращеподібної пов”язки, приготування інструментарію для пункції верхньощелепної пазухи. Розглядають основні клінічні дані.

Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів, бинт, марлеві салфетки.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі
15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10


Забезпечення заняття: рефлектори, носові зеркала, носоглоткові зеркала, ендоскоп, рентгенограми, муляжі, таблиці.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
 1. Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р.

 2. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

 3. І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

 4. Конспекти лекцій.

Методичну рекомендацію склала

Асистент к.м.н. Д.Т. Оріщак

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ № 2

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТІ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”


Тема: Клінічна анатомія глотки. Методи її дослідження.
Актуальність теми: Захворювання глотки є досить розповсюдженою патологією. З ними зустрічаються медики усіх спеціальностей. Вміння своєчасно надати, розпізнати першу допомогу є досить важливим для медичних середніх працівників.
Навчальні цілі :

Знати: 1. Клінічна анатомія носо-, рото-, гортаноглотки.

2. Фізіологія глотки.

3. Клінічна анатомія лімфаденоїдного кільця глотки.

4. Кровопостачання і інервація глотки.

5. Методику обстеження хворих з захворюваннями

глотки.


Вміти:1. Провести зовнішній огляд і пальпацію шиї та лімфовузлів.

2. Взяття мазок із слизової оболонки глотки на флору.

3. Провести орофарингоскопію, епіфарингоскопію, гіпофарингоскопію.

4. Провести пальцеве дослідження носоглотки.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Топографічна анатомія глотки.

2. Анатомія лімфоглоткового кільця.
Актуальні аспекти:


 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів методиці і техніці проведення обстеження глотки.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова глотки, кровопостачання та інервація глотки.

Показати на таблицях, муляжах анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Функції глотки


План і організаційна структура заняття :Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Час. хв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: пальпацію шиї та лімфовузлів, взяття мазка із слизової оболонки глотки, проведення орофаринго-, епі-, гіпофарингоскопії, пальцеве дослідження носоглотки, накладання зігріваючого компресу на шию.

Розглядають основні клінічні дані.Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів, марлеві салфетки.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі

Журнал

15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10Забезпечення заняття: рефлектори, носоглоткові і гортанні зеркала, муляжі, таблиці.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р.

 2. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

 3. І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

 1. Конспекти лекцій.

Методичну рекомендацію склала

Асистент к.м.н. Д.Т. Оріщак

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ № 3

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТІ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”


Тема: ЗАХВОРЮВАННЯ ГЛОТКИ. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ГЛОТКИ. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ.
Актуальність теми: Патологічні стани глотки: аденоїди, ангіни, хронічні тонзиліти - дуже часто зустрічаються в практичній роботі медиків. Своєчасно і кваліфіковано надана допомога значно скорочує тривалість захворювання, попереджує можливі ускладнення.
Навчальні цілі :

Знати: 1. Гіпертрофія носоглоткового мигдалика. Клініка, діагностика, лікування.

2. Допомога медичної сестри при аденотомії у дітей.

3. Догляд за післяопераційним хворим.

4.Ангіни. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. Догляд за хворими.

5. Хронічний тонзиліт. Клініка, діагностика, лікування.

6. Тонзилектомія. Підготовка хворого до операції. Післіопераційний догляд за хворими.

7. Дифтерія зіва. Клініка, діагностика, лікування.

8. Організаційні заходи в разі підозри на дифтерію.

9. Паратонзилярний, заглотковий абсцеси. Клініка, діагностика, лікування. Догляд за хворими.

10.Сторонні тіла глотки. Клініка, діагностика, лікування. Догляд за хворими.Вміти: 1. Накласти зігріваючий компрес на підщелепну ділянку чи шию.

2. Приготувати розчини для полоскання глотки та інгаляцій.

3. Промити лакуни мигдаликів.

4. Змазувати піднебінні мигдалики і задню стінку глотки лікарськими середниками.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Гострий фарингіт. Клініка, діагностика, лікування.

 2. Хронічний фарингіт. Клініка, діагностика, лікування.


Актуальні аспекти:

 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів основних принципів лікування та догляду з захворюваннями глотки.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова глотки, кровопостачання та інервація глотки.

Показати на таблицях, муляжах анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Функції глотки
3. Фармакологія

Препарати, які використовуються при захворюваннях глотки.

Виписати рецепти.


План і організаційна структура заняття :Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Час. хв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: промивання лакун мигдаликів, змазування піднебінних мигдаликів задньої стінки глотки лікарськими середниками, накладання зігріваючого компресу на підщелепну ділянку чи шию, приготування розчинів для полоскання глотки та інгаляцій. Розглядають основні клінічні дані.

Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів, марлеві салфетки.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі
15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10


Забезпечення заняття: рефлектори, набір інструментарію, муляжі, таблиці.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р.

 2. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

 3. І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

 4. Конспекти лекцій.

Методичну рекомендацію склала

Асистент к.м.н. Д.Т. Оріщак

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ № 4

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТІ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”


Тема: КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ГОРТАНІ.МЕТОДИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Актуальність теми: Захворювання гортані є досить поширеними хворобами. Вміти надати першу допомогу і поставити діагноз є досить важливим для медичної сестри.
Навчальні цілі :

Знати: 1. Анатомічні межі гортані, її відділи.

2. Хрящова та зв'язкова системи гортані.

3. Клінічна анатомія трахеї.

4. Функції гортані.

5. Функції трахеї.

6. Дослідження гортані (непряма та пряма ларингоскопія).

7. Дослідження трахеї та бронхів.

Вміти: 1. Провести зовнішній огляд та пальпацію гортані.

2. Підготовити інструментарій для прямої і непрямої

ларингоскопії.

3. Підготовити інструментарій і провести змазування слизової гортані.

4.Ввести лікарські засоби в гортань.

5. Накласти зігріваючий компрес на ділянку

гортані.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи:


 1. Додаткові методи дослідження гортані.


Актуальні аспекти:

 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів методиці і техніці проведення обстеження гортані.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова гортані, трахеї.

Показати на таблицях та муляжах анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Фізіологія гортані і трахеї.

Організаційна структура заняття :
Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Час. хв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: пальпацію гортані, підготовка інструментарію для прямої і непрямої ларингоскопії, змазування слизової гортані, введення лікарських засобів в гортань, накладання зігріваючого компресу на ділянку гортані.

Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів, марлеві салфетки, лікарські препарати.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі.

Журнал

15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10Забезпечення заняття: рефлектори, набір інструментарію, лікарські препарати, муляжі, таблиці.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р. 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

 2. І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

 3. Конспекти лекцій.

Методичну рекомендацію склала

Асистент к.м.н. Д.Т. Оріщак

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ № 5

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”


Тема: ХВОРОБИ ГОРТАНІ. ЛІКУВАННЯ І ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ГОРТАНІ.

Актуальність теми: З патологічними станами гортані часто зустрічаються дільничі медсестри, медичні сестри хірургічних і терапевтичних стаціонарів. Догляд за хворими після операцій на гортані вимагає кваліфікованих навиків. Тому знання і вміння виконання практичних навиків має велике значення в роботі м/с.
Навчальні цілі :

Знати: 1. Гострий ларингіт. Клініка, діагностика, лікування. Догляд за хворими.

2. Підскладковий ларингіт. Клініка, діагностика, лікування. Догляд за хворими.

3. Гострий трахеїт. Клініка, діагностика, лікування. Догляд за хворими.

4. Дифтерія гортані. Причини, клініка, лікування. Догляд за хворими. Організаційні заходи у разі підозри на дифтерію.

5. Хронічний ларингіт. Значення професійних чинників у його розвитку, лікування, догляд, профілактика.

6. Стеноз гортані. Ступені, клінічні прояви, лікування.

7. Трахеостомія. Показання до її виконань.

8. Догляд за хворими після трахеостомії.

9. Принципи видалення сторонніх тіл з гортані, трахеї,

бронхів.


Вміти: 1. Провести туалет і заміну внутрішньої трахеотомічної трубки.

2. Провести перев'язку хворих після трахеостомії.

3. Підготовити набір медичного інструментарію для

трахеостомії.

4. Ввести носостравохідну трубку.

5. Ввести лікарські засоби в гортань, провести

інгаляції.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Конікотомія. Показання до її виконання.


Актуальні аспекти:

 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів основних принципів лікування та догляду за хворими з патологією гортані.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова гортані, трахеї.

Показати на таблицях та муляжах анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Фізіологія гортані і трахеї.
3. Фармакологія

Лікарські середники, які використовуються при захворюваннях гортані.

Виписати рецепти.


План і організаційна структура заняття:Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання


Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Час. хв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: туалет і заміна внутрішньої ї трахеостомічної трубки, перев”язка хворих з трахеостомією, підготовка інструментарію для трахеостомії, ведення носостравохідної трубки.

Розглядають основні клінічні дані.Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів, марлеві салфетки.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі

Журнал

15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10


Забезпечення заняття: рефлектори, набір інструментарію, муляжі, таблиці.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р.

2.Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

3.І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

4.Конспекти лекцій.


Методичну рекомендацію склала

Асистент к.м.н. Д.Т. Оріщак

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ № 6

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”
Тема: КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ВУХА. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВУХА.

Актуальність теми: Знання клінічної анатомії вуха допоможе в практичній роботі медичного персоналу правильно і вчасно поставити діагноз і надати першу медичну допомогу.
Навчальні цілі :

Знати: 1. Будова зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

2. Зв”язок середнього вуха з носоглоткою.

3. Особливості будови вуха у дитячому віці.

4. Звукопровідність та звукосприйняття.

5. Адекватні подразники для різних відділів внутрішнього вуха.

6. Функціональний зв”зок вестибулярного аналізатора з мозочком.

7. Методи дослідження слухового аналізатора.

Вміти: 1. Провести зовнішній огляд вуха, отоскопію.

2. Взяти мазок із зовнішнього слухового ходу.

3. Провести дослідження слуху шепітною і розмовною мовами.

4. Накрутити вату на зонд, провести туалет зовнішнього слухового ходу.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Дослідження слуху камертонами.

 2. Аудіометрія.

 3. Дослідження вестибулярного аналізатора.


Актуальні аспекти:

 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів методиці і техніці проведення обстеження слухового аналізатора.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха, кровопостачання і інервація вуха.

Показати на таблицях, муляжах анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Будову рефлекторної дуги слухового і вестибулярного аналізатора. Будову переферійного реципторного апарату.

Визначити слуховий паспорт по повітряній та кістковій провідності.

3. Фізика

Принципи роботи аудіометра

Намалювати аудіограму при ураженні слуху різних типів.


Організаційна структура заняття:Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Час. хв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: зовнішній огляд вуха, взяття мазка із зовнішнього слухового проходу, отоскопія, дослідження слуху шепітною і розмовною мовами, туалет зовнішнього слухового проходу.

Розглядають основні клінічні дані.Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів, бинт, марлеві салфетки.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі

Журнал

15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10


Забезпечення заняття: рефлектори, предметний столик з набором інструментів, муляжі, таблиці.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р. 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

 2. І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

 3. Конспекти лекцій.

Методичну рекомендацію склала

Асистент к.м.н. Д.Т. Оріщак

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зав. кафедри ЛОР - хвороб

Д.м.н. _________ В.І.Попович

"___" __________ 200 __ рік

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ № 7

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТ “МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА”

Тема: ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА. ЛІКУВАННЯ І ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ З ПАТОЛОГІЄЮ ВУХА.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК.

Актуальність теми: Травми і захворювання вуха є поширеною патологією. Вміння своєчасно розпізнати те чи інше захворювання, правильна перша допомога чи своєчасне скерування хворого для надання кваліфікованої спеціалізованої допомоги - вирішує терміни одужання чи наслідки хвороби.
Навчальні цілі :

Знати:1. Травматичні ушкодження зовнішнього вуха:


 • механічні травми;

 • отгематома;

 • відмороження вушної раковини;

 • опіки зовнішнього вуха.

2. Перихондрит вушної раковини. Клініка, лікування.

3. Фурункул зовнішнього слухового ходу. Клініка, лікування. Догляд за хворими.

4. Сірчана пробка, сторонні тіла зовнішнього слухового ходу, особливості видалення.

5. Гостре та хронічне запалення середнього вуха. Причини, клініка. Догляд за хворими.

6. Отогенні внутрішньочерепні усладнення. Причини, клініка, лікування.

7. Підготовка до операцій на вусі. Догляд за хворими після операції.

8. Туговухість, глухота, глухонімота. Причини, профілактика.

Вміти: 1. Провести отоскопію.

2. Ввести ліки у зовнішній слуховий хід.

3. Накласти зігріваючий компрес на вухо.

4. Накласти вушні пов”язки.

5. Видалити сірчану пробку, стороннє тіло.

6. Провести пневмомасаж барабанної перетинки.

7. Продути слухові труби за Політцером.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи:


 1. Особливості перебігу отитів у дітей.

 2. Слухопротезування.


Актуальні аспекти:

 1. Загострити увагу студентів на важливості вивчення даної тематики для подальшого засвоєння всього матеріалу з оториноларингології.

 2. Навчити студентів основних принципів лікування та догляду за хворими з патологією вуха.


Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Анатомія людини, топографічна анатомія

Будова зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха, кровопостачання і інервація вуха.

Показати на таблицях, муляжах анатомічні структури.

2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія

Будову рефлекторної дуги слухового і вестибулярного аналізатора. Будову переферійного реципторного апарату.

Визначити слуховий паспорт по повітряній та кістковій провідності.

3. Фізика

Принципи роботи аудіометра

Намалювати аудіограму при ураженні слуху різних типів.


Організаційна структура заняття:Основні етапи заняття, і їх функції

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (наочність)

Час. хв.

1.

Підготовчий етап.

Журнал

5

Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.


Фронтальне теоретичне експрес-опитування тестовий контроль

Перелік питань

40

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок.

Під керівництвом викладача проводити тренування навичок: отоскопія, ведення ліків в зовнішній слуховий хід, накладання зігріваючих компресів на вухо, накладання вушних пов”язок.

Розглядають основні клінічні дані.Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів, бинт, марлеві салфетки.

60

3.

Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.З кожним студентом окремо відпрацювати пратичні навики.

Інструкції, таблиці, муляжі, предметний столик з набором інструментів.

50

4.

Підведення підсумків заняття.

Ситуаційні задачі

Журнал

15

5.

Домашнє завдання
Методичні розробки

10


Забезпечення заняття: рефлектори, предметний столик з набором інструментів, муляжі, таблиці.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Пальчун В.Т., Вознесенський Н.Я. "Хвороби вуха, горла, носа". М. Медицина. 1994 р. 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Дрогомирецький В.Д. "Отоларингологія". К. Здоров'я. 1999. С. 204-243.

 2. І.Я. Яшан "Медсестринство в оториноларингології". 2000 р. с.9-66.

 3. Конспекти лекцій.

Методичну рекомендацію склалаАсистент к.м.н. Д.Т. Оріщак


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка