Методи самостійної роботи з книгоюДата конвертації31.03.2017
Розмір65.3 Kb.

________________________________________________________________________________


Бібліотечний урок та тести на тему:

«Методи самостійної роботи з книгою»

10 клас


10 клас

«Методи самостійної роботи з книгою»
Тема: Методи самостійної роботи з книгою

Мета: навчити учнів користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою. Писати та оформляти реферати, доповіді, конспекти.

Обладнання: довідники, словники, картотека, пам'ятки.
Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою?

1. Використовуючи навчальну, довідкову і до­даткову літературу, уточніть, що саме вас ціка­вить.

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використані є підручник., потім — довідник, а тоді — додаткову літературу.

4. Відкриваючи книгу, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі види читання:


читання-перегляд, коли книжку перегляда­ють швидко, зупиняючись на окремих: сторінках (мета такого перегляду — перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про зміст);

вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь тексі, а тільки потрібні місця;

читання з різних видів запису прочитаного.

6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, па­раграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інфор­мацію, виділіть основне, складні, план прочита­ного.Форма ведення записів.

План — це короткий перепік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені .лише основні запитання або складним, якщо поруч з основним є до­даткові запитання.

Виписки — це цитати (дослівне відтворення думок автора книги/, або короткий. близький до дослівного. виклад змісту погрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні поло­ження, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брані у лапки, а на кожну виписку1 давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартах.

Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати ско­роченням слів, а якщо скорочувати їх. то за за­гальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Коли використовуються цитати, обов'язково зазначається сторінка, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.

Тези — стислий виклад основних ідей прочи­таної книги.

Анотація — коротка характерне прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

Резюме — короткий заключний виклад науко­вого повідомлення.

Рефераткороткий виклад змісту книги, на­укової роботи або результатів вивчення Наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.
Як писати реферат.

 1. Вивчити тему.

 2. Підібрані літературу:

а) документи, першоджерела;

б) монографії, довідники, збірники;

в) газетні та журнальні матеріали.


 1. Ґрунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

 2. Скласти список розділів, який може і бути планом реферату.

 3. Продумати план реферату, можливе його розширення.

 4. Систематизувати опрацьований матеріал.

 5. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов'язково включити в план актуальність темп і її значення.

 6. Написати реферат.

 7. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

10.Бібліографічний опис джерела списку літератури подається за такими правилами:

• для книг слід вказати прізвища та ініціали авторів, назву книги, підзаголовкові дані, місце і назву видавництва, рік видання, кількість сторінок;

• для журнальних статей зазначають прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, назву журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;

• для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

Тобто потрібно згадати попередні уроки, а саме бібліографічний опис книги, книжної статті, журнальної статті.

ІV. Домашня завдання. Написати реферат

Тести до уроку «Методи самостійної роботи з книгою.

Критична література», 10 клас

I варіант

I рівень

1. Як називається коротке письмове викладення твору, лекції, доповіді, уроку?

а) тези;

б) конспект;

в) цитата.

2. Як називається виписка з чужого тексту без змін?

а) абзац;

б) цитата;

в) діалог.

3. Як називається професія людини, яка пише реферат на книги, статті?

а) референт; б)письменник; в) бібліограф.

II рівень

1. Назвіть методи самостійної роботи з книгою.

2. Визначте три основні вимоги до написання конспекту:

а) змістовність;

б) стислість;

в) вірне оформлення;

г) пропуск абзаців.

III рівень

1. Як правильно користуватися цитатами?II варіант

І рівень

1. На яких уроках ви частіше користуєтесь критичною літературою?

а) біології;

б)української літератури;

в) хімії;

г) зарубіжної літератури;

д) історії.

2. Назвіть автора слів: «Критика — наука відкривати красу та недоліки творів мистецтва та


літератури»...

а) Лєрмонтов;

б)Жуковський;

в) Пушкін.

3. Критична література допомагає учневі:

а)при вивченні вірша;

б)при переказі тексту;

в)при аналізі твору.II рівень

1.Назвіть різні жанри критичної літератури.

2. Визначте, які дисципліни включає в себе наука про літературу:

а) теорію літератури;

б) історію літератури;

в) літературну критику;

г) історію рідного краю.

III рівень


 1. Які довідкові видання доповнюють критичну літературу?


Відповіді

I варіант

I рівень

 1. б) конспект.

 2. б) цитата.

 3. а) референт.

II рівень

 1. Конспект, тези, реферат, цитати.

 2. Змістовність, стислість, правильне оформлення.

III рівень

 1. Цитата - виписка з чужого, тексту без змін. Цитати не можна висловлювати по пам'яті. Обов'язкове правило — відповідність до тексту. «Цито» в перекладі з латинської — «закликаю у свідки».


II варіант

I рівень

 1. б) української літератури,

 2. в) Пушкін.

 3. в) при аналізі твору.

II рівень

1. а) коментарі до твору;

б)спогади;

в) листи;

г) автобіографії.

2. Теорію літератури, історію літератури, літературну критику.


III рівень

1. Українські літературні енциклопедії, крилаті вислови в українській літературній мові, словник українських псевдонімів.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка