Metallurgy is a base of civilization’s development” «металургія як основа розвитку цивілізації» з дисциплін: «Англійська мова за професійним спрямуванням»Скачати 176.07 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір176.07 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпродзержинський металургійний коледж
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
відкритого бінарного заняття
METALLURGY IS A BASE OF CIVILIZATION’S DEVELOPMENT”

«МЕТАЛУРГІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

з дисциплін: «Англійська мова за професійним спрямуванням»

«Виробництво сталі»Дніпродзержинськ, 2016

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ:

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: “Metallurgy is a base of civilization’s development”

«Металургія як основа розвитку цивілізації»МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Навчальна: навчати майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному потоці з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок;

удосконалювати комунікативні уміння й навички володіння англійською мовою при спілкуванні на професійні теми; збагачувати знання студентів про специфіку майбутньої спеціальності; сприяти розвитку та вдосконаленню професійних навичок спеціалістів у різних галузях промисловості.Розвиваюча: розширити світогляд студентів, підвищити їх професійний рівень, а також підготувати їх до бесіди за запропонованими темами, при вивченні яких відбувається розвиток комунікативних здібностей студентів на професійно-орієнтовному рівні; розвивати логічне та творче мислення; формувати навички самостійності, працьовитості.

Виховна: виховувати увагу, організованість, відповідальність, інтерес до пізнавальної активної діяльності; виховувати повагу до майбутньої професії; вміння працювати в колективі; формувати зацікавленість і допитливість.

ВИД ЗАНЯТТЯ: семінарське заняття.

ТИП ЗАНЯТТЯ: бінарне заняття.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: план заняття, роздатковий матеріал, доповіді студентів, логічні схеми, учбовий фільм, слайди, презентації.


ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ:
І. Підготовчий етап:

1. Організаційний момент.

1.1 Привітання студентів.

Викладач іноземної мови: Good morning students and our guests! We are very glad to see you and hope that you are ready for the lesson and are in a good mood. Let’s get down to business.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття.

Today we are going to talk about importance of metals in our life, about metal casting, types of furnaces and about process of making steel. Some students prepared short reports about the most important methods of making steel. We are going to learn new words, translate the sentences, answer the questions and we’ll listen some new and interesting information to get to know more about steel production.Викладач спецдисциплін: Шановні студенти та гості! Ми дуже раді бачити всіх присутніх на нашому бінарному занятті, яке присвячене металургії та її розвитку в сучасній цивілізації. Сьогодні ми узагальнимо знання, отримані на попередніх заняттях та поговоримо про важливість металів в житті людства, про найважливіші методи виробництва сталі та про види плавильних печей засобами іноземної мови.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття:

Вступне слово викладача іноземної мови: I want you to have a look at the blackboard. We are going to discuss a very interesting topic “Metallurgy is a base of civilization’s development”. Our today’s lesson is an unusual one. We are going to have a scientific conference. You all have been conducting a scientific research concerning this question. As far as I know, each of you investigated this question from different points of view. It’s high time to share the results of your work. I hope that new knowledge will be useful for you in your future work.

3. Мотивація навчання:

Вступне слово викладача спецдисциплін: В економіці кожної країни металурги представляють найбільш важливішу професію. Без них неможливо забезпечити діяльність як підприємств легкої і важкої промисловості так і всього людства в цілому. Металургійна промисловість значно впливає на розвиток економіки любої країни, тому до металургів було і буде особливе ставлення: їх цінують, поважають і прославляють.

Погляньте на дошку. Сьогодні ми будемо працювати над дуже цікавою та змістовною темою – «Металургія як основа розвитку цивілізації». Деякі студенти провели наукові дослідження стосовно цього питання. Тож наше заняття буде незвичним. Ми запрошуємо усіх на наукову конференцію! Наскільки мені відомо, її учасники провели свої власні дослідження з різних точок зору. Прийшов час поділитися своїми ідеями з усіма присутніми. Ми сподіваємося, що знання та результати, отримані під час плідної роботи, стануть корисними для вашої майбутньої професії.ІІ. Основна частина:

4. Актуалізація опорних знань.

Викладач іноземної мови: At our last lessons we have a talk about metals and their importance in our life. We use metal objects every day of our lives. They are a necessity for our way of life. Look at the screen and tell me where we use metals.

(Перегляд презентації про необхідність застосування металів в житті людства, після чого студенти дають відповіді та складають таблицю).

Students:

-metals help to bring electricity to our houses;

- metals are used for the construction of buildings, bridges, cars, trains, airplanes, space shuttles, sports equipment, toys and tools;

- metals are widely used in medicine and industry;

- there are many vitamins, metals and proteins in healthy meals;

- metals are used in making jewelery and different accessories;

- metals help people to make different objects of house holding and weapon.

Transport


Health Care
Meals


Building and

BridgesMETALS


Accessories and

Jewelery


Army

House holding

Industry
Викладач іноземної мови: So, the work of metallurgy makes all these things possible. Now translate the following proverbs into English:

 1. Strike the iron while it is hot. (Куй залізо, доки гаряче.)

 2. All is not gold that glitters. (Не все те золото, що блищить.)

 3. Metal in fire and a man in trouble is learnt. (Метал у вогні, а людина у біді пізнається.)

 4. Silence is gold. (Мовчання-золото.)

Мовна зарядка.

 1. Словникова робота.

Викладач іноземної мови: Translate the following word-combinations into English.

(Студенти демонструють свої знання лексики професійно-орієнтовного характеру за попередніми вивченими темами)

orе - руда

cоkе – кокс

slag - шлак

circular structure - циркулярна структура

to produce steel - виробляти сталь

tо charge - заряджати, завантажувати

tо flux - зашлаковувати

air pipes – вентиляційні труби

the top of the furnace - наколошник печі

inclined hoist - нахилений підйомник

melting point – точка кипіння

electric arc furnace – електродугова піч

open hearth furnace –мартенівська піч

stainless steel – нержавіюча сталь

molten iron - розплавлений чавун

a steel article – виріб із сталі

the fuel in the furnace – паливо в печі

the quality of the steel – якість сталі

blast furnace – доменна пічto hammer out impurities – видаляти домішки

 1. Фронтальне опитування за вивченим матеріалом на попередніх заняттях.

Викладач спецдисциплін: На попередній лекції ми вивчили технологію конверторної плавки. За поданою схемою давайте повторимо послідовність виплавки сталі в конверторі:

 1. Скільки часу триває загрузка брухту у конвертор? ( 3-4 хв.)

 2. Скільки часу триває заливка чавуну у конвертор?( 2-3 хв.)

 3. Назвіть оптимальну температуру чавуну для киснево-конвертерної плавки. (1390°С)

 4. Скільки часу триває продувка киснем? (15-18 хв.)

 5. Яку температуру має реакційна зона? (2100- 2700 С)

 6. Назвіть основні теплоносії конверторної плавки. (кисень, окислювальні реакції з виділенням тепла)

 7. Як укладається брухт у совки та з якою послідовністю? (спочатку дрібний, далі-найбільший)

 8. Як беруть проби металу? (за допомогою термопари)

 9. Як зливається сталь із конвертора? (через стале зливний отвір)

 10. Як зливається шлак? (через горловину конвертора)

 11. Назвіть загальну тривалість конвертерної плавки. (30-35 хв.)
Викладач іноземної мови: Answer the following questions.

 1. What is modern civilization based on? (Modern civilization is based on metals and millions of tons are extracted from the surface of the Earth every year.)

 2. Why is life impossible without iron? (Life seems impossible now without iron, because it is the cheapest and most important metal we use.)

 3. When did the first blast furnaces appear? (Blast furnaces existed in China from about 1st century AD and in the West from the High Middle Ages.)

 4. What is the blast furnaces? (A blast furnace is a type of metallurgical furnace used for smelting to produce industrial metals, generally iron, but also others such as lead or copper.)

 5. What does differ pig-iron from steel? (Iron coming from a blast furnace is called pig-iron, and still contains many impurities which have to be removed before it can be converted into steel.)

 6. What was the main idea of Bessemer’s experiment? (Henry Bessemer’s idea was that the impurities would be burned away if air was blown through molten pig-iron.)

 1. Зворотній переклад речень.

Translate the following sentences into English:

 1. Метали - це група елементів, які наділені певними властивостями.

(Metals is a group of elements that share certain properties.) 

 1. Вони добре проводять тепло і електрику, тому сковорідки і електроприводи виготовляються з металу.

(They conduct heat and electricity well, which is why cooking pans and electrical wires are made of metal.)

 1. Крім того, метали міцні і легко можуть приймати будь-яку форму, тому вони використовуються в будівництві таких споруд, як мости.

(Metals are also strong and can be shaped easily; this is why they are used to make structures such as bridges.) 

 1. Хоча різні метали мають багато спільного, вони також мають і відмінності, які визначають, наскільки той чи інший метал придатний для певних цілей.

(Although there are many similarities between metals, there are also differences that determine how suitable a metal is for a particular use.)

 1. З 109 відомих на сьогоднішній день елементів, 87 - метали.

(Of the 109 elements known today, 87 are metals.)

 1. Вони рідко використовуються в чистому вигляді, зазвичай вони змішані з іншими металами або неметалами, створюючи комбінації, відомі як сплави.

(They are rarely used in their pure state - they are usually mixed with other metals or nonmetals to form combinations known as alloys.)

5. Викладення та вивчення нового матеріалу:

«Людина не може обходитися без металів. Якщо б не було металів, люди б вели огидне життя серед диких тварин...»

Георг Агрікола – найвизначніший

німецький мислитель, автор

багатьох праць з металургії

5.1 Відкриття конференції.

Викладач спецдисциплін: Фахівець з будь якої справи повинен бути добре обізнаним щодо історії розвитку своєї галузі. Це підвищує його ерудицію, дає змогу впевнено орієнтуватися в усьому комплексі складних сучасних технологій, обґрунтовано прогнозувати подальший технічний розвиток, визначити найбільш перспективні його напрямки. Пропоную послухати наших студентів, майбутніх фахівців у сфері металургії.

На цьому етапі нашого заняття ми безпосередньо переходимо до проведення наукової конференції, учасники якої мали випереджувальні завдання та підготували доповіді професійно-орієнтовного характеру англійською мовою. Право проведення конференції надається студенту, який виконує роль голови та ознайомить присутніх з порядком денним та представить усіх учасників.Chairman: Ladies and Gentlemen! It is an honour and privilege for me to welcome you to our college and to this Conference. I wish to welcome the guests and the participants of the Conference to Dniprodzerzhinsk metallurgical college. I wish you every success.

Dear friends, today we are here to discuss and share our thoughts, knowledge on a very urgent question “The modern tecnology of metal casting”. We have a wide range of questions to discuss at the top level. I want you to get acquainted with today’s agenda.AGENDA:

1. Metal-castings methods.

2. The blast furnace.

3.The Bessemer process.

4.The open-hearth process.

5.The electric furnace method.Перекладач: Пані та панове! Це честь для мене запросити Вас до нашого коледжу на нашу конференцію. Я запрошую усіх гостей та учасників на конференцію до Дніпродзержинського металургійного коледжу та бажаю успіху!

Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити і поділитися своїми думками, знаннями про дуже актуальне питання «Сучасна технологія виробництва металів". У нас є широкий спектр питань для обговорення цієї теми. Я хочу, щоб ви ознайомилися з порядком денним.Порядок денний:

 1. Методи виробництва металів.

 2. Доменна піч.

 3. Процес Бессемера.

 4. Процес мартенівської печі.

 5. Процес електропечі.

5.2 Виступ студентів з доповідями.

Chairman: The first participant of our conference will tell us about metal-casting methods. You are welcome.Перекладач: Перший учасник нашої конференції розповість нам про процеси лиття металів.

Student 1: One of the basic processes of the metal-working industry is the production of metal casting. Numerous methods have been developed through the ages for producing metal castings, but the oldest method is that of making sand castings in the foundry. Primarily, the work consists of melting metal in a furnace and pouring it into suitable sand, where it solidifies and assumes the shape of the mold. However, this operation of making sand castings is not as simple as it seems. This method of production is relatively simple, inexpensive, and is not limited to any particular type of metal or to certain sizes and shapes of castings.

(Перегляд презентації, яку підготував студент про виробництво металевих виливків).

Перекладач: Одним з основних процесів металообробної промисловості є виробництво металевих виливків. Численні методи були розроблені протягом століть для виробництва металевих виливків, але найстарішим методом є лиття в земляні форми. В першу чергу, робота полягає в розплавленні металу в печі і заливання його в потрібну земляну форму, де він твердне і набуває форми. Тим не менш, ця операція виготовлення виливків не така проста, як здається. Цей спосіб виробництва є відносно простим, недорогим і не обмежується будь-яким конкретним типом металу або певними розмірами чи формами виливків.

Chairman: The next participant prepared the interesting and substantial report about working of the blast furnace.

Перекладач: Наступний учасник приготував цікавий та змістовний зміст про дію доменної печі.


Student 2: The blast furnace is a tall circular structure built of fire-brick and reinforced by a steel shell on the outside. The interior form is circular. Iron is reduced from the ore in the furnace by means of coke charged with ore, and the impurities are fluxed or slagged by means of limestone also charged with the ore. The air blown through the furnace is heated by means of stoves that constitute an important part of the apparatus of the blast furnace. The ore, coke and limestone are conveyed to the top of the furnace by means of cars running on an inclined hoist. As the iron and slag are formed, they drop to the hearth at the bottom of the furnace. Since the iron is heavier than the slag, it settles to the bottom while the slag floats on the top of the molten iron. There are two holes in the hearth of the blast furnace. The iron is tapped from the lower hole; the slag is tapped from the upper hole. Many of the impurities in the ore are collected and removed with the form of molten slag.

(Перегляд презентації, яку підготував студент про дію доменної печі).

Перекладач: Доменна піч – це висока кругла структура, побудована з вогнетривкої цегли і оброблена сталевою оболонкою на зовнішній стороні. Всередені форма кругла. Залізо виробляється з руди в печі за допомогою кокса загруженого з рудою, а домішки плавляться або отшлаковуються за допомогою вапняка також загруженого з рудою. Повітря продувається через топку і нагрівається за допомогою печей, які являють собою важливу частину апарату доменної печі. Руда, кокс і вапняк транспортуються до верхньої частини печі за допомогою вагонеток, що працюють на похилій підйомника. Як тільки утворюються залізо і шлак, вони потрапляють до вогнища в нижній частині печі. Так як залізо важче шлаку, воно осідає на дно, а шлак плаває на поверхні розплавленого заліза. Всередині доменної печі є два отвори. Залізо випускається з нижнього отвору, а шлак випускається з верхнього отвору. Багато домішок в руді збираються та видаляються з вапняком в формі розплавленого шлаку.

Chairman: I am very happy to introduce to you our guest who will tell us about the Bessemer process.

Перекладач: Я хочу представити вам нашого гостя, хто розповість нам про докладніше про процес Бессемера.Student 3: The Bessemer process of making steel. Air is blown through the molten pig iron, and the oxygen of the air combines with the carbon, manganese and silicon of the pig iron. This action generates heat and frees the iron from the major part of its impurities thus converting the iron into steel. The Bessemer converter is a pear-shaped tilting vessel made of steel plates and lined with heat-resisting bricks and clay. The top of the converter is cut off to form a mouth through which molten metal is charged and discharged. At the bottom of the vessel are holes through which air is blown. Bessemer steel is used because of the low cost of the process. Today we have a new, more perfect technology of converting pig iron into steel in which the blast of air is replaced by a jet of nearly pure oxygen.

(Перегляд презентації про дію Бессемерівського конвертора)
Перекладач: Процес виробництва сталі Бессемера. Повітря проходить через розплавлений чавун і кисень і з’єднується з вуглецем, марганцем та кремнієм чавуну. Ця реакція виділяє тепло і звільнює залізо від основної частини його домішок, перетворюючи залізо на сталь. Конвертер Бессемера це грушоподібна нахилена посудина, виготовлена із сталевих пластин і облицьований жаростійкою цеглою та глиною. Верхня частина конвертера відрізана, утворюючи жерло, через яке розплавлений метал загружається і вигружається. У нижній частині посудини є отвори, через які проходить повітря. Сталь Бессемера використовують через низьку вартість процесу. Сьогодні існує новий, більш досконала технологія перетворення чавуну на сталь, в якій потік повітря замінюється струменем майже чистого кисню.
Chairman: The next report of our Conference about the open-hearth process. The name open-hearth is given to it because the hearth of the furnace is exposed to the sweep of the flames which melt the steel.

Перекладач: Наступна доповідь нашої конференції стосується процесу мартенівської печі.Student 4: The open-hearth process is one of the most important methods of making steel. The charge consists of molten pig iron, scrap iron and steel and some hematite. Lime is added to the charge to make out the phosphorus and sulphur as slag. Manganese, carbon, nickel or other materials are added to make the kind of steel desired. The fuel is blown into furnace through one of the two large openings or ports, located on each end of the furnace. Combustion occurs above the hearth and the smoke and other products of combustion escape through the port at the other end of the furnace. There are three stages in the operation of this furnace. The first is known as the process of charging; the second-as the melting down process; the third the period of refining.

(Перегляд презентації про дію мартенівської печі).

Перекладач: Мартенівський процес є одним з найбільш важливих способів виробництва сталі. Загрузка складається з розплавленого чавуна, лома сталі та невеликої кількості червоного залізняка. Вапно, що додається до загрузки, перетворює сірку і фосфор у вигляді шлаку. Марганець, вуглець, нікель або інші матеріали додаються, щоб отримати бажаний вид сталі. Паливо вдувають у піч через один з двох великих отворів або портів, розташованих на кожному кінці печі. Горіння відбувається над подом, і дим та інші продукти горіння витікають через порт на іншому кінці печі. Є три етапи в роботі цієї печі. Перший відомий як процес загрузки; другий - як процес плавлення; третій - період очистки.

Chairman: Let me introduce the next participant with his report about the electric furnace method.

Перекладач: Дозвольте представити вам наступного учасника з доповіддю про метод електропечі.

Student 5: The finest grades of steel are produced by the electric furnace method. Stainless and heat resistant steels are made almost exclusively by that process. Electricity is used only for the production of heat and does not of itself impart any superior quality of steel. Nevertheless, the electric furnace method gives certain advantages impossible in other steel melting processes. The electric furnace generates extremely high temperatures. The temperature is at all times under precise control and is easily regulated. The production of heat by electricity is unique, oxygen is not necessary to support combustion and the atmosphere within an electric furnace may be regulated at will.(Перегляд презентації про метод електропечі).

Перекладач: Найкращі сорти сталі - отримані методом електропечі. Нержавіюча і жаростійка сталі виготовляються майже виключно в результаті цього процесу. Електрика використовується тільки для виробництва тепла і сама по собі не надає ніякої високої якості сталі при бажанні. Тим не менш, метод електропечі дає певні переваги, які неможливі при інших процесах виробництва сталі. Електропіч виробляє екстримально високу температуру. Температура в будь-який час знаходиться під відповідно точним контролем і легко регулюється. Вироблення тепла завдяки електроенергії є унікальним, кисень не є необхідним для підтримки горіння і атмосфера в електричній печі може регулюватися за бажанням.

Chairman: Ladies and Gentlemen, at the request of all those present I announce the conference closed. Thank you for attention!

Перекладач: Пані та панове, за згодою всіх присутніх оголошую нашу конференцію закритою! Дякуємо за увагу!

6. Закріплення знань студентів.

Викладач іноземної мови:

 1. Answer the questions:

 1. What is the blast furnace and how does it work?

 2. What is the Bessemer process of making steel?

 3. What process is one of the most important methods of making steel? What are the stages in the operation of this furnace?

 4. What are the finest grades of steel produced by?

5) What advantages does the electric furnace method give?

2. Дайте англійські еквіваленти до наступних словосполучень:

1) візки, що рухаються по нахиленому підйомнику; 2) оздоблений; 3) верх конвертера обрізаний, утворюючи горловину; 4) топка печі піддається дії полум’я; 5) завантаження складається з розплавленого чавуна, лома сталі та невеликої кількості червоного залізняка; 6) щоб провести; 7) щоб отримати потрібний сорт сталі; 8) горіння відбувається над топкою; 9) процес плавлення; 10) елементи, окрім чавуна, які повинні бути в кінцевому продукті.7. Систематизація і узагальнення знань.

Викладач спецдисциплін: Підбиваючи підсумки нашої конференції та узагальнюючи знання, отримані на попередніх заняттях, давайте ще раз повторимо:

 1. Що таке сталь?

 2. Як класифікується сталь за способом виробництва?

 3. Чим характеризуються бесемерівський, конверторний і мартенівський процеси?

 4. Чому в бесемерівському процесі якість металу була низької якості?

 5. Розкажіть про конструкцію кисневого конвертора.

 6. Які шихтові матеріали використовують в електродуговій печі?

 7. Який принцип роботи мартенівської печі?

 8. Як відбувається процес завантаження шихтових матеріалів у доменну піч?

 9. Чому не вигорали фосфор і сірка - найважливіші домішки у бесемерівському процесі?

10) Які окисні реакції протікають у конверторі?

Викладач іноземної мови: In this tests you can check your knowledge about today’s professional-oriented material.

(Узагальнення вивченого матеріалу у формі тестових завдань з англійської мови за варіантами.)

TEST 1
TASK: Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. The... of steel at Roberts bridge began in 1565.

a) production b) output c) manufacture

2. The importance of Bessemer’s discovery was that... pig iron was transformed into steel within some thirty minutes.

a) molten b) liquid c) hard

3. In the end of the 18th century... of metals improved greatly with the help of new methods.

a) quantity b) quality c) number

4. One of the properties of metals is their specific...

a) shining b) luster c) glitter

5. All metals except mercury are... substances.

a) hard b) tough c) heavy

6. Converters can... several tons of pig iron in a short period of time.

a) clean b) clear c) purify

7. Impurities must be removed before pig iron can be... into steel.

a) converted b) transformed c) made

8. Chromium was... in 1774.

a) opened b) found c) discovered
TEST 2
TASK: Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. Such men as Bessemer, Siemens and Mushet were... the steel material.

a) improving b) discovering c) introducing

2. Only comparatively small... of the steel could be melted at one time in the first crucibles.

a) numbers b) quantities c) amounts

3. Bessemer’s converter was the first major... after Huntsman’s crucible.

a) discovery b) invention c) innovation
4. South Yorkshire used to give the... supply of coal.

a) great b) rich c) abundant

5. Bessemer’s process helped to burn... all the carbon.

a) out b) in c) up

6. South Wales -... near the sea was convenient for the importation of Spanish ore.

a) located b) present c) accommodated

7. Almost all important discoveries were made by means of trial and...

a) mistakes b) fault c) error


TEST 3

TASK: Complete the following statements by choosing the answer which you think fits best.

1. No furnace in Europe could melt iron to a liquid state because:

a) there were too many impurities in it.

b) they were not hot enough.

c) water-powered bellows didn’t work properly.

2. The reason for the tremendous stride in metallurgy was:

a) the height of the furnace.

b) the shape of the furnace.

c) the internal temperature of the furnace.

3. Iron production in Britain began to suffer from:

a) the exhaustion of the deposits of iron ore.

b) political situation.

c)lack of fuel.

4. Abraham Darby succeeded in his experiments to do without charcoal

because:

a) he used coke.

b) he hammered out the impurities.

c) he mixed iron with carbon.


TEST 4
TASK: Choose the word or phrase which best completes each sentence.

1. ... iron is a relatively soft silvery metal.

a) clean b) mixed c) pure

2. All but 20 of the over 100 elements identified to date are...

a) metals b) gases c) non-metals

3. Only 7 metals are common in the earth’s...

a) surface b) crust c) underground

4. Copper was the first metal... by man.

a)invented b) opened c) discovered

5. The steam-hammer was... by James Nasmyth.

a) elaborated b) designed c) worked out

6. Gold, silver and copper have always been ... for their qualities.

a)praised b) respected c) valued
TEST 5
TASK: Complete the following statements by choosing the answer which you think fits best.

1. Modern civilization is based on metals because:

a) three quarters of all known chemical elements are metals.

b) they can be used to produce a wide variety of things.

c) they are very cheap.

2. Gold has been used for ornaments for thousands of years because:

a) it has beautiful luster.

b) it is not very strong.

c) it is scarce.

3. Heat treatment is used because:

a) it makes iron harder.

b) it protects iron against corrosion.

c) it improves the properties of iron.

4. Copper began to oust stone because:

a) it could be readily worked to any shape.

b) there was more copper than stone on the surface of the Earth.

c) it had a beautiful luster.

5. Man cannot live without iron because:

a) it is easy to mine it.

b) it is very cheap.

c) he uses it in his everyday life.

ІІІ. Заключна частина:

8. Підведення підсумків.

Викладач іноземної мови: I hope, you got to know much interesting about the steel production and these facts will be useful for your future profession. You all did a great job at the lesson, and I think you deserve good marks.

Викладач спецдисциплін: Значення чорної металургії для економіки України важко недооцінити. Це пояснюється тим, що чорна металургія не тільки впливає на розвиток усіх без виключення галузей народного господарства України і є базою їх формування, але й являється важливою експортоутворюючою галуззю і значною мірою визначає експортний потенціал нашої країни. З огляду на все це не має сумніву, що в умовах економічної кризи чорна металургія може виступити у ролі потяга, який, відновивши, а може навіть і збільшивши свої виробничі обсяги, зможе “підняти з колін” промисловість, а отже й економіку Ураїни. Постійна зростаюча потреба в металах робить професію металурга стабільно затребуваною.

Сподіваємося, що наше заняття було цікавим для всіх присутніх та плідним для отримання нової змістовної інформації для студентів. Сьогодні ви провели велику роботу над новими фактами, які будуть корисними у вашій подальшій професійній діяльності, а також змогли удосконалити свої комунікативні навички англійською мовою.9. Домашнє завдання.

Викладач іноземної мови: Your task for the next lesson is to write a composition on the topic “Is it possible to live without metals in the 21st century?” or make up own presentations on the theme “Metallurgy is a base of civilization’s development”. While writing the composition use the material of today’s lesson. Your composition must be composed of 15-20 sentences. Is everything clear to you? All right. And now the lesson is over, you may have a rest.

Викладач спецдисциплін:

 1. Вивчити реакції окислення вуглецю, марганцю і кремнію.

 1. Проаналізувати зміни складу металу, шлаку й газу підчас процесу.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка