Мета заняття: вивчити критерії здоров’я, їх характеристика в різні вікові періоди. Патронаж дітей першого року життя ЗнатиСкачати 259.32 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір259.32 Kb.
МЕТОДИЧНА вказівка

для студентів медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему: “Критерії оцінки здоров’я дитини. Основні положення наказу № 149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного огляду за здоровою дитиною віком до 3-х років від 20.03.2008 р. Патронаж дітей першого року життя»» .Актуальність теми. У процесі індивідуального розвитку організм дитини весь час змінюється. Це пов’язано з тим, що в дитячому організмі невпинно йде процес розвитку і вдосконалення структури та функцій як окремих органів, так і всього організму. Завдяки цьому діти різних вікових груп мають специфічні особливості, які характеризують певний етап їхнього розвитку. Саме ці особливості необхідно враховувати при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань в дитячому віці. Ці особливості також необхідні для правильного виховання здорової дитини, профілактики різних захворювань. Відтак виникла потреба періодизації індивідуального розвитку дітей. В основу періодизації покладено розподіл усього дитинства на окремі періоди, котрі розрізняються за анатомічними, гістологічними, біохімічними та фізіологічними характеристиками органів і систем дитячого організму, а також реактивністю та особливостями нервово-психічного розвитку.

Мета заняття: вивчити критерії здоров’я, їх характеристика в різні вікові періоди. Патронаж дітей першого року життя

Знати:

 • визначення поняття здоров’я;

 • критерії здоров’я;

 • характеристики в різні вікові періоди

 • патронаж дітей та догляд віком до 3- років;

 • методику збору анамнезу.

Вміти:

 • провести оцінку критеріїв здоров’я;

 • зібрати анамнез.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Дати відповіді на головні питання теми.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

 1. Визначення поняття здоров’я.

 2. Критерії здоров’я.

 3. Дати характеристику критеріям здоров’я в різні вікові періоди.

 4. Особливості патронажу дітей до 1 року

 5. Особливості патронажу дітей до 3 років;

 6. Догляд за н/н дітьми згідно наказу № 149 МОЗ України

 7. Догляд за дітьми першого року життя.

 8. Догляд за н/н дітьми згідно наказу старших 1-го року

 9. Методика збору анамнезу у дітей.

САМОСТІЙНА аудиторна РОБОТА СТУДЕНТІВ

Студенти працюють у палатах інфекційного та соматичних відділень, учбовій кімнаті. Самостійно збирають скарги, анамнез хвороби і життя, проводять клінічне дослідження дітей різних вікових періодів з проводять співставлення одержаних даних з нормальними показниками, проводять оцінку і інтерпретацію виявлених симптомів. Проводять визначення періоду дитячого віку у кожному конкретному випадку.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Лекції професора.

 2. Медсестринство в педіатріїї під ред.. Тарасова О.Д.- К.: Здоров'я, 2002.

 3. Медицина дитинства / Пiд ред. П.С.Мощича. – Київ, 1994 - 1999. – Т. 1-4.

 4. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. М. Медицина, 1986.

 5. Особливості і семіотика захворювань дитячого віку / За ред. І.С.Сміяна і В.Г.Майданника. – Тернопіль-Київ. – 1999. - 146 с.

Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.


Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для студентів медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему:“Природне вигодовування. Кількісний і якісний склад грудного молока. Переваги грудного вигодовування. Розрахунок добового об’єму їжі. Харчові додатки. Прикорм, його види і техніка проведення. Техніка приготування їжі для прикорму. Методика проведення контрольного зважування”.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Грудне молоко є не тільки ідеальним нутрієнтом, який повністю відповідає фізіологічним потребам дитини, але й забезпечує її гармонійний нервово-психічний розвиток, покращує адаптацію до поза утробного життя, сприяє оптимізації психосоціальних взаємовідносин в сім’ї, покращує репродуктивні можливості і знижує ризик онкологічних захворювань матері, сприяє зниженню гострої і хронічної захворюваності дитини не тільки ранньому, але й в старшому віці. Крім того воно містить комплекс захисних факторів, які мають імунопротективні та імуностимулюючі властивості.
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити правила природного вигодовування, термін введення прикорму та його якісний склад. Підкреслити переваги грудного вигодовування, значення збалансованого харчування.

Знати:


 • визначення природного вигодовування;

 • клінічне значення грудного вигодовування;

 • біологічні переваги грудного молока;

 • кількісний і якісний склад грудного молока;

 • правила і режим вигодовування;

 • імунні властивості грудного молока;

 • 12 принципів грудного вигодовування згідно концепції ВООЗ / МАГАТЕ;

 • методи розрахунку добового об’єму молока;

 • методику вільного вигодовування;

 • визначення, строки введення прикорму;

 • техніку та методику першого прикладання до груді;

 • строки введення харчових додатків;

 • дієту матері годувальниці;

 • санітарно-гігієнічний режим при вигодовуванні дитини;

Вміти:

 • оцінити ефективність грудного вигодовування;

 • провести контрольне зважування;

 • розрахувати добовий об’єм молока;

 • призначити харчові додатки;

 • призначити прикорм;

 • скласти дієту для дитини першого року життя;

 • провести бесіду з матір’ю про переваги грудного вигодовування.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ


 1. Опрацювати методи розрахунку об’єму їжі для дітей 1-го року життя помісячно

 2. Скласти схему для проведення бесіди з вагітними та годуючими матерями про переваги грудного вигодовування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

 1. Переваги грудного вигодовування

 2. Концепція ВООЗ/МАГАТЕ по грудному вигодовуванню;

 3. Склад молозива, перехідного та зрілого грудного молока;

 4. Режим і техніка вигодовування немовлят;

 5. Режим та харчування матері-годувальниці;

 6. Потреба дітей першого року життя в харчових речовинах;

 7. Методи розрахунку необхідної кількості молока;

 8. Харчові додатки. Строки введення;

 9. Прикорм, порядок та правила його проведення. Техніка контрольного зважування.

 10. Скласти меню для дітей 1 року життя на природному вигодовуванні.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Студенти працюють на приймальному покої, у палатах інфекційного та соматичного відділень. Збирають анамнез у матерів, оцінюють правильність вигодовування, введення харчових додатків та прикорму. Виявлять можливі причини недостатності грудного молока у матері. Одержані результати доповідають на заключному етапі заняття.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекції.

2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- Київ. 1999.- 578с.

3. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

4.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

5. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., ПЕДІАТРІЯ,- Київ «Здоров’я», 2000.- 519с.

6. Т.В. Капітан. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом зо дітьми.- Вінниця-Київ- 2002., 706с.


Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.
Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему:“ Змішане та штучне вигодовування, техніка та правила. Адаптовані суміші, складання меню для дітей першого року життя.. ”.
Актуальність теми. Не дивлячись на значні переваги природного, значна частина дітей переводиться на змішане та штучне вигодовування. Медична сестра повинна добре володіти методами та правилами проведення раціонального змішаного та штучного вигодовування, контролювати правильність виконання призначень лікаря-педіатра, методику приготування сумішей для вигодовування дітей.

Мета заняття. Ознайомити студентів з принципами проведення змішаного та штучного вигодовування, класифікацією сумішей, показаннями для їх призначення та технікою приготування.

Студент повинен знати:

- класифiкацiю i характеристику сумiшей для змiшаного i штучного

вигодовування,

- показання для переводу дiтей на змiшане i штучне вигодовування,

- методику i технику проведення змiшаного i штучного вигодовування,

- асортимент продуктiв промислового виробництва для дiтей першого року

життя,

- добову потребу в бiлках, жирах, вуглеводах i калорiях при змiшаному iштучному вигодовуваннi.

Студент повинен вмiти:

- приготувати адаптованi сумiшi для дiтей грудного вiку,

- скласти меню дiтям, що знаходяться на змiшаному i штучному

вигодовуваннi,

- провести контрольне зважування немовлят.
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

При розглядi питання про штучне та змiшане вигодовування звертається увага на значення правильного пiдбору якостi харчiв з урахуванням анатомо-фiзiологiчних особливостей шлунково-кишкового тракту та потреб органiзму дитини грудного вiку в основних iнгредiєнтах - бiлках, жирах, вуглеводах, солях та вiтамiнах. якщо дитина пеpшого пiвpiччя одержує гpудне молоко та молочну сумiш - вигодовування змiшане. Якщо дитина пеpшого пiвpiччя життя зовсiм не одержує гpудного молока,а вигодовується молочними сумiшами - вигодовування штучне. Призначаючи змiшане та штучне вигодовування, пiдраховують добову i разову потребу в грудному молоцi. Калорiйнiсть їжi збiльшують на 5-10%. Студенти самостійно вирішують задачі по дієтетиці, складають меню дітям різного віку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ:

1. Дати визначення змiшаного та штучного вигодовування.

2. Причини переводу на змiшане та штучне годування.

3. Докорм, його вiдмiна вiд прикорму, правила проведення.

4. Класифiкацiя молочних сумiшей.

5. Правила проведення штучного вигодовування.

6. Схема проведення змiшаного годування.

7. Потреба в основних iнгредiєнтах харчування при змiшаному i штучному

годуваннi.

8. Адаптовані суміші, визначення, класифікація.

9. Кисло-молочнi сумiшi, їх перевага i недолiки.

10. Принципи складання меню, розрахунок та корекцiя харчування.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ

Студенти працюють у палатах інфекційного та соматичного відділень. Збирають анамнез, визначають характер вигодовування та причини переводу на змішане і штучне вигодовування. Студенти самостійно складають дієту для дітей різного віку, приймають участь у годуванні дітей.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- Київ. 1999.- 578с.

2. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

3.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

4. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., ПЕДІАТРІЯ,- Київ «Здоров’я», 2000.- 519с

Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.


Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева

Методичні вказівки

для студентів 2 курсу медичного коледжу з дисципліни “Медсестринство в педіатрії” на тему:

«Харчування дітей, старших 1 року. Ознайомлення з будовою харчового блоку. Вивчення меню розкладки та розрахунок добового раціону »


Актуальність теми. Незбалансоване харчування в дитячому віці є однією з найбільш важливих проблем, що стоять перед людством і чинять серйозні перешкоди на шляху соціального та економічного розвитку. Характер харчування дитини впливає на ріст та диференціацію її органів і систем. За допомогою поживних речовин можна цілеспрямовано впливати на обмін речовин, фізичний та нервово-психічний розвиток.

Конкретні цілі:

• Збирати анамнез харчування дитини старшої одного року.

• Оцінювати відповідність харчування необхідним потребам для повноцінного фізичного та психомоторного розвитку дитини.

• Складати одноденне меню для здорової дитини старшої одного року з врахуванням потреб в харчових інгридієнтах.

• Проводити корекцію харчування дитині, старшої одного року.

Знати:


 • Фізіологічні особливості харчування здорових дітей старше 1-го року.

 • Калорійну потребу в різні вікові періоди.

 • Методи корекції харчування дитині старше 1-го року.

 • Методику складання меню для здорової дитини старше 1 –го року

Вміти:

 • збирати анамнез вигодовування дитини;

 • оцінювати відповідність харчування необхідним потребам для повноцінного фізичного та психомоторного розвитку дитини;

 • розраховувати добовий об'єм їжі та необхідну кількість їжі на одне годування дитині старше 1-го року залежно від віку;

 • дати рекомендації матері по режиму харчування;

 • складати одноденне меню для здорової дитини старше одного року з врахуванням потреб в харчових інгредієнтах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 1. Опрацювати формули розрахунку ваги і зросту для дітей різних вікових періодів.

 2. Скласти реферат “Особливості порушень фізичного розвитку”.

Контрольні запитання до теми:

1. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей старше 1-го року.

2. Режим харчування дітей в різні вікові періоди.

3. Потреби в білках, жирах, вуглеводах і калоріях.

4. Основні вимоги до нутрієнтів в раціональному харчуванні дітей старше 1-го року.

5. Потреба в мінеральних речовинах.

6. Вимоги до складання меню дітям старше 1-го року.


ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ

Студенти працюють у палаті новонароджених, у палатах патології новонароджених, у палаті інтенсивної терапії пологового будинку. Самостійно зважують, пеленають дітей, проводять підрахунок пульсу та частоти дихання, вимірюють температуру тіла, проводять туалет шкіри та пупкової ранки, приймають участь у годуванні дітей.


ЛІТЕРАТУРА для викладачів:

 1. Актуальні питання педіатрії/ За ред.проф. В.В.Бережного. – Київ, 2006. – 256 с.

 2. Майданник В.Г. Педиатрия. Киев: «АСК». –2002. – 823 с.

 3. Педиатpия: пер. с англ. доп.// гл. pед. Н.Н.Володин, В.П.Булатов. - М.:ГЕОТАР, 1996. - с. 205-235.

 4. Педіатрія / Під ред. проф. О.В. Тяжкої. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 1189 с.

 5. Спpавочник участкового педиатpа./. Под. ред. И.Н.Усова. - Мн.: Беларусь, 1991.- с.225-238.

 6. Практична педiатрiя/ За ред. I.С. Смiяна.- К.: Здоров'я, 1993.

 7. Харчування дітей раннього віку: теорія і практика / С. Няньковський, Д. Добрянський, О. Івахненко, О. Шадрин, Ю. Марушко // Навчальний посібник. – Львів, 2009. - с. 157.

 8. Електронний ресурс: http://www.rusmedserv.com/childgastro.

 9. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. /за ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – Київ. – «Знання України». – 2002. – 287 с.

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.Завідувач кафедри пропедевтики педіатрії, професор


А.П. ЮрцеваМЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему: “Новонароджена дитина: первинний туалет новонародженого, профілактика гонобленореї. Обробка і перев'зування пуповини, антропометрія, оформлення документації.
Актуальність теми. Період новонародженості - це найбільш відповідальний період в житті дитини . В цьому періоді відбувається адаптація до зовнішніх факторів, тому існує висока вірогідність виникнення різних захворювань. В структурі смертності немовлят найбільшу частку становить неонатальна смертність. Вдосконалення догляду за дітьми в перші дні їх життя, організація профілактичних заходів і підвищення якості виходжування новонароджених є найважливішими факторами зниження смертності і захворюваності у дітей. Велику роль у здійсненні цих заходів відіграє медсестра, тому студенти повинні добре оволодіти методами догляду і виходжування новонароджених.
Мета заняття. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості новонароджених дітей. Оволодiти навичками догляду за новонародженими дiтьми. Ознайо- митися з обладненням палати для новонароджених дiтей. Придбати навички по вигодовуванню та догляду за новонародженими дiтьми.
Студент повинен знати:

- анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості

- обов’язки медичної сестри вiддiлення новонароджених, організацію

роботи;

- техніку та методику туалету новонародженої дитини у пологовому залi

- догляд за дитиною у палатi для новонароджених,

- особливостi догляду та принципи виходжування i вигодовування недо

ношених новонароджених,
Студент повинен вміти:

- на ляльці-фантомi провести всi елементи туалету новонародженої дитини;

- провести антропометрiю новонародженої дитини;

- заповнювати документацiю на дитину;

- обробку пупочної ранки;


 • провести профілактику гонобленореї;

 • доглядати за інкубатором

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ: 1. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини;

 2. Визначення доношеності і недоношеності новонародженої дитини;

 3. Якi вимоги пред'являють до медичної сестри, що доглядає за новона родженими?

 4. Обов'язки медичної сестри, що працює у дитячому вiддiленнi пологового будинку.

 5. Що включає первинний туалет новонародженої дитини?

 6. Яка документацiя заводиться на новонароджену дитину у пологовому

будинку?

 1. Догляд за дитиною у палатi для новонароджених.

 2. Як проводиться протитуберкульозна вакцiнацiя?

 3. Правила виписування дiтей з пологового будинку.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ

Студенти працюють у пологовому залі. У палатах новонароджених, самостійно проводять туалет новонародженого, пеленання, зважування, проводять записи у історії розвитку дитини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Лекції.

2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- Київ. 1999.- 578с.

3. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

4.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

5. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., ПЕДІАТРІЯ,- Київ «Здоров’я», 2000.- 519с.

6. Т.В. Капітан. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом зо дітьми.- Вінниця-Київ- 2002., 706с.


Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.

Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему: “Робота в палаті новонародженого, щоденний туалет новонародженого, підготовка до годування. Правила та техніка вигодовування”.
Актуальність теми. Вдосконалення догляду за дітьми в перші дні їх життя, організація профілактичних заходів і підвищення якості виходжування новонароджених є найважливішими факторами зниження смертності і захворюваності у дітей. Велику роль у здійсненні цих заходів відіграє медсестра, тому студенти повинні добре оволодіти методами догляду і виходжування новонароджених.
Мета заняття. Оволодiти навичками догляду за новонародженими дiтьми. Ознайомитися з обладненням палати для новонароджених дiтей. Придбати навички по вигодовуванню та догляду за новонародженими дiтьми.
Студент повинен знати:

- обов’язки медичної сестри вiддiлення новонароджених, організацію

роботи;

- догляд за дитиною у палатi для новонароджених,

- особливостi догляду та принципи виходжування i вигодовування недо

ношених новонароджених,


Студент повинен вміти:

- Студенти під час роботи в палатах для

новонароджених повинні оволодіти методами догляду та виходжування за

новонародженими. • годувати новонароджену дитину;

 • провести профілактику гонобленореї;

 • розраховувати об'єми харчування рiзними способами;

 • користуватися технiчним обладненням палат для новонароджених дітей;

 • доглядати за інкубатором

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ:  1. Якi вимоги пред'являють до медичної сестри, що доглядає за новонародженими?

2. Обов'язки медичної сестри, що працює у дитячому вiддiленнi пологового будинку.

3. Що включає первинний туалет новонародженої дитини?

4. Яка документацiя заводиться на новонароджену дитину у пологовому будинку?


 1. Принципи вигодовування новонароджених дiтей.

 2. Якi способи розрахунку їжi ви знаєте?

 3. Догляд за дитиною у палатi для новонароджених.

 4. Як проводиться протитуберкульозна вакцiнацiя?

 5. Правила виписування дiтей з пологового будинку.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ

Студенти працюють у пологовому залі. У палатах новонароджених, самостійно проводять туалет новонародженого, пеленання, зважування, проводять записи у історії розвитку дитини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Лекції.

2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- Київ. 1999.- 578с.

3. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

4.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

5. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., ПЕДІАТРІЯ,- Київ «Здоров’я», 2000.- 519с.

6. Т.В. Капітан. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом зо дітьми.- Вінниця-Київ- 2002., 706с.


Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.
Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа»до практичних занять на тему: “Анатомо-фізіологічні особливості недоношених дітей, ознаки та ступені незрілості. Оцінка стану недоношеної дитини“.
Актуальність теми. Недоношені діти характеризуються найвищою смертністю і захворюваністю серед новонароджених дітей. Всі органи і системи їх мають ознаки морфо-функціональної незрілості. Від ретельного дотримання правил виходжування залежить не тільки можливість виживання недоношених, але й подальший їх розвиток Майбутня медсестра повинна оволодіти правилами і технікою догляду та годування недоношених дітей.
Мета заняття. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості недоношених дітей, оволодіти навичками догляду за недоношеними дітьми, технікою вигодовування.
Студент повинен знати:

 • АФО недоношеної дитини

 • Техніку та методику туалету недоношеної дитини у половогому залі;

 • Догляд за недоношеною дитиною у палаті для новонародженого;

 • Особливості догляду та принципи виходжування і вигодовування недоношених дітей.


Студент повинен вміти:

 • провести антропометрію недоношеної дитини;

 • обробку пуповидної ранкм;

 • провести профілактику гонобленореї;

 • доглядати за інкубатором.

КОНТРОЛНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ:

1. Особливостi туалету недоношеної дитини у пологовому залi.

2. Якi способи зiгрiвання недоношених дiтей ви знаєте?

3. Особливостi вигодовування недоношених новонароджених.

4. Способи їх харчування.

5. Правила годування через зонд.

6. Режим i розрахунок харчування для недоношених дiтей.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Лекції.

2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- Київ. 1999.- 578с.

3. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

4.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

5. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., ПЕДІАТРІЯ,- Київ «Здоров’я», 2000.- 519с.

6. Т.В. Капітан. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом зо дітьми.- Вінниця-Київ- 2002., 706с.


Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.
Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа»до практичних занять на тему: “ Догляд за недоношеною дитиною. Навички роботи з електровідсмоктувачем і кувезом. Техніка годування недоношених дітей”.

Актуальність теми. Недоношені діти характеризуються найвищою смертністю і захворюваністю серед новонароджених дітей. Всі органи і системи їх мають ознаки морфо-функціональної незрілості. Від ретельного дотримання правил виходжування залежить не тільки можливість виживання недоношених, але й подальший їх розвиток Майбутня медсестра повинна оволодіти правилами і технікою догляду та годування недоношених дітей.
Мета заняття. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості недоношених дітей, оволодіти навичками догляду за недоношеними дітьми, технікою вигодовування.
Студент повинен знати:

 • Догляд за недоношеною дитиною у палаті для новонародженого;

 • Особливості догляду та принципи виходжування і вигодовування недоношених дітей.

 • Робрту та догляд за електровідсмоктувачем;

 • Роботу та догляд за кувезом;Студент повинен вміти:

 • провести антропометрію недоношеної дитини;

 • обробку пуповидної ранкм;

 • провести профілактику гонобленореї;

 • доглядати за інкубатором.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ:

1. Особливостi туалету недоношеної дитини у пологовому залi.

2. Якi способи зiгрiвання недоношених дiтей ви знаєте?

3. Особливостi вигодовування недоношених новонароджених.

4. Способи їх харчування.

5. Правила годування через зонд.

6. Режим i розрахунок харчування для недоношених дiтей.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Лекції.

2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- Київ. 1999.- 578с.

3. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

4.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

5. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., ПЕДІАТРІЯ,- Київ «Здоров’я», 2000.- 519с.

6. Т.В. Капітан. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом зо дітьми.- Вінниця-Київ- 2002., 706с.

Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.
Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему:“ Патологія новонароджених дітей. Гемолітична хвороба новонародженого, клінічні ознаки, принципи лікування та догляд за дитиною.

Асфіксія, пологові травми. Методи оживлення новонароджених. Догляд за хворими дітьми в пологовому будинку і на дільниці.


Актуальність теми. Захвоpюванiсть та смеpтнiсть новонаpоджених займає найбiльш питому вагу в малюковiй смеpтностi. Пеpенесенi захвоpювання в пеpiодi новонаpодженостi впливають на фiзичний та психомотоpний pозвиток дiтей в наступнi pоки, залишають важкi ускладнення,якi впливають на стан здоpов'я дитини.

Мета заняття. Вивчити та ознайомитися з особливостями клiнiчних пpоявiв та профілактикою захвоpювань новонаpоджених, якi найчастiше зустpiчаються. Звеpнути увагу на догляд за дiтьми, надання невiдкладної допомоги на всiх етапах пеpебування новонаpоджених.

Студент повинен знати:

- анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості

- патологію новонароджених дітей;

- гемолітичну хворобу новонародженого, клінічні ознаки;

- техніку та методику туалету новонародженої дитини у пологовому залi;

- принципи лікування гемолітичної хвороби новонародженого;

- догляд за дитиною з гемолітичною хворобою,

- асфіксія, пологові травми;.

- методи оживлення новонароджених;

- Догляд за хворими дітьми в пологовому будинку і на дільниці.

Студент повинен вміти:

- оцінити ін

- на ляльці-фантомi провести всi елементи туалету новонародженої дитини;

- провести антропометрiю новонародженої дитини;

- заповнювати документацiю на дитину;

- обробку пупочної ранки; • провести профілактику гонобленореї;

 • доглядати за інкубатором

оволодіння правилами та технікою догляду за хворими новонародженими під контролем асистента – 45 хв.

4. Самостійна робота студентів по обстеженню та догляду новонароджених дітей (збір анамнезу, оцінка стану, зважування, пеленання, туалет дітей), оцінка одержаних даних -80 хв.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ:

1. Якi основнi роздiли анамнезу життя та захворювання новонародженої дитини ви

використовуєте при опитуваннi матерi?

2. Причини розвитку гемолітичної хвороби новонароджених; 1. Клінічні форми ГХН;

 2. Догляд за дітьми з ГХН;

 3. Принципи лікування та профілактика ГХН;

 4. Техніка проведення замінного переливання крові;

 5. Причини розвитку асфіксії;

 6. Клінічні прояви та ступені асфіксії;

 7. Лікування та профілактика асфіксії;

 8. Догляд за дiтьми з асфiксiєю;

 9. Назвіть причини та клінічні ознаки пологових травм;

 10. Ознаки внутрішньочерепної травми;

 11. Догляд за дітьми з пологовими травмами;

 12. Лікування, профілактика, диспансеризація дітей з пологовими травмами


Література.

Основна


 1. Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с.

 2. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Г.І. Белебезьєва. — К.: Медицина, 2008. — 520 с.

 3. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми: підручник. — Вінниця — Київ, 2002. — 719 с.

 4. Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.

 5. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.

 6. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 176 с.

 7. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. — К.: Медицина, 2011. — 552 с.

 8. Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.: Медицина, 2011. — 160 с.

 9. Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.

 10. Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.

Додаткова

 1. Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 168 с.

 2. Энциклопедический справочник современных лекарственных препаратов / Под ред. А.И. Ловяшина. — Донецк, 2009. — 862 с.

 3. Практичні навички медичної сестри в догляді за дітьми / Навчальний посібник за ред. проф. С.К. Ткаченка, Р.І. Поцюрка, Л.С. Леськіва, М.М. Монастирської // Борислав, 2000.

Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.


Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


для студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Сестринська справа» до практичного заняття на тему:“Гнійно-септичні захворювання новонароджених. Причини, клінічні форми, лікування та профілактика. Сепсис новонароджених. Причини, сприяючі фактори, клінічні ознаки, лікування та профілактика сепсису у новонароджених дітей”.
Актуальність теми. Захвоpюванiсть та смеpтнiсть новонаpоджених займає найбiльш питому вагу в малюковiй смеpтностi Одним iз актуальних питань неонатологiї є pозвиток гнiйно-запальних пpоцесiв у новонаpоджених. За даними статистичних дослiджень їх piвень складає вiд 2.5 до 11.7 на 100 новонаpоджених дiтей..Серед гнійно-септичних захворювань найважчим за перебігом є сепсис. Медсестра повинна знати ознаки сепсису новонароджених, принципи лікування та догляд за дітьми з цією патологією.

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Ознайомитися з причинами, клiнiчними пpоявами, принципами лікування та пpофiлактикою сепсису. Звеpнути увагу на догляд за дiтьми, надання невiдкладної допомоги.Студент повинен знати:

 • етологію гнійно-септичних захворювань у дітей;

 • фактори ризику розвитку гнійно-септичних захворювань у дітей;

- пpояви локалiзованої iнфекцiї у новонаpоджених;

 • клінічні ознаки сепсису новонароджених;

 • профілактику гнійно-септичних захворювань у дітей;

 • догляд за хворими дітьми;

 • пpинципи лiкування гнійно-септичних захворювань та сепсису у

новонароджених дітей.

Студент повинен вмiти:

- пpоводити пеpвинний та pанковий туалет новонаpодженої дитини

- пpоводити обpобку пуповинного залишка пупкової pанки

- пpовести обpобку шкipних покpовiв пpи наявностi гнiйних вогнищ

- призначити пpофiлактичнi мipи для запобiгання гнiйно-септичних

- захвоpювань пpояви локалiзованої iнфекцiї у новонаpоджених

- пpинципи лiкування сепсису новонароджених.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ

1.Фактори ризику розвитку гнiйно-септичних захворювань у новонароджених дітей.

2.Роль стану здоров’я матері, перебігу вагітності та пологів у розвитку гнiйно-септичних захворювань уновонароджених дітей;

3.Етіологія гнiйно-септичних захворювань у новонароджених дітей;

4.Пеpелiчити основнi клінічні фоpми гнiйно-септичних уpажень новонаpоджених;

5.Клінічні ознаки локалізованих форм гнiйно-септичних захворювань у новонароджених дітей;

6.Особливостi пеpебiгу сепсису новонаpоджених.

7.Пpофiлактика гнiйно-септичних захвоpювань новонаpоджених

8.Принципи лікування гнiйно-септичних захворювань у новонароджених дітей;

9.Лікування спсису у новонароджених дітей;

10.Догляд за хворими на сепсис дітьми


ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ

Студенти працюють у палаті новонароджених, у палатах патології новонароджених, у палаті інтенсивної терапії пологового будинку. Самостійно зважують, пеленають дітей, проводять підрахунок пульсу та частоти дихання, вимірюють температуру тіла, проводять туалет шкіри та пупкової ранки, приймають участь у годуванні дітей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Мазурин А.В. и соавт. Общий уход за детьми. - М.:Медицина, 1994.- 224с.

2.Бисярина В.П.. Детские болезни и уход за детьми. М.: Медицина, 1984.-464с.

3.3агальний догляд за дітьми /Калиновська Л.С., Гроховський В.Й., Жагліна А.Х., Єрмакова Є.В., Наконечний А.Й. - Київ: Вища школа, 1993. -116с.

4.Практична педiатрiя / За ред. I.С. Смiяна.-К.: Здоров'я, 1993.


Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.
Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. ЮрцеваБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка