Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»Скачати 289.28 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір289.28 Kb.
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»: формування у студентів базових знань і понять про виникнення і функціонування сексуальності, про протікання, профілактику розладів, пов’язаних із сексуальною сферою, засвоєння сучасних наукових знань з психології статі та сексуальності, що дасть змогу в майбутньому зберегти своє сексуальне i репродуктивне здоров’я, розумiти сексуально зумовлені особливості поведiнки людей. Здобутi знання допоможуть студентам розпiзнавати ситуацiї, пов’язані з психологією статі.Завдання:

 1. Ознайомити студентів із етіологією і патогенезом, класифікацією сексуальних порушень.

 2. Навчити студентів диференціювати вищевказані порушення.

 3. Сформувати розуміння суті розладів, потреб постраждалого від сексуальних розладів, психологічного контексту появи і наслідків статевих порушень.

 4. Ознайомити студентів із напрямками психологічної роботи з людьми із порушеннями сексуальної сфери, основами психопрофілактики і психогігієни порушень.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами таких знань:

 • етапи формування сексуальності;

 • стадії психосексуального розвитку;

 • фізіологічні основи сексуальності та статевої поведінки;

 • захворювання, які передаються статевим шляхом;

 • психологічні аспекти Сніду;

 • визначення, критерії, види сексуальної норми;

 • розлади пренатальної статевої диференціації;

 • хромосомні аномалії, пов’язані зі статевими хромосомами, розлади психосексуального розвитку, розлади статевої поведінки (статеві аберації, парафілії), розлади статевої ідентифікації;

 • сексуальні розлади;

 • соцiальнi, психологiчнi, соцiально-психологiчнi та бiологiчнi причини сексуальних дисфункцiй;

 • сутність аномалiй статевого потягу та фактори, що сприяють їх формуванню.

На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані уміння:

 • ідентифікувати проблеми сексуального характеру;

 • надати психологічну допомогу людині залежно від порушення;

 • дослідити сексуальну гармонію подружньої пари;

 • надати психологічну консультацію подружній парі.


3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ І. Стать та сексуальність як соціально-психологічні феномени

ТЕМА 1. Психологія статі та сексуальності як галузь психологічної науки

Предмет психології статі та сексуальності. Методи психологічного дослідження сексуальності. Етичні особливості досліджень сексуальності.

Сексуальність: вроджене та набуте. Психосексуальний розвиток дитини. Стратегії статевого виховання дітей.
ТЕМА 2. Формування і розвиток знань із психології статі та сексуальності

Доісторичний етап вивчення сексуальності. Спостереження і накопичення знань із проблем сексуальності. Нагромадження досексологічних знань із психології сексуальності. Формування сексологічних знань із психології сексуальності. Розвиток вітчизняних досліджень сексуальності.

Погляди на стать в історії психологічних знань. Люди, які заперечують свою стать (або свій черед чужих, чужий серед своїх). Статеві установки в українському соціумі.
ТЕМА 3. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

Стать людини та особливості її формування. Статевий диморфізм. Анатомія та фізіологія статевого апарату. Статева система чоловіка. Статева система жінки. Фізіологія репродуктивної функції. Нейрогуморальна регуляція статевої функції. Цикл сексуальної реакції. Збудження. Стимуляція статевого збудження. Ерогенні зони. Феромони. Релізери

Особливості збудження чоловіка. Особливості збудження жінки. Тимчасове зниження рівня збудження. Плато. Плато у чоловіків. Плато у жінок. Оргазм. Чоловічий оргазм. Жіночий оргазм. Вивільнення. Копулятивний цикл. Копулятивний цикл чоловіка. Копулятивний цикл жінки. Норма сексуального життя. Стать людини та особливості її формування. Статевий диморфізм. Анатомія та фізіологія статевого апарату. Фізіологія репродуктивної функції. Нейрогуморальна регуляція статевої функції. Цикл сексуальної реакції.
ТЕМА 4. Людські виміри сексуальності

Сутність та особливості сексуальної поведінки. Статевий потяг і статеве бажання. Статевий темперамент. Основні форми статевого життя людини.Сексуальні фантазії. Мастурбації. Дитяча мастурбація. Чоловіча мастурбація.Жіноча мастурбація. Сексуальні ексцеси як сексуальний феномен. Умовно-фізіологічний ритм як сексуальний феномен. Сексуальна абстиненція як сексуальний феномен.


ТЕМА 5. Нетипова сексуальна поведінка

Патологічний ауто еротизм. Оралізм. Аналізм. Гомосексуалізм. Причини гомосексуальності: головні гіпотези. Якою може бути сексуальна поведінка Геї та лесбійки – які вони? Один із нас – проблеми самовизначення.


МОДУЛЬ ІІ. Прояви сексуальності особистості у різних умовах соціалізації
ТЕМА 6. Сексуальні девіації

Сексуальні злочини і їх види. Зґвалтування. Інцест. Педофілія. Ексгібіціонізм. Вбивство на сексуальній основі


ТЕМА 7. Міжстатеві сексуальні стосунки

Міжстатеві психологічні відмінності. Закоханість і кохання. Шлюбні стосунки. Шлюбний потенціал. Шлюбний ВІК. Психологічна сумісність партнерів. Розвиток шлюбних стосунків. Секс у шлюбі. Розлучення. Цивільні шлюби


ТЕМА 8. Сексуальні розлади та їх терапія

Сутність сексуальних розладів. Причини виникнення сексуальних розладів.

Фактори, що впливають на фізіологічний стан організму. Вікові фактори сексуальних розладів. Психологічні фактори сексуальних розладів. Соціокультурні фактори сексуальних розладів. Психопатологічні фактори сексуальних розладів. Основні види сексуальних розладів. Порушення сексуального життя чоловіка

Імпотенція. Еякуляторні розлади. Чоловіче безпліддя. Порушення сексуального життя жінки. Вагінізм. Фригідність. Жіноче безпліддя. Психосоматичні розлади дітородної функції жінок. Порушення сексуального життя обох статей. Порушення сексуального потягу. Синдром нерозпізнання сексуального об'єкта. Віргогамія

Сексуальна а версія. Диспареунія. Сексуальна анестезія. Безпліддя. Порушення статевої ідентифікації (транссексуалізм).
ТЕМА 9. Дослідження структури особистості сексологічного хворого

Терапія сексуальних розладів. Методи терапії сексуальних розладів. Основні принципи терапії сексуальних порушень.Психологічне консультування з питань сексуальності.


ТЕМА 10. Сімейні дисгармонії (дисгамії)

Причини виникнення та динаміка сімейних дисгармоній. Типи подружньої взаємодії

Аналіз міжособистісних стосунків партнерів. Загальна стратегія сімейної психотерапії. Секс-терапія.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Стать та сексуальність як соціально-психологічні феномени

Тема 1.

Психологія статі та сексуальності як галузь психологічної науки8

2

24

9

2

-7

Тема 2.

Формування і розвиток знань із психології статі та сексуальності8

2

24

9

-

27

Тема 3.

Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини9

2

25

7

-

-7

Тема 4.

Людські виміри сексуальності6

-

24

7

-

-7

Тема 5.

Нетипова сексуальна поведінка8

2

24

9

2

-7

Разом за змістовим модулем 1

39

8

1021

41

4

235

Змістовий модуль 2. Прояви сексуальності особистості у різних умовах соціалізації

Тема 6.

Сексуальні

девіації


9

2

25

9

-

27

Тема 7.

Міжстатеві

сексуальні

стосунки


9

2

25

9

2

-7

Тема 8.

Сексуальні розлади та їх терапія9

2

25

9

-

27

Тема 9.

Дослідження структури особистості сексологічного хворого7

2

23

7

-

-7

Тема 10.

Сімейні дисгармонії (дисгамії)8

2


6

6

-

-6

Разом за змістовим модулем 2

42

10

824

40

2

434

Усього годин


81

18

1845

81

6

669

Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психологія статі та сексуальності як галузь психологічної науки

2

2

Формування і розвиток знань із психології статі та сексуальності

2

3

Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

2

4

Людські виміри сексуальності

2

5

Нетипова сексуальна поведінка

2

6

Сексуальні девіації

2

7

Міжстатеві сексуальні стосунки

2

8

Сексуальні розлади та їх терапія

2

9

Дослідження структури особистості сексологічного хворого

2


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психологія статі та сексуальності як галузь психологічної науки

4

2

Формування і розвиток знань із психології статі та сексуальності

4

3

Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

5

4

Людські виміри сексуальності

4

5

Нетипова сексуальна поведінка

4

6

Сексуальні девіації

5

7

Міжстатеві сексуальні стосунки

5

8

Сексуальні розлади та їх терапія

5

9

Дослідження структури особистості сексологічного хворого

3

10

Сімейні дисгармонії

6
Разом

45

9. Індивідуальні завдання

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Сексуальність: визначення, формування.

 2. Сексуальність і тілесність. Аспекти сексуальності.

 3. Нормальні прояви сексуальності у жінок і чоловіків. Сексуальні реакції, поведінка.

 4. Особливості сексуальності жінок і чоловіків, їх детермінація.

 5. Форми статевого життя людини, їх особливості у жінок і чоловіків.

 6. Періодизація психосексуального розвитку.

 7. Порівняння концепцій психосексуального розвитку З. Фройда, Е. Еріксона, Г. Васильченка, У. Мастерса.

 8. Розлади психосексуального розвитку: затримка (ретардація), пришвидшення, порушення поетапності.

 9. Стадії індивідуальної еволюції лібідо, їх співвідношення із періодами психосексуального розвитку.

 10. Порушення формування статі і сексуальність.

 11. Розлади пренатальної статевої диференціації.

 12. Аномалії, пов’язані зі статевими хромосомами, їх наслідки і лікування.

 13. Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Вікові аспекти норми.

 14. Сексуальність і культура. Культурні стереотипи стосовно сексуальності (привабливості, норми, можливостей, розладів, поведінки).

 15. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади.

 16. Статеві розлади у чоловіків: психологічні причини і методи лікування.

 17. Статеві розлади у жінок: психологічні причини і методи лікування.

 18. Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії. Сексуальна агресія: домагання, примушування, насилля.

 19. Зґвалтування як крайній прояв сексуальної агресії. Поширені види зґвалтування, характеристика ґвалтівника.

 20. Подружнє зґвалтування – проблема сексуальності?

 21. Психологічна робота з жертвами статевого насилля.

 22. Інцест: визначення, причини, види. Фактори, які сприяють інцестові.

 23. Психологічні наслідки інцесту. Виявлення і робота із жертвами інцесту.

 24. Порушення репродуктивної функції і сексуальність. Безпліддя чоловіків і жінок.

 25. Психологічні аспекти безпліддя і переривання вагітності.

 26. Розлади сексуальної поведінки. Гетеросексуальність, гомо-, бісексуальність.

 27. Теорії гомосексуальності.

 28. Сексуальна самостимуляція як прояв сексуальності. Типи і функції самостимуляції.

 29. Сексуальні девіації: причини, прояви, можливості корекції.

 30. Розлади статевої ідентифікації.

 31. Особливості сексуальності при психічних розладах.

 32. Олігофренія і сексуальність.

 33. Травми спинного мозку, глухота, сліпота і сексуальність.

 34. Неврологічні, ендокринні захворювання і сексуальність.

 35. Хвороби серцево-судинної системи, рак і сексуальність. Сексуальність і соматичні захворювання.

 36. Шлюб і сексуальність. Основні фактори гармонійного шлюбу.

 37. Чинники дисгармонії подружньої пари. Шлюбні фактори за Г.С. Васильченком.

 38. Інтимність, дружба, кохання і сексуальність. Види любові.

 39. Кохання і сексуальність. Теорії кохання. Фізіологія любові.


10. Методи навчання
Лекції, бесіди, семінари, аудиторна практична робота (психодіагностика, міні-тренінг по тематиці сексуальності), доповіді
11. Методи контролю

Рейтингове оцінювання семінарсько-практичних занять, поточне тестування, підсумковий тестовий контроль.12. Розподіл балів, які отримують студенти
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Схема оцінювання з курсу «Психологія статі та сексуальності»

для студентів спеціальності «Практична психологія»


Модуль 1

(практичний )
Модуль 2

(теоретичний)
Модуль 3

(самостійнаробота)

Всього балів

Змістовий

модуль I


Змістовий

модуль IІ

Всього за модуль 1

тестовий

контрольВсього за модуль 2


Робота з тестами

самопідготовка

наукова робота

реферат

Всього за модуль 3


16-17-й тиждень І с


Заняття 1

Заняття

2


Заняття

3


Заняття

4


Заняття

5


Заняття

5


Заняття

6


Заняття

7


Заняття

8


Заняття

95,5


5,5
5,5
5,5
5,5


3,1


3,1
3,1

4,25,55,5
5,5
5,5
5,5
5030

7,5

1530

666220


100


ваговий коефіцієнт – 0,6;
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Схема оцінювання з курсу «Психологія статі та сексуальності»

для студентів спеціальності «Практична психологія» (заочна форма навчання)

Модуль 1

(практичний )
Модуль 2

(теоретичний)
Модуль 3

(самостійнаробота)

Всього балів

Змістовий

модуль I


Змістовий

модуль IІ


Підсумковий модульний контроль


Всього за модуль 1

тестовий

контрольВсього за модуль 2


Робота з тестами

самопідготовка

наукова робота

реферат

Всього за модуль 3


16-17-й тиждень І сЗаняття 2


Заняття 8


15
6,2

6,2
6,215


3,1


3,1
3,1

4,2
6,3
6,2
6,3
6,3-30

7,5

15
ваговий коефіцієнт – 0,6;13. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.2. Іінтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).
14. Рекомендована література

Базова

 1. Діденко С.В.Психологія сексуальності та сексуальних стосунків:Навч. посібник Київ:Арістей,2003. - 312 с

 2. Діденко С.В., Козлова О.С.Психологія сексуальності:підручникКиїв:Академвидав,2009. - 304 с.

 3. Акимова Л.Н. Психология сексуальности: Учебное пособие. Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с

 4. Гульма Б. Л.. Сексуальные преступления Харьков: НМЛ "Рубикон", 1994. –272 c.

 5. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. М., 1991.

 6. Бэрн Э. Секс в человеческой жизни. М., 1999.

 7. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – учебно-метод. Пособие Ленингр., 1990.- 58 с.

 8. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. М., 1991.

 9. Лоуэн А.Мужская и женская сексуальность / Любовь и оргазм. М., 1997.

 10. Лоуэн А. Секс и любовь. Любовь и секс / Любовь и оргазм. М., 1997.

 11. Розин В. Любовь и сексуальность в культуре, семье и взглядах на половое воспитание. Уч. пос. для вузов. М.: Логос, Высшая школа, 1999. - 205 с.

 12. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Психология бессознательного: Сб.произведений / Сост. М.Г. Ярошевский. М.: Просвещение, 1989. – 448 с.

 13. Хорни К. Запрещённая женственность – фригидность / Женская психология. СПб., 1993.

 14. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи:[монография] СПб:Питер,2009. - 672 с

 15. Ред. и сост. У.С. Сахакиан. Техники консультирования и психотерапии:Тексты

 16. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е.Психотерапия:Психологические модели: учебник для вузов/под общ. ред. Л.Ф. Бурлачука.СПб:Питер,2009. - 496 с.

 17. Глива Є.Вступ до психотерапії:Навч. посіб.Острог; Київ:Вид-во "Острозька академія"; Кондор,2004. - 530 с.

 18. Юнг К.Г. Аналитическая психология и психотерапияСПб:Питер,2001. - 512 с.

 19. Каліна Н.Ф.Психотерапія:підручник Київ:Академвидав,2010. - 288 с.

 20. Палмад Г.Психотерапия/Пер. с фр. И. Кружилина, М. Малеева, С. Соловьева. - 11-е изд СПб:Питер,2003. - 160с.

 21. Калашник Т.И.Метод позитивной психотерапии в групповой и индивидуальной психокоррекции:Методическое пособие.Одесса:Одесский и-т усовершенствования учителей,2000. - 76 с.

 22. Будза А Арт-терапия: Йога внутреннего художника.Москва:ООО"АСТ"; ООО"Астрель",2002. - 288 с.

Додаткова

 1. Адлер А. Любовные отношения и их нарушения // Очерки по индивидуальной психологии / http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/20010410/20010410a/htm

 2. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 3. Аккерман Д. Слагаемые страсти: чувственная сторона любви / Любовь в истории. – М., 1995.

 4. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 5. Бэрн Э. Секс в человеческой жизни. – М., 1999.

 6. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 7. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

 8. В поисках сексуальности: Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. – СПб., 2002.

 9. Гульма Б. Л. Сексуальные преступления. - Харьков: НМЛ "Рубикон", 1994. –272 c.

 10. Горошко Е.И., Холод А.М. Антропоцентризм экспрессивной стилистики транссексуалов:/Материалы конференции - Ростов-н/Д, 1995.С 24-26.

 11. Завилянский, В.М. Блейхер, И.В., Крук, Л. И,. Завилянская. Справочник по сексологии - 2-е изд., перераб. и доп. -К.: Выща школа, 1989. - 311 с.

 12. Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарратива: возможности реконструкции сексуальной идентичности // В поисках сексуальности: Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. – СПб.: Изд-во Д. Буланин. 2002. – С. 549-558.

 13. Зимбардо Ф. Секс и застенчивость / Застенчивость. – М, 1991.

 14. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 15. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 16. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.

 17. Каплан Х.С. Сексуальная терапия. – М., 1994.

 18. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 19. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 20. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 21. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 22. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.

 23. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 24. Крафт-Эбинг Р. фон. Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства. Пер. с нем. – М.: Республика, 1996. - 591 с.

 25. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.

 26. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 27. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 28. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 29. Лоуэн А. Мужская и женская сексуальность / Любовь и оргазм. – М., 1997.

 30. Лоуэн А. Секс и любовь. Любовь и секс / Любовь и оргазм. – М., 1997.

 31. Люшер М. Сигналы личности. – Воронеж, 1993.

 32. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 33. Общая сексопатология. Руководство для врачей / Под ред. Г.С. Васильченко. – М.: Медицина, 2005. – 512 с.

 34. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 35. Психология и психоанализ сексуальности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2002.

 36. Ревеншторф Д. Расстройства отношений и сексуальные расстройства / Клиническая психология // Под ред. Ф. Пере. – СПб., 2004. – С. 1220-1255.

 37. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 38. Розин В., Шапинская Р. Природа любви. – М., 1993.

 39. Розин В. Психика и телесность / Психология и психоанализ сексуальности // Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара, 2002.

 40. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 41. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 42. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 43. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 44. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.

 45. Старович З.-Л. Судебная сексология. – М.: Юридическая литература. –1991.

 46. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.

 47. Фанти С. Сексуальность. Отношение между сексуальностью и агрессивностью / Микропсихоанализ. – М., 1991.

 48. Фрейд З. «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность / Психология и психоанализ сексуальности // Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2002.

 49. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Психология бессознательного: Сб.произведений / Сост. М.Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1989. – 448 с.

 50. Фуко М. Супружеские узы / История сексуальности. – М., 1993.

 51. Хорни К. Запрещённая женственность – фригидность / Женская психология. – СПб., 1993.

 52. Хорни К. Роль сексуальности в невротической потребности в любви / Невротическая личность нашего времени. – М., 1993.

 53. Вrehm Sh. Intimate relationships. - McGraw-Hlll, Inc.1985. – 461р.

 54. Bolton R. Sex talk. Bodies and behaviors in gay erotica // Beyond the lavender Lexicon, authenticity. Imagination and appropriation in Lesbian and Langueges . Gordon and Breach Publishers/ 1995.15. Інформаційні ресурси

1. Адреси бібліотек.2. Джерела Інтернет.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка