Механізми біологічної дії модифікуючих факторів назва дисципліниСкачати 27.52 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір27.52 Kb.

Механізми біологічної дії модифікуючих факторів

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: _____9_____

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 108_ (кредитів ЄКТС - _3);

аудиторні години - _36_ (лекції - _36 , практичні - ___ , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: ____доц. Бура М.В.___(ел.адреса _mcelevych@yahoo.com) ,

Результати навчання:

  • знати: класифікацію, властивості біогенних факторів; особливості механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах; основні модифікуючі фактори різноманітної природи: неорганічні речовини, фармакологічні препарати, гормони, вітаміни, алкалоїди, тваринні та рослинні отрути, лазерне випромінювання; особливості впливу біогенних факторів (різноманітної природи) на різних структурних рівнях живих організмів; основні принципи оцінки біологічної дії; основи перетворення енергії в живому організмі; фундаментальну і сучасну біофізичну літературу.
  • вміти: застосовувати знання механізмів дії модифікуючих факторів різноманітної природи на організм у практичній діяльності; вирішувати тестові завдання; володіти основами системного підходу до аналізу складних явищ; застосовувати на практиці знання механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах; пояснити основні принципи сучасних біофізичних методів дослідження та ідентифікації речовин органічної та неорганічної природи; пояснити основні принципи сучасних методів дослідження та ідентифікації біогенних чинників; уміти синтезувати знання в нових ситуаціях; уміти проводити енергетичний аналіз деяких біологічних процесів; уміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.

Анотація навчальної дисципліни: Метою викладання варіативної дисципліни “Механізми біологічної дії модифікуючих факторів ” є ознайомлення студентів із особливостями біологічної дії факторів різноманітної природи: неорганічних речовин, фармакологічних препаратів, гормонів, вітамінів, алкалоїдів, тваринних та рослинних отрут, лазерного та іонізуючого випромінювання. Біологічні об'єкти розглядаються як вища форма руху матеріального світу, що знаходять і проявляють себе через більш прості, хімічні і фізичні. У зв'язку з цим підкреслюється і розкривається узагальнена методологія пізнання фізико-хімічних явищ в живих системах, що знаходяться в нерозривному зв'язку з навколишнім середовищем, відпрацьовуються єдині підходи до структури пізнавальної діяльності при вивченні природничо-наукових дисциплін.
Рекомендована література: 

  1. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 208 с.

  2. Введение в биохимическую экологию : учеб. пособие / В. П. Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. – Иркутск : Издво Иркут. гос. унта, 2007. – 159 с.

  3. Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов.– М.:Высшая школа.– 1989.– 252 с.

  4. Гамалея Н.Ф. Лазеры в медицине. – Киев, Здоров’я. – 1988. – 43 с.

  5. Манорик П.А. Разнолигандные биокоординационные соединения металлов в химии, биологии, медицине. – Киев: Наук. думка, 1991. – 272 с.

  6. Санагурський Д.І. Об’єкти біофізики: Монографія. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 522 с.Форми та методи навчання: ___лекції, консультації, самостійна робота__

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:__ __залік (магістри), екзамен (спеціалісти)______________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): _________8(7).04010206 - Біофізика __________________

________________________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні кафедри «29»серпня 2014 р. Протокол №_1__
Завідувач кафедри ________________________ проф. Санагурський Д.І._

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ _ доц. Хамар І.С._

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка