Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Транснаціональна злочинністьСторінка1/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Матеріали для студентів

2015-2016 навчальний рік
Транснаціональна злочинність

Спеціальність «Правознавство» 7.03040101

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»

(V курс)

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

Програма навчальної дисципліни 2

Структура навчальної дисципліни 5

Теми практичних занять 6

Питання для підготовки до екзамену 36

Рекомендована література 39

Базова 39

Допоміжна 43

Інформаційні ресурси 49


Програма навчальної дисципліни


Тема 1.

Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності

Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Визначення транснаціональної злочинності і транснаціонального злочину. Ознаки і властивості транснаціональної злочинності. Її відмінні риси. Поняття і ознаки транснаціональної організованої і транскордонної злочинності.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Додаткові протоколи до неї: загальна характеристика і визначення основних понять. Характеристика принципу універсальної кримінальної юрисдикції щодо транснаціональних злочинів.

Поняття та зміст кримінологічної характеристики транснаціональної злочинності.

Джерела статистичної інформації про стан транснаціональної злочинності. Проблеми узгодження показників. Аналіз стану транснаціональної злочинності. Рівень, структура, характер, динаміка транснаціональної злочинності в Україні і в світі.

Форми транснаціональної злочинної діяльності.


Тема 2.

Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності

Визначення і класифікація суб’єктів транснаціональної злочинності. Поняття і ознаки транснаціональних організованих угруповань як суб’єктів транснаціональної злочинності. Види транснаціональних організованих злочинних угруповань. Організаційна структура транснаціональних організованих злочинних угруповань: характеристика основних моделей.

Механізм формування і функціонування транснаціональних організованих злочинних угруповань. Форми комунікативних зв’язків в групі. Соціально-психологічна основа формування і функціонування організованих злочинних груп.

Основні транснаціональні злочинні корпорації: загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика учасників та лідерів транснаціональних злочинних угруповань. Професійна і рецидивна злочинність в механізмі та структурі організованої злочинності транснаціонального характеру.
Тема 3.

Детермінація транснаціональної злочинності. Характеристика основних чинників транснаціональної злочинності

Поняття, структура, етапи процесу детермінації злочинності. Визначення і характеристика елементів детермінації. Поняття чинників злочинності ті суміжні поняття.

Поняття і класифікація чинників транснаціональної злочинності. Взаємозв’язок чинників на національному і міжнародному рівні. Характеристика окремих детермінаційних комплексів транснаціональної злочинності. Економічні і культурологічні чинники транснаціональної злочинності. Політичні і правові чинники транснаціональної злочинності.

Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності. Самодетермінація транснаціональної організованої злочинності.


Тема 4.

Протидія транснаціональній злочинності: механізми, напрямки, суб’єкти, правове регулювання

Поняття, види, рівні протидії транснаціональній злочинності. Історія розвитку міжнародної співпраці з протидії транснаціональній злочинності.

Принципи і основні напрямки міжнародної співпраці в протидії транснаціональній злочинності. Механізми і форми співпраці щодо протидії транснаціональній злочинності.

Правове регулювання протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів. Міжнародні угоди і договори держав світової співдружності: класифікація, загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика суб’єктів протидії транснаціональній злочинності. Їх класифікація. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика. Функції ООН та її спеціалізованих органів, РЄ, Інтерполу, ФАТФ та інших організацій щодо запобігання транснаціональній злочинності.

Тема 5.

Кримінологічна характеристика незаконного обігу наркотиків транснаціонального характеру

Визначення незаконного обігу наркотичних засобів транснаціонального характеру в науці кримінології, міжнародному і національному законодавстві. Зв'язок незаконного обігу наркотиків і організованої злочинності транснаціонального характеру.

Кримінологічна характеристика стану транснаціонального наркобізнесу: рівень, структура, динаміка.

Кримінологічна характеристика чинників незаконного обігу наркотиків і транснаціонального наркобізнесу. Характеристика внутрішніх і зовнішніх чинників. Криміногенні і антикриміногенні фактори незаконного обігу наркотиків.

Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціонального наркобізнесу. Транснаціональні злочинні організації, які займаються наркобізнесом: загальна характеристика. Кримінологічна характеристика особистості учасника транснаціональної наркоорганізації.

Класифікація суб’єктів протидії НОН. Міжнародні організації як суб’єкти НОН. Суб’єкти протидії НОН в Україні. Характеристика їх запобіжної діяльності. Міжнародно-правові і національні нормативні акти в сфері протидії наркобізнесу.


Тема 6.

Міжнародний тероризм в структурі транснаціональної організованої злочинності і методи протидії йому

Поняття, характерні ознаки, види і форми тероризму. Визначення окремих терористичних злочинів в законодавстві України. Взаємозв'язок тероризму і організованої злочинності. Кримінальний терор у механізмі організованої злочинної діяльності.

Визначення, класифікація, кримінологічна характеристика причин і умов тероризму.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця-терориста. Соціально-психологічні властивості особистості організатора і виконавця терористичних актів. Кримінологічна характеристика неформальних організацій екстремістського напрямку.

Основні напрямки протидії міжнародному тероризму. Політика окремих держав в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Правове регулювання і суб’єкти протидії тероризму. Міжнародна співпраця в сфері протидії внутрішньому і міжнародному тероризму (конвенційний механізм, інституційний механізм, об’єднання держав).
Тема 7.

Кримінологічна характеристика економічної злочинності транснаціонального характеру. Кримінологічна характеристика транснаціональної легалізації злочинних доходів

Поняття і ознаки економічної злочинності. Види і форми економічної злочинності транснаціонального характеру. Поняття і характеристика легалізації злочинних доходів. Зв'язок легалізації злочинних доходів з іншими видами транснаціональної злочинності.

Кримінологічна характеристика причин і умов економічної злочинності транснаціонального характеру. Характеристика факторів легалізації злочинних доходів.

Кримінологічна характеристика особистості економічного злочинця.

Міжнародні і національні організації по боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Суб’єкти і правова регламентація протидії транснаціональної економічної злочинності в Україні. Рекомендації міжнародних організацій щодо протидії “відмивання” коштів.
Тема 8.

Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі транснаціональної злочинності

Визначення і основні ознаки незаконної міграції. Законодавче визначення злочинів в сфері незаконної міграції. Кримінологічна характеристика стану незаконної міграції в Україні і світі.

Визначення і основні ознаки торгівлі людьми. Відмінні ознаки торгівлі людьми від незаконної міграції. Джерела статистичної інформації про стан торгівлі людьми. Аналіз стану торгівлі людьми в Україні і світі: рівень, структура, динаміка.

Основні фактори незаконної міграції і торгівлі людьми, їх класифікації і загальна характеристика. Зв'язок незаконної міграції і торгівлі людьми з організованою злочинністю. Віктимологічний аспект торгівлі людьми і незаконної міграції. Кримінологічна характеристика особистості жертви торгівлі людьми і нелегального мігранта.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця в сфері нелегальної переправки мігрантів. Кримінологічна характеристика особистості злочинця – торгівця людьми.

Правове регулювання протидії незаконній міграції і торгівлі людьми. Основні напрямки протидії незаконній міграції і торгівлі людьми. Суб’єкти протидії незаконній міграції і торгівлі людьми, характеристика їх функцій. Міжнародне співробітництво в сфері протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми.Тема 9.

Кримінологічна характеристика комп’ютерної злочинності

Поняття, характерні риси комп’ютерної злочинності. Класифікації злочинів, які вчинюються з використанням комп’ютерної інформації і технологій. Форми прояву комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру. Зв'язок комп’ютерної злочинності з іншими видами транснаціональної злочинності.

Детермінанти комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру: види, кримінологічна характеристика.

Класифікація і кримінологічна характеристика особистості комп’ютерних злочинців.

Законодавство України та зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за комп’ютерні злочини. Правові основи міжнародної співпраці при розслідуванні комп’ютерних злочинів. Основні напрямки і суб’єкти протидії комп’ютерній злочинності.
Тема 10.

Контрабанда в структурі транснаціональної злочинності

Поняття, види і ознаки контрабанди як виду транскордонної і транснаціональної злочинності. Визначення контрабанди в законодавстві України. Класифікація предметів контрабанди.

Кримінологічна характеристика стану контрабанди: рівень, структура, динаміка. Регіональні особливості контрабанди. Контрабанда зброї.

Національний і міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді. Суб’єкти протидії контрабанді. Міжнародне співробітництво в сфері протидії контрабанді.Тема 11.

Транснаціональна корупція і проблеми запобігання ній

Поняття і сутнісні ознаки транснаціональної корупції. Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

Кримінологічна характеристика стану транснаціональної корупції. Зв'язок транснаціонально корупції з організованою злочинністю.

Кримінологічна характеристика детермінантів транснаціональної корупції.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця – корупціонера.

Основні напрямки і проблеми протидії транснаціональній корупції. Суб’єкти протидії транснаціональній корупції. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка