Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари І послуги монографія міністерство освіти І науки україни тернопільський національний технічний університетСторінка1/21
Дата конвертації16.04.2017
Розмір3.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Тверда кольорова обкладинка

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ


МОНОГРАФІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ

НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ


МОНОГРАФІЯ

За редакцією професора Р.В. Федоровича


Тернопіль

2016

УДК 339.13:658.6

ББК 30.609

М 25
Рецензенти:О.В  Длугопольський, докт. економ. наук, професор,

О.В. Панухник, докт. економ. наук, професор,

Я.Т. Гринчишин, канд. фіз.-матем. наук, доцент, головний редактор редакції газети «Підручники і посібники»
В авторській редакції
Авторський колектив:

Р. В. Федорович, кандидат економічних наук, професор;

О.М. Загородна, кандидат економічних наук, доцент; В.М. Серединська, кандидат економічних наук, доцент,

І.В. Спільник, кандидат економічних наук, доцент та ін.
Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського

національного технічного університету імені Івана Пулюя

(протокол № 10 від 14.12. 2015 р.)


М 25

Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги / Р. В. Федорович [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 244 с.
ІSBN 978-966-07-2937-7
Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів з проблем розроблення концептуальних засад маркетингового інструментарію управління попитом на товари і послуги. Розглянуто сучасну парадигму маркетингу: нові інструменти та технології, приділено увагу питанням управління маркетинговою діяльністю в умовах інноваційного розвитку економіки. Об’єктами особливої уваги є питання маркетингових аспектів управління сферою освіти.

Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.УДК 339.13:658.6

ББК 30.609

ІSBN 978-966-07-2937-7 © Тернопільський національний технічнийуніверситет імені Івана Пулюя, 2016
ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………..

5

СУЧАСНА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

8

Борисова Т.М. Маркетингові комунікації у рамках виконання Державної цільової соціальної програми з протидії торгівлі людьми у Тернопільській області……………………………………………………

8

Бурліцька О.П. Організація рекламної діяльності на підприємстві…...

22

Мариненко Н.Ю. Адаптивний підхід до розвитку виробничо-господарських структур…………………………………………………..

32

Міщук О.І., Голда Н.М. Територіальний маркетинг…………………...

42

Оксентюк Б.А. Контент-маркетинг………………….…………………..

52

Химич І.Г. Фінансово-економічна оцінка стану туристичних послуг в Україні в сучасних умовах……..…………………………………………

62

Якимишин Л.Я, Рожко Н.Я. Аутсорсинг як сучасний інструмент підвищення ефективності бізнес-процесів у ланцюгу поставок……….

74

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

86

Дмитрів Д.В., Рогатинська О.М. Обґрунтування створення транспортно-логістичного кластеру м. Тернополя……………………...

86

Загородна О.М. Процесний підхід в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства………………………………………………….

97

Краузе О.І. Досвід застосування інституційних регуляторів розвитку автомобілебудування в країнах, що розвиваються і країнах з ринковою економікою…………………………………………………….

115

Меленчук Ю.Т. Cтратегічні орієнтири реалізації системи маркетингового планування на підприємстві…………………………...

130

Мишковець І.П. Конфлікт в системі маркетингової політики просування інноваційної продукції………………………………………

145

Серединська В.М. Оцінювання конкурентоспроможності продукції у системі маркетингу………………………………………………………..

155

Спільник І.В. Особливості маркетингу консалтингових послуг………

168

Фалович В.А. Інтерактивний вплив операційного управління ланцюгом поставок на тактичне планування його функціонування...…

183

Федорович Р.В. Використання функціонально-вартісного аналізу в маркетингових дослідженнях…………….………………………………

197

Шпилик С.В., Шпилик О.Б. Визначення ефективності маркетингової діяльності на прикладі молокопереробного підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод»…………………………………………..

207
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТИ

221

Піняк І.Л. Зв'язок між освітою та ринком праці: нові тренди та протиріччя………………………………………………………………….

221

Семенюк С.Б. Планування процесу рекрутингу студентів у вищі навчальні заклади……….…………………………….…………………...

231

ПЕРЕДМОВА
В сучасних умовах господарювання вітчизняним підприємствам доцільно впроваджувати у свою діяльність передовий управлінський досвід, згідно з яким в основу розвитку ставиться концепція маркетингового управління. Саме використання в своїй практиці маркетингової концепції дозволить підприємствам сформувати ефективну систему стратегічного маркетингового управління, забезпечуючи тим самим високу конкурентоспроможність та якісну адаптацію до ринкових умов. При цьому для повноцінного функціонування системи стратегічного маркетингового управління підприємствам необхідно володіти відповідним інструментарієм з метою оптимальної обробки інформаційних даних та прийняття ефективних стратегічних рішень. Відзначимо, що в сучасних умовах відбувається посилення ролі маркетингового інструментарію і він поступово перетворюється на вагомий стратегічний ресурс, на основі якого підприємства вибудовують свої конкуренті переваги.

Отже, сьогодні маркетинговий інструментарій є важливим стратегічним ресурсом діяльності підприємств.

8-10 жовтня 2015 року у туристичному комплексі «Буковель» на базі мальовничого відпочинкового комплексу «Синя гора» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги». Основним її організатором виступила кафедра промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протягом трьох днів провідні вчені обговорювали проблеми розвитку концептуальних засад маркетингового інструментарію управління попитом на товари і послуги.

Конференція проводилась у вигляді засідання за «круглим столом» з поетапним обговоренням тематичних напрямів під керівництвом модератора кандидата економічних наук, доцента Семенюк Світлани Богданівни.

У даній монографії, виданій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, розкриваються лише окремі питання надзвичайно важливої наукової проблеми, при цьому об’єктом особливої уваги є наступні:

сучасна парадигма маркетингу: нові інструменти та технології (маркетингові комунікації у рамках виконання Державної цільової соціальної програми з протидії торгівлі людьми у Тернопільській області; організація рекламної діяльності на підприємстві; адаптивний підхід до розвитку виробничо-господарських структур; територіальний маркетинг; контент-маркетинг; фінансово-економічна оцінка стану туристичних послуг в Україні в сучасних умовах; аутсорсинг як сучасний інструмент підвищення ефективності бізнес-процесів у ланцюгу поставок);

управління маркетинговою діяльністю в умовах інноваційного розвитку економіки (обґрунтування створення транспортно-логістичного кластеру м. Тернополя; процесний підхід в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства; досвід застосування інституційних регуляторів розвитку автомобілебудування в країнах, що розвиваються і країнах з ринковою економікою; стратегічні орієнтири реалізації системи маркетингового планування на підприємстві; конфлікт в системі маркетингової політики просування інноваційної продукції; оцінювання конкурентоспроможності продукції у системі маркетингу; особливості маркетингу консалтингових послуг; інтерактивний вплив операційного управління ланцюгом поставок на тактичне планування його функціонування; використання функціонально-вартісного аналізу в маркетингових дослідженнях; визначення ефективності маркетингової діяльності на прикладі молокопереробного підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод»);

маркетингові аспекти управління сферою освіти в'язок між освітою та ринком праці: нові тренди та протиріччя; планування процесу рекрутингу студентів у вищі навчальні заклади).

Хочеться побажати авторам цього монографічного видання не зупинятись на досягнутому і продовжувати науковий пошук розвитку маркетингу в умовах глобалізації. Книга допоможе зрозуміти найбільш загальні принципи управлінської діяльності, роль маркетингових важелів впливу на діяльність підприємств.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка