Майстер-клас методистів-кореспондентівСторінка8/15
Дата конвертації30.12.2016
Розмір3.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Конкурс № 2 «Метали в нашому житті»

Навколо нас дуже багато предметів, виготовлених з металу. Ваше завдання пригадати, які метали використовують для виготовлення предметів побуту.

Обведіть відповідну букву і ви дізнаєтеся, який метал є найважчим і найдорожчим.
Hg

Al

Fe

Zn

Au

W

1

п

о

н

к

Ф

а

2

с

а

н

д

У

л

3

і

т

м

о

В

д

4

к

м

с

р

І

о

5

а

р

і

й

Ю

к

6

!

н

г

й

Р

!

Правильність виконаного завдання можна перевірити на мультимедійній дошці.

Конкурс № 3 «Хімія на кухні»

Кожен з вас використовує хімічні речовини у себе на кухні. Кожну речовину, якою ми користуємося в побуті, добувають із якогось природного об’єкта (наприклад, рослини, тварини, з надр Землі). Зараз вам потрібно буде пригадати, що із чого добувають.

На екрані будуть з’являтися малюнки рослин чи тварин. Ви повинні з’ясувати, яку речовину добувають саме з цього природного об’єкта, записати назву і, по можливості, формулу цієї речовини маркером на файлі та продемонструвати членам журі.


 1. Буряк (цукор – С12Н22О11);

 2. Картопля (крохмаль – С6Н10О5)n);

 3. Лимон (лимонна кислота);

 4. Соняшник (олія);

 5. М’ясо (білок);

 6. Бавовник (целюлоза – С6Н10О5)n).

Конкурс № 4 «Дерево знань»

Перед вами на екрані дерево. Зверніть увагу, на ньому є особливі листочки. Це листки-запитання. Ви по черзі будете виходити до дошки, обирати листок і відповідати на запитання, написане на ньому. 1. Виберіть вірну відповідь. Харчова добавка, яка надає ковбасам червоного кольору. Надмірне накопичення цієї речовини в організмі людини викликає “кисневе голодування”:

 • Аспартам;

 • Нітрити і нітрати;

 • Кухонна сіль;

 • Глутамат натрію.

 1. Виберіть вірну відповідь. Харчова добавка, яка використовується як підсилювач смаку.

 • Аспартам ;

 • Нітрити і нітрати ;

 • Кухонна сіль;

 • Глутамат натрію.

 1. У кожної господині на кухні є оцет. Яка концентрація оцтової кислоти (у %) у харчовому оцті? (9%).

 2. Яку кислоту заливають в акумулятори автомобілів, мотоциклів? (Н2SO4).

ІІІ. Підведення підсумків.

Таблиця результатів гри

«Хімія – наше життя, наше майбутнє»
Команда № 1

Команда № 2

Конкурс № 1

«Домашня аптечка»

(за кожну вірну відповідь 1 б)

Конкурс № 2

«Метали в нашому житті»

(за вірну відповідь 5 б)

Конкурс № 3

«Хімія на кухні»

(за кожну вірну відповідь 1 б)

Конкурс № 4

«Дерево знань»

(за кожну вірну відповідь 1 б)

Підсумки


Нагородження команд.

Майстер-клас Журило Наталії Василівни, учителя музичного мистецтва та керівника музичних гуртків Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, учителя вищої категорії, старшого вчителя.

Відзначена Грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Грамотою переможця обласного конкурсу «Вчитель року – 2005», дипломом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2005».

Педагогічне кредо: «Ким би не стала надалі дитина, моє завдання – виховати в ній творче начало, творче мислення, розкрити її душу».

«Використання інтерактивних технологій та форм навчання

учнів на уроках музичного мистецтва»

На сьогоднішній час, коли постійно оновлюється традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє "обличчя”, важливо в гонитві за модними напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка не тільки має знання у галузі економіки і техніки, а й здатна розуміти і відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям. Кожний шкільний предмет має свою специфіку. Головне завдання одних – озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними способами діяльності.

А є предмет, основна мета якого визначається в дидактиці як "формування досвіду емоційно-цінних відносин”. Цей предмет – музика. Учителі і керівники шкіл ставляться до цього предмету по-різному – залежно від своєї компетентності та рівня педагогічної культури. Вважають часто цей предмет легким і другорядним. Так вважають і більшість батьків учнів. Таке поціновування музики виховує в наших дітей однобічне розуміння музики, при якому вона сприймається лише як розвага. Однак музика, як вид мистецтва, надто різнопланова, бо крім розважальної функції, їй властиві і пізнавальна, і виховна, і комунікативна функції. А найголовніше те, що музика є науковою дисципліною, бо готує з учнів музикознавців-теоретиків.

Потреби суспільства до сучасного рівня сприймання музичного мистецтва як предмету, однобічне розуміння музики, при якому вона сприймається лише як розвага, з одного боку, та ставлення вчителів до уроку музичного мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя музики вимагається точне дотримання навчальної програми, з іншого, зумовили вибір теми над якою працюю: «Використання інтерактивних технологій та форм навчання учнів на уроках музичного мистецтва». Мною визначено наступні завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити суть поняття "інтерактивне навчання”.

2. Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання інтерактивних форм в навчальному процесі при вивченні музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

3. Виявити рівень взаємозв’язку використання інтерактивних технологій  при вивченні музичного мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни.

4. Розробити конкретний зміст і технології використання інтерактивних форм при вивченні музичного мистецтва та експериментально з’ясувати їх педагогічну ефективність.

На своїх уроках я використовую такі інтерактивні технології як:

робота в парах, ротаційні трійки, технологія 2-4 всі разом, карусель, мікрофон, мозковий штурм, метод навчаючи – учусь, симуляції або імітаційні ігри, розігрування ситуацій за ролями, метод займи позицію, робота в малих групах.

Інтерактивні форми я вводила в навчальний процес поступово. Починаючи з найпростіших, щоб учні адаптувалися до нової форми проведення занять.

Вище названі технології я використовую на різних етапах уроку, але вважаю, що доцільніше інтерактивні форми занять застосовувати під час формування вмінь та навичок, адже суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними субۥєктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Наприклад, у третьому класі на уроці за темою «Країна, де панує ритм», я використала технологію «мозковий штурм». Після виконання пісні, учні відповідали на запитання:

- Які почуття в вас викликала пісня?

- Якими засобами музичної виразності вона передається?

- Який образ відчувається в цій пісні?

Також використала технологію 2-4 всі разом, у ході якої учні розглядали схеми тактування, на яких було зображено однодольний, дводольний і тридольний розміри, учні в парах працювали над завданням: співвіднести рух прослуханого менуета Моцарта зі схемами тактування. Така робота ефективна для розвитку навичок спілкування в групі, вміння переконувати та вести дискусію.

Поради вчителям. Основні вимоги до уроку з розвитку творчих здібностей учнів:


 • використання різноманітних форм та методів організації навчальної діяльності для актуалізації суб'єктивного досвіду учнів;

 • створення атмосфери, що сприятиме зацікавленості кожного учня в роботі класу;

 • стимулювання учнів до розмірковування, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь;

 • використання в процесі роботи дидактичного матеріалу, що дозволяє учневі обирати найбільш прийнятні для нього вид і форму навчального матеріалу;

 • оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом, але й за процесом його досягнення;

 • заохочення прагнення школяра знаходити власні способи виконання завдань, аналізувати способи роботи інших учнів у процесі уроку;

 • створення таких педагогічних ситуацій спілкування на уроці, які дозволяють кожному учню проявляти ініціативу;

 • створення атмосфери, що сприятиме самовираженню.

Мій педагогічний досвід дозволяє зробити наступні висновки. Суть інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва.

Інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвивати комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує реалізацію виховного завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

Найбільш відомі форми інтерактивних методів – «велике коло», «вертушка», «акваріум», «дебати», «мозковий штурм».

Інтерактивні технології можна представити як різновид активних методів навчання. Але ми виділяємо їх в окремий розділ, щоб підкреслити важливу роль цих технологій у сучасній освіті.

Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учні є суб'єктами. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.

Інтерактивні технології найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу до навчання. У процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому інтерактивні технології найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Наголошую на цілеспрямованому теоретичному і практичному аналізі інтерактивних технологій навчання з метою їх використання у процесі вивчення музики в середній загальноосвітній школі.

Використання інтерактивних методів у процесі вивчення музики сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів; учень безпосередньо бере участь у діяльності, спрямованій на оволодіння знаннями, вміннями і навичками. Дані способи організації пізнавальної діяльності учнів здебільшого носять колективний характер, створюють передумови для взаємного спілкування суб’єктів навчання, надають можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння різних точок зору про об’єкти, що вивчаються.

Педагогічні умови, що забезпечують позитивний вплив інтерактивних методів на якість навчального процесу:

1) чітка постановка мети для оптимального обґрунтування цілісності використання інтерактивних методик навчання;

2) адекватність інтерактивних методів навчання до змісту навчального предмета;

3) органічне поєднання інтерактивних методик навчання з традиційними;

4) відповідна підготовка вчителя до використання інтерактивних методик навчання (глибоке знання предмета, процесу навчання, психолого–педагогічних особливостей учнів, способів організації взаємодії вчителя і учнів; потреба у підвищенні своєї професійної майстерності).
Майстер-клас Засінець Людмили В’ячеславівни, вчителя англійської мови, вчителя вищої категорії, старшого вчителя, директора комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспіль-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської міської рад Кіровоградської області», «Відмінника освіти України».

Відзначена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Почесними грамотами управління освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації (1998, 2008 рр.), численними Грамотами виконавчого комітету та управління освіти Кіровоградської міської ради.

Історією усталилося, що початок кожного нового століття, а особливо тисячоліття знаменується значними соціальними змінами. Ці зміни відбуваються і в освітній сфері людського буття. Наш заклад, наші педагоги є не тільки свідками цих змін, але й їх учасниками, їх творцями.

Кредо моєї діяльності, як директора, розкрито в словах Л.М.Толстого «Тільки тоді, коли школа буде педагогічною лабораторією, вона не відстане від загального прогресу».

Разом з усією країною наша школи увійшла у третє тисячоліття, маючи певні здобутки, але ще більше – нових завдань, пов’язаних із розвитком освіти.

Школа існує вже неповних 95 років, має цікаву історію та великі методичні здобутки. Розвиток – кредо роботи педагогічного колективу, про що свідчить історія розвитку школи.

1918 рік – створена Балашівська перша класна земська школа;

1920 рік –Балашівська трудова школа;

1927 рік – початкова школа по місту №21;

1949 рік – семирічна школа №21;

1961 рік – восьмирічна школа №21;

1991 рік – неповна середня школа №21;

1994 рік – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21;

2006 рік – комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;

2009 рік – комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»» (НВО школа –ліцей №21).

Проблема, над якою я працюю як директор – «Пріоритет вільного розвитку особистості як базовий принцип побудови навчально-виховного процесу».

Інноваційна управлінська діяльність полягає в об'єднанні колективу закладу навколо головної мети: • здійсненні постійного моніторингу результатів управлінської діяльності;

 • розробці різноманітних форм та видів педагогічної діяльності для здійснення права вибору та адаптації членів педагогічного колективу;

 • підтримці та стимулюванні експериментальної та науково-дослідницької діяльності;

 • створенні освітнього середовища, яке б сприяло втіленню педагогами у діяльності педагогічних технологій, зокрема особистісно орієнтованої.

Під час планування методичної роботи особливе значення надається не лише результатам навчання й виховання, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь вчителя. Перехід до особистісно орієнтованої моделі освіти, організації методичної роботи на діагностичній основі потребують переходу до особистісно орієнтованої моделі управління в роботі з кадрами. Ось чому методичну роботу в закладі організовуємо на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

Головна мета в інноваційній управлінській діяльності досягається шляхом реалізації стратегії, тактики, технологій управління.Стратегія

- Забезпечити інноваційний розвиток педагогічної системи закладу через реалізацію освітнього проекту «Дошкільний навчальний заклад – школа козацько-лицарсього виховання – ліцей».

- Підвищити якість середньої освіти через введення економічних та науково-методичних механізмів в організацію навчально-виховного процесу.Пріоритети

1. Перехід на концептуальний рівень освітньої діяльності з орієнтацією на інноваційні процеси.

2. Відкритість школи для нововведень, утвердження в регіональній стратегії розвитку освіти.

3. Систематичне проведення аналізу освітніх проблем суспільства й адаптація його основних ідей до контингенту школярів.

4. Забезпечення ефективного перебігу інноваційних процесів.Модель закладу, модель управління

Шляхи управління:

- діагностування;

- форми контролю;

- методична діяльність;

- навчально-виховний процес;

- аналітичні методики;

- визначення проблем;

- наступне діагностування.Тактика управління

1. Спрямування дій кожного педагога на розв'язання загальних цілей школи.

2. Активізація праці окремих учителів через роботу в командах, групах.

3. Організація роботи вчителів як менеджерів; використання теорії менеджменту в педагогічній практиці.

4. Створення відповідних команд в учнівському колективі школи та класу.Технологія управління

1. Одержання інформації про діяльність системи.

2. Аналіз інформації.

3. Визначення мети діяльності системи (підсистеми) чи її частини.

4. Проектування бажаних результатів.

5. Прийняття рішення і визначення виконавців.

6. Організація процесу виконання рішення.

7. Контроль за виконанням.

8. Аналіз результатів і регулювання.Ми створили та організували діяльність нової моделі навчального закладу як своєрідного еталону сучасної освіти.

Наш заклад складається з: • дошкільного навчального закладу;

 • школи козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів (1-9 клас);

 • суспільно-гуманітарного ліцею (10-11 класи).

Створення навчально-виховного закладу такого типу дало можливість мати єдине розвивально-естетичне середовище для дітей віком від трьох до сімнадцяти років, єдині завдання освітньо-виховної роботи, єдині психолого-педагогічні підходи до дітей, єдиний вплив на кожного вихованця, учня; дало можливість відслідковувати особистий ріст кожної дитини. Саме такий тип навчального закладу природньо вирішує питання наступності, єдності, цілісності між дошкіллям, початковою, базовою та старшою профільною школою.

Враховуючи перспективи розвитку освітніх потреб держави, змісту якісного оновлення освіти ми визначили основні педагогічні ідеї, на яких ґрунтується Концепція розвитку закладу, а саме: • ідея гуманізації освіти Василя Сухомлинського;

 • ідея школи патріотичного виховання Василя Каюкова.

 • ідея козацько-лицарського виховання;

 • ідея педагогіки співробітництва;

 • ідея індивідуального орієнтованого навчання;

 • ідея проектних технологій;

 • ідея колективної творчості;

 • ідея школи з традиціями.

Втілюючи Концепцію розвитку закладу нового типу ми розвиваємо нову організаційну структуру педагогічного колективу, який живе і працює спільно, а не автономно.

Модель вчителя-практика, науковця, творчого

компетентного фахівця


Вчитель - особистість
У результаті втілення в практику роботи цієї моделі отримуємо такі показники: • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу;

 • удосконалення змісту, форм, методів внутрішньошкільної методичної роботи;

 • високий рівень досягнення та розвитку особистісних компетенцій вчителів та учнів;

 • створення системи організаційно-методичних умов зростання професійної компетентності педагогів;

 • запровадження інноваційних освітніх технологій орієнтованих на плекання громадянина України, людини- творця.

Ми забезпечуємо гармонійне поєднання освіти і виховання. Всі питання навчання та виховання розв’язуються через систему роботи в освітньо-виховному середовищі.

Системний підхід до розвитку шкільного освітньо-виховного середовища

Розробивши цільову програму «Обдарованість», ми визначили організаційні, науково-практичні та психолого-педагогічні заходи з впровадження методів і технологій пошуку навчання й виховання обдарованих дітей, створили систему психологічної підтримки та супроводу обдарованих дітей, розробили методичні рекомендації і програми для навчання та розвитку обдарованих дітей; систему підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованою учнівською молоддю, створили систему стимулювання учнів та вчителів.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка