ЛітературознавствоСкачати 43.71 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір43.71 Kb.
Літературознавство

94.3

U-31

Ukraїna : narracje, jezyki, historie / pod red. Marcina Gaczkowskiego. – Wroclaw, 2015. – 260 c. – (Діаспора).

(1 прим.)
82.3я73

В61

Вовк, Мирослава Петрівна. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / М. П. Вовк ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2014. – 202 с.

(1 прим.)
83.3(4ПОЛ)-7

Г85

Грицковян, Ярослав. TRANSLATIO : про переклади і перекладачів укр. л-ри в Польщі / Я. Грицковян ; [передм. і складення покажч. В. Пилиповича]. – Перемишль : б. в., 2015. – 522 с. – (Текст укр., пол. м.). – (Екслібрис Т-ва "Укр. народний дім" у Перемишлі. – Бібліогр. покажч. С. 465-522.

(1 прим.)
83.3(4УКР-4ЛЬВ)5-8

Г87

Гром, Ганна. Франкові Нагуєвичі / Г. Гром. – Дрогобич : Відродження, 2004. – 280 с. : іл.

(1 прим.)
83.3(4УКР)3я2

Д13

Давня українська література : 650 статей : словник-довідник / авт.-укл.: Б. Білоус,
П. Білоус, О. Савченко ; за ред. П. Білоуса. – К. : Академія, 2015. – 208 с. – (Nota Bene).

(5 прим.)
83.3(4УКР)6

І-19

Іванишин, Мирослава Володимирівна. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві : монографія / М. В. Іванишин ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. укр. л-ри та теорії л-ри. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 208 с.

(1 прим.)
83.3(4УКР)6я73

К56

Ковалів, Юрій Антонович. Історія української літератури : кінець XIX – поч. XXI ст. : у 10 т. : підручник. Т. 4. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. А. Ковалів. – К. : Академія, 2015. – 576 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (Лист № 1/11-12966 від 08.08.2012 р.).

(10 прим.)
83.011я73

М26

Марко, Василь Петрович. Аналіз художнього твору : навч. посіб. / В. П. Марко. – 2-ге вид., випр. – К. : Академвидав, 2015. – 256 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України(лист №1/11-7643 від 25.04.2013 р.).

(10 прим.)
83.0

Н23

Наливайко, Дмитро. Літературна теорія і компаративістика / Д. Наливайко. – 2-ге вид. – Акта, 2007. – 366 с. – (Університетські лекції).

(1 прим.)
83в6

Н23

Наливайко, Дмитро. Компаративістика й історія літератури / Д. Наливайко. – Акта, 2007. – 426 с. – (Університетські лекції).

(1 прим.)
83.3(4УКР)6р

Н72

Новак, Сніжана Михайлівна. Історія української літератури (ХХ століття) : практикум.
Ч. 1 / С. М. Новак ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 60 с.

(10 прим.)
83.3(4УКР)р

Н72

Новак, Сніжана Михайлівна. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики : [навч.-метод. посіб. для підгот. фах. ОС "Магістр" спец. 8.02030301 "Укр. мова та л-ра"] / С. М. Новак, І. І. Дмитрів ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 40 с.

(25 прим.)
83.3(4УКР)5-8

П30

Петренко, Олександр Євграфович. Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : твори, критичні та історико-літерат. матер. / О. Є. Петренко ; Ін-т л-ри ім.
Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : ПП НВЦ Профі, 2015. – 586 с.

(1 прим.)
83.3(0)я73

П30

Петрів, Оксана Василівна. Історія літератури : навч. посіб. / О. В. Петрів ; ДДПУ ім.
І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 144 с.

(26 прим.)
82.3(4УКР)я73

Р88

Руснак, Ірина Євгенівна. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – 2-ге вид., стер. – К. : Вид. центр "Академія", 2012. – 304 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (лист №1/11-10452 від 22.12.2009 р.).

(5 прим.)
83.3(0)4р

С12

Сабат, Галина Петрівна. Історія зарубіжної літератури доби Відродження, XVII-XVIII століття : практикум : [навч.-метод. посіб.] / Г. П. Сабат ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 52 с.

(5 прим.)
83.3(0)4р

С12

Сабат, Галина Петрівна. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та написання письмових робіт з історії зарубіжної літератури доби Відродження, XVII-XVIII століття : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. П. Сабат. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 34 с.

(5 прим.)
83.3(4УКР)5-8

С13

Сагач, Галина Михайлівна. Батько Тарас – дітям України! / Г. М. Сагач ; Всеукр. народний ун-т українознавства ім. Г. Сковороди. – Ужгород : Ліра, 2014. – 64 с.

(1 прим.)
83.3(4УКР)6-8

С16

Салига, Тарас. ,,,І той вогонь, що не згаса,,, : Маланюкознавчі студії / Т. Салига. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 448 с.

(1 прим.)
83.3(4УКР)-53

С16

Салига, Тарас. Етюди про "сонетне тяжіння" : "...форма, що віки розкрили їй обійми" / Т. Салига. – Львів, 2015. – 88 с.

(1 прим.)
83.3(4ФРА)6

С79

Стецько, Ярина Тарасівна. Французька та українська поезія першої половини ХХ століття : монографія / Я. Т. Стецько ; МОН МС України, ЛНУ ім. І. Франка. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 228 с. : іл.

(1 прим.)
83.3(4УКР-4ПОЛ)-8я2

С79

Степаненко, Микола Іванович. Літературознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2015. – 668 с.

(1 прим.)
83.3(4РОС)

Т80

Труханенко, Александр. Псалтирь в поэтических отражениях / А. Труханенко. – Львів : Сполом, 2006.

(1 прим.)
83.3(4УКР-4ЛЬВ)5-8

Ф83

Іван Франко. Українське перо іспанських класиків = Ivan Franko. La pluma ucraniana de los clasicos hispanos / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia : [б. в.], 2015. – 90 с. – Текст ісп., укр. м. – (Діаспора).

(3 прим.)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка