Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка8/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Модуль 1. Фонетичні, лексико-граматичні основи фармацевтичної та ботанічної термінології.

Змістовий модуль 1. Вступ. Фонетика. Наголос. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Неозначена форма дієслова. Дієвідміни. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного станів. 3 особа однини і множини. Дієслово “esse”. Словотворчі елементи дієслівного походження.

Конкретні цілі:

 • Сформувати навички читання і вимови латинських букв та буквосполучень, які закріплюються протягом усього курсу навчання.

 • Знати правила наголосу.

 • Знати граматичні категорії дієслова. Вміти визначати основу та дієвідміну дієслів,

утворювати та перекладати дієслівні форми 2-ої особи однини і множини наказового способу, 3-ої особи однини і множини дійсного способу теперішнього часу активного і пасивного станів.

 • Знати системи дієслівних форм на прикладі лексики, що вживається в рецептурі.

 • Вміти виділяти словотворчі елементи дієслівного походження у назвах лікарських препаратів.

Змістовий модуль 2. Іменник. Граматичні категорії іменника. Словникова форма. Іменники І відміни. Неузгоджене означення. Грецькі дублети іменників І відміни. Словотворчі елементи. Найуживаніші грецькі префікси. Кінцеві терміноелементи І відміни. Грецькі іменники І відміни. Найуживаніші прийменники у фармацевтичній термінології. ІІ відміна іменників. Іменники чоловічого роду. Грецькі дублети іменників чоловічого роду ІІ відміни. Словотворчі елементи. ІІ відміна іменників. Іменники середнього роду. Грецькі дублети іменників середнього роду ІІ відміни. Словотворчі елементи. Прізвища у назвах лікарських засобів. Рецепт. Основні відомості. Правила виписування рецептів. Прикметники І-ІІ відміни. Узгоджене означення. Грецькі дублети прикметників І-ІІ відмін. Словотворчі елементи. Дієприкметник минулого часу пасивного стану у фармацевтичній термінології.

Конкретні цілі:

 • знати граматичні категорії іменника, його словникову форму. Вміти визначати рід, основу та відміну іменників, відмінювати іменники І відміни, перекладати речення, терміни та номенклатурні назви з неузгодженим означенням. Знати грецькі дублети та словотворчі елементи іменників І відміни і вміти виділяти їх у назвах препаратів. Вміти написати словникову форму грецьких іменників І відміни. Знати керування прийменників. Фразеологічні фармацевтичні вирази.

 • знати іменники ІІ відміни, а саме: словникову форму іменників ІІ відміни, винятки з правил про рід, вміти відмінювати іменники ІІ відміни. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи іменників ІІ відміни і вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів. Фразеологічні фармацевтичні вирази.

 • знати структуру рецепта. Вміти грамотно писати рецепт. Знати правила виписування рецептів.

 • знати граматичні категорії прикметника. Вміти розрізняти групи прикметників, узгоджувати прикметники з іменниками. Знати фармацевтичну лексику прикметників 1-ої групи. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи прикметників І-ІІ відмін і вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів. Фармацевтичні фразеологічні вирази.

 • вміти утворювати дієприкметники минулого часу пасивного стану та їх перекладати. Знати дієприкметникову лексику, що вживається у фармацевтичній термінології.

Змістовий модуль 3. Іменники ІІІ відміни. Три типи відмінювання. Іменники чоловічого роду ІІІ відміни. Назви лікарських засобів з іменником liquor. Грецькі дублети іменників чоловічого роду IІІ відміни. Словотворчі елементи. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Грецькі дублети іменників жіночого роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Грецькі дублети іменників середнього роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни. Словотворчі елементи грецьких іменників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни. Три групи прикметників ІІІ відміни. Грецькі дублети і словотворчі елементи прикметників ІІІ відміни. Дієприкметник теперішнього часу активного стану у фармацевтичній термінології. Ступені порівняння прикметників. Особливості утворення ступенів порівняння прикметників. Вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі.

Конкретні цілі:

 • знати іменники ІІІ відміни, словникову форму іменників ІІІ відміни; визначати основу іменників;

 • вміти відмінювати та узгоджувати іменники ІІІ відміни з прикметниками І-ІІ відмін;

 • знати грецькі дублети і словотворчі елементи іменників ІІІ відміни та вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів;

 • знати особливості іменників ІІІ відміни;

 • знати прикметники ІІІ відміни, словникову форму прикметників ІІІ відміни, вміти узгоджувати їх з іменниками. Вміти відмінювати прикметники ІІІ відміни у сполученні з іменниками ІІІ відміни. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи прикметників ІІІ відміни, та вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів;

 • знати дієприкметник теперішнього часу активного стану, вміти узгоджувати та відмінювати з іменниками ІІІ відміни;

 • знати ступені порівняння прикметників, а також неправильні ступені порівняння прикметників. Вміти узгоджувати їх та відмінювати з іменниками ІІІ відміни. Знати особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі.

Розподіл балів, що присвоюються студентам за Модуль 1


за порядком

Модуль І

(поточна навчальна діяльність)Кількість балів

1.

Змістовий модуль 1

24
Тема 1

6
Тема 2

6
Тема 3

6
Тема 4

6

2.

Змістовий модуль 2

42
Тема 5

6
Тема 6

6
Тема 7

6
Тема 8

6
Тема 9

6
Тема 10

6
Тема 11

6

3.

Змістовий модуль 3

48
Тема 12

6
Тема 13

6
Тема 14

6
Тема 15

6
Тема 16

6
Тема 17

6
Тема 18

6
Тема 19

6
Разом змістові модулі

114

Виконання індивідуального завдання

6

Разом за поточну навчальну діяльність

120

Підсумковий контроль засвоєння модуля І

80

РАЗОМ сума балів

200

Модуль 2. Граматика латинської мови (продовження). Рецептура. Лексико-семантичне забезпечення вивчення темиРецептура

Змістовий модуль 4. Іменники IV відміни. Грецькі дублети іменників ІVвідміни. Словотворчі елементи. Іменники V відміни. Вживання іменника species у фармацевтичній термінології. Умовний спосіб дієслова. ІІІ особа однини і множини. Дієслово fio, fiĕri та його вживання в рецептурі. Хімічна номенклатура. Назви кислот, оксидів, основ, солей, складних ефірів. Лікарські препарати та назви хімічних сполук у косметології. Ботанічна номенклатура. Граматичні моделі ботанічних назв. Фармацевтичні назви рослин. Ботанічна номенклатура у косметології. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, що вказують на хімічний склад препарату. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, що вказують на терапевтичну та фармакологічну дію.

Конкретні цілі:

 • знати іменники IV відміни, вміти відмінювати та узгоджувати їх із прикметниками. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи IV відміни та вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів;

 • знати іменники V відміни, вміти відмінювати і узгоджувати їх із прикметниками;

 • вміти утворювати 3-ю особу однини та множини дієслів теперішнього часу умовного способу активного та пасивного станів (praesens conjunctivi activi et passivi), а також дієслова fio, fiĕri;

 • знати назви хімічних елементів, назви найуживаніших кислот. Знати принципи утворення назв оксидів, основ, солей, складних ефірів за МФ та ДФУ;

 • вміти утворювати та перекладати назви хімічних сполук;

 • вміти аналізувати структуру назв лікарських препаратів і вміти виділити в них словотворчі елементи;

 • знати ботанічні і фармацевтичні назви рослин та вміти їх утворювати;

 • знати словотворчі елементи у назвах препаратів, що вказують на їх хімічний склад а також на терапевтичну та фармакологічну дію. Вміти виділяти їх у назвах препаратів.

Змістовий модуль 5. Числівник. Латино-грецькі словотворчі елементи числівників у назвах препаратів. Прислівники та займенники, що вживаються в рецептурі. Найважливіші рецептурні скорочення. Латинська номенклатура лікарських форм. Виписування рецептів на тверді форми. Виписування рецептів на м’які форми. Виписування рецептів на рідкі форми. Латинські назви гомеопатичних лікарських препаратів та виписування рецептів на них.

Конкретні цілі:

 • знати числівник та вміти виділяти його у назвах препаратів;

 • знати прислівники та займенники, що вживаються в рецептурі;

 • знати найважливіші рецептурні скорочення;

 • вміти оформляти рецепти на тверді форми;

 • вміти оформляти рецепти на м’які форми;

 • вміти оформляти рецепти на рідкі форми;

 • знати латинські назви гомеопатичних лікарських препаратів та вміти виписувати рецепти на них.

Змістовий модуль 6. Загальні відомості про структуру фармацевтичного найменування. Основні моделі фармацевтичних термінів. Словотвір. Латинські та грецькі прийменники в ролі префіксів у фармацевтичній термінології. Загальні відомості про медичну термінологію. Найпоширеніші грецькі кінцеві терміноелементи. Грецькі та латинські суфікси у клінічній термінології.

Конкретні цілі:

 • знати структуру фармацевтичного найменування та основні моделі фармацевтичних термінів;

 • знати латинські та грецькі прийменники, що виступають в ролі префіксів у фармацевтичному словотворенні;

 • мати поняття про найуживанішу анатомічну термінологію у клінічній фармації та косметології;

 • мати поняття про медичну клінічну термінологію, структуру клінічних термінів;

 • знати найуживаніші суфікси у клінічній термінології і вміти розрізняти їх у термінах;

 • знати найуживаніші грецькі кінцеві терміноелементи у клінічній термінології;

 • вміти перекладати найуживаніші клінічні терміни.

Розподіл балів, що присвоюються студентам за Модуль 2

Модуль ІІ
1.

Змістовий модуль 4

42
Тема 20

6
Тема 21

6
Тема 22

6
Тема 23

6
Тема 24

6
Тема 25

6
Тема 26

6

2.

Змістовий модуль 5

42
Тема 27

6
Тема 28

6
Тема 29

6
Тема 30

6
Тема 31

6
Тема 32

6
Тема 33

6

3.

Змістовий модуль 6

30
Тема 34

6
Тема 35

6
Тема 36

6
Тема 37

6
Тема 38

6
Разом змістові модулі

114

Виконання індивідуального завдання

6

Разом за поточну навчальну діяльність

120

Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІ

80

РАЗОМ сума балів

200


Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 6 балів, “4” – 5 балів, “3” – 4 бали, “2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120

(6 х 19) + 6

Студент допускається до підсумкового модульного контролю (в 1-му та 2-му модулях) при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів (кількість занять - 19; за кожне заняття студент повинен набрати не менше ніж 4 бали).

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А 1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005.- 400с.

 2. Латинська мова./ За ред. А.Г.Ступінської. - Львів: Вид. при Львів.ун-ті видавнич. об’єднання “Вища шк.”, 1986.-257с.

 3. Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова: Підручник. – Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000. – 344 с.

 4. Краковецька Г.О., Бобирьов В.М., Бєляєва О.М. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. - К.: Здоров’я, 1999. – 358с.

 5. Латинский язык и основы медицинской терминологии./ Под общ. ред. М.Н.Чернявского – Минск: Вышейш. шк., 1989.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- 277с.


Неорганічна хімія І рік/ 1-2 семестри
Лекції: 40 год. Кредитів ECTS: 8,5

Семінари: - Модулів: 2

Практичні заняття: 160 год. Змістових модулів: 9

Самостійна робота: 106 год.

Разом: 306 год.
Опис програми (Неорганічна хімія – модулі 1, 2)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Класифікувати та називати неорганічні сполуки

 2. Трактувати загальні закономірності, що лежать в основі будови речовин

 3. Класифікувати властивості розчинів неелектролітів та електролітів

 4. Інтерпретувати та класифікувати основні типи йонної, кислотно-основної та окисно-відновної рівноваги та хімічних процесів для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів

 5. Класифікувати хімічні властивості та перетворення неорганічних речовин

 6. Трактувати загальні закономірності, що лежать в основі застосування неорганічних речовин у фармації та медицині


Модуль 1. Загальна хімія
Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії

Конкретні цілі: Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для розв’язання відповідних задач. Класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та хімічної будови. Пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою хімічних реакцій. Продемонструвати знання номенклатури неорганічних сполук на конкретних прикладах.
Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва

Конкретні цілі: Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома. Застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що визначають послідовність заповнення електронами атомних орбіталей, для зображення електронних і електроно-графічних формул атомів та йонів елементів. Засвоїти сучасне визначення періодичного закону. Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук елементів на основі електронної будови їх атомів. Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку. Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин у залежності від типу зв’язку у молекулі. У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати властивості речовин у різних агрегатних станах.
Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів

Конкретні цілі: Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти. Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин. Застосувати закони Дальтона та Сеченова для обчислення розчинності газів у рідинах. Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну частку, молярну концентрацію еквівалента та титр за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника. Вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною концентрацією, молярною концентрацією еквіваленту або титром. Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосувати його на практиці. Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа.
Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах електролітів

Конкретні цілі: Розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних реакцій, процесів розчинення речовини, дисоціації кислот та основ. Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та пояснювати термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись значеннями ентропії та енергії Гіббса. Пояснювати можливість перебігу хімічних реакцій залежно від природи реагуючих речовин та наявності каталізатора. Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій. Застосовувати закон дії мас до рівноважних процесів. Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом Ле Шательє. Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації. Застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких електролітів, води, малорозчинних електролітів, використовувати табличні дані величин Кдис, ДР для визначення концентрації відповідних йонів. Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, константу дисоціації, концентрацію слабкого електроліту та кислотність середовища. Розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною добутку розчинності, визначити умови осадження і розчинення цієї сполуки. Трактувати основні положення теорії сильних електролітів.
Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій

Конкретні цілі: Застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, кислих солей і солей, утворених багатозарядним катіоном або аніоном і запропонувати для них вираз для константи гідролізу та формулу для її розрахунку. Розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та кислотність середовища. Аналізувати чинники, які впливають на зміщення рівноваги реакцій гідролізу. Засвоїти основні поняття окисно-відновних процесів. Аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук елементів залежно від їх положення у періодичній системі та ступеня окиснення. Застосувати метод електронного балансу та електронно-іонний метод для знаходження коефіцієнтів у рівняннях окисно-відновних реакцій. Визначати тип окисно-відновної реакції. Розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника. Розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначати напрямок перебігу ОВР. Застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і складу комплексних сполук. Аналізувати електронну будову атомів елементів з метою встановлення їх здатності до комплексоутворення. Класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного йону, природою ліганду, кислотністю водного розчину та кількістю і характером атомів комплексоутворювача. Називати комплексні сполуки. Визначати вид ізомерії комплексних сполук. Застосувати метод валентних зв’язків для пояснення механізму утворення хімічного зв’язку в комплексних сполуках. Запропонувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї величин трактувати її поведінку в розчині. Наводити приклади використання комплексних сполук у фармацевтичному аналізі та медицині.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Модуль 2. Неорганічна хімія
Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера

Конкретні цілі: Класифікувати хімічні елементи за різними критеріями. Трактувати зв’язок між біологічною роллю біогенних елементів та формою знаходження їх в організмі. Трактувати на основі вчення В. Вернадського поняття ­– біосфера, ноосфера. Пояснювати закономірності міграції хімічних елементів у біосфері.
Змістовий модуль 7. Гідроген та s-елементи (типові метали)

Конкретні цілі: Трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, електронегативності s- елементів та відновних властивостей простих речовин із зростанням їх атомного номеру. Порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, пероксидів, надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх положення у періодичній системі елементів.Пояснювати хімічні властивості простих речовин і сполук s-елементів за допомогою рівнянь хімічних реакцій. Трактувати явище амфотерності на прикладі взаємодії берилію та його оксиду і гідроксиду з кислотами та лугами. Пояснювати твердість води та методи її усунення. Трактувати окисно-відновну двоїстість гідроген пероксиду. Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів лужних і лужноземельних металів. Запропонувати приклади використання сполук s-елементів у фармаці та медицині.
Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ – VІІІ групи періодичної системи елементів

Конкретні цілі: Пояснювати закономірність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності р-елементів із зростанням їх атомного номеру в підгрупі та періоді. Запропонувати можливі ступені окиснення та пояснити хімічну активність простих речовин р-елементів залежно від конфігурації валентних електронів. Трактувати збуджений стан атомів та гібридизацію їх атомних орбіталей і форму молекул на прикладі утворення відповідних сполук. Трактувати підсилення металічних властивостей простих речовин р-елементів у підгрупі та зменшення у періоді із зростанням заряду ядра їх атомів. Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук р-елементів за допомогою рівнянь хімічних реакцій. Порівняти умови одержання, стійкість та хімічну активність оксидів, гідрогенпохідних, галогенидів, гідроксидів і солей залежно від ступеню окиснення та положення р-елементів у періодичній системі. Аналізувати здатність сполук р-елементів до участі в реакціях комплексоутворення. Пояснювати окисно-відновні та кислотно-основні властивості сполук р-елементів залежно від ступеня окиснення елементу. Пояснювати методи добування та хімічні властивості полімерних кислот та їх солей. Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів р-елементів. Запропонувати прості речовини і сполуки р-елементів, які застосовують у фармацевтичному аналізі та медицині.
Змістовий модуль 9. d-елементи І–VІІІ груп періодичної системи елементів

Конкретні цілі: Трактувати на основі електронної будови атомів d-елементів їх змінну ступінь окиснення, здатність до комплексоутворення, зменшення хімічної активності порівняно з s- та p-елементами. Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук d-елементів за допомогою рівнянь відповідних хімічних реакцій. Пояснювати залежність кислотно-основних і окисно-відновних властивостей оксидів, гідроксидів і солей d-елементів від ступеня окиснення елементу. Пояснювати за допомогою рівнянь хімічних реакцій утворення d-елементами катіонних, аніонних і нейтральних комплексів. Аналізувати здатність до гідролізу солей d-елементів. Запропоновувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів, що містять d-елементи. Трактувати біологічну роль d-елементів у організмі та запропонувати прості речовини і сполуки d-елементів, які застосовують у медичній та фармацевтичній практиці. Аналізувати хімічну активність певного металу залежно від положення у періодичній системі, а також у електрохімічному ряді напруг металів.

Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

 2. Практикум з загальної та неорганічної хімії / Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. – Харків: Основа, 1998. – 119 с.

 3. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: Пед. Преса, 2002.– Ч. І.– 520 с.;– Ч.ІІ.–

 4. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.:Вища шк., 1991. – 431 с.

 5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 1998. – 480 с.

 6. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая шк., 2001. – 743 с.

 7. Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. – К.: Либідь, 1996. – 152 с.

 8. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – 25-е изд., стереотип. – Л.: Химия, 1987. – 272 с.

 9. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науковий-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001.– 556 с.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - 1 рік І семестр
Лекції - 14 год. Кредитів ЕСТS - 2,4

Семінари - 26 год. Модулів - 1

Змістових модулів - 2

Самостійна робота - 32 год.

Разом - 72 год.

Кінцеві цілі дисципліни :


 • навчити розуміти і розрізняти фундаментальні культурні цінності українського народу;

 • розуміти тенденції культурогенезису України в різні історичні епохи ;

 • аналізувати особливості культурних епох, їхні духовні здобутки та пріоритети;

 • визначити основні форми, напрями і види розвитку культури і мистецтва.


Дисципліна має 1 модуль , який структурується на 2 змістові модулі.
Змістовий модуль № 1. Предмет і методологія теорії та історії культури. Культура України від найдавніших часів до 14 ст.
Кінцеві цілі дисципліни :


 • розуміти основні поняття та категорії культури ;

 • аналізувати особливості розвитку прадавньої культури на українських землях;

 • ознайомитися з основними тенденціями розвитку цивілізаційного поступу на українських землях ;

 • володіти інформацією про особливості духовної і матеріальної культури стародавніх слов»ян ;

 • знати досягнення культурного поступу на українських землях в часи середньовіччя.


Змістовий модуль № 2. Культура України кінця 14 - поч. 21 ст.
Кінцеві цілі дисципліни :

 • розуміти суть епохи Відродження і її особливості на українських землях ;

 • оцінити значення духовно-культурної діяльності Нового часу (Козацько-гетьманська доба) ;

 • аналізувати причини та хід другого культурно-національного відродження в Україні ;

 • володіти інформацією про стан розвитку та перспективи української культури Новітнього часу.


Оцінювання модуля .
При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали :

«5» - 10 б.

«4» - 8 б.

«3» - 6 б

«2» - 0 б.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю 80 балів ( 2 пит. теоретичні по 20 балів, 40 тестових завдань по 1 балу).

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та вразі якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше

72 балів.Підсумковий модульний контроль зараховується студентові якщо він оволодів теоретичними та практичними навичками, передбаченими навчальною програмою з дисципліни і набрав не менше 50 балів за виконання теоретичних та тестових завдань
Список рекомендованої літератури

 1. Історія української культури. У п'яти томах. .Т.І- 4. К.: Наукова думка, 2009.

 2. Попович М. Нарис історії культури України. - К «АртЕк» 1998

 3. Семчишин М. Тисяча років української культури. -К., 1993.

 4. Антонович В.Українська культура. -К.,1993.

 5. Ассеев В. Джерела: мистецтво Київської Русі. -К.,1980.

 6. Грищенко В А. Історія світової та української культури. - К., 2002.

 7. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні ХУ 1-ХУП ст. -К.,1912.

 8. Жолтовський П. Художнє життя на Україні ХУЇ-ХУШ ст. -К.,1991.

 1. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (10- середина 17 ст.) Посібник довідник. -К., 1988

 1. Єфремов С. Історія українського письменства. -К.,1995.

 2. Історія культури: короткий довідник.Київ, 2000.
 1. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури ХУП -ХУШ ст.К.,1964.

 2. Історія української культури. // Під ред. І. Крип'якевича. -К., 1992.

 3. Історія української та зарубіжної культури. Навч. Посібник. 4-е доп. Вид.-ня. За ред.. Заковича М., К. 2005.

 4. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. - Київ, Центр навчальної літератури. 2004.

 5. Культурологія: історія і теорія світової культури XX ст. // за ред. :Богацького В., КормичЛ.-К., 2001.

 6. Культурологія. Навчально-методичний посібник.// Божко Н.М.Цубов Л.В. -Львів, 2006.

 7. Курс лекцій з української та зарубіжної культури. // Навчальне видання. Львів, 1997

 8. Культура українського народу. -К., 1994

 9. Крип"якевич І. Історичні проходи по Львові. -Львів:Каменяр, 1991.

 10. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. -Львів, 1994.

 11. Львів. Архітектурно-історичний нарис. -К., 1989.

 12. Макаров М. Світло українського бароко, 1989

 13. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. -К., 1992
 1. Малець С. За часів Маркіяна Шашкевича. -Львів:Центр Європи,1996.

 2. Микитась В. Давньоукраїнські студенти та професори. - К., 1994.

 3. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини ХШ- першої половини ХУП століть. -К., 1995

28. Толочко П. Київська Русь. -К., 1996.

 1. Овсійчук В. Майстри українського бароко. -К., 1991.

 2. Павленко О.П. Культурологія. Посібник для підготовки до іспитів. -К., 2006.

 3. Павленко Ю.В.Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. - К., 2000.

 4. Поліщук Є. Історія культури: короткий довідник. - К.,2000.

 5. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навч. Посібник. -К., 2004.

 6. Українські гуманісти епохи Відродження. У 2-х томах Т.2 -К.,1995.

35. Українське бароко та європейський контекст. -К., 1991

36. Філософія Відродження на Україні. -К., 1990.


37.Ящук Т. Філософія історії. Навч. посібник. - Київ, «Либідь»


Ознайомча практика з організації та економіки фармації І рік/1

семестр


Лекції: - Кредитів ECTS: 2

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 36 год. Змістових модулів : 2

Самостійна робота: 36 год.

Разом: 72 год.


Опис програми (Ознайомча практика з організації та економіки фармації – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

Метою ознайомчої практики з організації та економіки фармації є знайомство з організацією роботи аптек із забезпечення населення і лікувально - профілактичних установ лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а саме: • ознайомлення з функціями аптек;

 • вивчення організаційної структури базової аптеки;

 • ознайомлення з приміщеннями аптеки та їх обладнанням;

 • ознайомлення з номенклатурою штатних посад аптеки;

 • вивчення положень інструкції з санітарно - протиепідемічного режиму аптек;

- набуття практичних навичок з дотримання в аптеках належного санітарного порядку.
Перелік умінь та практичних навичок:

 • уміння проводити прибирання аптечних приміщень із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів

 • здійснювати підготовку до роботи засобів малої механізації, які використовуються при

виготовленні нестерильних лікарських засобів.

 • проведення, згідно встановлених правил, миття аптечного посуду, гумових, поліетиленових та пластмасових корків.

 • оцінка якості обробки аптечного посуду та корків.Модуль 1. Ознайомча практика з організації та економіки фармації.
Змістовий модуль 1. Організаційні засади забезпечення ліками населення та лікувально – профілактичних закладів в Україні. Завдання та функції аптеки.
Змістовий модуль 2. Знайомство з нормативними документами та участь в роботах з підтримки належного санітарного стану в аптеці.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 7 балів

«4» - 6 балів

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 68 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Рекомендована література
1. Наказ МОЗ України від 15.05.2006 N 275 Про затвердження інструкції із санітарно -

протиепідемічного режиму аптечних закладів

2. Постанова KM України від 17 листопада 2004 p. N 1570 Про затвердження Правил

торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах {Із змінами, внесеними згідно зПостановою KM N 925 (925-2007-п) від 11.07. 2007

3. Правила пожежної безпеки в Україні, зареєстровані в Міністерстві юстиції за № 219/755. 4.

Закон України від 14.10.92 р. «Про охорону праці».

5. Наказ МОЗ України «Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров'я» від 28.10.2002 p. №385

6. Наказ МЗУ № 360 від 19.07.05р. "Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення".

7. Наказ МОЗ України № 44 від 16.02.93 р. „Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення".

8. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. -Видання 2-ге, виправл. і доповн. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 272 с.

9. Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч.посібн. для студ. вищ. навч. закл. / A.C. Немченко, A.A. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред. A.C. Немченко. - X.: Авіста-ВЛТ, 2007. - 488 с.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 2 роки / 4 семестри

Лекції

-

-

Семінари

-

-

Практичні заняття

240

залік

Самостійна робота

80

Модулів 2

Разом

320

Змістовних модулів 4Опис програм (Фізичне виховання – модуль 1, 2)

Кінцева мета навчальної дисципліни «Фізичне виховання» вищих медичних навчальних закладів випливає із мети освітньої та професійної підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом теоретичних знань, методичної підготовки, практичних умінь і навичок, якими повинен оволодіти лікар-спеціаліст.Кінцева мета навчальної дисципліни сформульована відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ):

1. Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму.

2. Демонструвати розуміння принципів фізичної культури.

Модуль 1. Засоби розвитку фізичних якостей, підвищення фізичної працездатності та підготовленості і функціонального стану.

Змістовий модуль 1. Розвиток і удосконалення фізичних якостей: силових та швидкісно-силових здібностей; швидкості рухів; витривалості; спеціальної витривалості; гнучкості; координаційних здібностей. Складання індивідуальних програм розвитку фізичних якостей.

Конкретна мета: Мати уявлення щодо поняття фізичних якостей сила та швидкісно-силові здібності та швидкості рухів. Уміти запропонувати засоби та методи для їх розвитку. Мати уявлення щодо поняття фізичної якості „гнучкість”. Пояснювати поняття динамічна, статична, активна та пасивна гнучкість. Уміти запропонувати засоби та методи для розвитку гнучкості. Мати уявлення щодо поняття фізичних якостей „швидкість” та „спритність”. Уміти запропонувати засоби та методи для розвитку спритності. Уміти запропонувати засоби та методи для розвитку швидкості. Мати уявлення щодо поняття фізичних якостей «витривалість» та «спеціальна витривалість”. Уміти запропонувати засоби та методи для їх розвитку. Мати уявлення щодо розвитку і удосконалення координаційних здібностей. Уміти запропонувати засоби та методи для їх розвитку. Мати уявлення щодо складання індивідуальних програм розвитку фізичних якостей. Уміти запропонувати засоби щодо складання індивідуальних програм розвитку фізичних якостей.

Змістовий модуль 2. Засоби підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності і функціонального стану.

Конкретна мета: Мати уявлення щодо поняття фізична підготовленість, фізична працездатність функціональний стан. Мати уявлення щодо застосування засобів і методів для підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності функціонального стану.
Модуль 2. Удосконалення та застосування в оздоровчих цілях та професійно-прикладній підготовці рухових дій, навиків і вмінь

Змістовий модуль 3. Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійної-прикладної фізичної підготовки

Конкретна мета: Оволодіти основами техніки виконання гімнастичних вправ. Оволодіти знаннями складання комплексів загально розвиваючих вправ ранкової гімнастики. Оволодіти технікою стрибка у довжину. Оволодіти основами техніки бігу на короткі, середні та довгі дистанції. Мати уявлення щодо поняття професійно-прикладна фізична підготовка. Уміти скласти комплекс вправ для її підвищення.

Змістовий модуль 4. Спортивні ігри та рухливі ігри.

Конкретна мета: Оволодіти основами техніки рухових дій у спортивних іграх. Розширити діапазон варіативності техніки дій в спортивних іграх.

Оцінювання модуля 1, 2

«5» - 7 балів

«4» - 5 балів

«3» - 4,5 балів

«2» - 0 балів

Максимально студент може набрати на практичних заняттях 196 балів і 4 бали за участь у спортивно-масових заходах отже, за поточну навчальну діяльність – максимально 200 балів.Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент, щоб бути допущеним до заліку, складає 126 бала. Студент має право обирати будь-які тести. Мінімальна кількість тестів – 12.
Рекомендована література.

 1. Амосов Н.М., Бендет Я.М. Физическая активность и сердце. К.Здоров’я, 1989. – 213 с.

 2. Амосов Н. М. Моя система здоров’я / Н. М. Амосов– К. : Здоров'я, 1997. – 56 с.

 3. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: ФиС, 1991. – 288 с.

 4. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека, - К.: Здоров'я, 1987.- 224 с.

 5. Бердников И.Г., Маглеванный А.В., Максимова В.Н. и др. Массовая физическая культура в вузе: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 176 с.

 6. Буторін Є.І., Магльований А.В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів медичного університету. - Львів, 2000.-20 с.

 7. Виру А.А., Юримяэ Т.А., Смирнова Т.А. Аэробные упражнения. – М.: ФиС, 1988. – 142 с.

 8. Гимнастика и методы преподавания /Под общей ред. проф. В.М. Смолевского. – М.: Высшая школа, 1987. – 336 с.

 9. Гук Е.П. Физкультура для медиков. – М: Советский спорт,1990.- 43 с.

 10. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. - М.: Медици­на, 1988. - 288 с.

 11. Добровольска Н.О. Оптимізація фізичного стану студентів шляхом самостійних тренувань: Учбовий посібник. – Донецьк, 1994. – 179 с.

 12. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия) / Дубровский В. И. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 624 с.

 13. Иващенко Л.Я., Страшко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. – К.: Здоров’я, 1988. – 158 с.

 14. Ильинич В.И. Студенческий спорт: Пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Жизнь, 1995. – 137 с.

 15. Ільницький В. I. Фізична культура при гіпертонічній хворобі у студентів-медіків. – Тернопіль: Збруч, 1990. – 26 с.

 16. Іваночко О.Ю., Магльований А.В. Обґрунтування рівнів та етапів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи. - Львів, 2008.- 56 с.

 17. Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самоудосконалення студентства.- К.: ІЗМН, 1997.-270 с.

 18. Каплан И.М. Основы физического самосовершенствования студентов. – Ташкент: Фан, 1991. – 139 с.

 19. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – К.: Здоровье, 2005. – 195 с.

 20. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. - М.: Физкультура и спорт, 1987.-190с.

 21. Купер К. Новая аэробика. - М.: Физкультура и спорт, 1976. - 132 с.

 22. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей: [навчальний посібник] / М. М. Линець. – Львів, 1997. – 207 с. – ISBN 5-7620-14-9.

 23. Легкая атлетика. Уч-ник для ин-тов физ. культури. Под ред. Н.Г.Озолина, .И.Воронкина, Ю.Н.Примакова. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 670с

 24. Маглеваный А.В., Довганык Н.С., Мухин В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов лечебного факультета. – Львов, 1986.– 20 с.

 25. Маглеваный А.В., Довганык Н.С. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов педиатрического факультета.– Львов, 1986. – 25 с.

 26. Магльований А.В., Матяжов В.С. Средства и методы самостоятельных занятий физическими упражнениями. –Львов, 1990.-32 с.

 27. Магльований А.В., Довганик М.С. Самостійні заняття студентів оздоровчим бігом. - Львів, 1996.-26 с.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка