Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка4/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Третій семестрНазва дисципліни

кредити

Осінній семестр

Всього

Лекцій

Практ. занять

Семін. занять

СРС

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3,0

108

 

40

 

68

3

Аналітична хімія

4,8

172

18

80

 

74

4

Органічна хімія

4,8

172

18

80

 

74

5

Фізична та колоїдна хімія

 

 

 

 

 

 

6

Інформаційні технології у фармації

2,5

90

10

40

 

40

7

Фармацевтична ботаніка

3,6

129

12

45

 

72

8

Мікробіологія з основами імунології

 

 

 

 

 

 

9

Патологічна фізіологія

3,1

110

12

40

 

58

10

Фізичні методи аналізу та метрології

 

 

 

 

 

 

11

Перша долікарська допомога

3,0

108

10

40

 

58

12

Курс за вибором

2,0

72

 

30

 

42

13

Політологія

 

 

 

 

 

 

14

Філософія

 

 

 

 

 

 

15

Ознайомча медична (навчальна) практика

2,0

72

 

54

 

18

16

Польова практика з фармацевтичної ботаніки (навчальна)

 

 

 

 

 

 

17

Фізичне виховання

 

80

 

40

 

40

 

Всього

28,7

1113

80

489

0

544


Четвертий семестрНазва дисципліни

кредити

Весняний семестр

Всього

Лекцій

Практ. занять

Семін. занять

СРС

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

 

 

3

Аналітична хімія

4,2

152

12

70

 

70

4

Органічна хімія

4,2

152

12

70

 

70

5

Фізична та колоїдна хімія

3,0

108

20

40

 

48

6

Інформаційні технології у фармації

 

 

 

 

 

 

7

Фармацевтична ботаніка

3,4

123

8

45

 

70

8

Мікробіологія з основами імунології

4,0

144

10

50

 

84

9

Патологічна фізіологія

2,9

106

8

40

 

58

10

Фізичні методи аналізу та метрології

1,5

54

10

20

 

24

11

Перша долікарська допомога

 

 

 

 

 

 

12

Курс за вибором

 

 

 

 

 

 

13

Політологія

2,0

72

10

 

20

42

14

Філософія

3,0

108

20

 

30

58

15

Ознайомча медична (навчальна) практика

 

 

 

 

 

 

16

Польова практика з фармацевтичної ботаніки (навчальна)

3,0

108

 

72

 

36

17

Фізичне виховання

 

80

 

80

 

 

 

Всього

31,3

1207

110

487

50

560

П'ятий семестрНазва дисципліни

кредити

Осінній семестр

Всього

Лекцій

Практ. занять

Семін. занять

СРС

1

Аптечна технологія лікарських засобів

4,5

162

22

84

 

56

2

Фізична та колоїдна хімія

2,5

90

20

40

 

30

3

Біологічна хімія

3

108

22

42

 

44

4

Фармацевтична хімія

3,8

137

16

63

 

58

5

Мікробіологія з основами імунології

2,5

90

10

30

 

50

6

Фармакогнозія

4,5

162

22

84

 

56

7

Етика і деонтологія у фармації

1,5

54

10

10

 

34

8

Гігієна у фармації

 

 

 

 

 

 

9

Фармакологія

5

180

20

80

 

80

10

Екстремальна медицина

 

 

 

 

 

 

11

Навчальна пракика з фармакогнозії

 

 

 

 

 

 

12

Курси за вибором

4

144

30

30

 

84

 

Всього

31,3

1127

172

463

 

492


Шостий семестрНазва дисципліни

кредити

Весняний семестрВсього

Лекцій

Практ. занять

Семін. занять

СРС1

Аптечна технологія лікарських засобів

4,5

162

18

76

 

68

2

Фізична та колоїдна хімія

 

 

 

 

 

 

3

Біологічна хімія

3

108

18

38

 

52

4

Фармацевтична хімія

3,7

133

14

57

 

62

5

Мікробіологія з основами імунології

 

 

 

 

 

 

6

Фармакогнозія

4,5

162

18

76

 

68

7

Етика і деонтологія у фармації

 

 

 

 

 

 

8

Гігієна у фармації

2,5

90

10

40

 

40

9

Фармакологія

4,5

162

20

80

 

62

10

Екстремальна медицина

1,5

54

 

20

 

34

11

Навчальна пракика з фармакогнозії

3

108

 

72

 

36

12

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

Всього

27,2

979

98

459

 

422Четвертий рік навчання

Сьомий семестрНазва дисципліни

Кредити

Осінній семестр

Всього

Лекцій

Практ. занять

Семін. занять

СРС

1

Фармацевтична хімія

3,5

126

14

60

 

52

2

Фармакологія

4,5

162

20

90

 

52

3

Клінічна фармація

2,4

86

14

40

 

32

4

Промислова технологія лікарських засобів

3

108

20

40

 

48

5

Менеджмент та маркетинг у фармації

2,7

98

10

40
48

6

Організація та економіка фармації

3,5

126

10

70

 

46

7

Медичне та фармацевтичне товарознавство

 

 

 

 

 

 

8

Токсикологічна хімія

 

 

 

 

 

 

9

Фармакотерапія з основами фармакокінетики

3

108

10

40

 

58

10

Комп'ютерні технології у фармації

3

108

6

44

 

58

11

Лабораторна діагностика

 

 

 

 

 

 

12

Цивільний захист

 
 

 

 

 

13

Основи біоетики та біобезпеки

 

 

 

 

 

 

14

Фармакоекономіка

 

 

 

 

 

 

15

Виробнича практика з АТЛ

 

 

 

 

 
16

Навчальна практика з промислової технології лікарських засобів

 

 

 

 

 

 

17

Атестація - Стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1 Фармація"

1

36

 

 

 

36

18

Курс за вибором

3

108

20

20

 

68

 

Всього

29,6

1066

124

444

 

498Восьмий семестрНазва дисципліни

Кредити

Весняний семестр

Всього

Лекцій

Практ. занять

Семін. занять

СРС

1

Фармацевтична хімія

3,5

126

16

60

 

50

2

Фармакологія

 

 

 

 

 

 

3

Клінічна фармація

2,1

76

6

40

 

30

4

Промислова технологія лікарських засобів

3

108

20

40

 

48

5

Менеджмент та маркетинг у фармації

2,8

100

10

40

 

50

6

Організація та економіка фармації

 

 
 

 

 

7

Медичне та фармацевтичне товарознавство

3

108

26

34

 

48

8

Токсикологічна хімія

2

72

10

30

 

32

9

Фармакотерапія з основами фармакокінетики

 

 

 

 

 

 

10

Комп'ютерні технології у фармації

 

 

 

 

 

 

11

Лабораторна діагностика

3

108

10

40

 

58

12

Цивільний захист

0,5

18

10

5

 

3

13

Основи біоетики та біобезпеки

1,5

54

10

20

 

24

14

Фармакоекономіка

2

72

 

30

 

42

15

Виробнича практика з АТЛ

4,5

162

 

108

 

54

16

Навчальна практика з промислової технології лікарських засобів

1,5

54

 

36

 

18

17

Атестація - Стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1 Фармація"

 

 

 

 

 

 

18

Курс за вибором

1

36

10

10

 

16

 

Всього

30,4

1094

128

493

 

473

П’ятий рік навчання

Дев’ятий семестрНазва дисципліни

Осінній семестр

Кількість годин. З них:

Всього

аудиторних

СРС

лекцій

семін.з.

практ.з.

1

Біофармація

54

6

 

18

30

2

Охорона праці в галузі

36

8

 

4

24

3

Менеджмент і маркетинг у фармації

126

18

 

54

54

4

Патентознавство

54

18

 

6

30

5

Клінічна фармація

162

34

 

74

54

6

Фармацевтичне законодавство

90

12

 

36

42

7

Токсикологічна хімія

144

6

 

54

84

8

Ресурствознавство лікарських рослин

72

12

 

36

24

9

Стандартизація лікарських засобів

72

12

 

36

24

10

Медичне та фармацевтичне товарознавство

72

14

 

34

24

11

Технологія лікарських косметичних засобів

90

12

 

36

42

12

Виробнича практика з фармацевтичної хімії

162

 

 

108

54

13

Виробнича практика з ОЕФ

162

 

 

108

54

14

Виробнича практика зі спеціалізації

 

 

 

 

 

15

Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації

108

 

 

72

36

16

Навчальна практика з клінічної фармації

54

 

 

36

18

17

Належна фармацевтична практика

108

12

 

36

60

18

Спеціалізація за вибором

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

1566

164

 

748

654


Десятий семестрНазва дисципліни

Весняний семестр

Кількість годин. З них:

Всього

аудиторних

СРС

лекцій

семін.з.

практ.з.

1

Біофармація

 

 

 

 

 

2

Охорона праці в галузі

 

 

 

 

 

3

Менеджмент і маркетинг у фармації

 

 

 

 

 

4

Патентознавство

 

 

 

 

 

5

Клінічна фармація

 

 

 

 

 

6

Фармацевтичне законодавство

 

 

 

 

 

7

Токсикологічна хімія

 

 

 

 

 

8

Ресурствознавство лікарських рослин

 

 

 

 

 

9

Стандартизація лікарських засобів

 

 

 

 

 

10

Медичне та фармацевтичне товарознавство

 

 

 

 

 

11

Технологія лікарських косметичних засобів

 

 

 

 

 

12

Виробнича практика з фармацевтичної хімії

 

 

 

 

 

13

Виробнича практика з ОЕФ

 

 

 

 

 

14

Виробнича практика зі спеціалізації

54

 

 

36

18

15

Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації

 

 

 

 

 

16

Навчальна практика з клінічної фармації

 

 

 

 

 

17

Належна фармацевтична практика

 

 

 

 

 

18

Спеціалізація за вибором

216

10

 

98

108

ВСЬОГО
270

10

 

134

126


Опис програм дисциплін

за спеціальністю

Клінічна фармація”
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ І рік / 1-й семестр

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю
Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
126

20

40

66

1
Кредитів ECTS

4,2

Модуль 1

Змістових модулів 7126=4,2 кр.


20


40

66
Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль

В тому числі підсумковий контроль засвоєння кожного з модулів


4
2

2* 1 кредит ECTS = 30 год.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка