Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка18/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 42 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 47 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 6. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: феноли, хінони, кислоти, гідроксикислоти, арилаліфатичні кислоти, арилаліфатичні амінокислоти та їх похідні

Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів ароматичної структури, похідних фенолів, хінонів, кислот, гідроксикислот, арилаліфатичних кислот і амінокислот. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних фенолів, хінонів, кислот та амінокислот ароматичного та арилаліфатичного рядів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів ароматичної структури з групи фенолів, хінонів, кислот і їх похідних. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів ароматичної структури (фенолів, хінонів, кислот та їх похідних) та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 7. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: ацильні похідні ароматичних амінів і похідні арилалкіламінів.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Запропонувати методи одержання лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів.
Змістовий модуль 8. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот і сульфокислот. Знати методи синтезу похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення амінокислот та сульфокислот ароматичного ряду. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот.

Змістовий модуль 9. Антибіотики аліциклічної та ароматичної структури.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Знати методи одержання антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Оволодіти методами і хімізмами реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 3

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 9 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 4. Лікарські засоби глікозидної та стероїдної структур, антибіотики β-лактаміди, похідні гетероциклів з атомами оксигену, фентіазину і піролідину
Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 52 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 10. Синтез лікарських засобів і дослідження їх якості. Лікарські засоби глікозидної структури.

Конкретні цілі: Вивчити методи синтезу лікарських засобів та дослідження їх якості на конкретних прикладах. Охарактеризувати властивості та методи добування цукрів і лікарських засобів глікозидної структури (серцевих глікозидів та антибіотиків-глікозидів). Оволодіти методами аналізу лікарських засобів глікозидної структури. Знати особливості зберігання лікарських засобів глікозидної структури.
Змістовий модуль 11. Стероїдні гормони як лікарські засоби.
Конкретні цілі: Охарактеризувати хімічні ознаки і властивості стероїдних гормонів (андрогенів, естрогенів, гестагенів та кортикостероїдів). Вивчити методи синтезу стероїдних гормонів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення лікарських засобів з групи стероїдних гормонів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 12. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Оволодіти методами аналізу вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 13. Антибіотики β-лактаміди.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків, які вміщують β-лактамний цикл (пеніциліни і цефалоспорини). Знати методи одержання антибіотиків β-лактамідів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 14. Лікарські засоби, похідні фентіазину і піролідину.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Вивчити і пояснити методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 4

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 5. Лікарські засоби гетероциклічної структури. Експрес-аналіз лікарських форм
Лекції: 16 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 15. Експрес-аналіз лікарських форм.

Конкретні цілі: Оволодіти теоретичними основами методів якісного експрес-аналізу органічних лікарських засобів та їх технологічних форм. Вивчити експрес-аналіз рідких та порошкових лікарських форм, їх методи та прийоми. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах.
Змістовий модуль 16. Лікарські засоби, похідні п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 17. Лікарські засоби, похідні піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 18. Лікарські засоби, похідні піримідину, морфінану, морфану.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 19. Лікарські засоби, похідні піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темах.
Оцінювання модуля 5

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Фармацевтична хімія ІІІ-ІV рік / 5-8 семестри
Лекції: 60 год. Кредитів ECTS: 14,5

Семінари: - Модулів: 5

Практичні заняття: 240 год. Змістових модулів: 19

Самостійна робота: 222 год.

Разом: 522 год.
Опис програми (фармацевтична хімія – модулі І-V)
Кінцеві цілі дисципліни:

 • знати хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів

 • засвоїти особливості хімічної структури, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів, методи їх добування та синтезу;

 • розуміти взаємозв’язок між хімічною структурою та фармакологічною дією ліків;

 • оволодіти методами якісного та кількісного контролю якості лікарських засобів;

 • знати умови зберігання ліків, особливості застосування їх в медицині та побічні ефекти;


Модуль 1. Неорганічні лікарські засоби
Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 45 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 42 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Загальні методи аналізу лікарських засобів за ДФУ

Конкретні цілі: Засвоїти загальні методи аналізу лікарських засобів та визначення доброякісності лікарських засобів за зовнішнім виглядом, розчинністю та реакцією середовища згідно з вимогами ДФУ. Вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за катіонами і аніонами згідно з вимогами ДФУ. Практикувати загальні вимоги ДФУ щодо випробувань на граничний вміст домішок.
Змістовий модуль 2. Неорганічні лікарські засоби.
Конкретні цілі: Засвоїти методи одержання та властивості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Трактувати загальні вимоги ДФУ до якості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Вивчити методи аналізу лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Використати хімічні методи для аналізу лікарських засобів неорганічної природи та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум і манган.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 8,5 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 6. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 7. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 8. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 9. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 10. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 11. Лекційний матеріал.Модуль 2. Органічні лікарські засоби аліфатичної та аліциклічної структури
Лекції: 8 год. Кредитів ECTS: 2,0

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 33 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 31 год.

Разом: 72 год.
Змістовий модуль 3. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів

Конкретні цілі: Вивчити і пояснювати фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів. Визначати фізичні константи органічних речовин для ідентифікації та встановлення чистоти лікарських засобів. Використовувати визначення показника заломлення і питомого обертання розчинів лікарських засобів для їх ідентифікації і встановлення чистоти. Використовувати хімічні методи для ідентифікації лікарських засобів органічної структури за аналітико-функціональними групами.
Змістовий модуль 4. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів, спирти, альдегіди та вітаміни аліфатичного ряду.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості і методи одержання лікарських засобів аліфатичної структури (галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів і етерів, спирти, альдегіди, вітаміни аліфатичної будови). Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 5. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та естери, аліфатичні амінокислоти та сполуки аліциклічної структури.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури (солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та їх галогенпохідні, естери, амінокислоти аліфатичного ряду та їх похідні, похідні циклоалканів, моно- та біциклічні терпеноїди). Запропонувати методи одержання лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп органічних лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури та їх застосування в медицині.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 12 балів,

«4» – 10 балів,

«3» – 8 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 3. Органічні лікарські засоби ароматичної структури
Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 42 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 47 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 6. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: феноли, хінони, кислоти, гідроксикислоти, арилаліфатичні кислоти, арилаліфатичні амінокислоти та їх похідні

Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів ароматичної структури, похідних фенолів, хінонів, кислот, гідроксикислот, арилаліфатичних кислот і амінокислот. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних фенолів, хінонів, кислот та амінокислот ароматичного та арилаліфатичного рядів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів ароматичної структури з групи фенолів, хінонів, кислот і їх похідних. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів ароматичної структури (фенолів, хінонів, кислот та їх похідних) та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 7. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: ацильні похідні ароматичних амінів і похідні арилалкіламінів.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Запропонувати методи одержання лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів.
Змістовий модуль 8. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот і сульфокислот. Знати методи синтезу похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення амінокислот та сульфокислот ароматичного ряду. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот.

Змістовий модуль 9. Антибіотики аліциклічної та ароматичної структури.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Знати методи одержання антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Оволодіти методами і хімізмами реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 3

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 9 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 4. Лікарські засоби глікозидної та стероїдної структур, антибіотики β-лактаміди, похідні гетероциклів з атомами оксигену, фентіазину і піролідину
Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 52 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 10. Синтез лікарських засобів і дослідження їх якості. Лікарські засоби глікозидної структури.

Конкретні цілі: Вивчити методи синтезу лікарських засобів та дослідження їх якості на конкретних прикладах. Охарактеризувати властивості та методи добування цукрів і лікарських засобів глікозидної структури (серцевих глікозидів та антибіотиків-глікозидів). Оволодіти методами аналізу лікарських засобів глікозидної структури. Знати особливості зберігання лікарських засобів глікозидної структури.
Змістовий модуль 11. Стероїдні гормони як лікарські засоби.
Конкретні цілі: Охарактеризувати хімічні ознаки і властивості стероїдних гормонів (андрогенів, естрогенів, гестагенів та кортикостероїдів). Вивчити методи синтезу стероїдних гормонів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення лікарських засобів з групи стероїдних гормонів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 12. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Оволодіти методами аналізу вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 13. Антибіотики β-лактаміди.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків, які вміщують β-лактамний цикл (пеніциліни і цефалоспорини). Знати методи одержання антибіотиків β-лактамідів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 14. Лікарські засоби, похідні фентіазину і піролідину.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Вивчити і пояснити методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 4

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 5. Лікарські засоби гетероциклічної структури. Експрес-аналіз лікарських форм
Лекції: 16 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 15. Експрес-аналіз лікарських форм.

Конкретні цілі: Оволодіти теоретичними основами методів якісного експрес-аналізу органічних лікарських засобів та їх технологічних форм. Вивчити експрес-аналіз рідких та порошкових лікарських форм, їх методи та прийоми. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах.
Змістовий модуль 16. Лікарські засоби, похідні п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 17. Лікарські засоби, похідні піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 18. Лікарські засоби, похідні піримідину, морфінану, морфану.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 19. Лікарські засоби, похідні піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темах.
Оцінювання модуля 5

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Фармакогнозія ІІІ рік/5 семестр
Лекції:

22 год.

Кредитів ECTS:

4,5

Семінари:

-

Модулів:

1

Практичні заняття:

84 год.

Змістових модулів:

3

Самостійна робота:

56 год.Разом:

162 год.


Опис програми (Фармакогнозія – модуль 1)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Визначити поняття лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини(БАР),

 2. Засвоїти поняття тотожності ( ідентичності) та доброякісності ЛРС,

 3. Пояснювати методи заготівлі, сушіння, зберігання ЛРС в залежності від морфологічних груп та класів БАР,

 4. Застосувати характеристику лікарських рослин і ЛРС у професійній діяльності;

 5. Розробити план заходів, щодо раціональної заготівлі сировини;

 6. Застосувати знання хімічного складу ЛРС при збиранні, зберіганні та аналізі сировини рослинного і тваринного походження та препаратів;

 7. Зробити висновок про якість сировини на основі результатів фармакопейного аналізу;

 8. Інтерпретувати зв'язок хімічної будови БАР з фармакологічною дією.

 9. Розробити інформаційні листки, робити доповіді для лікарів та надавати консультації населенню з питань, пов’язаних з ЛР, сировиною та препаратами природного походження.


Модуль 1. Методи фармакогностичного аналізу ЛРС. ЛР і ЛРС рослинного і тваринного походження, що вміщують вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди.
Змістовий модуль 1. Загальна частина фармакогнозії. ЛР і ЛРС, що вміщують полісахариди, тіо- та ціаноглікозиди, органічні кислоти. Сировина рослинного і тваринного походження, яка містить вуглеводи, ліпіди, пептиди, білки та вітаміни.

Конкретні цілі: засвоїти загальні питання фармакогнозії як спеціальної дисципліни у підготовці фахівця фармації; застосувати знання хімічного складу ЛРС та морфологічних особливостей при заготівлі, зберіганні та аналізі сировини рослинного і тваринного походження та препаратів; засвоїти фізико–хімічні властивості вуглеводів, глікозидів, органічних кислот, білків, пептидів та вітамінів, методи їх виділення, очистки, ідентифікації у сировині; ідентифікувати ЛРС, що містить полісахариди, глікозиди, ліпіди, вітаміни, органічні кислоти методами макро- , мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у ЛРС хроматографічними методами; відрізняти ЛРС від можливих домішок; аналізувати жирні олії фармакопейними методами; використати методи аналізу жирних олій у професійній діяльності; визначити доброякісність ЛРС фармакопейними методами аналізу; визначити чистоту ЛРС фармакопейними методами аналізу.
Змістовий модуль 2. ЛР і ЛРС, що вміщують монотерпенові глікозиди, гіркоти та ефірні олії.

Конкретні цілі: застосувати знання хімічного складу сировини природного походження при зберіганні та аналізі сировини та препаратів; засвоїти фізико–хімічні властивості, методи виділення, очистки, ідентифікації іридоїдів з сировини; засвоїти фізико–хімічні властивості та методи отримання ефірних олій; визначення їх вмісту у ЛРС; ідентифікувати ЛРС, що містить іридоїди, гіркоти, ефірні олії методами макро- , мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у сировині хроматографічними методами; визначити показник гіркоти; відрізнити ЛРС від морфологічно подібних видів; аналізувати ефірні олії фармакопейними методами; визначити доброякісність ЛРС, що містить іридоїди, гіркоти, ефірні олії фармакопейними методами аналізу; визначити чистоту ЛРС фармакопейними методами.
Змістовий модуль 3. ЛР і ЛРС, що вміщують тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди. Природні джерела гормонів.

Конкретні цілі: засвоїти фізико–хімічні властивості, методи виділення, очистки, ідентифікації тритерпеноїдів, стероїдів, сапонінів і кардіоглікозидів з рослинної та тваринної сировини; ідентифікувати ЛРС, що містить тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди за методами макро-, мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у ЛРС хроматографічними методами; відрізняти ЛРС від можливих домішок; визначати доброякісність ЛРС, що містить тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди фармакопейними методами аналізу; визначати чистоту ЛРС фармакопейними методами аналізу.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

„4” – 5 балів,

„3” – 4 бали,

„2” – 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів.

Рекомендована література

 1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 3. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с

 2. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», – 2001. – 531 с.

 3. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». Доповнення 1. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», – 2004. – 520 с.

 4. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2008. – 548 с.

 5. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин / За ред. проф. В.М. Ковальова. – Харків: Прапор, вид-во НФАУ, 2000.-704 с.

 6. Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України (хронологія, ресурси та охорона). – К.:Фітосоціоцентр, 2002. – 172с.

 7. Практикум по фармакогнозии: Учеб.пособие для студентов вузов / В.Н.Ковалев, Н.В.Попова, В.С.Кисличенко и др. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы,2003. – 512 с

 8. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби. / За загальною редакцією проф. П.І. Середи. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 352с.

 9. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Навч.посіб.з фармакогнозії з основами біохімії лікар.рослин для студ.вищих фарм.навч.закладів ІІІ-IV рівнів акред. (2-е вид.) – Х.: Вид-во НФаУ; МТК-книга, 2003. – 408 с.

 10. Фармакогнозия. Атлас. /Под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я. Ладыгиной. - М.: Медицина, 1989. – 512 с.Фармакогнозія ІІІ рік/6 семестр
Лекції:

18 год.

Кредитів ECTS:

4,5

Семінари:

-

Модулів:

1

Практичні заняття:

76 год.

Змістових модулів:

-

Самостійна робота:

68 год.Разом:

162 год.


Опис програми (Фармакогнозія – модуль 2)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Визначити поняття лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини(БАР),

 2. Засвоїти поняття тотожності ( ідентичності) та доброякісності ЛРС,

 3. Пояснювати методи заготівлі, сушіння, зберігання ЛРС в залежності від морфологічних груп та класів БАР,

 4. Застосувати характеристику лікарських рослин і ЛРС у професійній діяльності;

 5. Розробити план заходів, щодо раціональної заготівлі сировини;

 6. Застосувати знання хімічного складу ЛРС при збиранні, зберіганні та аналізі сировини рослинного і тваринного походження та препаратів;

 7. Зробити висновок про якість сировини на основі результатів фармакопейного аналізу;

 8. Інтерпретувати зв'язок хімічної будови БАР з фармакологічною дією.

 9. Розробити інформаційні листки, робити доповіді для лікарів та надавати консультації населенню з питань, пов’язаних з ЛР, сировиною та препаратами природного походження.


Модуль 2. ЛР і ЛРС, що вміщують фенольні сполуки, алкалоїди та різні групи БАР. Шляхи переробки ЛРС, лікарські збори і чаї.
Змістовий модуль 4. ЛР і ЛРС, що вміщують фенольні сполуки

Конкретні цілі: засвоїти фізико–хімічні властивості, методи виділення, очистки, ідентифікації фенольних сполук з сировини; ідентифікувати ЛРС, що містить фенольні сполуки методами макро- та мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у ЛРС хроматографічними методами; відрізняти ЛРС від можливих домішок; визначати доброякісність ЛРС, що містить фенольні сполуки фармакопейними методами аналізу; визначати чистоту ЛРС фармакопейними методами аналізу.
Змістовий модуль 5. ЛР і ЛРС, що вміщують алкалоїди і різні групи БАР. Шляхи переробки ЛРС, лікарські збори і чаї.

Конкретні цілі: засвоїти фізико–хімічні властивості, методи виділення, очищення, ідентифікації алкалоїдів з сировини; ідентифікувати ЛРС, що містить алкалоїди методами макро- та мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у ЛРС хроматографічними методами; відрізняти ЛРС від можливих домішок; визначати доброякісність ЛРС, що містить алкалоїди фармакопейними методами аналізу; визначати чистоту ЛРС фармакопейними методами аналізу; пояснювати взаємозв’язок між хімічною будовою алкалоїдів та їх фармакологічною дією; пояснювати суть і значення культури тканин; володіти методами товарознавчого аналізу ЛРС, та використовувати їх у професійній діяльності; володіти методами аналізу зборів і чаїв.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

„4” – 5 балів,

„3” – 4 бали,

„2” – 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів.

Рекомендована література

 1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 3. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 2. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», – 2001. – 531 с.

 3. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». Доповнення 1. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», – 2004. – 520 с.

 4. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2008. – 548 с.

 5. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин / За ред. проф. В.М. Ковальова. – Харків: Прапор, вид-во НФАУ, 2000.-704 с.

 6. Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України (хронологія, ресурси та охорона). – К.:Фітосоціоцентр, 2002. – 172с.

 7. Практикум по фармакогнозии: Учеб.пособие для студентов вузов / В.Н.Ковалев, Н.В.Попова, В.С.Кисличенко и др. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы,2003. – 512 с

 8. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби. / За загальною редакцією проф. П.І. Середи. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 352с.

 9. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Навч.посіб.з фармакогнозії з основами біохімії лікар.рослин для студ.вищих фарм.навч.закладів ІІІ-IV рівнів акред. (2-е вид.) – Х.: Вид-во НФаУ; МТК-книга, 2003. – 408 с.

 10. Фармакогнозия. Атлас. /Под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я. Ладыгиной. - М.: Медицина, 1989. – 512 с.

ГІГІЄНА У ФАРМАЦІЇ (спеціальність «Фармація»)

3 рік / 6 семестр

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 40 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 40 год.

Разом: 90 год.
Опис програми (Гігієна у фармації – модуль 1)

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка