Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка14/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Магльований А.В., Дуліба О.Б., Стрельбицький Л.В. Методика занять з фізичного виховання в спеціальних медичних группах. - Львів,2003.- 26 с.

 • Магльований А.В., Дуліба О.Б., Стрельбицький Л.В. Методика застосування фізичних вправ в здоровому способі життя студентів. - Львів, 2003.- 19 с.


 • Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я / В. П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. – 254 с.

 • Олешко В.Г. Силові види спорту.-К.: Олімпійська література, 1999.- 288с.

 • Організм і особистість. Діагностика та керування. МагльованийА.В., В.Белов, А.Котова. - Львів; Медична газета України, 1998 - 250 с.

 • Основи фізичної реабілітації. Магльований А.В., В.М. Мухін, Г.М. Магльована. - Львів; Кварт, 2006. - 148 С.

 • Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — Киев: Олимпийская литература, 1997. — 579с.

 • Попов М.Д., Сорокіна Т.Р. Навчально-методичний посібник із організації самостійних занять оздоровчого спрямування (на прикладі аеробіки). – К.: ІЗИН, 2005, - 125 с.

 • Портных Ю.И. Спортивные игры и методика преподавания.- М.: ФиС, 1986.- 320 с.

 • Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління. МагльованийА.В., Сафронова Г.Б., Галайтатий Г.Д., Белова Л.А..-Львів, “Львівська політехніка”, 1997.- 126 с.

 • Силова підготовка студентів та школярів. Мартин В.Д., МагльованийА.В., Ревін П.П., Портах В.С. - Львів, “Ліга-Прес”, 2005, 108 с.

 • Соколовский В.С., Перевощиков Ю.А., Кривошеев А.Г. Физическая самоподготовка студента (учебное пособие) - 0десса, 1991.

 • Смирнов В.А. Физическая тренировка для здоровья. – Л.: Знание, 1991. – 32 с.

 • Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю.Круцевич. – Т.1. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 423 с.

 • Хана Т. Искусство не стареть (как вернуть гибкость и здоровье). – 2-е изд. – СПб.: Питер пресс, 1996. – 224 с. – (серия «Исцели себя сам»).

 • Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів (1 частина).- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001.-272 с.

 • Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів (2 частина).- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001.-248 с.

 • Физическая культура и здоровье: Учебник /под ред. В.В. Пономаревой. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. – 352 с., ил.


  Курси за вибором  Аудиторні занаття

  60 год.

  Кредитів ЕCTS3

  4

  Самостійна робота

  84 год.

  Модулів

  1

  Разом:

  144 год.  Перелік курсів за вибором


  1.

  Логіка, формальна логіка

  2.

  Європейський стандарт комп’ютерної грамотності
  3.

  Основи системи аналізу
  4.

  Фізичне виховання та здоров’я
  5.

  Основи педагогіки
  6.

  Основи хімічної метрології
  7.

  Основи патентознавства
  8.

  Іноземна мова (друга0
  9.

  Естетика
  10.

  Етика

  Третій рік навчання
  П’ятий семестр
  АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 3курс/5-6 семестр

  Спеціальність «Фармація»


  Лекції 40 год.

  Семінари -

  Практичні заняття 160 год.

  Самостійна робота 124 год.

  Разом 324 год.


  Кредитів ЕСТS - 7,5 + 1,5 (9)

  Модулів з дисципліни - 2

  Модуль «Курсова робота» - 1

  Змістових модулів - 4

  Структура навчальної дисципліни

  Кількість годин, з них

  Рік навчання/

  семестр


  Види

  контролю

  Всього

  год / кредитів

  Аудиторних


  СРС

  Лекцій


  Лаборатор них занять

  Модуль 1


  135/3,75  22


  84


  29  ІІІ/V

  поточний та підсумковий модульний контроль

  Модуль 2


  135/3,75


  18


  76


  41


  ІІІ/ VІ

  поточний та підсумковий модульний контроль

  Модуль

  «Курсова робота»


  54/1,5

  -

  -

  54

  ІІІ/V- VІ

  поточний та підсумковий модульний контроль

  Разом

  324/9

  40


  160

  124

  Кінцеві цілі дисципліни:

  1. Вміти перевіряти правильність оформлення рецептів, визначати сумісність інгре­дієнтів.

  2. Використовувати нормативну, довідкову і навчальну літературу для вирішення професійних завдань.

  3. Працювати з рецептурними і ручними терезами; відважувати сипкі, в’язкі речовини і рідини.

  4. Готувати порошки з різними за властивостями речовинами; користуватися дозаторами та іншими засобами малої механізації; визначати якість по­рошків та оформляти до відпуску.

  5. Готувати концентровані розчини для бюреткової системи.

  6. Дозувати рідкі засоби мірними приладами; калібрувати емпіричні крапле міри.

  7. Готувати водні розчини лікарських речовин масооб’ємним методом.

  8. Застосовувати особливі технологічні прийоми для приготування розчинів деяких лікарських речовин.

  9. Готувати розчини на неводних розчинниках (етиловому спирті, гліцерині, оліях).

  10. Готувати краплі, суспензії, емульсії, розчини ВМС і захищених колоїдів.

  11. Підбирати необхідні стабілізатори для гетерогенних систем.

  12. Готувати водні витяжки з лікарської рослинної сировини і з використанням екстрактів-концентратів.

  13. Користуватися засобами малої механізації (бюреткові дозатори, інфундирні апарати тощо).

  14. Підбирати мазеві основи і вводити лікарські речовини в мазі.

  15. Готувати ректальні, вагінальні і уретральні супозиторії методом викачування і виливання.

  16. Забезпечувати і дотримувати асептичні умови при готуванні лікарських засобів.

  17. Готувати ін’єкційні розчини лікарських речовин різних за хімічною при­родою.

  18. Готувати очні лікарські засоби.

  19. Дозувати антибіотики та готувати лікарські засоби з ними.

  20. Здійснювати всі види внутрішньо-аптечного контролю приготованих лікарських засобів.

  21. Оформляти приготовані лікарські засоби до відпуску.

  22. Контролювати дотримання санітарного і фармацевтичного режиму.

  МОДУЛЬ 1 Виготовлення лікарських засобів в аптеках відповідно до вимог належної аптечної практики. Тверді лікарські засоби. Рідкі лікарські засоби.

  Змістовий модуль 1. Загальні питання виготовлення лікарських засобів в аптеці. Тверді лікарські засоби.

  Конкретні цілі: Ознайомитись з основними положеннями належної аптечної практики (GPP). Навчитися вірно розуміти та формулювати основні терміни технології лікарських засобів; дотримуватись правил фармацевтичного порядку і техніки безпеки в аптеці та лабораторії кафедри технології ліків; користуватися Державною фармакопеєю України та іншими нормативними документами, які регламентують склад, умови і правила приготування, оцінку якості та відпуск лікарських засобів з аптек. Навчитися працювати з технічними терезами 2-го класу точності (ручними і рецептурними), дозувати рідини за об’ємом та краплями, калібрувати нестандартний краплемір. Навчитися готувати прості і складні порошки з лікарськими речовинами, що відрізняються фізико-хімічними властивостями та прописаною кількістю, отруйними і сильнодіючими, барвними, пахучими та важкоподрібнюваними лікарськими речовинами, екстрактами (сухими, густими, розчинами густих екстрактів), оцінювати їх якість та оформляти до відпуску.
  Змістовий модуль 2. Рідкі лікарські форми

  Конкретні цілі: Навчитись готувати водні рідкі лікарські засоби масо-об’ємним методом. Навчитись готувати водні розчини важко- i малорозчинних, легкоокислюваних та комлексоутворюючих лікарських речовин. Навчитися готувати концентровані розчини лікарських речовин, оцінювати їх якість і оформляти до використання. Навчитися готувати рідкі лікарські форми з використанням концентрованих розчинів та сухих речовин. Навчитись готувати розчини фармакопейних рідин, неводні розчини, краплі різного складу, суспензії, емульсії, настої і відвари з лікарської рослинної сировини та оцінювати їх якість i оформляти до відпуску.
  МОДУЛЬ 2. М’які лікарські форми. Супозиторії. Стерильні лікарські форми. Фармацевтичні несумісності.

  Змістовий модуль 3. М’які лікарські засоби для зовнішнього застосування. Супозиторії.

  Конкретні цілі: Навчитися готувати гомогенні мазі (розчини, сплави) з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів, суспензiйнi, емульсiйнi мазi та багатофазні комбіновані мазі з різними за фiзико-хiмiчними властивостями лiкарськими речовинами, що вiдрiзняються процентним вмiстом; оцінювати їх якість і оформляти до відпуску. Навчитись готувати креми та лініменти різних дисперсних систем. Навчитися готувати супозиторiї з рiзними лiкарськими речовинами на рiзних основах методами викачування та виливання, оцiнювати їх якiсть i оформляти до вiдпуску.
  Змістовий модуль 4. Стерильні лікарські засоби. Фармацевтичні несумісності.

  Конкретні цілі:Навчитися готувати розчини для iн’єкцiй, з урахуванням фiзико-хiмiчних властивостей лікарських речовин; ізотонічні iнфузiйнi розчини, розчини з термолабільними речовинами, очні лікарські форми та лікарські засоби з антибіотиками (краплі, примочки, промивання, мазі, супозиторії i присипки), оцінювати їх якість i оформляти до відпуску. Навчитися готувати лікарські форми за утрудненими прописами з використанням особливих прийомів та розпізнавати несумісні поєднання компонентів, обумовлені фізичними процесами та хімічними реакціями.

  .

  МОДУЛЬ «Курсова робота»

  Конкретні цілі: поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни; навчитися здійснювати пошук необхідної інформації, аналізувати її і викорис­товувати при виконанні курсової роботи та у практичній діяльності; робити короткі реферати з використаної літератури; знайомитися з елементами науково-дослідної роботи; оформляти результати своїх науково-практичних досліджень у вигляді пись­мового звіту - курсової роботи; оформляти перелік використаної літератури.

  Оцінювання модуля 1 і модуля 2

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» - 6 балів

  «4» - 5 балів

  «3» - 4 бали

  «2» - 0 балів


  Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і становить 120 (6?20) – при вивченні модуля 1 та 108 (6?18) - при вивченні модуля 2.

  Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску його до складання підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість практичних занять у модулі і становить 80 (4?20) - при вивченні модуля 1 та 72 (4?18) - при вивченні модуля 2.

  Оцінювання модуля «Курсова робота»

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» - 180-200 балів

  «4» - 140-179 балів

  «3» - 110-139 бали

  «2» - 0 балів

  Оцінка за курсову роботу визначається шляхом оцінювання рівня виконання курсової роботи (поточної навчальної діяльності студента) та захисту курсової роботи (підсумкового модульного контролю). Рівень виконання курсової роботи оцінюється за чо­тирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно") і конвертується у бали за кредитно-модульною системою наступним чином:

  Традиційна оцінка

  Конвертація у бали

  «5»

  120

  «4»

  90

  «3»

  60

  «2»

  0

  Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за виконання курсової роботи, дорівнює 120 балів.

  Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за виконання курсової роботи для допуску до його до захисту складає - 60.

  Захист курсової роботи оцінюється за чо­тирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно") і конвертується у бали за кредитно-модульною системою наступним чином:
  Традиційна оцінка

  Конвертація у бали

  «5»

  80

  «4»

  65

  «3»

  50

  «2»

  0
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка